Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole
Mgr. Zbyněk Němec, speciální pedagog Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Kladno, Pařížská 2249 listopad 2011

2 Možnosti podpory – vyhláška 147/2011 Sb.
(zdravotní nebo sociální znevýhodnění) Vyrovnávací opatření: využívání speciálně pedagogických metod a postupů, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, využívání individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga (zdravotní postižení) Podpůrná opatření: využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů zařazení předmětů speciálně pedagogické péče poskytování pedagogicko-psychologických služeb zajištění služeb asistenta pedagoga snížení počtu žáků ve třídě

3 Asistenční služby Asistent pedagoga Osobní asistent
zaměstnanec školy, financován pomocí dotace KÚ, o zřízení pozice žádá škola (k žádosti nutno doložit doporučení SPC) pracuje i s ostatními žáky ve třídě, náplň práce viz. vyhláška 147/2011 Sb. – nově může zajišťovat i pomoc při sebeobsluze nutné pedagogické vzdělání (minimálně akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga) Osobní asistent zaměstnanec rodičů žáka nebo NNO; nutná smlouva mezi školou a zaměstnavatelem umožňující pohyb asistenta po škole pracuje pouze s žákem s postižením náplň práce určuje smlouva mezi asistentem a jeho zaměstnavatelem vzdělání se buď nevyžaduje (jde-li o zaměstnance rodičů) nebo podléhá zákonu 108/2006 Sb. O sociálních službách (u zaměstnanců NNO)

4 Individuální vzdělávací plán
podle § 6 vyhlášky 73/2005 Sb. by měl obsahovat: závěry speciálně pedagogických a psychologických vyšetření údaje o poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče údaje o rozvržení učiva, pedagogických postupech, zadávání úkolů možnosti a formy hodnocení seznam kompenzačních a jiných speciálních pomůcek a učebnic vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka, návrh na snížení počtu žáků ve třídě, předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků jmenovité určení zodpovědného pracovníka SPC Do IVP doporučujeme zakotvit i formu spolupráce s rodinou žáka Je vypracován nejpozději 1 měsíc po nástupu žáka do školy, za jeho vypracování zodpovídá ředitel školy Musí být podepsán zákonným zástupcem žáka; u žáků na druhém stupni doporučujeme i podpis žáka PPP/SPC dvakrát ročně vyhodnocuje naplňování IVP

5 Pomůcky pro žáky s TP Nejčastěji využívané kompenzační pomůcky:
Výzkum Dagmar Opatřilové (2010, In Bartoňová, M., Vítková, M. et al.: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV.) – v běžných ZŠ, účastnilo se 122 žáků s TP a 110 učitelů Nejčastěji využívané kompenzační pomůcky: Speciálně upravená židle a deska stolu – 62,4 % žáků Karimatka a relaxační kout – 39,5% Vozíky – 38,8% Pomůcky na rozvoj jemné motoriky – 34,2% PC a speciální komponenty k němu – 28,1% Gymbaly a rehabilitační válce – 26,9% Kompenzační pomůcky na psaní a kreslení – 25,7% Další pomůcky jako např. stojany na knihy a těžítka – 23,6%

6 Oblast podpory: Hrubá motorika
Problematické oblasti: chůze, sed – zajištění stabilní polohy pro čtení a psaní, sebeobsluha, relaxace Opatření: Zajistit vhodný vozík (zákonný zástupce žáka, zdravotní pojišťovna) – může být problematické u žáků s elektrickým vozíkem Překonání architektonických bariér – přístup do školy, do jednotlivých učeben, bezbariérová toaleta Uzpůsobení pracovního místa – vhodná židle, školní lavice Zajistit prostor a pomůcky pro fyzickou relaxaci (polohovací lůžko, chodítko…)

7 Hrubá motorika - pomůcky
Nájezdové ližiny – cena podle délky a kvality od 4.000,- do ,-; nehradí ZP Schodišťové plošiny – cena podle individuálního projektu; nehradí ZP

8 Hrubá motorika - pomůcky
Schodolez – cena cca 100 až 150 tis., ZP nehradí Hydraulická vertikální plošina – cena podle individuálního projektu, ZP nehradí

9 Hrubá motorika - pomůcky
Vozík mechanický – cena 8.000,- až ,- podle velikosti a kvality; hradí ZP Vozík elektrický – cena ,- až ,- (včetně příslušenství); hradí ZP

10 Hrubá motorika - pomůcky
Dětská chodítka a berle, ceny podle kvality provedení Úprava toalet – např. sklopné madlo, cena okolo 1 tis. Kč Pomůcky pro stravování: např. ergonomická lžíce (230,- Kč), nastavitelný okraj na talíř (150,- Kč) ad.

11 Hrubá motorika - pomůcky
Pojízdné, rehabilitační, polohovatelné židle, např. Aris (fa. RQL), cena bez přídavného stolku 6.500,- až 9.000,- (hrazeno ZP) Židle 3A/3B (fa. RQL), cena ,- (není hrazena ZP) Sedačka Tobi (fa. Meyra), cena standardní sestavy ,- (plně hrazena ZP)

12 Hrubá motorika - pomůcky
Speciální polohovatelné školní lavice, např. Pracovní plocha Golem (fa. RQL) vcelku nebo dělená, cena 4.200,- ZP hradí 75% Pracovní plocha Péťa (REPO s.r.o.), cena cca 6.000,-, plně hrazena ZP

13 Oblast podpory: Jemná motorika, grafomotorika
Problematické oblasti: manipulace s pomůckami, psaní (grafomotorika), výtvarné a pracovní činnosti, ovládání počítače Opatření: Zajistit vhodné psací náčiní, vhodné pomůcky pro výtvarné činnosti Nácvik správného držení tužky a psaní, upravené písanky (větší řádky), kratší texty pro psaní, možnost kopírování poznámek od spolužáků Usnadnit manipulaci s pomůckami a učebnicemi, např. pomocí různých těžítek, protiskluzových fólií a stojánků na učebnice Vhodné úpravy počítače (hardware i software)

14 Jemná motorika - pomůcky
Psací potřeby – trojhranný program např. Pastelky Triocolor natur 12, cena 177,- Kč Inkoustový roller Stabilo, cena 175,- Kč Tužka Stabilo 321, cena 34,- Kč

15 Jemná motorika - pomůcky
„Psací pták“ – psaní pomocí celé paže a jemného tlaku ruky, cena cca 900,- Kč Psací deska s magnetickým pravítkem proti sklouzávání sešitů a pracovních listů (celý stůl cca ,-)

16 Jemná motorika - pomůcky
Výtvarné potřeby Štětec dlaňový, cena cca 100,- Kč Štětce prstové, cena 290,- Kč/set Vosková kulička Colorball, cena cca 150,- Kč

17 Jemná motorika - pomůcky
Nůžky se snadným úchytem – cena cca 300,- Protiskluzová podložka – cena od několika set po několik tisíc korun Držáky na knihy – do tisíce korun

18 Ovládání PC – pomůcky Klávesnice s většími klávesami (o 50% oproti standardu), např. BigKeys LX (cena okolo 6.000,-) Jumbo XL (cena 2.600,- plus 800,- kryt) Wasp Wrist Rest Set – předloketní opěrky, pár cca 3.000,-

19 Ovládání PC – pomůcky I4Control – ovládání PC pohyby očí (39.000,-)
Tracbally – např. Big Track (2.800,-) nebo Kensington Orbit Trackball (1.000,-) I4Control – ovládání PC pohyby očí (39.000,-) Integramouse – ovládání myši mikropohyby úst (60.000,-)

20 Ovládání PC – pomůcky Virtuální klávesnice –
na obrazovce, ovládaná pouze myší, např. Click N-Type Keyboard (freeware – volně ke stažení) JetVoice – program pro ovládání PC hlasem (350,-), umožňuje přes mikrofon nahrát řadu povelů, které pak stačí jen vyslovit MyVoice – hlasová alternativa klávesnice a myši (6.700,-), lze diktovat slova i jednotlivá písmena, spouštět programy přímo jejich jménem apod. (používá slovník, slov) MyDictate – doplněk MyVoice umožňující plnohodnotný hlasový diktát (9.300,-, používá slovník s slovy)

21 Další oblasti podpory Pozornost – bývá kolísavá/slabší, často se projevuje větší unavitelnost žáka Častější přestávky, kratší úkoly, více času na konkrétní práci, podpora asistenta Myšlení, paměť – obtíže v abstraktním myšlení, paměť slabší hlavně střednědobá a dlouhodobá Požívat názorné pomůcky, obrazové materiály, probranou látku častěji procvičovat Sociální dovednosti – obtíže především ve vztahu k nedostatečným předchozím zkušenostem; častější vztahovačnost, vyšší citlivost k vlastním potřebám Podporovat spolupráci v kolektivu, omezit závislost na přítomnosti dospělých

22 Další oblasti podpory Komunikace – často pomalejší, hůře srozumitelná řeč, často dysartrie, (dyslálie, dysfázie) Poskytovat dostatek prostoru pro vyjádření, logopedická péče, systémy AAK Orientace v prostoru – negativně ovlivňuje orientaci v učebnicích, sešitech a mapách, způsobuje obtíže při výuce čtení Používat dobře strukturované výukové materiály a učebnice, při čtení využít záložky, eventuálně čtecí okénko

23 Financování - normativy
MŠMT, odbor 26 k č.j. 20/ NIV celkem MP odvody ONIV celkem Část VI. K normativu pro výuku dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v denní formě vzdělávání, kteří jsou individuálně integrovaní do běžných tříd škol, se poskytne příplatek: (pokud se nejedná o finanční prostředky na asistenta pedagoga) Tělesně postižení MŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 30 177 22 157 7 755 265 Tělesně postižení ZŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 29 765 21 675 7 586 504 Tělesně postižení SŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 35 913 26 298 9 204 411 S více vadami, … těžké tělesné postižení…MŠ 48 263 35 487 12 420 356 S více vadami, … těžké tělesné postižení…ZŠ 45 021 32 909 11 518 594 S více vadami, … těžké tělesné postižení…SŠ 52 464 38 512 13 479 473

24 Financování – rozdíly v normativech
MŠMT, odbor 26 k č.j. 20/ NIV celkem – individuální integrace NIV celkem – skupinová integrace NIV celkem – škola samostatně zřízená pro žáky s postižením Tělesně postižení MŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 30 177 22 850 50 307 Tělesně postižení ZŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 29 765 29 794 63 305 Tělesně postižení SŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 35 913 32 224 62 514 S více vadami, … těžké tělesné postižení…MŠ 48 263 35 279 78 996 S více vadami, … těžké tělesné postižení…ZŠ 45 021 46 354 98 992 S více vadami, … těžké tělesné postižení…SŠ 52 464 50 092 97 833

25 Financování – další možnosti
MŠMT – rozvojový program „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením“. V roce 2011 šlo žádat o pomůcky v cenové relaci ,- až ,- (resp ,- u nehmotného majetku); úspěšnost žádostí byla různá (celkově cca 14%, u SČ kraje ale jen 5%). Krajské úřady – hlavně dotace na asistenty pedagoga; žádosti na jaře na následující školní rok. Eventuelně další prostředky příslušného kraje, např. Humanitární fond Středočeského kraje. Obce – z pozice zřizovatele školy, podle možností obce a dohody se školou.

26 Financování – nadace, nadační fondy
Nadace ČEZ – projekt „Oranžové schody“, - cílem projektu je „pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.“ - v roce 2011 finančně podpořeno 7 škol Nadace Dětský mozek - poskytuje finanční příspěvky rodinám pečujícím o dítě s postižením, ale i rodinám pečujícím o seniory; podpora zaměřená především na asistenční služby, rehabilitační pomůcky a respitní péči - projekt „Epilepsie/RESPI“ podporující rodiny s dítětem s epilepsií - právnické osoby mohou žádat o podporu ve zvláštním režimu (vždy v lednu)

27 Financování – nadace, nadační fondy
Nadace Jedličkova ústavu - poskytuje příspěvky individuálním žadatelům, kteří jsou uživateli služeb Jedličkova ústavu (včetně například klientů místního SPC) NROS – „Pomozte dětem“ - finanční podpora pouze pro NNO (!), v oblasti integrace hlavně „individuální projekty“: maximální výše podpory ,-, možno žádat 3x ročně Projekt „Čtení pomáhá“ - možnost registrovat humanitárně zaměřený projekt; částku, která bude projektu předána určují sami žáci základních škol, kteří projekt podporují vlastní četbou

28 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google