Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodovědná exkurze Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodovědná exkurze Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí"— Transkript prezentace:

1 Přírodovědná exkurze Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí
Gymnázium pelhřimov Filip Papež Jaroslav Houser

2 Abiotické faktory Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí Smíšený původ Krajiný zásobník vody - retenční schopnost (zadržení ohromného množství vody – proto nedošlo k vysušení biotopu) Nepropustné geologické podložiště (klikovské) Oligotrofní prostředí (nízký obsah živin – pH kyselé, ale i neutrální) Minimum kyslíku v půdě (nedochází k recyklace živin – ukládání - rašelina) Specifické organické kyseliny – antibiotické a konzervační účinky Antropogení zásah – těžba rašeliny od 19.stol Vlhkost více jak 92% Malé množství minerálních látek Vznik v postglaciální době (před lety) Vytěžené místa se zalesňují Z rašeliny se zjišťují informace o dřívějším klimatu a složení rostlinstva Antropogení zásah (těžba písku – nejvíce štěrková jezera vznikají v dobách socialismu) Vysoký obsah kyslíku ve vodě Zatopená spodní vodou, která prosakuje přes narušenou kontinuitou hornin Vyšší teplota

3 Zoocenoza Pískovny Veselí nad Lužnicí Borkovická blata
Nízká aktivita mikroorganismů (dekompozitorů/detritvorům) Pouze živočichové, která se přímo váží k vlhkému a studenému prostředí Některé odpuzuje přítomnost rojovníku (zejména savci) Ptáci: otevřené plochy: kukačka obecná, bramborníček hnědý,tuhýk šedý,lelek lesní, kalous pustovka, bekasina otavní, čírka obecná, jeřáb popelavý Některé silně ohrožené, jiné zde přezimovávají (význam pro ČR) Pavouci: jediný ve vodě žijící v ČR – Vodouch stříbrný, dále lovčík mokřadní a vidní Žáby: zástupci hnědých i zelených – skokan krátkonohý a zelený,skokan ostronosý,dále ropucha obecná, rosnička zelená a blatnice zelená Optimální prostředí pro čolky a vážky (tmavoskvrná,šídlo luční,..) Ponechání skusece dřevin – domov pro bezobratlí motýli – okáč stříbrooký, perleťovec severní,…) Brouci: tesařík, lýkohuba, krasavec měďák, Kovařík zelený, rákosníček vodní, nejvíce drabčíci Ještěři: Slepýš křehký, ještěrka obecná a živorodá Žijí zde především členovci – pavouci, sekáči, mravenci Žáby – zástupci skokanů – např. skokan zelený, ropucha obecná a krátkonosá Pleuston (hladina): Znakoplavky, vodoměrky, bruslařky Plankton (sloupec): potápky Bentos (dno): chrostíci Voda by neměla být znečištěný díky nevysazování ryb (které jsme ale zde objevili) Mravkolev běžný,svižník písečný, dutohlávka

4 Fytocenoza Pískovny Veselí nad Lužnicí Borkovická blata
Borovice blatka a břízy (bělokorá a pýřitá) – dominance blatky Adaptace rostlin na kyselé prostředí s minimem živin – humozní substrát Trávy: bezkolenec modrý (až 70cm), metlička křivolaká (nízká) Sušší místa: klikavka bahenní, rojovník bahenní,vlochyně bahenní Ostřice zobánkatá,suchopýry, sítiny,borůvka černá, brusnice obecná Masožravé rostliny: bublinatka jižní,rosnatka okrouhlolistá Řasy: krásivka Vrba popelavá a na okrajích rašeliniště pětimužná Keře: krušina olšová, tavolník vrbolistý Mechy: křivonožka vehnutá,rašeliník Kapraďorosty: Kapraď rozloženáa osténkatá, plavuň pučivá Rašeliníky: více druhů, zadržují velké množství vody díky hyalocytům Rostliny se nachází v litorálu – např. rákos obecný Plavuně: plavuňka zaplavovaná – pokrývá povrch listnatými stonky, její lodyhy byly v jarním růstu, jelikož na podzim opadávají Diabýšek nejmenší, třezalka rozprostřená, koniklec jarní, písečnatka nejmenší Speciální rostliny rostoucí v písčitých půdách Bylinné patro typické pro chudé a kyselé podklady Tzv. druhotná stanoviště – omezená doba trvání růsty některých rostliny – návrat

5 Vývojová stádia Vznik před 10000 lety
Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí Vznik před lety Po ústupu ledu vznik jezírek s rostlinami Rašelinění – odumřelé části rostlin se ve spodní vrstvě za nepřístupu vzduchu a rozkladných organismů přetváří na rašelinu Vznik navátím písků na konci pleistocenu Duny – pohyby písku větrem Suchomilná flora – kolence, kostřava, paličkovec, borovice Teplomilný hmyz, samotářské včely

6 Borkovická blata

7 Písečný přesyp u Vlkova

8 Stupeň biodiverzity Zásobník druhů Zásobník vody Rojovník Borůvka
Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí Zásobník druhů Zásobník vody Rojovník Borůvka Suchopýr Rosnatka bublinatka S-stratégové – pomalý růst, vegetativní rozmnožování, specifické adaptace Jitrocel, paličkovec Borovice Suchomilné rostliny Teplomilné druhy blanokřídlého hmyzu

9 Rosnatka okrouhlolistá

10 Paličkovec šedavý


Stáhnout ppt "Přírodovědná exkurze Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí"

Podobné prezentace


Reklamy Google