Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí"— Transkript prezentace:

1 Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Přečtěte si pozorně tento text
Směs je výsledek mechanického smíchání chemických látek, tzn. prvků nebo sloučenin. Směs je látka, která obsahuje dvě nebo více složek. Během této operace nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb, proto se nejedná o chemický děj. Z fyzikálního hlediska dochází k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index lomu, atd. Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé složky mechanicky. Homogenní směs je směs, která má definované složení a vlastnosti v celém svém objemu. Jedná se o roztoky a některé slitiny. Složky homogenní směsi nemůžeme pozorovat okem. Roztok je homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěná v jiné látce (rozpouštědle). Např. cukr rozpuštěný ve vodě, nebo vodní pára ve vzduchu. Roztok může být kapalný, pevný i plynný. Jednotlivé složky roztoku nejsou viditelné okem. Heterogenní směs nemá definované složení, jedná se např. o žulu. V jejím objemu lze zrakem identifikovat jednotlivé složky.

3 Složení směsí Doplň text :
Směsi jsou látky,které obsahují ……..dvě nebo více…………… složek Vyber směsi z následujících látek: slaná voda, kyslík, žula, kalná voda, cukr, zlato, křída ve vodě, dusík kontrola: směsi: slaná voda, žula, kalná voda, křída ve vodě

4 Složení žuly Zkuste napsat jednotlivé složky žuly: Kontrola 1. křemen
2. živec 3. slída

5 Třídění směsí Homogenní (stejnorodé, roztoky) Heterogenní (různorodé)
Rozděl látky do výše uvedených skupin: slaná voda, horká káva, sirup ve vodě, žula, písek ve vodě, vzduch, sklo řešení: stejnorodé: slaná voda, sirup ve vodě, vzduch, sklo různorodé: horká káva, žula, písek ve vodě

6 Přečti si pozorně následující text
Třídění heterogenních směsí Heterogenní směsi dělíme podle jejich složení. Rozlišujeme čtyři druhy heterogenních směsí: suspenze (pevná látka + kapalina) emulze (kapalina + kapalina) pěna (kapalina/pevná látka + plyn v určitém poměru: bubliny plynu oddělené kapalinou či pevnou látkou) aerosol mlha (plyn + kapalina v určitém poměru: kapénky kapaliny oddělené plynem) dým (plyn + pevná látka: tělíska pevné látky oddělená plynem)

7 Heterogenní směsi Úkol: Napiš, z čeho se skládají následující heterogenní směsi: suspenze emulze pěna aerosol Kontrola pevná látka+kapalina (s+l) kapalina+kapalina (l+l) plyn+kapalina (g+l) kapalina+plyn (l+g) pevná látka+plyn (s+g)

8 Rozděl heterogenní směsi do skupin

9 znečištěná voda je suspenze
Řešení znečištěná voda je suspenze pěna na pivu je pěna mléko je emulze kouř, dým je aerosol

10 Pozorně si přečti tento text
Oddělování složek z heterogenních směsí Usazování slouží k oddělení složek, které jsou vzájemně nerozpustné, to jsou například směsi složené z nemísitelných kapalin nebo nerozpustné látky v kapalině. Vychází z různé hustoty složek směsi. Filtrace se používá pro oddělení pevné látky od kapalné, nebo pevné látky od plynné. Pevná látka se zachytí na filtru, zatímco filtrem proteče do kádinky čistá kapalina či plyn, čistá látka v kádince se nazývá filtrát. Nejvhodnějším filtrem je filtrační papír. Sublimace se používá k oddělení dvou či více pevných látek. Její průběh spočívá v zahřívání směsi, přičemž jedna látka sublimuje, tj. přechází z pevného skupenství přímo do plynného. Snadno sublimující látkou je např. jód nebo naftalen. Destilace je metoda dělení nejčastěji homogenních směsí založená na různých bodech varu složek.

11 Usazování

12 Filtrace

13 Sublimace

14 Destilace

15 Jakou metodou oddělíš líh od vody písek od vody jód od pilin
drcenou křídu od vody Řešení: destilací usazováním, filtrací sublimací

16 Použité obrázky: Wikimedia commons a z vlastních zdrojů.
Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí"

Podobné prezentace


Reklamy Google