Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zdravotnickÉ ProstředkY Aktualní témata Pohled VZP ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zdravotnickÉ ProstředkY Aktualní témata Pohled VZP ČR"— Transkript prezentace:

1 zdravotnickÉ ProstředkY Aktualní témata Pohled VZP ČR
Petr Honěk Odbor léčiv a zdravotnických prostředků

2 Témata prezentace Pohled VZP na kategorie zdravotnických prostředků v Úhradovém katalogu Problém nerealistických cen zdravotnických prostředků v Úhradovém katalogu VZP – ZP Kategorie zdravotnických prostředků (de lege ferenda) vs. současný zákon 48/1997 Sb. Úhradový katalog VZP – ZP a budoucnost Zahraniční cenové/úhradové reference Slevové soutěže , pozitivní listy zdravotnických prostředků – plátci

3 Kategorie ZP v úhradovém katalogu
Výchozí stanoviska: Kategorie obsahují ZP s obdobným léčebným (terapeutickým) účinkem pro obdobnou skupinu pacientů s dg. či postižením Úhrada prostředků v takové skupině potom ex lege na úrovni ekonomicky nejméně náročné varianty (ENNV) Vydefinování minimálních požadavků na zdravotnický prostředek v konkrétní skupině Vytvoření nové skupiny s „premium“ úhradou „ospravedlnění“ vyšších nákladů lepšími výsledky (outcomes) léčby Vydefinování subpopulace pacientů, která bude ze ZP s vyšší úhradou profitovat

4 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – nerealistické ceny a cenový rozptyl
Problém nerealistických cen a cenového rozptylu zdravotnických prostředků (ZP) v Úhradovém katalogu VZP – ZP Existuje prakticky ve VŠECH skupinách zdravotnických prostředků Cenově manifestován zejména u zdravotnických prostředků hrazených v rámci DRG. Popis: nakupující vyžaduje zpětné plnění (různé formy) zpravidla v rozsahu rozdílu výše úhrady v Úhradovém katalogu VZP – ZP (MAX) a skutečné ceny. Dochází tak k duplicitnímu financování zdravotnických prostředků Ze strany plátce v rámci DRG Zpětné plnění od dodavatele

5 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – nerealistické ceny
Problém nerealistických cen zdravotnických prostředků (ZP) v Úhradovém katalogu VZP – ZP Možné způsoby řešení: Cenový rozptyl - postupné srovnání úhrad na ENNV V oblasti DRG: ? Zavedení kategorií terapeuticky zaměnitelných ZP a zreálnění cen a úhrad dle kategorií v Úhradovém katalogu VZP – ZP ? Neuvádění úhrad v Úhradovém katalogu VZP – ZP u ZP hrazených v rámci DRG ? …….

6 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – KATEGORIE
Kategorie zdravotnických prostředků (de lege ferenda) vs. současný zákon 48/1997 Sb. Postupné zavádění kategorií uvedených v návrhu Zákona o zdravotnických prostředcích s předpokládanou účinností od Nastavení úhrad však musí plně respektovat aktuálně platnou legislativu – zákon 48/1997 Sb. (nelze aplikovat de lege ferenda) Příklady realizovaných skupin: Jednodílné stomické systémy, sáčky dvoudílných stomických systémů Inzulínové pumpy Příklady připravovaných skupin: Inkontinenční pomůcky

7 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – ČÍSELNÍK
Úhradový katalog VZP – ZP a budoucnost Úhradový katalog VZP – ZP bude jako nástroj pro hromadné zprostředkování úhrad zdravotnických prostředků fungovat i nadále (tzn. i při účinnosti nového Zákona o zdravotnických prostředcích). Po schválení nového Zákona o ZP budou dodavatelé/výrobci vyzváni veřejným oznámením na k zakategorizování dodávaného sortimentu do kategorií dle Zákona (předpokládáno ve 3. – 4. Q 2013). Zařazování nových ZP na poukaz do Úhradového katalogu VZP – ZP bude postupně utlumeno, agendu přebírá SÚKL (Předpokládáno v průběhu r. 2014). Aktuální informace budou na

8 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – REFERENCE
Zahraniční cenové/úhradové reference Požadavek (bod 13): Písemné potvrzení od zahraničního plátce zdravotní péče či potvrzení státní autority stanovující úhradu každého ZP uvedeného v žádosti alespoň ze 2 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty, prokazující výši úhrady/ceny předmětných ZP v těchto zemích – český úředně ověřený překlad (nelze akceptovat čestné prohlášení od výrobce). Akceptováno bude i uvedení výše úhrady/ceny konkrétního ZP z veřejně dostupného zdroje doplněné o přímý odkaz na zdroj takovýchto informací. V případě, kdy nejsou ZP zařazeny do systému úhrad v žádné z požadovaných zemí EU, žadatel tuto skutečnost doloží čestným prohlášením výrobce či jeho zplnomocněného zástupce pro EU. Jsme otevřeni návrhům ze strany průmyslu jak lze jiným způsobem získat cenovou/úhradovou referenci.

9 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – výhled do budoucna
Slevové soutěže , pozitivní listy zdravotnických prostředků – plátci VZP před prostým snižováním cen zdravotnických prostředků preferuje slevové soutěže pro jednotlivé plátce a „pozitivní listy“ na vysoutěžené zdravotnické prostředky. Výhody: Zabránění paralelnímu obchodu (reexportu) Diferenciace produktových nabídek zdravotních pojišťoven

10 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "zdravotnickÉ ProstředkY Aktualní témata Pohled VZP ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google