Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
AKTUÁLNÍ TÉMATA V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Konference ŠKOLNÍ ZRALOST 2014 Praha, 24. dubna Bc. Hana Splavcová, NÚV

2 Koncepční činnost Inovace RVP PV a RVP ZV Zařazování dětí od dvou let do mateřské školy – vymezení podmínek Didaktická činnost Podpora rozvoje předmatematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání Další činnost Metodický portál Konzultační centrum Operativa

3 Inovace RVP 2013 sběr dat z dostupných zdrojů → náměty, podněty, argumenty 2014 Soubor námětů z dostupných zdrojů Dotazník pro MŠ a ZŠ Vyhodnocení dotazníků Šetření na vybraných školách formou řízeného rozhovoru Zapracování získaných údajů do souboru námětů Sběr oborově vázaných podnětů a podnětů k příloze LMP Návrh případných změn RVP PV a RVP ZV Příprava interaktivních RVP

4 Podmínky pro zařazení dětí od dvou let do mateřské školy
Sběr dostupných informací Depistáž MŠ poskytujících vzdělávání těchto dětí formou integrace či v samostatných třídách Dotazník Řízené rozhovory na vybraných školách Vyhodnocení sběru dat Diskuse na Metodickém portále Doplnění materiálu o podněty z diskuse Návrh MŠMT pro vytvoření vhodných podmínek pro zařazení dětí od dvou let do MŠ

5 Gramotnosti v předškolním vzdělávání
Sběr odborných materiálů Tvorba minimetodik pro všeobecnou, čtenářskou, předmatematickou a přírodovědnou gramotnost Sestavení pracovní skupiny Jasná formulace účelu, volba formy Struktura, souvislosti, přesahy Cílová skupina Obsahová a terminologická recenze Předložení MŠMT Grafická úprava a tisk, elektronická verze Distribuce cílovým skupinám

6 Další činnost Metodický portál www.rvp.cz
Sledování a vedení diskuse k předškolnímu vzdělávání Odpovídání na dotazy Publikace článků Recenze příspěvků Konzultační centrum Odpovědi na dotazy (mail, dopis, telefon …) Operativa Jednorázové úkoly z MŠMT Spolupráce s didaktiky Konference, kulaté stoly Poradní sbor MŠMT pro PV, pracovní skupina OP VVV

7 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google