Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografie  informace o existenci primárních inf. pramenů bez ohledu na to, která knihovna dokument vlastní  soupis záznamů sestavený podle předem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografie  informace o existenci primárních inf. pramenů bez ohledu na to, která knihovna dokument vlastní  soupis záznamů sestavený podle předem."— Transkript prezentace:

1 Bibliografie  informace o existenci primárních inf. pramenů bez ohledu na to, která knihovna dokument vlastní  soupis záznamů sestavený podle předem stanovených zásad  obsahuje údaje popisující dokument, umožňuje jeho identifikaci

2 Předchůdci bibliografie  rukopisné soupisy děl významných osobností – samostatné nebo součást životopisů  př. Ptolemaiův seznam spisů Aristotelových  Jeronýmův soupis De viris illustribus (O vynikajících mužích) – seznam děl předních církevních autorit  indexy zakázaných knih / povolených knih  po vynálezu knihtisku – tiskařské seznamy – k dispozici ve větším množství, vydavatel nabízel prodeji své tisky nebo upozorňoval, co má na skladě

3  nejobsáhlejší dílo tohoto období:  Liber de scriptoribus ecclesiasticis (Kniha o církevních spisovatelích) – r. 1494  autor: opat Jan Tritheim  přehled životopisů a seznamy spisů

4 Počátky bibliografie  Švýcar Konrád Gesner – dílo Bibliotheca universalis (Všeobecná knihovna)  pokus o úplný přehled literární produkce vydané kdekoli na světě v latině, řečtině a hebrejštině  univerzální retrospektivní celosvětová bibliografie  abecední pořadí autorů – 12 000 záznamů  systematicky zpracováno do 21 knih, tzv. „pandekt“ (částí)  zakladatel bibliografie

5 Národní bibliografie  zájem i knihy, které jsou psány národním jazykem (ne latinsky)  autoři národních bibliografií: – Angličané – John Bale a Andrew Maunsell – Francouzi – Francois Grudé de la Croix du Maine a Antoine du Verdier – Ital Francesco Doni

6 Oborová bibliografie  nejstarší oborová bibliografie  De medicinae claris scriptoribus in quinque partibus tractatus (Traktát v pěti částech o slavných lékařských spisovatelích) od lyonského lékaře Symphoriena Champiera z r. 1506  Gabriel Naudé –poprvé použil termín bibliografie – Bibliographia politica – pojednání o politických spisovatelích

7  Luis-Jaco de Saint Charles – založil obor místopisné bibliografie, poprvé použil princip souběžné bibliografie vydáváné v ročenkách (od r. 1643)  Filip Labbé – sestavil nejstarší bibliografii bibliografie – r. 1653 – Bibliothecha bibliothecarum (Knihovna knihoven)

8  Cornelius Beugham – první bibliografie prvotisků –r. 1688

9  2. polovina 19. století – počátek 20. století  - zakládány souběžné národní bibliografie  konec 19. století –  - retrospektivní oborové biblografie

10 Mezinárodní spolupráce  belgičtí advokáti Paul Otlet a Henry la Fontaine  1895 – Brusel – založili Mezinárodní bibliografický ústav (Institut international de bibliographie)  vytvořit úplnou světovou bibliografii dokumentů  1934 – neúspěšně skončil  vznik MDT – podle něj byly zpracovávány bibliografické záznamy v tomto ústavu  zpracování prvotisků – Německo – Gesammtkatalog der Wiegendrucke – vychází od r. 1925

11 Dějiny české bibliografie  zprávy o knihách – v prvních písemných památkách – hlavně v historických kronikách (př. Dalimilova kronika)  15. stol. –soupisy pravověrných a zakázaných spisů (např. soupisy děl Husových a Viklefových)  r. 1468 – knihtisk – rozšíření bibliografických informací  církev – právo kontroly knihtisků – archivy seznamů knih k tisku nebo prodeji

12  Jan Štelcar Želetavský – Index poznamenání kněh a spisů nepravých (r.1572) – 20 podrobných záznamů  Václav Šturm – Index a poznamenání všech kněh a spisů z r 1584 – 37 záznamů  Jan Amos Komenský – výběrová bibliografie – má obsahovat jen vybrané, nejlepší a užitečné knihy; anotovaná bibliografie – vlastní bibliografie – 1662 – 80 vlastních spisů, z toho 20 českých

13  Bohuslav Balbín – Miscellanea historica regni bohemia (Historické rozmanitosti Království českého) – 20 sv. – součástí i Bohemia docta (Učené Čechy) – naše nejstarší a nejobšírnější bibliografie českých učenců a spisovatelů  Koniáš – Klíč kacířské bludy uzavírající a odhalující (1729, 1749)

14  Josef Dobrovský – znalosti o starší české literatuře a slovanských literaturách – bibliografické přehledy  Karel Rafael Ungar – Národní knihovně vybudoval oddělení českých knih – Bibliotheca nationalis – autor mnoha bibliografií

15  Josef Jungmann – Historie literatury české aneb Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národa, osvícení a jazyka – chronologické, systematické uspořádání – 5 500 bibliografických záznamů českých knih, rukopisů i významných statí – 2. vyd. – 7 500 záznamů – naše první všeobecná, úplná národní retrospektivní bibliografie

16  Zdeněk Václav Tobolka – retrospektivní dílo české a slovenské národní bibliografie – Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do ukončeného r. 1800 – první svazky vychází roku 1925  Ladislav Jan Živný – založení a vedení naší souběžné národní bibliografie – Bibliografický katalog ČSSR – sešitové vyd., systematicky uspořádané, vychází od r. 1922

17  Česká národní bibliografie  od r. 1922 do r. 1991 tištěná  do r. 2008 na CD ROM, DVD  od r. 2009 jen online  do r. 2008: http://aip.nkp.cz/http://aip.nkp.cz/  nyní už jen na: http://aleph.nkp.czhttp://aleph.nkp.cz  registruje a popisuje dokumenty, které byly publ. na území České republiky nebo napsané v češtině, registruje i zahr. publ. vztahující se k ČR, stejně jako díla krajanů publ. v zahraničí

18  Česká národní bibliografie  České knihy  Zahraniční bohemika  Články v českých novinách, časopisech a sbornících  Disertace a autoreferáty  Periodika vydávaná na území ČR  Jmenné autority  Speciální dokumenty

19 ČNB – České knihy  od r. 1901 – dosud, i 19. století  do báze není zahrnuta firemní literatura a drobné tisky  částečně zahrnuty i záznamy map, pokud byly součástí tištěných sešitů bibliografického katalogu českých knih  každý záznam o knize obsahuje úplný bibliografický záznam včetně MDT, předmětových hesel, klíčových slov

20 ČNB – Články - ANL  časové pokrytí: 1991-2010?  kooperační systém článkové bibliografie  obory: filozofie, psychologie, knihovnictví, náboženství, politika, ekonomika, sociologie, právo, pedagogika, matematika, přírodní vědy, lékařství (okrajově), technika a průmysl (omezeně), hudba, film, výtvarné umění, sport (omezeně), jazykověda a literatura, historie, geografie, všeobecnosti  přes milion záznamů

21 ČNB – Národní autority - AUT  Jmenné autority – čeští i zahraniční autoři – české i cizojazyčné korporace  Věcné autority – geografické autority – formální autority – tematické autority

22  Přehled spolupracujících institucí  http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=o azp_kooper_prac.htm http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=o azp_kooper_prac.htm

23 Metodika  bibliografie  katalog  rešerše  biografie  (rozdíly)

24  pravidla popisu – ČSN 010195 – neplatná, ale dodržuje se její interpunkce

25 Zásady bibliografického popisu  pravdivost  úplnost  přesnost  srozumitelnost  jednotnost

26 Bibliografický záznam  monografická úroveň  souborná popisná jednotka  analytická popisná jednotka


Stáhnout ppt "Bibliografie  informace o existenci primárních inf. pramenů bez ohledu na to, která knihovna dokument vlastní  soupis záznamů sestavený podle předem."

Podobné prezentace


Reklamy Google