Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _19 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Jakobínská diktatura ve Francii Anotace: Žáci poznají politické spory mezi girondisty a jakobíny, revoluční teror, seznámí se s novým popravčím nástrojem. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

2 Jakobínská diktatura ve Francii
Francouzská revoluce v době revolučního teroru VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

3 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Opakování Proč došlo k revoluci ve Francii? Kterou událost považujeme za počátek revoluce a kdy k ní došlo? Co bylo obsahem revoluční ústavy? Kdy byla vyhlášena ve Francii republika? Které revoluční kluby měly své zástupce v Národním konventu? VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

4 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Proces s Ludvíkem XVI. Krátce po vyhlášení republiky (v prosinci 1792) se uskutečnil proces s Ludvíkem XVI. (Ludvíkem Kapetem), kde byly předloženy dokumenty o jeho jednání s nepřáteli. Jen několik hlasů navíc rozhodlo při hlasování v konventu o jeho smrti. byl veřejně sťat gilotinou na náměstí Revoluce. Ludvík projevil na popravišti velkou odvahu, jeho poslední slova zněla: „Umírám nevinen.“ VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

5 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Gilotina je popravčí stroj. Své jméno dostala podle propagátora a velkého příznivce používání tohoto popravčího stroje - francouzského lékaře Dr. Guillotina, který tak chtěl zmírnit utrpení odsouzence. Popravy gilotinou byly veřejné. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

6 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Evropa byla šokována popravou Ludvíka XVI. K Prusku a Rakousku se připojilo Španělsko spolu s německými a italskými státy. Vůdcem této protifrancouzské koalice se stala Anglie, později se připojilo i Rusko. Revoluční armáda se musela stáhnout, aby mohla bránit Francii samotnou. Mapa Evropy VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

7 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Ve Francii rostla drahota, revoluční bankovky ztrácely na hodnotě, lidé na venkově se bouřili, chtěli své jistoty, ve Vendée vypuklo povstání (snad na popud šlechty a církve). Protože liknaví girondisté neuměli situaci zvládnout, využili toho radikální jakobíni, oblehli Konvent a předáky girondistů v červnu 1793 zatkli. -> počátek Jakobínské diktatury VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

8 Francouzský revoluční kalendář
Jakobíni se snažili tvrdým prosazováním nahradit vše zažité, především to, co mělo křesťanské kořeny. Kalendář byl zaveden , letopočet začínal prvním dnem Francouzské republiky, tedy 22. září Zrušil ho Napoleon I (ve 14. roce republiky). Francouzský revoluční kalendář Součástí revolučního kalendáře byly také revoluční hodiny. Den byl rozdělen na 10 hodin, každá hodina měla 100 minut a každá minuta 100 sekund. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

9 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Radikální jakobíni v rámci konventu zřídili výbory (celkem 21). Výbor pro veřejné blaho organizoval zásobování, obranu, zahraniční politiku a válečnou výrobu. Výbor pro veřejnou bezpečnost hledal vnitřního nepřítele a dohlížel na policii. Jakobíni zrušili veškeré feudální dávky, stanovili minimální mzdu a maximální cenu obilí. Zabavovali přebytky a přerozdělovali je. Byla vyhlášena všeobecná branná povinnost pro muže mezi 16 a 25 lety. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

10 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Ve Výboru pro veřejné blaho dominovala osobnost Maximiliena Robespierra, který spolu se Saint-Justem a Couthonem tvořili neformální triumvirát. Maximilien François Marie Isidore de Robespierre Georges Couthon Louis Antoine Léon de Richebourg de Saint-Just VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

11 Maximilien Robespierre (1758 -1794)
Byl advokát, poslanec Národního shromáždění, významný jakobín. Zpočátku byl terčem posměšků pařížských hejsků pro staromódní olivově zelený frak, maloměstské chování, nadneseně bombastický sloh předem připravených projevů. Brzy si však mezi Pařížany získal úctu a pozornost. I v době své největší slávy a moci zůstával věrný svým principům – žil velmi chudě. Lid ho nazýval Neúplatný, stal se vůdčí postavou Výboru pro veřejné blaho a získal si velkou popularitu mezi lidem jako nekompromisní stoupenec revolučního teroru. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

12 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Vláda teroru Rolníci byli zpočátku jakobínům vděční za obecní půdu zkonfiskovanou statkářům, proto dobrovolně bránili republiku. Období vlády jakobínů (od září 1793 do července 1794) vešlo ve známost jako teror. Bylo výsledkem boje mezi girondisty a jakobíny, kteří se navzájem označovali za nepřátele revoluce. Girondisté byli následně souzeni Revolučním tribunálem a odsouzeni k smrti na gilotině. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

13 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Zavraždění Marata byl krátce před polednem zavražděn girondistkou Charlottou Corday d´Armont lékař a radikální jakobín Jean – Paul Marat.Probodla ho dýkou, když ležel ve vaně a koupelí si léčil svou kožní chorobu. Do jeho domu se Cordayová dostala pod záminkou, že Maratovi nese seznamy uprchlých girondistů, které je potřeba zatknout a popravit. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

14 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Smrt Marie Antoinetty Byla popravena deset měsíců po svém manželovi, její život v říjnu 1793 na dnešním náměstí Svornosti (tehdy náměstí Republiky) ukončila gilotina. Cesta královny na popraviště ve vozíku pro odsouzené je zachycena na autentické skice od J. L. Davida. Královna po prožitých měsících nevypadala na svých 38 let, vlasy jí zbělely a zestárla. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

15 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Osud Marie Terezie Spolu s králem a královnou byly uvězněny i jejich dětí – dcera Marie Terezie a syn Ludvík Karel. Madame Royale (1778 – 1851), jak se jí říkalo, byla prvním potomkem francouzského královského páru a jediným jejich potomkem, který přežil Francouzskou revoluci. Roku 1799 byla provdána za svého bratrance vévodu z Angoulême Ludvíka Antonína Bourbonského ( ). VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

16 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Osud Ludvíka Karla Byl od roku 1789 francouzským následníkem trůnu a jako takovému mu náležel titul dauphin z Viennois. Po smrti je otce jej monarchisté prohlásili francouzským králem jako Ludvíka XVII. Žil v Templu na samotce v temné kobce bez oken a nedostatkem jídla. Tím se podlomilo jeho zdraví. Jeho další osudy byly dlouho dost záhadné. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

17 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Osud Ludvíka Karla Ludvík XVII. byl v červnu 1793 po ustavení jakobínské diktatury propuštěn z vězení a dán na vychování do jakobínské rodiny ševce Simona. Simon byl však nejen jakobín, ale hlavně hrubián. Chlapce psychicky i fyzicky týral, navykl ho také na alkohol. Nakonec Ludvík zemřel 8.června 1795 na tuberkulózu a jeho tělo bylo vhozeno do společného hrobu. Při pitvě jeden z lékařů vzal v nestřeženém okamžiku chlapcovo srdce zabalené do kapesníku a uložil ho do sklenice s lihem. Po dlouhém cestování se v roce 1975 dostalo do kaple v katedrále v Saint-Denis a v roce 2004 bylo pochováno. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

18 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Vláda teroru Výbor pro veřejné blaho viděl nepřítele téměř všude. Pod gilotinou skončily tisíce lidí – šlechtici, bývalí vládní činitelé, bohatí, chudí, kněží i neúspěšní generálové. Nejčastějším důvodem pro popravu bylo obvinění z podporování monarchie a kontrarevoluce. Na jaře 1794 byli popraveni odpůrci režimu jakobínů - vůdci radikálních hébertistů, tak i umírněných dantonistů. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

19 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Konec Jakobínské diktatury Zdálo se, že Výboru pro veřejné blaho již nikdo nestojí v cestě. V Konventu i v samotném Výboru však existovaly významné rozpory ve věcech jako náboženská politika, teror, způsob vedení války, otázky vlastnictví a fungování ekonomiky v krizové situaci. Někteří odpůrci Robespierra viděli s nelibostí kult Nejvyšší bytosti, který Robespierre zavedl, a obvinili jeho tvůrce z toho, že se chce stát nejen diktátorem. Dne 9. Thermidoru (27. 7.) byli Robespierre a další přední představitelé režimu zatčeni a druhého dne popraveni. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

20 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Vlády se zmocnili příslušníci vrstvy, která za revoluce zbohatla, vrátili se i girondisté a emigranti. Revoluční orgány byly likvidovány. V roce 1795 byla vydána nová ústava, která opět omezovala volební právo. Do čela státu se na 4 roky postavilo pětičlenné direktorium -> řídilo zahraniční politiku, jmenovalo ministry a úředníky. -> blíží se doba, kdy se na scéně objeví nová postava Napoleon Bonaparte VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

21 Jakobínská diktatura ve Francii zápis
Leden 1793 – poprava Ludvíka Kapeta (bývalý král Ludvík XVI.) gilotinou - > do války proti Francii vstoupila celá Evropa Bouře na venkově, drahota -> červen 1793 – pád girondistů -> počátek jakobínské diktatury (Robespierre) Jakobíni zrušili feudální dávky, stanovili minimální mzdu a maximální cenu obilí. Zabavovali přebytky a přerozdělovali je. Byla vyhlášena všeobecná branná povinnost pro muže. Zavedli nový revoluční kalendář. Pokr. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

22 Jakobínská diktatura ve Francii zápis pokr.
Rozpoutali teror – hon na nepřátele revoluce -> tisíce lidí popraveno (Marie Antoinetta, Danton,…) -> v lidech to vyvolávalo odpor a strach (zavražděn Marat) Červenec 1794 – pád jakobínů (vůdci popraveni) -> k moci zbohatlíci, vrací se emigranti a girondisté V čele státu: Direktorium (5 členů) VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii

23 VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Sova Mapa Evropy Kalendář Třepotavá vlajka Francie Královna Koruna Srdce Napoleon Bonaparte VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Francii"

Podobné prezentace


Reklamy Google