Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR
Aktivity WHO v oblasti duševního zdraví Deklarace o duševním zdraví pro Evropu SZÚ MUDr. Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR

2 Duševní zdraví zdravotní priorita zejména evropského regionu
Psychiatrická onemocnění 2.největší zátěž v regionu 19,5% celkového počtu roků života ztracených předčasnou úmrtností a zvýšenou nemocností (Disability-adjusted life years) 100mil lidí v evropském regionu trpí úzkostí a depresemi z cca 850mil.lidí 21mil.lidí trpí poruchami způsobenými nadměrným užíváním alkoholu 7mil.lidí má Alzhemrovu chorobu nebo jiné formy demence 4 mil.lidí má schizofrinii Vysoká incidence a mortalita způsobená sebevraždami

3 Základní strategické dokumenty v oblasti duševního zdraví
World Health Report 2001 – Mental Health: New Understanding, New Hope WHA55.10 Resolution "Mental Health: responding to the call for action" EB115.R5 Resolution "Public health problems caused by harmful use of alcohol" Resolutions on mental health adopted by AFRO (1999), AMRO (2001), EURO (2001 & 2003) and WPRO (2001) Mental Health Declaration for Europe (WHO European Ministerial Conference on Mental Health, 2005)

4 Klíčové rezoluce a strategie WHO přijímané na WHA, RC, ministerských konferencích
Rámcová úmluva o kontrole tabáku (FCTC) Globální strategie zaměřená na výživu, fyzickou aktivitu a zdraví Akční plán proti alkoholu Strategie životní prostředí a zdraví dětí Deklarace o duševním zdraví pro Evropu

5 Organizátoři WHO/EURO, Rada Evropy, Evropská komise, MZ Finska
1.Konference ministrů 52 členských zemí evropského regionu – Helsinky, 2005 Organizátoři WHO/EURO, Rada Evropy, Evropská komise, MZ Finska Přijata Deklarace o duševním zdraví pro Evropu Akční plán pro Evropu

6 Akční plán WHO pro Evropu
Stanovuje podrobnosti přijatých závazků a povinnosti z nich vyplývající - 12 oblastí: Podporovat pocit duševní pohody pro všechny Uznání významu duševního zdraví pro společnost Čelení stigmatizaci a diskriminaci osob trpících duševní poruchou Zaměření se na rizikové skupiny – zranitelná období života Předcházet psychickým problémům a sebevraždám

7 Řešení problémů duševního zdraví v rámci kvalitní primární péče
Poskytovat efektivní péči v rámci komunitních služeb Mezisektorový a mezioborový přístup Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků Zajištění odpovídající informovanosti o duševním zdraví Zajištění přiměřeného financování Výzkum, hodnocení efektivity politik a programů

8 Členské státy se zavázaly prostřednictvím Deklarace a Akčního plánu k následujícím cílům:
připravit strategii a realizovat aktivity namířené proti stigmatu a diskriminaci a sledující podporu pocitu duševní pohody, včetně pohody ve správně fungujících školách a na pracovištích; podrobně prozkoumat dopady veřejné politiky na duševní zdraví; zahrnout opatření, týkající se prevence psychických problémů a sebevražd, do národních strategií nebo akčních plánů; rozvíjet specializované služby schopné řešit specifické problémy mládeže a starších lidí a specifické problémy vyplývající z rozdílů mezi pohlavími; upřednostňovat služby, které se zaměřují na psychické problémy marginalizovaných a zranitelných skupin

9 rozvíjet partnerství v zájmu mezisektorové činnosti
v oblasti lidských zdrojů zajistit vytvoření dostačujícího počtu kvalifikovaných pracovních sil v oblasti duševního zdraví; v součinnosti s ostatními členskými státy definovat soubor indikátorů, týkajících se determinant a epidemiologie duševního zdraví jako podklad k plánování služeb; Zajistit odpovídající financování a legislativu v oblasti duševního zdraví; skoncovat s nehumánním a ponižujícím zacházením, péče shodná se standardy a konvencí OSN a s mezinárodní legislativou; zvýšit míru sociální integrace jedinců s psychickými problémy; zajistit zastoupení uživatelů a opatrovníků ve výborech a skupinách, odpovědných za plánování, poskytování, kontrolu a inspekci aktivit duševního zdraví;

10 Smlouva BCA 2004-2005 Prioritní oblast: Duševní zdraví
Cíl: Přezkoumání politiky pro oblast duševního zdraví s cílem přejít z režimu institucí na úroveň komunit Revize Národní politiky duševního zdraví – definice potřeby legislativních a dalších změn v rámci transformace oboru psychiatrie koordinátoři: MZ - OZP, Psychiatrická klinika 1.LF UK Centrum pro rozvoj péče o duševního zdraví WHO/EURO: NCD, Mental Health Advisor Dr. Matt Muijen Proběhla oponence dokumentů našimi a zahraničními experty Prezentace na semináři Rozvoj psychiatrické péče v ČR ( MZ )

11 Department of Mental Health and Substance Abuse - HQ
Director's Office Objectives Development of global and national partnerships for the Mental Health Global Action Programme Mental Health: Evidence and Research (MER) Objectives To collect, compile and disseminate information on mental health system within countries. To develop an evidence base for mental health action including in emergencies. To assess and strengthen research capacity for mental health within countries To work with regional and country offices on mental health systems assessment. Mental Health Policy and Service Development (MHP) Objectives To develop technical guidance on mental health policies, legislation and human rights of people with mental disorders. To improve the planning and development of services for mental health. To work with regional and country offices on mental health policy and service development. Management of Mental and Brain Disorders (MBD) Objectives To develop technical guidance for prevention and management of mental and neurological disorders, including children and adolescents within the framework of the Primary Health Care Strategy. To work with regional and country offices on prevention and management of mental and neurological disorders. Management of Substance Abuse (MSB) Objectives To compile and disseminate scientific information on the neuroscience of addiction to alcohol and other psychoactive drugs. To provide technical guidance on cost- effective policies and interventions for substance use disorders including alcohol. To work with regional and country offices on prevention management of substance abuse. 03/04/2017

12 Publikace, ediční materiály, kampaně WHO na pomoc členským státům
Atlas:mental Health Resources in the World 2001 Country profiles on mental health Resources 2001 Mental Health Atlas – 2005 Připravuje se: Epilepsy Atlas Intellectual Disabilities Psychitric Training Role of Nurses in mental Health Care Substance Abuse Atlas Publikace European Observatory on Health Systems and Policies

13 Kancelář WHO v ČR Zastoupení MUDr. Alena Šteflová – LO
Mgr. Pavla Kortusová- AA U.N. HOUSE, Nám. Kinských 6, Praha 5 Tel.: Fax: Informace o WHO www. who.dk


Stáhnout ppt "MUDr. Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google