Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TLÁSKAL P., HRSTKOVÁ H., SCHWARZ J. Praha, Brno, Plzeň

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TLÁSKAL P., HRSTKOVÁ H., SCHWARZ J. Praha, Brno, Plzeň"— Transkript prezentace:

1 TLÁSKAL P., HRSTKOVÁ H., SCHWARZ J. Praha, Brno, Plzeň
VÝŽIVA ČESKÝCH PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ Z POHLEDU VÝŽIVOVÝCH DOPORUČENÍ TLÁSKAL P., HRSTKOVÁ H., SCHWARZ J. Praha, Brno, Plzeň

2 VÝZNAM VÝŽIVOVÝCH DOPORUČENÍ
Zdravotní stav je člověka je asi z 60% určován jeho životními podmínkami, výživa determinuje tyto podmínky ze 30 – 40% Potřeby výživy člověka ve zdraví i nemoci, potřeby výživy k prevenci rozvoje onemocnění jsou definovány aktuálními vědeckými poznatky k této problematice Poznatky jsou shrnuty ve stanovení referenčních hodnot jednotlivých živin. ČR akceptovala doporučení SPV, aby byly používány referenční hodnoty pro příjem živin stanovené v zemích středoevropské oblasti (Německo,Rakousko,Švýcarsko – DACH), samozřejmě se zohledněním celoevropského kontextu těchto hodnot Studie, které jsou zaměřeny na hodnocení nutričních zvyklostí obyvatel by měly být hodnoceny z pohledu odborných poznatků o referenčních hodnotách jednotlivých živin a měly by v tomto kontextu pomáhat tvorbě výživových doporučení

3 STUDIE – r.2007 Místo : Praha, Brno Soubor: Zaměření studie na děti : a) navštěvujících mateřské školy (věk 4-6 let) b) nižší stupeň základní školy (věk 7-10 let) Metodika : a) obecný dotazník k charakteristice souboru b) kompletní dvoudenní jídelníček dětí (škola i domov) c) jednotné zpracování výsledků programem „Nutridan“ Metodika k hodnocení výsledků : a) obecné dotazníky byly hodnoceny podle zadání b ) stav výživy dětí byl určen podle referenčních auxologických údajů, aktuálně platných v ČR c) příjem více jak 30 živin byl posuzován v rámci doporučených referenčních hodnoty pro příjem živin – DACH d) statistika

4 STUDIE – r.2010 Místo : Praha, Brno, Plzeň Soubor: Zaměření studie na děti : b) nižší stupeň základní školy (věk 7-10 let) c) vyšší stupeň základní školy ( věk let) Metodika : a) obecný dotazník k charakteristice souboru b) kompletní pětidenní jídelníček dětí (škola i domov) c) jednotné zpracování výsledků programem „Nutridan“ Metodika k hodnocení výsledků : a) obecné dotazníky byly hodnoceny podle zadání b ) stav výživy dětí byl určen podle referenčních auxologických údajů, aktuálně platných v ČR c) příjem více jak 30 živin byl posuzován v rámci doporučených referenčních hodnoty pro příjem živin – DACH d) statistika

5 SOUBORY SLEDOVANÝCH DĚTÍ
4-6leté děti – No 1087 (ch %, d %) věk 5,2 ± 1,01 roku 7-10leté děti – No 1705 (ch %,d %) věk 8,8 ± 1,3 roku r.2011 7-10leté děti – No 813 (ch-407, d- 406) 11-15leté děti – No 745 (ch- 351, d- 394) Celkem sledováno dětí

6 HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY –r.2007,r.2011
BMI a)< 2 sd b)< 1,88 sd = 3percentil c)< 1,28 sd = 10percentil a)> 2 sd b)> 1,28 sd = 90percentil c)> 1,88 sd = 97percentil A/ Děti 3-6 let No 1087 9,8 % hypotrofie 9,8% 4,6 % obezita 4,6% B/Děti 7-10 let No a) r b) r b) 0,99 % hypotrofie c) 3,24 % podváha 4,2 % b) 7,48 % nadváha c) 7,48 % obezita 15% C/Děti let No 680 b) 0,44% hypotrofie c) 3, podváha 3,7 % b) 6,18 % nadváha c) 6,03% obezita 12,2%

7 DENNÍ ENERGETICKÝ PŘÍJEM PODLE DACH V PROCENTECH DOPORUČENÉHO PŘÍJMU r
DENNÍ ENERGETICKÝ PŘÍJEM PODLE DACH V PROCENTECH DOPORUČENÉHO PŘÍJMU r.2007, r.2011 průměr median 10.Percentil 90.percentil Děti 3-6 let 98,5% (6505 kJ) 96,7% 71,5% 127,4% Děti 7-10 let r.2007 98,4 % (7599 kJ) 93,7% 66,5% 131,4% r.2011 103,3% (8602 kJ) 102,5% 77,8% 130,9% Děti let 91,5% (8281kJ) 88,3% 62,3% 119,1%

8 r.2007 – DISTRIBUCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU

9 r.2011 – DISTRIBUCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU
Rok 2011 – mladší a starší školní děti 7-10let 11-15let

10 R.2011 - PODÍL ZÁKLADNÍCH ŽIVIN NA CELKOVÉM DENNÍM ENERGETICKÉM PŘÍJMU
průměr median 10.percentil 90.percentil Tuky b) 32,2 % c) 32% b) 32,5% c) 31,8% b) 25,6% c) 25,2% b)38,5% * c)38,3% Bílkoviny b)14,3% c)14,6% b) 14,1% c) 14,4% b)12,0% c)12.0% b)16,4% c)16,9% Sacharidy b) 53,5% c) 53,4% b) 53,3% c)53,7% b) 46,9% c) 46,9% b) 61,2% c) 61,2% Vysvětlivka : b) děti 7-10let c) děti let * ZVÝŠENÉ RIZIKO ROZVOJE OBEZITY

11 r.2007 – DENNÍ PŘÍJEM TUKŮ V PROCENTECH DOPORUČENÉ DÁVKY
Tuky a) 98,7% b) 106,5% průměr median 10.percentil 90.percentil Saturované MK a)156,7% b)161,9% a) 151,2% b) 152,7% a) 96,5% b) 96,1% a) 221,9% b) 234,6% Mononenasycené MK a)72,8% b)78,7% a) 69% b) 73,6% a) 26% b) 42,9% a) 105,8% b) 114,8% Polynenasycené MK a) 48,6% b) 57,7% a) 44,3% b) 52,0% a) 26,5% b) 28,3% a) 74,2 % b) 83,8% Vysvětlivka : a) děti 3-6 let b) děti 7-10 let

12 r.2011 – POMĚR SATUROVANÝCH, MONO-NENASYCENÝCH (MUFA) A POLY-NENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN (PUFA) PŘI ZAJIŠTĚNÍ 30% ENERGETRICKÉHO PŘÍJMU (EP) TUKY MASTNÉ KYSELINY DOPORUČENÍ DĚTI LET 10% DĚTÍ * DĚTI LET 10%DĚTÍ * SATUROVANÉ 10% 12,1% * 16,3% 12,3% MUFA 13% 9,8% *6,3% *6,0% PUFA 7% 6,2% *7,5% *3,7% 6% *7,8% *3,5% VYSVĚTLIVKY : * KONZUMACE > 90 PERCENTIL * KONZUMACE <10 PERCENTIL POZNÁMKA : VÝŠŠÍ PODÍL SATUROVANÝCH MASTNÝCH KYSELIN ZVYŠUJE KONCENTRACI LDL CHOLESTEROLU 10% DĚTÍ KONZUMUJE < 50% MUFA A PŘIBLIŽNĚ 50% PUFA

13 R.2007 – DENNÍ PŘÍJEM BÍLKOVIN (MNOŽSTVÍ V GRAMECH A DOPORUČENÁ DÁVKA V PROCENTECH)
Děti průměr median 10.percentil 90.percentil 3-6 let 53,1g 282,7% 51,7g 275% 38,5g 196,4% 69,9g 378% 7-10 let 63,8g 223,4% 61,2g 212,6% 44,8g 146,7% 82,3g 304,8% Poznámka : a) vyšší příjem bílkovin v kojeneckém věku zvyšuje pozdější výskyt obezity b) bílkovina má příznivý sytící efekt c) vyšší příjem živočišné bílkoviny zvyšuje příjem tuků

14 R.2007 – KONZUMACE SACHARIDŮ (PRŮMĚRNÉ HODNOTY - MNOŽSTVÍ V GRAMECH)
Sacharidy Děti 3-6 let 56,0% celkové energetické dávky Děti 7-10let 53,4% celkové energetické dávky celkem Mono a disacharidy Laktóza Procentuelní Zastoupení * 3-6 let 213,3g 99,4g 26,2% EP 13,5g a) 46% î b) 6,3 % 7-10 let 237,9g 99,2g 22,3% EP 12,7g a) 41,7% î b) 5,3% Vysvětlivka : a) všech mono a disacharidů na celkovém příjmu sacharidů b) totéž u laktózy EP – celkového energetického příjmu POZNÁMKA : EP – monosacharidy 5-8 %, disacharidy by měly být v dávce < 10% EP => PŘESLAZOVÁNÍ

15 REFERENČNÍ HODNOTY PRO PŘÍJEM – VODY ml/den
VODA Děti 3-6let Děti 7-10 let Děti 10-15let NÁPOJE 940 970 PEVNÁ STRAVA 480 600 OXIDACE 180 230 CELKEM 1600 1800 ml/kg/den 75 60 40-50

16 r.2007,r.2011 - PŘÍJEM VODY A VLÁKNINY ml, g / denní doporučená dávka
Děti 3-6let Děti 7-10 let r.2011 Děti 10-15let VODA - Doporučení Průměr - ml DD - Průměr DD Percentil 1600 ml 1520 ml 95% 57% 1800 ml 100% 64,0% 2300 ml 1830 ml 79% 53% VLÁKNINA Průměr - g 10g 15,3g 151,2% 14g 20,9g 149,3% 96% 19g 19,5g 102,6% 63,7% Poznámka : 10% starších dětí přijímá přibližně polovinu doporučovaného příjmu tekutin 10% starších dětí konzumuje méně než 64% doporučovaného příjmu vlákniny

17 R.2007 A R.2011 PŘÍJEM MINERÁLNÍCH LÁTEK V PROCENTECH DOPORUČENÉ DÁVKY
Příjem minerálních látek v % DD Příjem minerálních látek v % DD 1) 3-6 let ) 7-10 let 3) 7-10 let ) let Na K Ca Mg P Fe Zn Cu Se J Na K Ca Mg P Fe Zn Cu Se J Poznámka :Sodík v přepočtu na NaCl: 1) 6,4g 2) 8,5 g 3)10,6g 4) 10,4g

18 r.2007 A r.2011 PŘÍJEM MINERÁLNÍCH LÁTEK – Na, Ca,J g,mg,μg/ procenta doporučené dávky
Děti 3-6let Děti 7-10 let r.2011 Děti 10-15let Sodík (NaCl) Průměr - g DD - Průměr DD Percentil 2,52g (6,45g) 4,16g (10,6g) 4,07g (10,4g) 439% 634,% 904,7% 1085,9 % (12,8g) 772,9% 1003% (13,4g) Vápník - Doporučení Průměr- mg DD - 10.percentil 700 mg/den 809,3 mg 900 mg/den 935,5mg 1200 mg/den 905,2mg 178% 114,5% (517mg) 103,9% 65,4% (588mg) 81,7% 52,2% (574mg) Jod - Doporučení Průměr -μg DD- 10.percentil 120 μg/den 68,5μg 140 μg/den 93,5μg 200 μg/den 89,9μg 76,6 38,3 72,4 38,9 62,4 31,6

19 KONZUMACE MLÉKA, MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A PŘÍJEM VÁPNÍKU r.2007,r.2011
PŘÍJEM (MLÉKA) A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Děti 3-6let Děti 7-10 let r.2011 Děti 10-15let A) DENNĚ (44,6%) 66,3% (41,6%) 29,7% (86,2%) 96% (78,5%) 94% (76,2%) 95 % B) NĚKOLIKRÁT TÝDNĚ A+B C) OJEDINĚLE (9,8%) ,0% D) ODMÍTÁ C+D (4%) % (13,8%) 4% (21,5%) 6% (23,8%) 5% PŘÍJEM VÁPNÍKU (%DDD) 10% dětí přijímá < %DDD (178%) 114,5% (103,9%) 65,4% (81,7) 52,2% Vysvětlivka: %DDD - procento denní doporučené dávky Poznámka: Kvantitatitvní hodnocení údajů musíme upřednostit před hodnocením frekvenčním

20 r.2007 a r.2011 – PŘÍJEM VITAMINŮ V PROCENTECH DOPORUČENÉ DÁVKY
r r.2011 1) 3-6 let ) 7-10 let Děti 3-6 let Děti let Děti 7-10let Děti let

21 r.2007 A r.2011 PŘÍJEM VITAMINŮ – D, E, KYSELINA LISTOVÁ μg, mg / procenta doporučené dávky
Děti 3-6let Děti 7-10 let r.2011 Děti 10-15let Vitamin D - Doporučení Průměr (Median) - μg DD - Průměr DD Percentil 5μg 2,3 (0,94)μg 2,95 (1,03)μg 2,75 (1,2)μg 46,4% 8,57% 68,6% 11,4% 55,1% 9,8% Vitamin E - Doporučení Průměr- mg DD - 10.percentil 8mg 9,1mg 10mg 13,4mg 13mg 14,1mg 125,2% 58,7% 133,8% 72,1% 110,2% 57,9% Kys.listová- Doporučení Průměr -μg DD- 10.percentil 300μg 190,2μg 307,3μg 400μg 289,3μg 63,4% 35% 105,8% 51,1% 73,8% 35,6% Poznámka: studie proběhly v zimních měsících , kritický je tak zvláště příjem vitaminu D, rovněž 10% dětí mělo příjem folátů menší než 50%, což zvláště u děvčat může být do dospělosti problematické

22 Odmítané potraviny v přehledu –r
Odmítané potraviny v přehledu –r.2011 (procento dětí odmítajících nebo ojediněle konzumujících potraviny) 7-10 let 11-15 let mléko maso zelenina luštěniny celozrnné pečivo mléčné výrobky ryby brambory ovoce pečivo

23 r.2011 - Potravinová pyramida
Doporučení Výsledky studie Ostatní 5 % *40,6% Mléko a mléčné výrobky 10% ,4% Maso 10% *5.4% Ovoce a zelenina 35% ,3% Obiloviny 40% *14,2% *Ostatní – energeticky bohaté a jinak většinou nutričně chudé potraviny ( obilo- viny většinou v kombinacích s vysokým pro- centem sacharidů či tuků) či nápoje OSTATNÍ 5% *40,6%

24 ENERGETICKÁ A NUTRIČNÍ DENZITA POTRAVY
ENERGETICKÁ DENZITA (HUSTOTA) je definovaná jako obsah energie na váhovou jednotku potraviny Doporučovaná strava by měla mít kJ ( kcal) na 100 g potraviny NUTRIČNÍ DENZITA (HUSTOTA) je charakterizována poměrem esenciálních živin (esenciální živiny) a energie v potravině Mezi potraviny s vysokou nutriční denzitou například ovoce a zelenina, které poskytují značné množství vitamínů a minerálních látek a relativně málo kalorií. Potraviny či nápoje, které například obsahují přidané cukry mají nutriční denzitu nízkou. HODNOCENÉ OSTATNÍ POTRAVINY BYLY POTRAVINY S VYSOKOU ENERGETICKOU DENZITOU (HUSTOTOU) A NÍZKOU NUTRIČNÍ DENZITOU (HUSTOTOU)

25 POTRAVINOVÁ PYRAMIDA -r
POTRAVINOVÁ PYRAMIDA -r DĚTI (7-10LET) S PŘIMĚŘENOU HMOTNOSTÍ, NADVÁHOU A OBEZITOU PŘÍJEM POTRAVIN HMOTNOST BMI < 1,28 sd PŘIMĚŘENÁ BMI > 1,28 sd VYŠŠÍ Statistika OSTATNÍ 40,2% 43,2 p= 0,042 MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY 13,6% 12,3% - MASO 5,4% 5,1% OVOCE A ZELENINA 26,5% 25,1% OBILOVINY 14,2% Vysvětlivka : sd – směrodatná odchylka

26 SOUHRN Výskyt obezity u dětí předškolního věku je kolem 4,6% , nadváhy a obezity u dětí 7-10letých je 15%, dětí 10-15letých je více než 12% Denní energetický příjem ve všech sledovaných skupinách odpovídal věku. 10% dětí ve věku 7-10 let mělo energetický příjem vyšší než 130% doporučené hodnoty a větší počet děti této věkové skupiny přijímalo více energie ve srovnání k dětem starším Podíl základních živin na energetickém příjmu byl relativně přiměřený. 10% dětí mělo vysoký příjem tuků. U všech dětí byl zjišťován zvýšený příjem saturovaných mastných kyselin (MK), nižší příjem polynenasycených MK a u 10% dětí byl zjišťován nízký příjem mononenasycených MK. V nižších věkových skupinách byl zjišťován vysoký příjem bílkovin, ale i mono a disacharidů ve výživě

27 SOUHRN 10% dětí konzumovalo 50-60% doporučovaného příjmu tekutin, 10% dětí ve věku let mělo ve své výživě nedostatečný příjem vlákniny Disbalance příjmu minerálních látek se projevovaly především při hodnocení sodíku, vápníku a jodu . Ve všech věkových skupinách jsme zjišťovali vysoký příjem sodíku, kde průměrná propočtený příjem kuchyňské soli u školních dětí byl více než 10gramů a 10% starších školních dětí konzumovalo více než 13,4g NaCl. U starších školních dětí byl zjišťován nižší příjem vápníku,u 10% těchto dětí byl kolem 50 a méně procent DD. Příjem jodu dosahoval 60-70% DD. 10% dětí mělo příjem jodu nižší než 38% DD.

28 SOUHRN Byly zjištěny některé nedostatky v příjmu vitaminů D, E a kyseliny listové. Příjem vitaminu D z potravy odpovídal ve všech věkových skupinách přibližně 50%DD. 10% dětí mělo příjem nižší než 10%DD. Příjem vitaminu E byl u 10% dětí v rozmezí 58-72% DD. Průměrný příjem kyseliny listové byl nižší i předškolních a starších školních dětí. 10% těchto dětí mělo příjem kyseliny listové nižší než 35%DD. Při hodnocení stravovacích zvyklostí jsme zjišťovali s věkem se snižující příjem vápníku z mléka a mléčných výrobků, špatnou konzumaci ryb, luštěnin a relativně nízkou konzumaci celozrnného pečiva. Děti konzumují vysoké procento potravin s vysokou energetickou a nízkou nutriční hodnotou.Tento aspekt výživy je jedním ze základních předpokladů pro rozvoj nadváhy a obezity dětí

29 ZÁVĚR,DOPORUČENÍ V RÁMCI PREVENCE ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ JE NUTNÉ SE TRVALE VĚNOVAT A ZLEPŠOVAT ZJIŠTĚNÉ DISBALANCE VÝŽIVY NAŠICH DĚTÍ ZÁKLADEM JE EDUKACE OBYVATEL, EDUKACE TĚCH KDO POSKYTUJÍ STRAVOVÁNÍ DĚTEM I DĚTÍ SAMOTNÝCH JE NUTNÉ AKTIVOVAT ODBORÍKY, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ VÝŽIVOU DĚTÍ, ALE I PŘESVĚDČOVAT VÝROBCE, PRODEJCE A PROPAGÁTORY PRODEJE POTRAVIN V RÁMCI ÚČINNÉ VÝŽIVOVÉ A POTRAVINOVÉ STÁTNÍ POLITIKY K VEŘEJNÉMU ZDRAVÍ

30 PODĚKOVÁNÍ M.Baliková – Praha P. Bulíčková – Praha
Doc.MUDr.J.Fiala- Brno Prof.MUDr.H.Hrstková – Brno M.Hylenová – Praha Mgr.K.Heczková- Brno M.Hrčková – Brno RNDr.M.Hladíková –Prah V.Langrová-Brno D.Laštovičková- Praha V.Lepší – Plzeň M.Ložeková – Praha P.Matoušková –Brno V.Matochová – Brno Bc.A.Packová –Brno M.Peterková – Praha J.Petrová – Praha Bc.M. Pohůnková – Brno Mgr.Z.Piskáčková – Praha K.Poslušná – Praha Š.Kadlecová – Praha K.Kovaříková – Brno ,S.Štarnochová - Brno MUDr.J.Schwarz – Plzeň Bc. A.Strosserová –Praha B.Tomášková – Praha Všem žákům, jejich rodičům, učitelům, pracovníkům školních jídelen i úředníkům městských částí, kteří se zapojili do studie Společnosti Danone a.s.


Stáhnout ppt "TLÁSKAL P., HRSTKOVÁ H., SCHWARZ J. Praha, Brno, Plzeň"

Podobné prezentace


Reklamy Google