Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE"— Transkript prezentace:

1 VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

2 ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu):
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O CH4, O2 jsou reaktanty; CO2, H2O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické koeficienty Někdy do rovnice píšeme i skupenství: g je plyn, l kapalina, s tuhá fáze; aq označuje látku ve vodném roztoku. Např.: Odstraňování kotelního kamene CaCO3 octem (vodným roztokem kyseliny octové CH3COOH); zároveň uniká plyn CO2: CaCO3(s) + CH3COOH(aq) → (CH3COO)2Ca(aq) + CO2(g)

3 URČENÍ STECHIOM. KOEFICIENTŮ :
Bilance hmotnosti: počet atomů každého prvku musí být na obou stranách rovnice shodný Postup: Začni prvkem tvořícím nejméně sloučenin. Nakonec si nech vodík a kyslík. 2 3 Např.: x Al(OH) y H2SO4 → Al2 (SO4)3 + z H2O Al: vlevo x atomů Al, vpravo 2 atomy, proto x = 2 S: vlevo y atomů S, vpravo 3; proto y = 3 O: počet atomů O: 2*3 + 3*4 = 3*4 + z; proto z = 6; tj.: 2 Al(OH) H2SO4 → Al2 (SO4) H2O Kontrola H : 2*3 + 3*2 ?=? 6*2 12 = tj. vše je v pořádku

4 VÝPOČTY Z CHEM. ROVNICE :
Př.1/VI: Při hašení požáru vodou může za vysokých teplot i železo reagovat s vodou za vzniku vodíku ( ! ) : (1) 2 Fe + 3 H2O 3 H2 + Fe2O3 Zreaguje-li 10 kg železa: A) Kolik kg Fe2O3 vznikne? B) Jaký objem vodíku za n.p. vznikne? C) Jaký objem vodíku vznikne při 1000oC a 95kPa ? Určíme stech.koef. rovnice (1): bilance Fe, O, H

5 2 Fe + 3 H2O → 3 H2 + 1 Fe2O3 Zreaguje-li 10 kg železa:
A) Kolik kg Fe2O3 vznikne? 2 Fe H2O → 3 H Fe2O3 mFe = 10 kg mFe2O3 = ? MFe= 55,9 g.mol-1 MFe2O3= 159,6 g.mol-1 ze 2 molů Fe vznikne 1 mol Fe2O3 z rovnice plyne: z 2 * 55,9 g Fe * 159,6 g Fe2O3 vyjádřeme v g: z g Fe x g Fe2O3 otázka ze zadání: Zreagováním 10 kg Fe vznikne 14,3 kg Fe2O3.

6 2 Fe + 3 H2O → 3 H2 + 1 Fe2O3 Zreaguje-li 10 kg železa:
B) Jaký objem vodíku za n.p. vznikne? 2 Fe H2O → 3 H Fe2O3 mFe = 10 kg VH2 = ? (za n.p.) MFe= 55,9 g.mol-1 ze 2 molů Fe vzniknou 3 moly H2 z rovnice plyne: Pokud počítáme s plynem, je VÝHODNÉ nechat v přímé úměrnosti moly plynu ! z 2 * 55,9 g Fe moly H2 vyjádřeme v g a molech: z g Fe x molů H2 otázka ze zadání: Jaký je tedy objem 268,3 molů H2 za n.p. ?

7 Jaký je tedy objem 268,3 molů H2 (vzniklých reakcí 10 kg Fe) za n.p. ?
Za n.p. má jeden mol plynu objem 22,4 dm3. 1 mol………………………. 22,4 dm3 268,3 mol……………………… x dm3 Zreagováním 10 kg Fe vznikne 6,01 m3 H2 za n.p.

8 Zreaguje-li 10 kg železa:
C) Jaký objem vodíku vznikne při 1000oC a 95 kPa? Z předchozího příkladu (B) víme, že reakcí 10 kg železa vznikne 268,3 molů vodíku. Otázka zní – jaký bude mít objem 268,3 molů vodíku H2 (vzniklých reakcí 10 kg Fe) při teplotě 1000 oC a tlaku 95 kPa ? VH2 = ?; p = 95 kPa; T = 1000 oC + 273,15 = 1273,15 K ? Zreagováním 10 kg Fe vznikne 29,9 m3 H2 při 1000oC a 95 kPa.

9 Př.2/VI: Sami: Shořelo-li 5 kg práškového zinku, jaká hmotnost oxidu zinečnatého vznikla?
Zn O2 → ZnO 2 2 mZn = 5 kg mZnO = ? MZn= 65,4 g.mol-1 MZnO = 81,4 g.mol-1 ze 2 molů Zn vzniknou 2 moly ZnO z rovnice plyne: z 2 * 65,4 g Zn * 81,4 g ZnO vyjádřeme v g: z g Zn x g ZnO otázka ze zadání: Shořelo-li 5 kg Zn, vzniklo 6,2 kg ZnO.

10 Př. 3/VI: Sami: Jaký objem vodíku za n. p. vznikne reakcí 0,5kg
Př.3/VI: Sami: Jaký objem vodíku za n.p.vznikne reakcí 0,5kg hliníku s kyselinou sírovou? Al H2SO4 → H Al2(SO4)3 2 3 3 mAl = 0,5 kg VH2 = ? (za n.p.) MAl= 27 g.mol-1 ze 2 molů Al vzniknou 3 moly H2 z rovnice plyne: Pokud počítáme s plynem, je VÝHODNÉ nechat v přímé úměrnosti moly plynu ! z 2 * 27 g Al moly H2 vyjádřeme v g a molech: z g Al… x molů H2 otázka ze zadání: Jaký je tedy objem 27,8 molů H2 za n.p. ?

11 Jaký je tedy objem 27,8 molů H2 (vzniklých reakcí 0,5 kg Al) za n.p. ?
Za n.p. má jeden mol plynu objem 22,4 dm3. 1 mol………………………. 22,4 dm3 27,8 mol……………………… x dm3 Zreagováním 0,5 kg Al s H2SO4 vznikne 622,7 dm3 H2 za n.p.

12 Př.4/VI: Sami: Při tepelném rozkladu chlorečnanu draselného (Travex) vzniká kyslík. Jaký objem O2 se uvolní při 30oC a 101 kPa při rozkladu 100 g KClO3 ? KClO3 → O KCl 2 3 2 mKClO3 = 100 g VO2 = ? p = 101 kPa; T = 30 oC MKClO3= 122,5 g.mol-1 ze 2 molů KClO3 vzniknou 3 moly O2 z rovnice plyne: Pokud počítáme s plynem, je VÝHODNÉ nechat v přímé úměrnosti moly plynu ! z 2 * 122,5 g KClO moly O2 vyjádřeme v g a molech: z g KClO3… x molů O2 otázka ze zadání: Jaký je tedy objem 1,22 molů O2 při 101 kPa a 30 oC ?

13 Otázka zní – jaký bude mít objem 1,22 molů kyslíku O2 (vzniklých rozkladem 100 g KClO3) při teplotě 30 oC a tlaku 101 kPa ? VO2 = ?; p = 101 kPa; T = 30 oC + 273,15 = 303,15 K ? Tepelným rozkladem 100 g KClO3 vznikne 0,03 m3 O2 (30 dm3 O2) při teplotě 30 oC a tlaku 101 kPa.

14 Pozn. dosud do chem.reakce vstupovaly čisté látky (100%)
Př.5/VI: Při havárii vyteklo 50 litrů koncentrované HCl do prázdné jímky. Kolik kg Ca(OH)2 potřebujeme pro její neutralizaci? Kon-centrovaná HCl je roztok o wHCl = 36 %; hustota roztoku je 1,18 kg.dm-3 . Pozn. dosud do chem.reakce vstupovaly čisté látky (100%) teď: roztok HCl (36%); označme ho indexem S. Pro výpočet je třeba zjistit hmotnost čisté (100%) HCl hmotnost roztoku HCl vypočítat za pomocí hustoty a objemu hmotnost čisté (100%) HCl vypočítat pomocí hmotnostního zlomku ze zadání (w = 36%)

15 VS = 50 dm3 rS = 1,18 kg.dm-3 w = 0,36 (=36%) 59 kg……..…..100 %
kapaliny jsou obvykle zadány objemem, ve výpočtech se ale používají hmotnosti nutno převést objem na hmotnost – pomocí HUSTOTY Do odpadní jímky vyteklo 59 kg HCl (w=36%), ve kterých tvoří kyselina 36% hmotnosti a zbytek – tj. 64% hmotnosti tvoří voda Jaká je tedy hmotnost čisté (100%) HCl ? 59 kg……..…..100 % x kg………….36 % Do odpadní jímky uniklo 21,2 kg 100% HCl (tím jsme se zbavili wkyseliny ze zadání), dále postupujeme jak jsme zvyklí pro výpočet dle chem. rovnice pro čisté látky

16 HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + H2O 2 1 2 mHCl = 21,2 kg mCa(OH)2 = ?
MHCl = 36,5 g.mol-1 MCa(OH)2= 74,1 g.mol-1 2 moly HCl reagují s 1 molem Ca(OH)2 z rovnice plyne: z 2 * 36,5 g HCl * 74,1 g Ca(OH)2 vyjádřeme v g: z g HCl x g Ca(OH)2 otázka ze zadání: Na neutralizaci 50l HCl (36%) je potřeba 21,5 kg Ca(OH)2.

17 Př. 6/VI: Doma: Vypočtěte objem kyslíku za n. p
Př.6/VI: Doma: Vypočtěte objem kyslíku za n.p., který vznikne rozkladem 10 kg roztoku peroxidu vodíku o wH2O2 = 0,3. (rovnici nejdříve vyčíslete!, 988 dm3 O2) H2O2 H2O + O2 Př.7/VI: Doma: Reakcí dusičnanu barnatého a uhličitanu sodného (sody) vzniká sraženina uhličitanu barnatého. Kolik gramů dusičnanu barnatého potřebujete k přípravě 100 g uhličitanu barnatého? (rovnici nejdříve vyčíslete; 132,4 g Ba(NO3)2) Ba(NO3)2 + Na2CO3 NaNO3 + BaCO3 sraženina

18


Stáhnout ppt "VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google