Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitalizace televizního vysílání VII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitalizace televizního vysílání VII"— Transkript prezentace:

1 Digitalizace televizního vysílání VII
Digitalizace televizního vysílání VII. Vlna Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Praha červen 2011 1 1

2 Obsah Základní informace o výzkumu
Informovanost o digitálním televizním vysílání Technické parametry příjmu televizního vysílání Plány spojené s chystaným příjmem digitálního televizního vysílání Zkušenosti s příjmem digitálního televizního vysílání Problémy přechodu na digitální televizní vysílání Obsah digitálního televizního vysílání Vybavenost domácnosti Pokrytí obcí televizním signálem Sociodemografické charakteristiky výběrového souboru 2 2

3 1. Základní informace o výzkumu
Přechod na digitální vysílání vyžaduje komplexně pojatou datovou základnu, spojující různé zdroje dat v jednotlivých etapách procesu přechodu na digitální vysílání. Opakované a systematické zjišťování klíčových údajů o rozvoji digitálního televizního vysílání je jednou z důležitých podmínek racionální a transparentní realizace přechodu na digitální televizní vysílání pro všechny zúčastněné subjekty a jejich rozhodování. Z tohoto důvodu vznikl výzkumný program ČTÚ, který si klade za cíl získat informace o potřebách, postojích a znalostech spotřebitelské veřejnosti a přinést informace o průběhu digitalizace. Tyto informace by měly částečně být získány prostřednictvím kvantitativních výzkumů. Výzkumy jsou realizovány dvakrát do roka (sběr dat květen, přelom listopadu a prosince). Důležitým aspektem výzkumného programu je zajištění srovnatelnosti získávaných údajů v čase, což bude dosaženo prostřednictvím opakovaně zjišťovaných standardních a ověřených ukazatelů (otázek, či indexů). Tato předkládaná závěrečná výzkumná zpráva je sedmou realizovanou vlnou výzkumného programu ČTÚ. Předmětem výzkumu je digitalizace televizního vysílání v České republice, tedy proces přechodu z vysílání analogového na vysílání digitální na všech platformách a rozvoj digitálních platforem televizního vysílání. Digitalizace televizního vysílání by mohla znamenat radikální změnu fenoménu „televize“. Lze očekávat propojování technologií, vyšší mobilitu jednotlivých technologií, interaktivitu atd. Jde o jevy, které budou působit na diváka, který již má zakotvené jisté „divácké návyky“, vybavenost informačními a komunikačními technologiemi a úroveň gramotnosti využívání informačních a komunikačních technologií. Je důležité zjišťovat tyto návyky a potřeby v jednotlivých etapách přechodu na digitální vysílání a konfrontovat je s očekáváním populace (diváků) i s údaji o rozšíření a dostupnosti jednotlivých platforem. 3 3

4 Má-li být proces digitalizace úspěšný, musí být naplněny na straně diváků následující předpoklady:
informovanost populace o procesu digitalizace zájem o přechod na digitální televizní vysílání kompetence populace k přechodu na digitální televizní vysílání vybavenost populace prostředky umožňujícími příjem digitálního televizního vysílání. Sledované výzkumné cíle: Postihnout počáteční znalosti digitalizace televizního vysílání a jejich proměnu v průběhu přechodu z analogového na digitalizované vysílání. Zjistit názory diváků na poskytované informace o přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Postihnout počáteční očekávání populace od digitální televize a jejich postupnou proměnu. Zmapovat výchozí plošnou diferenciaci v technologické gramotnosti – připravenosti, technologické vybavenosti, televizním chování, očekávání populace. Postihnout proměny technologické vybavenosti populace k příjmu digitalizovaného vysílání. Postihnout počáteční televizní chování populace jako výsledek dvougeneračního soužití s analogovou televizí. Postihnout po zahájení digitálního vysílání proměny televizního chování pod vlivem možností nové technologie. Mapovat průběžné hodnocení digitálního televizního vysílání. Mapovat průběžné využívání jednotlivých možností digitálního televizního vysílání. Zjišťovat náměty diváků k fungování a rozvoji digitální televize. Zjistit a analyzovat diference v postojích, názorech, hodnoceních a chování české divácké populace. Zjistit názory diváků k technické kvalitě digitálního televizního vysílání. 4 4

5 Hlavní údaje o výzkumu 5 Realizátor sběru dat: STEM/MARK, a.s.
Typ výzkumu: kvantitativní Termín sběru dat: I. Vlna – II. Vlna – III. Vlna – IV. Vlna – V. Vlna – VI. Vlna – VII. Vlna – Metoda sběru dat: CAPI – osobní dotazování s pomocí notebooků Cílová skupina: populace starší 15-ti let Vzorek: I. Vlna 1 859 kompletních rozhovorů II. Vlna 1 809 kompletních rozhovorů III. Vlna 1 834 kompletních rozhovorů IV. Vlna 1797 kompletních rozhovorů V. Vlna 1810 kompletních rozhovorů VI. Vlna kompletních rozhovorů VII. Vlna 1813 kompletních rozhovorů Metoda výběru vzorku: kvótní výběr dle parametrů 5 kvótních znaků: region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce 5 5

6 2. Informovanost o digitálním televizním vysílání
Základní informovanost populace o digitálním televizním vysílání se již od roku 2009 v podstatě nemění. O digitálním televizním vysílání v posledních pěti vlnách slyšelo mezi 95 % až 96 %. Ve srovnání s rokem 2007 se informovanost zvýšila o 9 procentních bodů (86 % v roce 2007 a 95 % v VII. vlně v roce 2011). Aktuálně mezi nejinformovanější kraje patří kraj Liberecký, Plzeňský a Pardubický. Naopak nejméně jsou informováni diváci v kraji Královéhradeckém a Zlínském. Nejrozšířenějším informačním zdrojem o digitálním televizním vysílání je televize. 78 % se prostřednictvím televize dozvědělo o digitálním televizním vysílání. Druhým nejrozšířenějším informačním zdrojem jsou přátelé a známí. Od nich se ovšem o digitalizaci dozvědělo dvakrát méně respondentů než z televize (37 %). Kolem třetiny respondentů se o digitálním televizním vysílání dozvědělo od rodiny nebo příbuzných a z novin či časopisů. Jednotlivé informační zdroje o digitálním televizním vysílání jsou opět hodnoceny velmi pozitivně. S většinou informačních zdrojů je spokojeno nad 80 % respondentů. V hodnocení spokojenosti s jednotlivými informačními zdroji k problematice digitalizace se na prvním místě umístily odborné časopisy, tisk, výstavy, veletrhy (86 % je spokojeno). Podobná je ale i spokojenost s Internetem (85 %). Na třetím místě, podle míry spokojenosti, se umístila televize. Spokojenost s televizí jako s informačním zdrojem o digitalizaci v jednotlivých vlnách postupně roste. Spokojenost se zvýšila z 55 % v roce 2008 na 81 % v roce Naopak ve srovnání s minulou vlnou výrazně poklesla spokojenost s informacemi poskytovanými v obchodě a v rozhlase. Podíváme-li se na informovanost o jednotlivých způsobech příjmu digitálního televizního signálu, zjistíme, že nejznámějším způsobem příjmu digitálního televizního signálu je satelitní digitální televizní vysílání. Slyšely o něm více než dvě třetiny respondentů. O vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T) a kabelovém digitálním televizním vysílání slyšel stejný podíl respondentů a to 65 %. 6 6

7 O jaké informace týkající se problematiky digitalizace mají respondenti zájem? Diváky nejvíce zajímají informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat (40 %). Zájem je i o obecné informace o možnostech digitálního televizního vysílání (32 %). Informace o datu zapnutí digitálního televizního signálu jednotlivých kanálů v místě bydliště zajímá 29 %. Postupně klesá zájem o informace o datech vypnutí analogového televizního signálu v místě bydliště. Podíl respondentů, kteří slyšeli o informační kampani k digitalizaci televizního vysílání se ve srovnání s předchozí vlnou zvýšil o čtyři procentní body na 65 %. Informovanost ovšem stále ještě nedosáhla úrovně z roku 2008, kdy o informační kampani slyšelo o jedno procento více respondentů, tedy 66 %. Informační kampaň respondenti nejčastěji zaznamenali v televizi (95 %). V ostatních médiích zaznamenalo informační kampaň výrazně méně respondentů. Více než čtvrtina respondentů zaznamenala informační kampaň na Internetu, pětina v rozhlase a 19 % v tištěných médiích. V tištěných médiích se s informační kampaní setkalo o 6 % méně respondentů než ve vlně minulé (VI. vlna 2010 – 25 % a VII. Vlna 2011 – 19 %). V trendu pozvolného nárůstu počtu respondentů hodnotících informace o digitalizaci jako komplexní, snadno dostupné a srozumitelné pokračovala i aktuální sedmá vlna. Opět se zvýšil počet „akceschopných respondentů“. Více než tři čtvrtiny respondentů si myslí, že „Ví, co má dělat v případě, že by on nebo jeho rodina chtěl(a) přijímat digitální televizní signál“. 7 7

8 Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007
Informovanost o tv. digitálním vysílání v jednotlivých krajích v letech 2007 – 2011 Otázka: Slyšel(a) jste již o digitálním televizním vysílání? VII. Vlna 2011 ČR 95 % VI. Vlna 2010 ČR 95 % V. Vlna 2010 ČR 96 % IV. Vlna 2009 ČR 96 % III. vlna 2009 ČR 96 % II. vlna 2008 ČR 93 % I. vlna 2008 ČR 89 % celek 2007 ČR 86 % Liberecký 100 % 99 % 95 % 91 % 92 % 93 % 85 % Ústecký 96 % 88 % 97 % 100 % 95 % 94 % Královéhradecký 92 % 93 % 96 % 94 % 86 % 88 % Karlovarský 98 % 90 % 100 % 95 % 88 % 80 % 67 % Praha 97 % 98 % 96 % 99 % 88 % 90% Plzeňský 100 % 99 % 96 % 93 % 94 % 87 % Pardubický 99 % 95 % 98 % 93 % 77 % 80 % Moravskoslezský 96 % 97 % 95 % 99 % 98 % 88 % Olomoucký 98 % 94 % 97 % 95 % 85 % 76 % 71 % 82 % Středočeský 86 % 90 % 93 % 97 % 96 % 94 % 79 % Jihočeský 96 % 95 % 97 % 93 % 90 % Zlínský 92 % 94 % 93 % 95 % 90 % 87 % 81 % Vysočina 94 % 92 % 91 % 96 % 89 % 90 % 87 % Jihomoravský 95 % 97 % 98 % 94 % 99 % 94 % % Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 II. vlna 2008 N = 1809 I. vlna 2008 N = 1859 2007 N = 5000 Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007 8 8

9 Zdroj informací o televizním digitálním vysílání
Otázka: Kde či od koho jste slyšel(a) o digitálním televizním vysílání? Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 II. vlna 2008 N = 1809 I. vlna 2008 N = 1859 2007 N = 5000 Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007 9 9

10 Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů
Otázka: Jste s těmito informacemi … spokojen(a)? Respondenti, kteří mají informace z daného zdroje N = 202 N = 556 N = 1408 N = 665 N = 609 N = 583 N = 352 N = 155 N = 422 N = 67 N = 55 10 Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání z daného zdroje 10

11 Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů
Otázka: Jste s těmito informacemi … spokojen(a)? Spokojení = rozhodně spokojení + spíše spokojení 11 Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání z daného zdroje 11

12 Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů
Otázka: Jste s těmito informacemi … spokojen(a)? Spokojení = rozhodně spokojení + spíše spokojení Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání VII. Vlna 2011 N = 1720 VI. Vlna 2010 N = 1631 V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N = 1736 III. vlna 2009 N = 1755 II. vlna 2008 N = 1689 I. vlna 2008 N = 1655 12 12

13 Informovanost o jednotlivých způsobech příjmu televizního digitálního vysílání
Otázka: O kterém z následujících způsobů digitálního televizního vysílání jste slyšel(a)? Digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím … Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání VII. vlna 2010 N = 1720 VI. Vlna 2010 N = 1631 V. Vlna 2010 N = 1730 IV. Vlna 2009 N = 1736 III. vlna 2009 N = 1755 II. vlna 2008 N = 1689 I. vlna 2008 N = 1655 13 13

14 Zájem o jednotlivé informace o digitálním televizním vysílání
Otázka: Jaké informace o digitálním televizním vysílání Vás zajímají? Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 II. vlna 2008 N = 1809 I. vlna 2008 N = 1859 2007 N = 5000 14 14

15 Zájem o jednotlivé informace o digitálním televizním vysílání mezi příjemci analogového a digitálního signálu I. Otázka: Jaké informace o digitálním televizním vysílání Vás zajímají? III. vlna 2009 IV. vlna 2009 V. vlna 2010 Respondenti kteří přijímají ) pouze analog N = ) digi. tv N = 1045 Respondenti kteří přijímají ) pouze analog N = ) digi. tv N = 1191 Respondenti kteří přijímají ) pouze analog N = ) digi. tv N = 1352 15 15

16 Zájem o jednotlivé informace o digitálním televizním vysílání mezi příjemci analogového a digitálního signálu II. Otázka: Jaké informace o digitálním televizním vysílání Vás zajímají? VI. vlna 2010 VII. vlna 2011 Respondenti kteří přijímají ) pouze analog N = ) digi. tv N = 1435 Respondenti kteří přijímají ) pouze analog N = ) digi. tv N = 1570 16 16

17 Informovanost o informační kampani k digitalizaci televizního vysílání
Otázka: Zaznamenal(a) jste informační kampaň k digitalizaci televizního vysílání? Otázka: Kde byla tato informační kampaň k digitalizaci televizního vysílání? Respondenti, kteří slyšeli o digitálním tv. vysílání VII. vlna 2010 N = 1720 VI. Vlna 2010 N = 1631 V. vlna 2010 N = 1730 IV. vlna 2009 N = III. vlna 2009 N = II. vlna 2008 N = 1689 Respondenti kteří slyšeli o informační kampani VII. vlna 2010 N = 1109 VI. Vlna 2010 N = 989 V. Vlna 2010 N = 1019 IV. Vlna 2009 N = 1153 III. Vlna N = 1091 II. Vlna N = 1107 17

18 Všichni respondenti N = 1813
Informace o digitalizaci a schopnost zabezpečit si příjem digitální televize Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? 18 Všichni respondenti N = 1813 18

19 Informace o digitalizaci a schopnost zabezpečit si příjem digitální televize – srovnání vln
Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. Vlna N = 1797 III. Vlna N = 1834 II. Vlna N = 1809 I. Vlna N = 1859 19 19

20 Komplexnost informovanosti o digitalizaci – VII. Vlna 2011
Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji. pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny 20 Všichni respondenti N = 1813

21 Dostupnost informací o digitalizaci – VII. Vlna 2011
Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace o digitalizaci jsou snadno dostupné/je kde je hledat. pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny 21 Všichni respondenti N = 1813

22 Srozumitelnost a jasnost informací o digitalizaci – VII. Vlna 2011
Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace o digitalizaci jsou prezentovány srozumitelně a jasně. pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny 22 Všichni respondenti N = 1813

23 Všichni respondenti N = 1813
Znalost řešení přechodu domácnosti na digitální televizní vysílání – VII. Vlna 2011 Otázka: Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vím, co mám dělat v případě, že bych já nebo má rodina chtěl(a) přijímat digitální televizní signál. pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny 23 Všichni respondenti N = 1813

24 3. Technické parametry příjmu televizního vysílání
    Počet diváků přijímajících analogové televizní vysílání se opět snížil. V roce 2011 přijímá analogový televizní signál desetkrát méně diváků než v roce Přímo úměrně úbytku analogových diváků se zvyšoval podíl diváků využívajících digitální televizní signál. Pouze digitálně sleduje televizor 64 % diváků a 24 % diváků má možnost využívat jak digitální, tak i analogový televizní signál. Mezi nejdigitalizovanější kraje patří kraj Jihočeský (99 % příjemců), Plzeňský (98 %) a Praha (96 %). Naopak v analogovém příjmu vedou kraje Zlínský (68 % příjemců), Královéhradecký (57 %) a Moravskoslezský (49 %). Diváci nejčastěji (29 %) k příjmu televizního signálu využívají individuální, vlastní anténu na domě. Jen o procento méně diváků využívá k příjmu satelit. Zatímco uživatelů satelitu přibývá, u společné antény se dlouhodobě setkáváme s opačným trendem, poklesem uživatelů. Využívání kabelové televize stagnuje, počet diváků se v jednotlivých vlnách pohybuje mezi 18 % až 20 %. Nyní se podívejme, jaká specifika příjmu najdeme u diváků, kteří přijímají televizní signál digitálně a kteří analogově. Diváci s digitálním televizním příjmem nejčastěji (30 %) využívají satelit. Naopak diváci s analogovým příjmem častěji využívají anténu a to jak individuální, vlastní anténu na domě (36 %), tak společnou anténu (30 %). Příjem digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači zůstal na úrovni minulé vlny (9 %). Oproti roku 2008 se počet uživatelů již téměř zdvojnásobil. V roce 2008 využívalo televizní kartu pro digitální příjem 5 %. Domácností bez televizoru jsou pouhé 2 %. 60 % domácností má televizor jeden a 37 % domácností má více než jeden televizor. Stáří a parametry televizorů se ve srovnání s minulou vlnou téměř nezměnily. 62 % hlavních televizorů v domácnosti není starších pěti let. 51 % hlavních televizorů v domácnosti jsou klasické, skleněné CRT obrazovky, 37 % LCD a 11 % plazmové. 24 24

25     V rámci výzkumu jsme se ptali nejen na aktuální způsob příjmu digitálního televizního signálu, ale také jsme zjišťovali, o jaký způsob televizního příjmu by diváci měli zájem. Zájem o jednotlivé způsoby příjmu se výrazně nemění. Největší zájem je již opakovaně o pozemní vysílače (DVB-T). O tento druh televizního příjmu by mělo zájem 22 % diváků a 23 % již tímto způsobem televizní signál přijímá. Mírou zájmu DVB-T konkurovalo satelitní digitální televizní vysílání (DVB-S), o které by mělo zájem 21 %. V posledních vlnách postupně mírně roste popularita internetového vysílání televizních stanic, zájem o něj nyní má 22 %. Zájem o internetové televizní vysílání v poslední vlně již dokonce předstihl zájem o satelitní vysílání. Nejmenší zájem (8 %) je o příjem prostřednictvím IPTV. 25 25

26 Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007
Způsob příjmu televizního signálu domácností na všech televizích v domácnosti Otázka: Přijímáte televizní signál na této/těchto televizi/televizích … ? Respondenti kteří vlastní televizor VII. vlna 2011 N = 1773 VI. Vlna 2010 N = V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N = 1772 III. Vlna 2009 N = 1825 II. Vlna 2008 N = 1793 I. Vlna 2008 N = 1853 Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007 26 26

27 Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích I. Vlna 2008 Celek ČR A = analogově 76 % D = digitálně 10 % A + D = analogově i digitálně 14 % Liberecký % A 7 % D 16 % A + D Ústecký 62 % A 20 % D 19 % A + D Karlovarský 75 % A 25 % A + D Královéhradecký 80 % A 10 % D 10 % A + D Praha % A 8 % D 21 % A + D Plzeňský % A 26 % D 13 % A + D Pardubický % A 7 % A + D Středočeský % A 16 % D 15 % A + D Moravskoslezský 81 % A 7 % D 12 % A + D Vysočina % A 2 % D 10 % A + D Olomoucký % A 1 % D 7 % A + D Jihočeský % A 14 % D 17 % A + D Jihomoravský % A 12 % D 12 % A + D Zlínský % A 3 % D 17 % A + D 27 Respondenti kteří vlastní televizor N = 1853 27

28 Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích II. Vlna 2008 Celek ČR A = analogově 58 % D = digitálně 21 % A + D = analogově i digitálně 21 % Liberecký % A 13 % D 12 % A + D Ústecký 43 % A 30 % D 27 % A + D Karlovarský % A % D 20 % A + D Královéhradecký 61 % A 18 % D 21 % A + D Praha % A 29 % D 29 % A + D Plzeňský % A 41 % D 28 % A + D Pardubický % A % D 28 % A + D Středočeský % A 34 % D 23 % A + D Moravskoslezský 52 % A 23 % D 25 % A + D Vysočina % A 3 % D 13 % A + D Olomoucký % A 6 % D 10 % A + D Jihočeský % A 16 % D 36 % A + D Jihomoravský % A 15 % D 13 % A + D Zlínský % A 3 % D 2 % A + D 28 Respondenti kteří vlastní televizor N = 1793 28

29 Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích III. Vlna 2009 Celek ČR A = analogově 41 % D = digitálně 34 % A + D = analogově i digitálně 24 % Liberecký % A 23 % D 25 % A + D Ústecký 15 % A 58 % D 26 % A + D Karlovarský % A % D 28 % A + D Královéhradecký 46 % A 31 % D 20 % A + D Praha % A 68 % D 19 % A + D Plzeňský % A 54 % D 29 % A + D Pardubický % A % D 26 % A + D Středočeský % A 53 % D 29 % A + D Moravskoslezský 44 % A 28 % D 27 % A + D Vysočina % A 17 % D 9 % A + D Olomoucký % A 3 % D 12 % A + D Jihočeský % A 26 % D 37 % A + D Jihomoravský % A 19 % D 24 % A + D Zlínský % A 10 % D 15% A + D 29 Respondenti kteří vlastní televizor N = 1825 29

30 Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích IV. Vlna 2009 Celek ČR A = analogově 31 % D = digitálně 44 % A + D = analogově i digitálně 24 % Liberecký % A 29 % D 35 % A + D Ústecký 22 % A 57 % D 21 % A + D Karlovarský 12 % A 58 % D 25 % A + D Královéhradecký % A 32 % D 23 % A + D Praha 8 % A 73 % D 14 % A + D Plzeňský % A 77 % D 17 % A + D Pardubický % A % D 19 % A + D Středočeský % A 59 % D 30 % A + D Moravskoslezský % A 32 % D 28 % A + D Vysočina % A 6 % D 36 % A + D Olomoucký % A 18 % D 16 % A + D Jihočeský % A 48 % D 34 % A + D Jihomoravský % A 35 % D 20 % A + D Zlínský % A 14 % D 8 % A + D 30 Respondenti kteří vlastní televizor N = 1772 30

31 Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích V. Vlna 2010 Celek ČR A = analogově 21 % D = digitálně 50 % A + D = analogově i digitálně 26 % Ústecký 5 % A 75 % D 21 % A + D Liberecký % A 36 % D 43 % A + D Karlovarský 6 % A 74 % D 12 % A + D Královéhradecký % A 45 % D 31 % A + D Praha 4 % A 74 % D 11 % A + D Plzeňský % A 85 % D 12 % A + D Pardubický % A % D 25 % A + D Středočeský % A 75 % D 11 % A + D Moravskoslezský % A 37 % D 38 % A + D Vysočina % A 22 % D 46 % A + D Olomoucký % A 20 % D 19 % A + D Jihočeský % A 49 % D 39 % A + D Jihomoravský % A 52 % D 24 % A + D Zlínský % A 11 % D 25 % A + D 31 Respondenti kteří vlastní televizor N = 1783 31

32 Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích VI. Vlna 2010 Celek ČR A = analogově 12 % D = digitálně 60 % A + D = analogově i digitálně 26 % Ústecký 6 % A 73 % D 21 % A + D Liberecký % A 69 % D 24 % A + D Karlovarský 0 % A 82 % D 16 % A + D Královéhradecký % A 42 % D 42 % A + D Praha 2 % A 84 % D 13 % A + D Plzeňský % A 94 % D 6 % A + D Pardubický % A % D 38 % A + D Středočeský % A 74 % D 15 % A + D Moravskoslezský % A 49 % D 33 % A + D Vysočina % A 49 % D 30 % A + D Olomoucký % A 45 % D 29 % A + D Jihočeský % A 65 % D 29 % A + D Jihomoravský % A 59 % D 21 % A + D Zlínský % A 18 % D 41 % A + D 32 Respondenti kteří vlastní televizor N = 1681 32

33 Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích VII. Vlna 2011 Celek ČR A = analogově 8 % D = digitálně 64 % A + D = analogově i digitálně 24 % Ústecký 3 % A 84 % D 11 % A + D Liberecký % A 59 % D 23 % A + D Karlovarský 5 % A 79 % D 16 % A + D Královéhradecký 18 % A 33 % D 39 % A + D Praha 2 % A 80 % D 16 % A + D Plzeňský % A 87 % D 11 % A + D Pardubický % A % D 19 % A + D Středočeský % A 73 % D 10 % A + D Moravskoslezský % A 50 % D 36 % A + D Vysočina % A 72 % D 21 % A + D Olomoucký % A 48 % D 38 % A + D Jihočeský % A 77 % D 22 % A + D Jihomoravský % A 63 % D 28 % A + D Zlínský % A 31 % D 46 % A + D 33 Respondenti kteří vlastní televizor N = 1773 33

34 Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007
Způsob příjmu televizního signálu na všech televizích v domácnosti respondenta Otázka: Jakým způsobem v současné době přijímáte televizní signál na Vaší/Vašich televizi/televizích? Respondenti kteří vlastní televizor VII. Vlna 2011 N = 1773 VI. Vlna 2010 N = V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N = 1772 III. Vlna 2009 N = 1825 II. Vlna 2008 N = 1793 I. Vlna 2008 N = 1853 Zdroj dat 2007: ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA 2007 34 34

35 Způsob příjmu televizního signálu na hlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu Otázka: Jakým způsobem v současné době přijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi? 35 Respondenti kteří vlastní televizor N = 1773 35

36 Způsob příjmu televizního signálu na hlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu I. Otázka: Jakým způsobem v současné době přijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi? I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 36 N = 1853 N = 1793 N = 1825 Respondenti kteří vlastní televizor 36

37 Způsob příjmu televizního signálu na hlavním televizoru domácnosti příjemci analogového, digitálního a analogového i digitální televizního signálu II. Otázka: Jakým způsobem v současné době přijímáte televizní signál na Vaší hlavní televizi? IV. Vlna 2009 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 N = 1772 37 N = 1681 N = 1773 Respondenti kteří vlastní televizor 37

38 Příjem digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači I.
Otázka: Přijímáte ve Vaší domácnosti televizní signál prostřednictvím televizní karty v počítači? Všichni respondenti N = 1834 III. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1809 II. Vlna 2008 Všichni respondenti N = 1859 I. Vlna 2008 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny 38

39 Příjem digitálního televizního signálu prostřednictvím televizní karty v počítači II.
Otázka: Přijímáte ve Vaší domácnosti televizní signál prostřednictvím televizní karty v počítači? Všichni respondenti N = 1813 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1704 VI. Vlna 2010 Všichni respondenti N = 1797 IV. Vlna 2009 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny 39

40 Počet televizorů v domácnosti a způsob příjmu signálu na těchto televizorech
Žádný televizor 2 % 22 % společná anténa 25 % individuální, vlastní anténa na domě 5 % pokojová anténa 18 % kabelová televize 27 % satelit 2 % rychlostní připojení k internetu - IPTV Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1773 1 televizor 60 % Způsob příjmu signálu 1. televizoru 22 % společná anténa 26 % individuální, vlastní anténa na domě 7 % pokojová anténa 18 % kabelová televize 23 % satelit 2 % rychlostní připojení k internetu - IPTV Respondenti kteří vlastní dva a více televizorů N = 690 2 televizory 28 % Způsob příjmu signálu 2. televizoru 3 televizory 7 % 4 a více televizorů 2 % 40 40

41 Charakteristika televizorů v domácnosti
Stáří televizoru Typ televizoru HD nebo HDTV ready Obraz ve formátu 16 : 9 1. televizor 38 % ano 51 % ne 11 % neví 62 % ano 28 % ne 10 % neví 31 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 28 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 51 % klasická, skleněná CRT obrazovka 37 % LCD 11 % plazmová Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1773 2. televizor 29 % ano 63 % ne 8 % neví 47 % ano 46 % ne 7 % neví 22 % do 2 let 29 % 3 až 5 let 34 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 5 % 16 let a více 66 % klasická, skleněná CRT obrazovka 27 % LCD 6 % plazmová Respondenti kteří vlastní dva televizory N = 690 41 41

42 Charakteristika televizorů v domácnosti I.
Stáří televizoru Typ televizoru HD nebo HDTV ready Obraz ve formátu 16 : 9 22 % do 2 let 30 % 3 až 5 let 34 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 67 % klasická, skleněná CRT obrazovka 25 % LCD 8 % plazmová 27 % ano 65 % ne 8 % neví 44 % ano 50 % ne 6 % neví III. Vlna 2009 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1825 22 % do 2 let 29 % 3 až 5 let 35 % 6 až 10 let 10 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 74 % klasická, skleněná CRT obrazovka 20 % LCD 6 % plazmová 25 % ano 72 % ne 3 % neví 44 % ano 54 % ne 2 % neví II. Vlna 2008 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1793 18 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 36 % 6 až 10 let 11 % 11 až 15 let 4 % 16 let a více 79 % klasická, skleněná CRT obrazovka 16 % LCD 5 % plazmová 21 % ano 76 % ne 3 % neví 40 % ano 59 % ne 2 % neví I. Vlna 2008 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1853 42 42

43 Charakteristika televizorů v domácnosti II.
Stáří televizoru Typ televizoru HD nebo HDTV ready Obraz ve formátu 16 : 9 31 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 28 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 51 % klasická, skleněná CRT obrazovka 37 % LCD 11 % plazmová 38 % ano 51 % ne 11 % neví 62 % ano 28 % ne 10 % neví VII. Vlna 2011 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1773 34 % do 2 let 30 % 3 až 5 let 27 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 2 % 16 let a více 53 % klasická, skleněná CRT obrazovka 35 % LCD 10 % plazmová 39 % ano 55 % ne 5 % neví 61 % ano 34 % ne 5 % neví VI. Vlna 2010 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1681 29 % do 2 let 31 % 3 až 5 let 30 % 6 až 10 let 7 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 58 % klasická, skleněná CRT obrazovka 31 % LCD 10 % plazmová 32 % ano 59 % ne 10 % neví 54 % ano 38 % ne 8 % neví V. Vlna 2010 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1783 24 % do 2 let 33 % 3 až 5 let 31 % 6 až 10 let 9 % 11 až 15 let 3 % 16 let a více 65 % klasická, skleněná CRT obrazovka 27 % LCD 8 % plazmová 29 % ano 63 % ne 8 % neví 50 % ano 44 % ne 6 % neví IV. Vlna 2009 1. televizor Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 1772 43 43

44 Zájem o jednotlivé způsoby příjmu digitálního televizního signálu I.
Otázka: Mohl(a) byste nám prosím říci, zda byste měl(a) zájem o následující způsoby příjmu digitálního televizního signálu? I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 44 44

45 Zájem o jednotlivé způsoby příjmu digitálního televizního signálu II.
Otázka: Mohl(a) byste nám prosím říci, zda byste měl(a) zájem o následující způsoby příjmu digitálního televizního signálu? IV. Vlna 2008 V. Vlna 2008 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1797 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 45 45

46 Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu
Otázka: Uvedl(a) jste, že přijímáte televizní signál prostřednictvím společné, individuální nebo pokojové antény. Uvažujete o změně způsobu příjmu televizního signálu ve Vaší domácnosti? I v této vlně se potvrdil trendový růst těch, kteří neuvažují o změně způsobu příjmu signálu. Současně plynule klesá počet nerozhodnutých Respondenti kteří přijímají tv. signál prostřednictvím antény VII. Vlna N = 1032 VI. Vlna 2010 N = 998 V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N =1119 III. Vlna 2009 N = 1219 46

47 Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu
Otázka: Uvedl(a) jste, že přijímáte televizní signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo televizní karty či obdobného zařízení v počítači nebo notebooku. Uvažujete o změně způsobu příjmu televizního signálu ve Vaší domácnosti? Od 4. vlny není zaznamenána výrazná změna v čase, tj. zájem o změnu je minimální. Respondenti kteří přijímají tv. signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo televizní karty v počítači VII. Vlna N = 906 VI. Vlna 2010 N = V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N = 807 III. Vlna 2009 N = 762 47

48 Uvažování o změně způsobu příjmu televizního signálu
Otázka: O jaký způsob příjmu televizního vysílání máte především zájem? Jen odpovědi těch, kteří odpověděli na předchozí otázku, že uvažují o změně příjmu Oproti minulé vlně narostl podíl těch, kdo by přešli k satelitnímu přijímání. Respondenti kteří uvažují o změně televizního příjmu VII. Vlna 2011 N = 213 VI. Vlna 2010 N = V. Vlna 2010 N = 250 IV. Vlna 2009 N = 271 III. Vlna 2009 N = 292 48

49 Nový televizor – typ obrazovky
Otázka: Představte si, že byste si kupoval(a) nový televizor. Jaký televizor byste si nejspíš vybral(a)? Zastavil se pokles zájmu o plazmové TV. Více než polovina lidí by si koupila televizor s LCD obrazovkou. Nové technologie, LED a 3D, jsou zatím minoritní. Všichni respondenti VII. Vlna 2011N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 49

50 Nový televizor – velikost obrazovky
Otázka: Představte si, že byste si kupoval(a) nový televizor. Jaký televizor byste si nejspíš vybral(a)? Dlouhodobě klesá zájem o obrazovky v intervalu velikosti od 56 do 80 cm a zároveň konstantně roste zájem o velké obrazovky. Letošní data ale naznačují, jako by se tyto procesy zastavily. Všichni respondenti VII. Vlna N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 50

51 Nový televizor – HD a HDTV televizor
Otázka: Představte si, že byste si kupoval(a) nový televizor. Měl by být HD nebo HDTV ready? Trendově roste zájem o nákup televizoru s technologií HD nebo HDTV. Všichni respondenti VII. Vlna N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 51

52 HDTV vysílání Otázka: Měl(a) byste zájem o televizní vysílání ve formátu HDTV? Trvá zájem o HDTV, avšak bezplatně vysílané – a trendově tento zájem roste. Zároveň tentokrát nepoklesl počet lidí, kteří neví, o co jde. Všichni respondenti VII. Vlna N = 1813 VI. vlna 2010 N = 1704 V. vlna 2010 N = 1810 IV. vlna 2009 N = 1797 III. vlna 2009 N = 1834 52

53 4. Plány spojené s chystaným příjmem digitálního televizního vysílání (nepřijímají digi. tv.)
    Kapitola zabývající se těmi diváky, kteří se teprve chystají přejít na digitální televizní vysílání opět přišla o část svých respondentů. Bylo-li v minulé vlně 12 % respondentů, kteří ještě přijímali analogově, v aktuální vlně je příjemců pouze analogového televizního signálu již jen 8 %. Nejprve se podívejme, kdy se respondenti přijímající analogově, chystají přejít na digitální televizní signál. V aktuální vlně je ze všech sledovaných vln nejvíce respondentů (téměř jedna třetina), kteří ještě nejsou rozhodnuti, kdy přejdou na digitální televizní signál. Zároveň výrazně ubylo respondentů, kteří mají zájem o přechod „někdy v období před vypnutím analogového televizního signálu“ (VI. Vlna 23 %, VII. Vlna 12 %). „Až těsně před vypnutím analogového televizního signálu“ se chystá na digitální televizní signál přejít obdobný podíl respondentů jako v minulé vlně (14 %). Jakým způsobem chtějí respondenti na digitální televizní vysílání přejít? Nechají vše na odborníka, požádají o pomoc známého, zvládnou vše sami nebo si najdou jiné řešení? Respondenti nejčastěji uvádějí, že by si nechali vše zajistit odborníkem. Ovšem zároveň je nutné uvést, že ve srovnání s minulou vlnou, na odborníka spoléhá o něco méně diváků (VI. Vlna 33 %, VII. Vlna 28 %). Druhé, nejčastěji uváděné řešení, není v současné vlně jedno, ale jsou to rovnou řešení dvě. Necelá pětina diváků říká, že „vše by mi zajistil některý z členů mé rodiny“ a „vše bych si zajistil(a) sám/a.“ Respondenti jako důvod, proč ještě nepřijímají digitální televizní vysílání, nejčastěji uvádějí, že „v místě jejich bydliště ještě funguje analogové vysílání“. I když jde o důvod, který je uváděný nejčastěji, i v aktuální vlně logicky pokračuje trend, který je patrný již ve čtyřech posledních vlnách. Respondentů, kteří uvádějí tento důvod ubývá (IV. Vlna 52 %, V. Vlna 44 %, VI. Vlna 36 %, VII. Vlna 29 %). 53 53

54     V aktuální vlně je většina důvodů uváděna méně často. Naopak o něco častěji jsou uváděny důvody, které bychom obecněji mohli popsat jako „vyčkávání, nejistota a nezájem“. „Čekám, jakou budou mít známí zkušenost“ uvádí 13 % respondentů (v minulé vlně 8 %). Na výhodnou nabídku např. set-top-box v akci, čeká 17 % (v minulé vlně 14 %). 6 % nemá zájem sledovat televizi, což je dvojnásobek ve srovnání s vlnou minulou (VI. Vlna 3 %). Respondenti s analogovým televizním signálem jsou do přechodu na digitální televizní signál ochotni věnovat méně peněz, než v minulých vlnách výzkumu a častěji také nechtějí investovat vůbec. Do set-top-boxu není ochotná investovat téměř pětina respondentů. Čtvrtina respondentů je za set-top-box ochotná utratit částku z nejnižšího finančního intervalu (do 500 Kč). V minulé vlně by do 500 Kč za set-top-box zaplatilo pouze deset procent respondentů, respondenti byli za set-top-box častěji ochotni platit vyšší částky. Za úpravu nebo koupi antény není ochotno investovat 44 % respondentů s analogovým příjmem (v minulé vlně nebylo ochotno investovat 37 %). Do digitálního nahrávacího zařízení by neinvestovalo 61 % (v minulé vlně 55 %). I když počet diváků, kteří nechtějí investovat do digitálního televizoru se zvýšil minimálně, počet respondentů, kteří by za televizor zaplatili částku z nejnižšího finančního intervalu (do 5000 Kč), se zdvojnásobil (VI. vlna 2010 – 8 % a VII. Vlna 2011 – 16 %). 54 54

55     Příjemců analogového signálu se v každé vlně ptáme, jaký význam pro ně mají jednotlivé vlastnosti a možnosti digitálního televizního vysílání. Za nejdůležitější považují diváci již od začátku výzkumu vyšší kvalitu obrazu. Vyšší kvalita digitálního obrazu má největší význam téměř pro polovinu příjemců analogového televizního signálu. Větší programové nabídce připisuje největší význam 43 % a obrazu s vysokým rozlišením HDTV 36 %. Naopak malý význam je připisován „mobilitě příjmu/možnost používat přenosné přijímače s jednoduchými anténami“ (pouze pro 11 % má největší význam) a elektronickému programovému průvodci (pro 14 % má největší význam). U většiny vlastností a možností vzrostl ve srovnání s předchozí vlnou podíl respondentů, kteří říkají, že danou vlastnost či možnost nebudou využívat. Jediná možnost, u které se naopak snížil počet respondentů, kteří danou možnost digitální televize nechtějí využívat, je „mobilita příjmu/možnost používat přenosné přijímače s jednoduchými anténami“ (VI. vlna 2010 – 36 % a VII. Vlna 2011 – 31 %). Zároveň u většiny předkládaných možností a vlastností digitální televize ubylo respondentů, kteří jednotlivým vlastnostem a možnostem přisuzují „největší význam“. Výjimkou, kde naopak ve srovnání s předchozí vlnou, více respondentů přisuzuje největší význam, je zjednodušení televizního příjmu (VI. vlna 2010 – 21 % a VII. Vlna 2011 – 24 %) a elektronický programový průvodce (VI. vlna 2010 – 10 % a VII. Vlna 2011 – 14 %) . 55 55

56 Plánovaný okamžik přechodu na digitální televizní vysílání I.
Otázka: Kdy si chcete zabezpečit příjem digitálního televizního vysílání/přejít na digitální televizní vysílání? I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 N = 1400 N = 1400 N = 1043 N = 747 56 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 56

57 Plánovaný okamžik přechodu na digitální televizní vysílání II.
Otázka: Kdy si chcete zabezpečit příjem digitálního televizního vysílání/přejít na digitální televizní vysílání? IV. Vlna 2009 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 N = 1400 N = 555 N = 380 N = 207 N = 142 57 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 57

58 Plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání I.
Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 N = 1400 N = 1400 N = 1043 N = 747 58 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 58

59 Plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání II.
Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? IV. Vlna 2009 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 N = 1400 N = 555 N = 380 N = 207 N = 142 59 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 59

60 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.
Důvody proč respondent v současnosti nepřijímá digitální televizní vysílání I. Otázka: Proč nepřijímáte digitální televizní vysílání? I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 N = 1400 N = 1400 N = 1043 N = 747 60 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 60

61 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.
Důvody proč respondent v současnosti nepřijímá digitální televizní vysílání II. Otázka: Proč nepřijímáte digitální televizní vysílání? IV. Vlna 2009 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 N = 1400 N = 555 N = 380 N = 207 N = 142 61 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 61

62 Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání
Ochota investovat Set-top-box Otázka: Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …? Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142 VI. Vlna 2010 N = V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N = 555 III. Vlna 2009 N = 747 II. Vlna 2008 N = 1043 I. Vlna 2008 N = 1400 62 62

63 Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání
Ochota investovat Úprava nebo koupě antény Otázka: Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …? Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142 VI. Vlna 2010 N = V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N = 555 III. Vlna 2009 N = 747 II. Vlna 2008 N = 1043 I. Vlna 2008 N = 1400 63 63

64 Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání
Ochota investovat Digitální nahrávací zařízení Otázka: Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …? Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142 VI. Vlna 2010 N = V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N = 555 III. Vlna 2009 N = 747 II. Vlna 2008 N = 1043 I. Vlna 2008 N = 1400 64 64

65 Investice domácnosti při přechodu na digitální televizní vysílání
Ochota investovat Digitální televizor Otázka: Kolik je Vaše domácnost ochotná při přechodu na digitální televizní vysílání utratit peněz za jednotlivé přístroje a doplňky, které jsou nezbytné pro příjem digitálního televizního vysílání? Kolik jste ochotný(á) zaplatit za …? Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. VII. Vlna 2011 N = 142 VI. Vlna 2010 N = V. Vlna 2010 N = IV. Vlna 2009 N = 555 III. Vlna 2009 N = 747 II. Vlna 2008 N = 1043 I. Vlna 2008 N = 1400 65 65

66 Význam uvedených vlastností a možností digitální televize I.
Otázka: Jaký význam pro Vás mají následující vlastnosti a možnosti digitálního televizního vysílání? II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 N = 1043 N = 747 N = 555 66 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 66

67 Význam uvedených vlastností a možností digitální televize II.
Otázka: Jaký význam pro Vás mají následující vlastnosti a možnosti digitálního televizního vysílání? V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 N = 555 N = 207 N = 142 67 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 67

68 5. Zkušenosti s příjmem digitálního televizního vysílání (příjemci digi. tv.)
    V poslední vlně výzkumu má s digitálním televizním signálem zkušenost již 89 % diváků. Pro přechod na digitální televizní vysílání byly nejdůležitější poslední dva roky, ve kterých na digitální televizní vysílání přešlo 68 % respondentů – 33 % v roce 2009 a 35 % v roce 2010. Způsob řešení přechodu na digitální televizní vysílání se příliš nemění. Respondentům přechod nejčastěji zajistí někdo z rodiny (33 %). Na členy své rodiny častěji spoléhají nejmladší respondenti ve věku 15 až 29 let, ženy, respondenti se základním vzděláním a diváci z malých obcí. Více než čtvrtina respondentů si přechod zajistila sama. Sami si přechod častěji zajistili muži a respondenti z věkové skupiny 30 – 44 let. Necelá pětina při přechodu na digitální televizní vysílání využila pomoc odborníka. 61 % domácností mělo v souvislosti s přechodem na digitální televizní vysílání jednorázový výdaj. Téměř u čtvrtiny domácností se tato vynaložená částka vešla do jednoho tisíce korun. Vyšší částky (dvacet tisíc korun a více) za digitalizaci vydalo pouze 5 % domácností. 13 % domácností nemělo s digitalizací jednorázový výdaj, protože platí pravidelné poplatky za televizní příjem. 21 % domácností nemělo s digitalizací vůbec žádný výdaj. Zatížení domácností částkou vynaloženou na přechod na digitální televizní vysílání, se v jednotlivých vlnách mění minimálně. 36 % domácností vynaložená částka vůbec nezatížila. U necelé poloviny domácností tato částka trochu zatížila rodinný rozpočet a u 16 % velmi zatížila rodinný rozpočet. Více než dvě třetiny domácností platí za digitální televizní vysílání pravidelné poplatky. Podíl diváků platících za digitální televizní vysílání v jednotlivých vlnách kolísá mezi 62 % až 67 %. Do tří set korun se s pravidelným poplatkem vejde téměř polovina domácností. 27 % domácností platí pravidelné poplatky od pěti set korun výše. 68 68

69     Dvě třetiny domácností uvádí, že se výše jejich pravidelných poplatků po přechodu na digitální televizní vysílání nezměnila. Čtvrtině domácností se poplatky zvýšily, platí více než před digitalizací. 7 % domácností platí méně než před přechodem na digitální televizní vysílání. Podíl domácností, které za digitální televizní vysílání platí méně než před přechodem na digitální televizní vysílání, se v posledních třech vlnách mírně zvyšuje (V. Vlna 3 %, VI. Vlna 5 %, VII. Vlna 7 %). Diváci jsou s digitálním televizním vysíláním dlouhodobě velmi spokojeni. Ve všech vlnách je s digitálním vysíláním spokojeno přes 80 % diváků, v aktuální vlně je spokojeno 84 %, z toho 42 % rozhodně. Podíváme-li se podrobněji na spokojenost s jednotlivými vlastnostmi a možnostmi digitálního televizního vysílání, zjistíme, že nejspokojenější jsou diváci s větší programovou nabídkou a vyšší kvalitou obrazu (84 %). Tři čtvrtiny respondentů jsou spokojeny s vyšší kvalitou zvuku. Nejméně využívanou možností digitálního televizního vysílání je mobilita příjmu, kterou nevyužívá přes polovinu diváků. Diváci také málo využívají lepší možnost nahrávání pořadů (38 % nevyužívá) a vytvoření jednotného digitálního prostředí, umožňujícího prostupnost jednotlivých médií (37 % nevyužívá). 69 69

70 Termín přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání
Otázka: Kdy Vaše domácnost přešla na digitální televizní vysílání? Rok přechodu na digi. tv. Měsíc přechodu respondentů, kteří na digi. tv přešli v roce 2010 Respondenti kteří přijímají digi. tv. N = 1570 Respondenti kteří přešli na digi. tv. v roce 2010 N = 551 70

71 Řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání I.
Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 N = 444 N = 750 N = 1045 71 Respondenti kteří přijímají digi. tv. 71

72 Řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání II.
Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? IV. Vlna 2009 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 N = 1191 N = 1191 N = 1352 N = 1435 N = 1570 72 Respondenti kteří přijímají digi. tv. 72

73 Realizované řešení III. Vlna 2009 Plánované řešení III. Vlna 2009
Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované řešení III. Vlna 2009 Plánované řešení III. Vlna 2009 N = 1045 N = 747 Respondenti kteří přijímají digi. tv. Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 73 73

74 Realizované řešení IV. Vlna 2009 Plánované řešení IV. Vlna 2009
Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované řešení IV. Vlna 2009 Plánované řešení IV. Vlna 2009 N = 1191 N = N = 555 N = Respondenti kteří přijímají digi. tv. Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 74 74

75 Realizované řešení V. Vlna 2010 Plánované řešení V. Vlna 2010
Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované řešení V. Vlna 2010 Plánované řešení V. Vlna 2010 N = 1352 N = N = 380 N = Respondenti kteří přijímají digi. tv. Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 75 75

76 Realizované řešení VI. Vlna 2010 Plánované řešení VI. Vlna 2010
Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované řešení VI. Vlna 2010 Plánované řešení VI. Vlna 2010 N = 1435 N = N = 207 N = Respondenti kteří přijímají digi. tv. Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 76 76

77 Realizované řešení VII. Vlna 2011 Plánované řešení VII. Vlna 2011
Realizované a plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Otázka: Jak jste řešil(a) přechod Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Otázka: Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte digitální televizní signál. Pokud byste chtěl(a) přejít na digitální televizní vysílání, jak byste situaci řešil(a)? Realizované řešení VII. Vlna 2011 Plánované řešení VII. Vlna 2011 N = 1570 N = N = 142 N = Respondenti kteří přijímají digi. tv. Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. 77 77

78 Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání
Náklady domácnosti na přechod na digitální televizní vysílání Otázka: Dokázal(a) byste prosím odhadnout, kolik Vaše domácnost celkem utratila za přechod na digitální televizní vysílání? Například za úpravu či koupi antény, set-top-boxu nebo digitálního televizoru. Výdaje za přechod na digitální televizní vysílání Celková částka vynaložená na přechod Respondenti kteří přijímají digi. Tv., III. Vlna 2009 N = 1045., IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011 N = 1570 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a měli jednorázový výdaj s přechodem, III. Vlna 2009 N = 602, IV. Vlna 2009 N = 757, V. Vlna 2010 N = 778, VI. Vlna 2010 N = 892, VII. Vlna 2011 N = 958 78 78

79 Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání
Zatížení rodinného rozpočtu náklady na digitalizaci Otázka: Co tato částka, kterou Vaše rodina za přechod na digitální televizní vysílání utratila, znamenala pro Váš rodinný rozpočet? Respondenti kteří přijímají digi. tv. a měli jednorázový výdaj s přechodem III. Vlna 2009 N = 602, IV. Vlna 2009 N = 757, V. Vlna 2010 N = 778, VI. Vlna 2010 N = 892, VII. Vlna 2011 N = 958 79 79

80 Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání
Pravidelné poplatky domácnosti za digitální televizní vysílání Otázka: Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)? Pokud pravidelně platíte, uveďte prosím kolik. Řekněte nám prosím co nejpodrobněji o jakou službu poskytovatele televizního vysílání se jedná. Pravidelné poplatky Výše pravidelných poplatků Respondenti kteří přijímají digi. tv. III. Vlna 2009 N = 1045, IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011 N = 1570 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky III. Vlna 2009 N = 366, IV. Vlna 2009 N = 386, V. Vlna 2010 N = 480, VI. Vlna 2010 N = 483, VII. Vlna 2011 N = 491 80 80

81 Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání
Pravidelné poplatky domácnosti za digitální televizní vysílání Otázka: Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)? Uvedl(a) jste, že na digitální vysílání vysílání přešla Vaše domácnost v roce … Změnily se pravidelné poplatky (nemáme na mysli koncesionářský poplatek), které za televizi platíte, po tomto přechodu Vaší domácnosti na digitální televizní vysílání? Pravidelné poplatky Změna poplatků Respondenti kteří přijímají digi. tv. III. Vlna 2009 N = 1045, IV. Vlna 2009 N = 1191, V. Vlna 2010 N = 1352, VI. Vlna 2010 N = 1435, VII. Vlna 2011 N = 1570 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky III. Vlna 2009 N = 366, IV. Vlna 2009 N = 386, V. Vlna 2010 N = 480, VI. Vlna 2010 N = 483, VII. Vlna 2011 N = 491 81 81

82 Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální televizní vysílání
Typ služby, za kterou domácnost platí pravidelné poplatky Otázka: Platíte za příjem televizního vysílání pravidelné poplatky (např. měsíční, čtvrtletní)? Pokud pravidelně platíte, uveďte prosím kolik. Řekněte nám prosím co nejpodrobněji o jakou službu poskytovatele televizního vysílání se jedná. V. Vlna 2010 8,3 % Kabelové vys. obecně 2,7 % Satelitní vys. obecně 19,0 % Digi TV 2,5 % Skylink 10,4 % UPC 8,8 % UPC Standard 4,6 % UPC Starter 2,3 % UPC Supreme 8,1 % UPC Direct 3,3 % UPC Kabel 0,8 % UPC Rodina 2,1 % UPC Rodina + Plus 0,2 % UPC Pohoda 3,8 % O2 TV 0,4 % O2 Duo 0,6 % O2 Trio 1,0 % O2 TV zábava 0,6 % O2 balíček 1,3 % netbox 0,6 % CS Link 0,8 % K plus K 2,1 % NEJ TV 1,0 % Karneval kabelová TV 0,8 % Elsat kabelová TV 1,0 % Kabelová tv. Přerov 0,4 % Centria 4,6 % Jiné 7,7 % Neví VI. Vlna 2010 11,2 % Kabelové vys. obecně 2,7 % Satelitní vys.obecně 17,8 % Digi TV 2,1 % Skylink 10,4 % UPC 10,4 % UPC Standard 4,6 % UPC Starter 2,1 % UPC Supreme 6,2 % UPC Direct 2,9 % UPC Rodina 1,4 % UPC Rodina +Plus 0,4 % UPC Sport 0,4 % UPC Mini 3,9 % O2 TV 0,2 % O2 Duo 1,4 % O2 Trio 0,6 % O2 balíček 1,2 % HBO 0,2 % TKR Jašek 0,2 % netbox 1,9 % CS Link 0,2 % K plus K 1,0 % NEJ TV 0,4 % Karneval kabelová TV 1,2 % Elsat kabelová TV 2,1 % Kabelová tv. Pťerov 0,6 % Centria 0,4 % Starnet 0,6 % Kabelová TV Ostrov 2,1 % Jiné 13,0 % Neví VII. Vlna 2011 5,7 % Kabelové vysílání obecně 3,9 % Satelitní vysílání obecně 11,4 % Digi TV 3,5 % Skylink 13,2 % UPC 7,9 % UPC Standard 3,7 % UPC Starter 1,2 % UPC Supreme 2,9 % UPC Direct 3,1 % UPC kabel 2,4 % UPC Rodina 2,9 % UPC balíček 1 % UPC Rodina +Plus 0,2 % UPC Mini 7,5 % O2 TV 0,6 % O2 Trio 0,4 % O2 balíček 0,8 % TKR Jašek 0,2 % Netbox 3,1 % CS Link 0,2 % K plus K 3,3 % NEJ TV 2,4 % Elsat kabelová TV 1,6 % Kabelová televize Přerov 0,4 % Centria 0,6 % Rio média 1,8 % Kabelová TV Ostrov 0,4 % T-mobile satelitní tv 0,6 % IPTV obecně 3,9 % balíček služeb obecně (kombinace tv+internet) 3,9 % Jiné 8,8 % Neví 41 % UPC 38,8 % UPC 38,5 % UPC 6,1 % O2 6,1 % O2 8,5 % O2 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky V. Vlna 2010 N = 480 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky VI. Vlna 2010 N = 483 Respondenti kteří přijímají digi. tv. a platí pravidelné poplatky VII. Vlna 2010 N = 491 82 82

83 Spokojenost domácnosti s příjmem digitálního televizního signálu I.
Otázka: Jak jste ve Vaší domácnosti celkově spokojeni s příjmem digitálního televizního signálu? IV. Vlna 2009 N = 1191 I. Vlna 2008 N = 444 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání 83 Respondenti kteří přijímají digi. tv.

84 Spokojenost domácnosti s příjmem digitálního televizního signálu II.
Otázka: Jak jste ve Vaší domácnosti celkově spokojeni s příjmem digitálního televizního signálu? VII. Vlna 2011 N = 1570 VI. Vlna 2010 N = 1435 V. Vlna 2010 N = 1352 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání 84 Respondenti kteří přijímají digi. tv.

85 Spokojenost s uvedenými vlastnostmi a možnostmi digitální televize I.
Otázka: Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími vlastnostmi a možnostmi digitální televize? II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 N = 750 N = 1045 N = 1191 85 Respondenti kteří přijímají digi. tv. 85

86 Spokojenost s uvedenými vlastnostmi a možnostmi digitální televize II.
Otázka: Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími vlastnostmi a možnostmi digitální televize? V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 N = 1352 N = 1435 N = 1570 86 Respondenti kteří přijímají digi. tv. 86

87 6. Problémy přechodu na digitální televizní vysílání
87 87

88 Problémy s instalací antény nebo satelitu na dům
Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání problémy s umístěním antény nebo satelitu na Váš dům? Máme tím na mysli, že majitel nebo správce domu měl výhrady vůči jejímu umístění na dům. Pokračuje pokles výskytu problémů Respondenti, kteří přijímají digi. tv. II. vlna 2008 N = 444, III. vlna 2009 N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VII vlna 2011 N = 1570 88 88 88

89 Problémy s instalací antény nebo satelitu na dům
Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání problémy s umístěním antény nebo satelitu na Váš dům? Máme tím na mysli, že majitel nebo správce domu měl výhrady vůči jejímu umístění na dům. Nejmenší problémy měli lidé: Muži (ženy o maličko méně, asi i proto, že tyto věci méně často řeší) Lidé s vysokoškolským diplomem S příjmem do 20 tisíc Ve městech 89 89 89

90 Obavy spojené s přechodem na digitální vysílání - Shrnutí
Pokračuje pokles obav z digitalizace Poprvé od počátku procesu digitalizace už většina lidí, kteří ještě digitální obraz nepřijímají, nemá obavy z finančních nákladů spojených s přechodem na digitální vysílání a následným příjmem pořadů. Obavy má 38 %, naopak nemá 40 %. Na druhém místě – necelých 30 % - jsou obavy ze složitosti používání nových zařízení, mírně častěji u žen a starších občanů. ALE Zkušenosti těch, kdo už přešli, jsou mnohem pozitivnější a s každou vlnou se zlepšují - Cca 16 % lidí pocítilo finanční problémy spojené s přechodem. 14 % lidí mělo problémy s příjmem digitálního signálu 90 90 90 90 90

91 Problémy s vypnutím analogové ČT2
Problém s vypnutím analogového signálu Problémy s vypnutím analogové ČT2 Otázka: Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s vypnutím analogové ČT2? Problémů ubývá a pokud jsou, jsou častěji již vyřešeny a klesá i pociťovaná vážnost problémů 91 91 91

92 Problémy s přeladěním programů
Otázka: Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s přeladěním programů? Drtivá většina neměla problém s přeladěním kanálů po vypnutí analogového vysílání. Tento fakt se v čase nijak výrazně nemění. 92 92 92

93 Problémy s nutností otočit anténu
Otázka: Televizní vysílání prochází celou řadou změn - vypínání analogového signálu, zapínání digitálního signálu i změn digitálního televizního vysílání. Měl jste problém s otočením antény? Drtivá většina neměla problém s otočením antény po vypnutí analogového vysílání. Tento fakt se v čase nijak výrazně nemění. 93 93 93

94 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 1400
Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – vlna 2008 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? 24 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 22 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání 94 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 1400 94 94

95 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 747
Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – III. Vlna 2009 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? 18 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 16 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání 95 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 747 95 95

96 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 554
Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – IV. Vlna 2009 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? 18 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 16 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání 96 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 554 96 96

97 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 380
Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – V. Vlna 2010 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? 20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 16 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání 97 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 380 97 97

98 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 207
Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – VI. Vlna 2010 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? Tak jako v minulé 5. vlně, 20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání + dalších 17 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání 98 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 207 98 98

99 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 142
Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání – VII. vlna 2011 Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? Obavy mírně klesají – méně než 20 % respondentů má velkou obavu z finančních nákladů nutných na přechod na digitální vysílání , 15 % ze zvýšení nákladů na příjem vysílání 99 Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. N = 142 99 99

100 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání
Součet „rozhodně mám obavu“ a „spíše mám obavu“ Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? Pokračuje pokles obav, výrazně zejména u finančních dopadů Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 1400, III. vlna 2009 N = 747, IV. vlna 2009 N = 554, V. vlna 2010 N = 380, VI. vlna 2010 N = 207 , VII vlna 2011 N = 142 100 100 100

101 Obavy z možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání
Součet „rozhodně nemám obavu“ a „spíše nemám obavu“ Otázka: Máte obavu z následujících možných problémů při přechodu na digitální televizní vysílání? Mírný pokles obav je vidět i zde, kromě problémů s ovládáním apod., to je beze změn Respondenti, kteří nepřijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 1400, III. vlna 2009 N = 747, IV. vlna 2009 N = 554, V. vlna 2010 N = 380, VI. vlna 2010 N = 207, VII vlna 2011 N = 142 101 101 101

102 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – vlna 2008
Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? 5 % respondentů mělo velké problémy s s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) 102 Respondenti, kteří přijímají digi. tv N = 444 102 102

103 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – III. vlna 2009
Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? Jen 4 % respondentů mělo velké problémy se naučit používat nové zařízení 103 Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1045 103 103

104 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – IV. vlna 2009
Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? Již jen 3 % respondentů mělo velké problémy se naučit používat nové zařízení. 104 Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1191 104 104

105 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – V. vlna 2010
Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? 4 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) 105 Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1352 105 105

106 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – VI. vlna 2010
Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? 3 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) a s dodatečnými finančními náklady. 106 Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1435 106 106

107 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání – VII. vlna 2011
Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? 4 % respondentů mělo velké problémy s digitálním signálem (špatný nebo žádný signál) – celkem 14 % a s dodatečnými finančními náklady – celkem 16 %. 107 Respondenti, kteří přijímají digi. tv. N = 1570 107 107

108 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání
Součet „rozhodně ano“ a „spíše ano“ Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? Oproti minulé vlně bez výrazných změn. Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VII vlna 2011 N = 1570 108 108 108

109 Problémy při přechodu na digitální televizní vysílání
Součet „rozhodně ne“ a „spíše ne“ Otázka: Měl(a) jste při přechodu na digitální televizní vysílání …? Bez výrazných změn oproti minulé vlně, dlouhodobě problémů spíše ubývá Respondenti, kteří přijímají digi. tv. I. vlna 2008 N = 444, III. vlna N = 1045, IV. vlna 2009 N = 1191, V. vlna 2010 N = 1352, VI. vlna 2010 N = 1435, VII vlna N = 1570 109 109 109

110 7. Obsah digitálního televizního vysílání
110 110

111 Zájem o další služby spojené s digitálním vysíláním (za peníze velmi malý) - I. vlna ,6 % u stahování pořadů, 7 % u přístupu na www stránky Otázka: Digitální televizní vysílání bude postupně doprovázeno celou řadou dodatečných služeb, z nichž některé budou placené. Řekněte nám prosím, jaký máte zájem o jednotlivé služby. , I. vlna 2008 N = 1859

112 Zájem o další služby spojené s digitálním vysíláním poklesl a to i zadarmo – VII. vlna 2011
Otázka: Digitální televizní vysílání bude postupně doprovázeno celou řadou dodatečných služeb, z nichž některé budou placené. Řekněte nám prosím, jaký máte zájem o jednotlivé služby. , VII vlna 2011 N = 1813

113 8. Vybavenost domácnosti
Shrnutí Vybavení domácnosti se obecně od minulé vlny liší jen minimálně, nárůst je u vlastnictví televize s digitálním příjmem, jejíž penetrace roste s každou vlnou. Domácnosti jsou, jak výzkum ukazuje, ve vybavenosti spotřební elektronikou víceméně saturovány a oproti minulé vlně se tato situace příliš nezměnila. Rozšíření vybavení plánuje v následujících 12 měsících relativně málo z nich. 113 113 113

114 Současné vybavení domácnosti
Otázka: Řekněte mi prosím, zdali Vaše domácnost vlastní následující vybavení… Nárůst vybavení domácnosti o TV s digitálním příjmem dále pokračuje, stejně tak u set top boxů, roste i vybavení PC či notebooky a DVD technikou. Poprvé sledujeme i Blue Ray vybavení, je okrajovou záležitostí (logicky, nepřináší skokovou změnu pro běžné uživatele) Všichni respondenti III. vlna N = 1834, IV. vlna N = 1797, V. vlna N = 1810, VI. vlna N = 1685, VII vlna 2011 N = 1801 114 114 114

115 Plánovaný nákup vybavení domácnosti
Otázka: Chystáte se v budoucím roce ke koupi nějakého ze zařízení, o kterém jsme tu mluvili? Může jít jak o koupi nového zařízení, které již v současnosti vlastníte, ale i o koupi zařízení, které zatím nevlastníte. Oproti minulé vlně bez výrazných změn v čase, další pokles zájmu o set top box, digitální TV – saturace potřeb je dosažena Všichni respondenti VI. vlna 2010 N = 747 VII vlna 2011 N = 636 115 115 115

116 Kolik PC nebo notebooků domácnost vlastní
Otázka: Kolik má domácnost PC nebo notebooků Třetina domácností vlastní 1 PC/notebook, více než třetina už ale dva nebo více. Za poslední rok je vidět výrazný nárůst S věkem množství PC klesá, se vzděláním naopak roste, stejně jako s příjmy Všichni respondenti VI. vlna 2010 N = 1137 116 116 116

117 Kolik PC a kolik notebooků domácnost vlastní
V roce 2011 jsme oddělili PC a notebooky Otázka: Kolik má domácnost PC a kolik notebooků Většina domácností má PC nebo notebook, více než desetina více než jeden Všichni respondenti VII. vlna 2011 N = 1801 117 117 117

118 Kolik PC/notebooků v domácnosti je připojeno k Internetu – VI
Kolik PC/notebooků v domácnosti je připojeno k Internetu – VI. vlna 2010 Otázka: Kolik má domácnost PC nebo notebooků Takřka 2/3 respondentů má k internetu připojen 1 PC/notebook v domácnosti, nicméně takřka čtvrtina z nich dva přístroje. Všichni respondenti VI. vlna 2010 N = 1137 118 118 118

119 Kolik PC a kolik notebooků má domácnost připojené k internetu
V roce 2011 jsme oddělili PC a notebooky Otázka: Kolik má domácnost PC a kolik notebooků Pokud domácnost má PC nebo notebook, je skoro vždy připojen k Internetu Většina mobilů ale připojení nemá Jen ty domácnosti, které mají PC / notebook / mobil VII. vlna 2011 N = 1004 / 778/1753 119 119 119

120 Připojení k Internetu Trvá dominance wifin 120
Otázka: Jaký způsob připojení k Internetu využívá Vaše domácnost? Trvá dominance wifin Nově se také ptáme na kategorii mobilní internet do ntb – penetrace tímto typem připojení je vyšší než klasický dial-up nebo ISDN. Nově se také ptáme na připojení pomocí optického kabelu –i jeho penetrace je poměrně vysoká. Je však možné, že někteří respondenti si jej zaměňují za klasické kabelové připojení. Respondenti, kteří mají Internet: I. vlna 2008 N = 911, III. vlna 2009 N = 980, IV. vlna 2009 N = 1022, V. vlna 2010 N = 1153, VI. vlna 2010 N = 1112 VII vlna 2011 N = 1154 120 120 120

121 Povědomí o možnostech připojení k Internetu v okolí - VI. Vlna 2010
Otázka: Řekl(a) jste, že tento způsob nevyužíváte. Víte, jestli je ho možné v místě vašeho bydliště využívat? Nejméně lidí má povědomí o možnosti připojení pomocí optiky. Nejvíce lidí ví, že v jejich místě bydliště není možné připojit se k internetu pomocí kabelové TV. Respondenti, kteří mají Internet: VI. vlna 2010 N = 1153 121 121 121

122 Povědomí o možnostech připojení k Internetu v okolí - VII. Vlna 2011
Otázka: Řekl(a) jste, že tento způsob nevyužíváte. Víte, jestli je ho možné v místě vašeho bydliště využívat? Nejméně lidí má povědomí o možnosti připojení pomocí optiky. Nejvíce lidí ví, že v jejich místě bydliště není možné připojit se k internetu pomocí kabelové TV. Respondenti, kteří mají Internet: VII. vlna 2011 N = 1121 122 122 122

123 Využití mobilního připojení
Otázka: Jaký je ve vašem případě podíl využití mobilního připojení? Jde o čas, který trávíte na mobilním připojení nebo na jiném typu? Nejčastěji se respondenti připojují pomocí mobilního připojení jen jako doplněk. Výrazně ale narostl podíl těch, kdo jej mají jako základní připojení – na 20 %. Respondenti, kteří používají mobilní Internet, VI. vlna 2010 N = 98, VII. vlna 2011 N = 115 123 123 123

124 Využití mobilního připojení
Otázka: Využíváte pro internet do mobilu nebo mobilní internet do notebooku/pc tarify pro trvalou dostupnost k síti Internet na celý měsíc (paušál) nebo tarify pro dočasný přístup k síti Internet? Nejčastěji se respondenti připojují pomocí paušálu Respondenti, kteří používají mobilní Internet, VI. vlna 2010 N = 98, VII. vlna 2011 N = 115 124 124 124

125 Změna internet providera
Otázka: Změnil(a) jste v posledních 2 letech poskytovatele připojení k síti Internet? Jen 10 % respondentů změnilo internetového poskytovatele., meziročně není významná změna. Respondenti, kteří mají Internet VI. Vlna 2010 N = 1154 , VII. vlna 2011 N = 1112 125 125 125

126 Důvody změny internet providera
Otázka: Proč změnil poskytovatele internetu? Poklesl význam nespokojenosti, narostla role ceny, ale jde o malé soubory a data nejsou spolehlivá. Respondenti, kteří změnili poskytovatele, VI. Vlna 2010 N = 110, VII. vlna 2011 N = 112 126 126 126

127 Jaká je rychlost připojení k Internetu
Otázka: Jaká je rychlost Vašeho Internetového připojení? Nejčastější rychlost připojení je v rozmezí 2 až 10 Mb/s Respondenti, kteří mají Internet VI. Vlna 2010 N = VII. Vlna 2011 N = 1112 127 127 127

128 Otázky k internetovému připojení – VI. vlna 2010
Otázka: Nyní bych Vám rád(a) položila ještě několik otázek týkajících se Internetového připojení Vaší domácnosti. 3/4 lidí je spokojena s kvalitou svého připojení, i s jeho rychlostí. 128 Respondenti, kteří mají internet. N = 1112 128 128

129 Otázky k internetovému připojení – VII. vlna 2011
Otázka: Nyní bych Vám rád(a) položila ještě několik otázek týkajících se Internetového připojení Vaší domácnosti. 3/4 lidí je spokojena s kvalitou svého připojení, i s jeho rychlostí. Zájem si připlatit se snížil 129 Respondenti, kteří mají internet. N = 1112 129 129

130 Důvody nespokojenosti s připojením
Otázka: V čem máte problémy s kvalitou připojení? Nejčastějšími problémy jsou výpadky spojení, pomalost či zpomalování připojení. Respondenti, kteří nejsou spokojeni , N = 207 130 130 130

131 9. Pokrytí obcí televizním signálem
131 131

132 Pokrytí obce respondenta televizním signálem
132 Všichni respondenti N = 1813 132

133 Pokrytí obce respondenta televizním signálem I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 133 133

134 Pokrytí obce respondenta televizním signálem II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 134 134

135 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT1 I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 135 135

136 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT1 II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 136 136

137 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT2 I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 137 137

138 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem ČT2 II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 138 138

139 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem NOVA I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 139 139

140 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem NOVA II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 140 140

141 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem PRIMA I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 141 141

142 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích analogovým signálem PRIMA II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 142 142

143 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 1 I.
II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 143 143

144 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 1 II.
II. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 144 144

145 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 2 I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 145 145

146 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 2 II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 146 146

147 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 3 I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 147 147

148 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 3 II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 148 148

149 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 4 I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 149 149

150 Pokrytí obcí respondentů v jednotlivých krajích Síť 4 II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 150 150

151 Pokrytí obcí respondentů Síť 1 I.
II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 151 151

152 Pokrytí obcí respondentů Síť 1 II.
II. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 152 152

153 Pokrytí obcí respondentů Síť 2 I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 153 153

154 Pokrytí obcí respondentů Síť 2 II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 154 154

155 Pokrytí obcí respondentů Síť 3 I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 155 155

156 Pokrytí obcí respondentů Síť 3 II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 156 156

157 Pokrytí obcí respondentů Síť 4 I.
I. Vlna 2008 II. Vlna 2008 III. Vlna 2009 IV. Vlna 2009 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1809 Všichni respondenti N = 1834 Všichni respondenti N = 1797 157 157

158 Pokrytí obcí respondentů Síť 4 II.
I. Vlna 2008 V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 VII. Vlna 2011 Všichni respondenti N = 1859 Všichni respondenti N = 1810 Všichni respondenti N = 1704 Všichni respondenti N = 1813 158 158

159 Všichni respondenti N = 1813
10. Sociodemografické charakteristiky výběrového souboru Pohlaví respondentů Věkové skupiny respondentů Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů Rodinný stav 159 Všichni respondenti N = 1813

160 Všichni respondenti N = 1813
Počet členů domácnosti Velikost místa bydliště 160 Všichni respondenti N = 1813

161 Všichni respondenti N = 1813
Kraj Povolání 161 Všichni respondenti N = 1813


Stáhnout ppt "Digitalizace televizního vysílání VII"

Podobné prezentace


Reklamy Google