Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ohrožené druhy živočichů I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ohrožené druhy živočichů I."— Transkript prezentace:

1 Ohrožené druhy živočichů I.
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Ohrožené druhy živočichů I. ( bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci )

2 Ohrožení živočichové I
Ohrožení živočichové I. ( bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci ) „ Planeta je ohrožena. V průběhu našeho života mohou být ztraceny stovky druhů, a to v důsledku našich vlastních činů. Činů nás lidí! “

3 Proč jsou živočichové v ohrožení nebo vymírají?
ničení přirozeného prostředí znečišťování lov a odchyt zvířat vysazování živočichů změna klimatu

4 Ničení přirozeného prostředí
Člověk zabírá stále větší plochu na úkor jiných organismů, čímž působí jejich zánik! Odlesňování Ničení přirozených stepí, močálů, luk Stavba přehrad, měst

5 Znečišťování Průmyslový rozvoj vážně znečišťuje vzduch, vodu, půdu.
chemikálie spalování paliv jedovaté plyny kyselé deště

6 Lov a odchyt zvířat odchyt pro obchod ( opice, papoušci… )
sloni zabíjeni pro kly nosorožci pro rohy tygři pro kožešinu velryby pro maso …

7 Vysazování živočichů vnášení cizích druhů do přirozeného prostředí jiných narušena rovnováha v místních podmínkách vysazení živočichové loví místní druhy, sbírají jim potravu, obsazují jejich území

8 Změna klimatu na povrchu planety dochází se značnou rychlostí k oteplování oteplování je způsobeno spalováním paliv ( uhlí, ropa ), uvolňuje se oxid uhličitý

9 Vyhynulí živočichové Některá zvířata již z volné přírody zcela vymizela! Nejznámější zástupce:  Blboun nejapný – o jeho vyhynutí se postaral člověk  Kůň Převalského – žije pouze v zoo

10 Stav ryb ! V současné době je ohroženo 56 % všech jezerních a říčních druhů ryb, mořské ryby jsou na tom o něco lépe ! Ohroženi jsou například jeseter, losos, pstruh, sumec, žralok, tuňák…

11 Stav obojživelníků ! V současné době hrozí vymření každému třetímu obojživelníkovi ! Ohrožuje je především: vysychání bažin rozšíření smrtící plísně, které způsobil člověk

12 Stav ptáků ! V současné době je ohrožena osmina ptáků ! Ohrožuje je:
kácení lesů odchyt pro obchod znečišťování

13 ! Ohrožena čtvrtina savců !
Stav savců ! Ohrožena čtvrtina savců ! Ohrožuje je: Mýcení lesů Činnost pytláků Obchod Masivní úhyn jejich potravy Únik ropy, lov – mořští savci

14 Varování  Během let 1970 – 2005 zmizela z povrchu zemského více než ¼ živočišných druhů !  Za 35 let přišla Země o 25% suchozemských zvířat, 28% mořských tvorů, 29% sladkovodních tvorů !  Odhaduje se, že do roku 2100 vymizí více než ½ dnešních známých živočichů a rostlin !

15 Červená kniha ohrožených druhů
Červená kniha ( Red Data Book ) přináší seznamy ohrožených druhů zvířat a rostlin. Stanovuje stupně ohrožení ( mimo jiné ) na : vyhubený v přírodě ( Blboun nejapný ) kriticky ohrožený ( Zmije obecná ) silně ohrožený ( Mlok skvrnitý ) ohrožený ( Otakárek fenyklový )

16 Bezobratlí ( kriticky ohrožení )
Rak říční Modrásek černoskvrnný Roháček jedlový Tesařík alpský

17 Bezobratlí ( silně ohrožení )
Žluťásek borůvkový Škeble rybničná Ohniváček černočarý Střevlík hrbolatý

18 Rak říční ( sladkovodní korýš )
dorůstá až 25 cm, dožívá se 15 – 20 let tělo – srostlá hlavohruď ( 5 párů končetin, tykadla – čich, hmat ) 1. pár končetin končí klešťovými klepety plave nebo vyráží pozpátku úderem ocasu roste a svléká krunýř živí se larvami, červy, hmyzem… žije v tekoucí vodě, je citlivý na znečištění

19 Ryby a kruhoústí Mihule potoční Drsek menší Ouklejka pruhovaná
Vranka obecná

20 Jeseter velký největší druh jesetera, dříve se vyskytující u nás, dnes vymírající druh všežravec, dravec – živí se bezobratlými ze dna a rybami průměrná délka 1 – 2 m tělo připomíná tvarem žraloka, kryje ho 5 řad kostěných štítků nahoře vybíhajících v ostrý hrot hlava vybíhá ve špičatý rypec, má 4 vousky, bezzubá ústa

21 Obojživelníci ( kriticky ohrožení )
Ropucha krátkonohá Čolek velký Skokan skřehotavý Čolek karpatský

22 Obojživelníci ( silně ohrožení )
Rosnička zelená Mlok skvrnitý Čolek horský Čolek obecný

23 Mlok skvrnitý ( Salamandra salamandra )
délka 15 – 20 cm nápadné černožluté výstražné zbarvení těla široká hlava, vypouklé oči, za nimi jedové žlázy ( obrana ) noční způsob života, objevuje se po dešti živí se červy, slimáky, hmyzem největší nepřítel - člověk

24 Plazi ( kriticky ohrožení )
Užovka stromová Ještěrka zelená Želva bahenní Zmije obecná

25 Plazi ( silně ohrožení )
Ještěrka živorodá Užovka hladká Slepýš křehký Ještěrka obecná

26 Zmije obecná dorůstá 60 – 80 cm, dožívá se 20 – 25 let
zbarvení – bílá, žlutá, šedá či hnědá s černým klikatým pruhem na hřbetě živí se hlodavci, ještěrkami … jediný jedovatý had ČR, jed nebezpečný pouze pro alergiky, děti, staré lidi plachý had, útočí pouze šlápneme-li na něj, bereme-li ho do ruky…

27 Ptáci ( kriticky ohrožení )
Puštík bělavý Tetřev hlušec Výreček malý Sokol stěhovavý Volavka červená

28 Ptáci ( silně ohrožení )
Čáp černý Dudek chocholatý Kulíšek nejmenší Ledňáček říční

29 Strakapoud prostřední
Ptáci ( ohrožení ) Vlaštovka obecná Výr velký Čáp bílý Strakapoud prostřední

30 Orel skalní výška 75 – 90 cm, váha 3 - 6 kg rozpětí křídel 2 – 2,2 m
výborný zrak, ostré drápy, hákovitý zobák živí se ptáky, savci střední velikosti ( liška, zajíc…) na kořist se vrhá střemhlav rychlostí 150km/h

31 Každý z nás se může zapojit do ochrany přírody. Jak můžeš pomoci ?
vydej se do lesa sbírat odpadky nenič mraveniště, nekopej do hub nesbírej mláďata a vajíčka z hnízd pečuj o zeleň třiď odpad, šetři vodou a elektřinou nekupuj suvenýry z kůže, slonoviny, žraločích zubů … podporuj boj proti obchodu s ohroženými zvířaty

32 Proč je nutné živočichy chránit?
jsou pro nás nepostradatelní poskytují nám obživu pomáhají při práci jsou součástí rovnováhy na Zemi Přežití jednoho druhu je úzce spojeno s přežitím dalších a tím s fungováním celé přírody. Bez nich nepřežijeme ani my!

33 Téma: Ohrožené druhy živočichů I. - 3. - 5. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional PowerPoint Internet Literatura: Wetter Bernard, Ohrožená zvířata, 1. vydání, Fragment, 2006 Kolektiv autorů, Tématická encyklopedie Larousse 3. svazek: Vědy o životě – 1. české vydání, Albatros, 1999 Autor: Mgr. Eva Hocková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Ohrožené druhy živočichů I."

Podobné prezentace


Reklamy Google