Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ 1. 07/ /21

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ 1. 07/ /21"— Transkript prezentace:

1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ 1. 07/1. 4. 00/21
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ 1.07/1.4.00/ NÁZEV PROJEKTU: Novými technologiemi k novým poznatkům II ŠKOLA ADRESA: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o. ŠABLONA/ SADA: XIV/B-9 NÁZEV: Gotický sloh - prezentace ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: Prezentace popisuje charakteristické rysy gotického umění a historické období, ve kterém toto umění vzniká. Seznamuje žáky s třemi vývojovými fázemi gotiky, uvádí typické znaky gotické architektury, sochařství a malířství, včetně nejvýznamnějších památek u nás i ve světě. Stručné profily jednotlivých umělců jsou doplněny obrazovými reprodukcemi. DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: interaktivní VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výtvarná výchova ROČNÍK: 7. AUTOR: Mgr. Tošovská Jana VYTVOŘEN: září 2011

2 GOTIKA 12.– 15. STOLETÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Tošovská. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 OBSAH VZNIK GOTICKÉHO SLOHU ARCHITEKTURA SOCHAŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ
GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH FILM

4 1. stavba: chrám Saint-Denis u Paříže
VZNIK GOTICKÉHO SLOHU Vrcholný a pozdní středověk Pojem gotika: Umění přisuzováno barbarským germánským Gótům. Gotický sloh vzniká ve FRANCII 1. stavba: chrám Saint-Denis u Paříže

5 ZNAKY GOTICKÉHO OBDOBÍ
LAICIZACE (zesvětštění) gotického umění nová vrstva měšťanstva – mecenáši umění umělci přestávají být anonymní šíření gotiky: řeholní řády – Cisterciáci žebravé řády – Dominikáni a Františkáni

6 PERIODIZACE GOTIKY 1. raná gotika – 12. století
přemyslovská gotika 2. vrcholná gotika – 13. a 14. století lucemburská gotika 3. pozdní gotika století. jagellonská gotika

7 ARCHITEKTURA Církevní: Světské: Opevnění měst a hradů kostel, hrad,
HLAVNÍ DRUHY STAVEB: Církevní: Světské: Opevnění měst a hradů kostel, hrad, klášter, tvrz, gotická katedrála městský palác

8 ARCHITEKTURA TYPICKÉ ZNAKY
LOMENÝ OBLOUK ŽEBROVÁ KŘÍŽOVÁ KLENBA Pozdní gotika: Síťová, hvězdová VNĚJŠÍ OPĚRNÝ SYSTÉM VERTIKALISMUS ODHMOTĚNÍ DEKORACE Kružby, Fiála, Vimperk, Baldachýn

9 hlavní loď fiála opěrný pilíř boční loď lomený oblouk opěrný oblouk
1 fiála opěrný oblouk 2 hlavní loď 3 4 lomený oblouk 5 opěrný pilíř boční loď 6

10 6 síťová hvězdová s přetínáním žeber 7 síťová hvězdová
Gotické klenby 1 hvězdová 2,3 síťová 4 obkročná 5 kroužená 6 síťová hvězdová s přetínáním žeber 7 síťová hvězdová obr.1 obr. 2 GOTICKÉ KRUŽBY obr. 3 obr.4

11 ARCHITEKTURA PAMÁTKY FRANCIE: ANGLIE: SAINT DENIS Katedrála NOTRE DAME
Katedrála v CHARTRES a SAINTE-CHAPELLE v Paříži ANGLIE: WESTMINSTERSKÝ CHRÁM obr. 5

12 Notre Dame Saint Denis Chartres obr. 6 obr. 8 obr.7

13 ARCHITEKTURA PAMÁTKY ITÁLIE: DOŽECÍ PALÁC v Benátkách obr. 9

14 SOCHAŘSTVÍ PAMÁTKY: ITÁLIE: Realistická tendence
Vznik trojrozměrné sochy PAMÁTKY: ITÁLIE: ANDREA PISANO Jižní dveře Florentského Baptisteria obr. 10

15 MALÍŘSTVÍ Světská tématika Knižní malba Malba na sklo, vitráže
Desková malba obr. 11

16 KNIŽNÍ MALBA Zdobené iniciály Rostlinná, figurální výzdoba obr. 12

17 DESKOVÁ MALBA JAN VAN EYCK Nizozemí DÍLO: Gentský oltář,
Podobizna manželů Arnolfinových obr. 13

18 obr. 15

19 DESKOVÁ MALBA HIERONYMUS BOSCH Holandsko Symbolické obrazy
lidských neřestí Vliv na surrealismus obr. 16 obr. 17 Max Ernst: The Elephant Celebes

20 Hieronymus Bosch: Zahrada rozkoší
obr. 18 Hieronymus Bosch: Zahrada rozkoší

21 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH ARCHITEKTURA
Lucemburská gotika-Karel IV. PRAŽSKÉ ARCIBISKUBSTVÍ KARLOVA UNIVERSITA - NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ CHRÁM SV. VÍTA (Matyáš z Arrasu, Petr Parléř) KARLŮV MOST, KARLŠTEJN

22 obr. 19

23 obr. 20

24 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH ARCHITEKTURA
Jagellonská gotika-Vladislav Jagellonský První rysy renesančního slohu PRAŠNÁ BRÁNA v Praze (Matěj Rejsek z Prostějova) VLADISLAVSKÝ SÁL na Pražském hradě (Benedikt Rejt) 1. renesanční okna a portály

25 Vladislavský sál obr. 22 Prašná brána obr. 21

26 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH SOCHAŘSTVÍ
GOTICKÉ MADONY ve 14. stol. vznik „krásného slohu“ protáhlé esovitě prohnuté postavy, malé hlavy KRUMLOVSKÁ MADONA VÝZDOBA chrámu sv. Víta Sochy Přemyslovců, Lucemburků, arcibiskupů, patronů, svatých,.. obr. 23

27 Interiér chrámu sv. Víta
obr. 24 Interiér chrámu sv. Víta

28 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH MALÍŘSTVÍ
MISTR THEODORIK dvorní malíř Karla IV. výzdoba Pražského hradu, Karlštejna Hlavní znaky tvorby: obličej-silný nos, velké oči zlaté pozadí malba přesahuje rám obrazu DÍLO: Kaple sv. Kříže na Karlštejně obr. 25

29 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH MALÍŘSTVÍ
MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE obr. 26 MISTR VYŠEBRODSKÉHO OLTÁŘE obr. 27 obr. 26 obr. 27

30 Použité zdroje Internetové zdroje (obrazový a filmový materiál):
Knižní publikace: MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury I..Praha: Idea servis, ISBN Internetové zdroje (obrazový a filmový materiál): 1. MATTANA. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 2. EUSEBIUS. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 3. HAMER, Russ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 4. VIGNERON. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 5. ELLOCHARLIE. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 6. ORDIFANA75. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

31 7. SANCHEZN. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 8. ATLANT. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 9. BALET, Andrew. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 10. FRANTZ, André. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 11. RAMA. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 12. DATRIO. FRANTZ, André. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 13. WHISKEY, Papa Lima. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 14. JAPPALANG. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 15. STEENBERG, Vincent . [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 16. FOOTE, Justin. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

32 18. DCOETZEE. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 19. KNIGHT, Math. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 20. PECO. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 21. SCHAEFER, Hans Peter. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 22. GRIMMELMANN, James. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 23. PADDY. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 24. C1815. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 25. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 26. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 27. ACOMA. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <


Stáhnout ppt "REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ 1. 07/ /21"

Podobné prezentace


Reklamy Google