Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková Tento materiál byl vytvo ř en v rámci projektu Opera č ního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková Tento materiál byl vytvo ř en v rámci projektu Opera č ního programu."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková Tento materiál byl vytvo ř en v rámci projektu Opera č ního programu Vzd ě lávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČREU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.2146 Název projektu školyInovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SADA č. VIII Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA VIII_ Č j, DUM 17 Vzd ě lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzd ě lávací obor: Č eský jazyk

2 Název:P ř edpony od-, nad-, pod-, p ř ed- Autor:Zuzana Št ě pánková Stru č ná anotace:Ujasn ě ní p ř edpon od-, nad-, pod-, p ř ed-. Dále práce s zdvojenými souhláskami. Poznat ko ř en slova a následn ě tak doplnit p ř edponu. Metodické zhodnocení:Presentace prob ě hla ve t ř íd ě 5.C dne 20. 9. 2011. Snaha o ujasn ě ní zdvojených souhlásek. D ě tem se psaním zdvojených souhlásek velice pomáhalo, když dokázaly rozpoznat ko ř en a p ř edponu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

3 Předpony od-, nad-, pod-, před- Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

4 1. Vymysli 5 slov na předponu od-  1)_____________  2)_____________  3)_____________  4)_____________  5)_____________ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

5 2. Vymysli 5 slov na předponu nad-  1)____________  2)____________  3)____________  4)____________  5)____________ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

6 3. Vymysli 5 slov na předponu pod-  1)____________  2)____________  3)____________  4)____________  5)____________ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

7 4. Vymysli 5 slov na předponu před-  1)____________  2)____________  3)____________  4)____________  5)____________ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

8 5. Škrtni, co není správně napsané.  1)oddaný-odaný pes  2)poddp ů rný-podp ů rný sloup  3)nadaný-naddaný žák  4)odálit-oddálit povinnosti  5)pod ů stojník-podd ů stojník ve služb ě  6)mikulášská nadílka-naddílka  7)p ř edjet-p ř eddjet auto  8)dám se poddat-podat  9)dlouhý odech-oddech  10)d ě tské odd ě lení-od ě lení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

9 6. Doplň správně chybějící písmena  1)Šli jsme po__po ř it své kamarády.  2)Po__aní nadšen ě tleskal__ svému králi.  3)Spousty žák ů dosahuje po__pr ů m ě rných výsledk ů.  4)Nedaleko školy je po__chod pro chodce.  5)Umíš už rozlišit p ř e__pony a p ř e__ložky?  6)Snoubenci se dali o__at v prostorách radnice.  7)Vrátil jsem se na správné o__ ě lení.  8)Poda ř ilo se mi o__álit odevzdání úkolu.  9)Výkres se Vám velice po__a ř il.  10)Paní u č itelka ř eší všechny své problémy s na__hledem. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

10 1. Vymysli 5 slov na předponu od-  1)odpo č inek  2)odpad  3)odrazit  4)odlet ě t  5)odnést Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

11 2. Vymysli 5 slov na předponu nad-  1)nadp ř irozený  2)nadpr ů m ě rný  3)nad ř ízený  4)nadsko č it  5)nadjezd Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

12 3. Vymysli 5 slov na předponu pod-  1)podjezd  2)podpr ů m ě rný  3)podpálit  4)podstr č it  5)podlet ě t Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

13 4. Vymysli 5 slov na předponu před-  1)p ř edmluva  2)p ř edhodit  3)p ř edb ě hnout  4)p ř edjet  5)p ř edstavit Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

14 5. Škrtni, co není správně napsané.  1)oddaný-pes  2)-podp ů rný sloup  3)nadaný-žák  4)-oddálit povinnosti  5)-podd ů stojník ve služb ě  6)mikulášská nadílka-  7)p ř edjet-auto  8)dám se-podat  9)dlouhý -oddech  10)d ě tské odd ě lení- Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

15 6. Doplň správně chybějící písmena  1)Šli jsme podpo ř it své kamarády.  2)Poddaní nadšen ě tleskali svému králi.  3)Spousty žák ů dosahuje podpr ů m ě rných výsledk ů.  4)Nedaleko školy je podchod pro chodce.  5)Umíš už rozlišit p ř edpony a p ř edložky?  6)Snoubenci se dali oddat v prostorách radnice.  7)Vrátil jsem se na správné odd ě lení.  8)Poda ř ilo se mi oddálit odevzdání úkolu.  9)Výkres se Vám velice poda ř il.  10)Paní u č itelka ř eší všechny své problémy s nadhledem. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková

16 Použité zdroje: U č ebnice: MIKULENKOVÁ H., Procvi č ujeme č eštinu. Olomouc: Prodos 2008, ISBN: 978-80-7230-219-2, str. 13


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková Tento materiál byl vytvo ř en v rámci projektu Opera č ního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google