Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ"— Transkript prezentace:

1 Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ
Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov,

2 Proč standardizace a kategorizace komodit?
standardizace a kategorizace je nutnou podmínkou pro realizaci veškerých opatření v oblasti elektronizace VZ bez jednotného systému popisování komodit nelze provádět žádná opatření v oblasti elektronizace VZ 2

3 Standardizace a kategorizace komodit umožní:
Jasnou a přehlednou specifikaci předmětu VZ Možnost srovnávat cenové nabídky Možnost zadávat VZ s využitím elektronických nástrojů Možnost zadávat VZ s využitím automatické metody hodnocení Možnost analytického vyhodnocení nákupu (výdajové analýzy, úspora oproti historickým cenám) Možnost provádět agregace a centralizace nákupu Možnost opětovně využít již vytvořený popis předmětu VZ

4 Standardizace a kategorizace komodit
Hlavní cíle: efektivní řízení portfolia veřejných nákupů, získání přehledu o tom co a jak kupuji. Produktem standardizačních aktivit a elektronizace veřejného nákupu je spektrum přínosů od nefinančních (vyšší transparentnost, informovanost a možnost přijímat strategická rozhodnutí) po finanční (úspora z nakupovaných cen, úspora transakčních nákladů).

5 Nedávný stav standardizace a kategorizace
Žádná komplexní kategorizace komodit v oblasti zadávání veřejných zakázek nebyla donedávna provozována CPV - Společný slovník pro veřejné zakázky

6 Co se musí v oblasti standardizace a kategorizace udělat?
Aktuální situace Cílový stav Zadavatelé používají jednotnou klasifikaci komodit, která splňuje následující požadavky: Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ Pro nadefinování předmětu VZ je v naprosté většině případů užíváno jen slovního popisu Jedinou uplatňovanou formou standardizace předmětů veřejných je klasifikace CPV Minimum zadavatelů má CPV klasifikaci naimplementovánu na vlastní produktové číselníky a klasifikace U VZMR zadávaných na elektronických tržištích a s využitím elektronických aukcí je pro definování předmětu veřejné zakázky velmi často užíváno obchodních názvů Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR Je naimplementována ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů Je pravidelně aktualizována a odpovídá současné nabídce komodit na trhu Jsou na ni navázána pravidla pro popisování předmětu veřejných zakázek 2011 2012 2013 Vytvoření a uveřejnění číselníku NIPEZ 6

7 Standardizace a kategorizace komodit
Usnesení vlády ČR ze dne 26. června 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie Komoditní povinnost je vymezena pouze obecnou definicí a nelze tedy jasně určit, které komodity spadají do kategorie „ICT“ a které již nikoli.

8 Standardizace a kategorizace komodit
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. září 2009 č. 1184 k převodu správy elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy a opatření J.6 Národního plánu (Strategie používání e-tržišť pro veřejnou správu) Hlavní úkoly: navrhnout a zdůvodnit základní koncepci přístupu ke kategorizaci a standardizaci komodit (tj. předmětů veřejných zakázek) v ČR, navrhnout komoditní kategorie vhodné pro zadávání prostřednictvím elektronického tržiště a jejich vymezení, navrhnout další postup v otázce kategorizace a standardizace v ČR.

9 Legislativní vymezení
Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek

10 Číselník NIPEZ Funkce:
podpora zadavatelů a dodavatelů při procesu zadávání veřejných zakázek, využití při standardizaci komodit, efektivnější popis nakupovaných komodit, efektivnější proces nákupu komodit.

11 …klasifikace komodit založená na CPV
CPV - Common procurement vocabulary Společný slovník pro veřejné zakázky, který představuje jednotný klasifikační systém, jehož cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro popis předmětu veřejných zakázek. Informační systém o veřejných zakázkách

12 klasifikace CPV na www.isvz.cz/isvz/ Číselník NIPEZ
Aktuální příklady zadefinování předmětů VZ ze současných e-tržišť Cílový stav zadefinování předmětů VZ Varná konvice BOSCH TP-4521 Pracovní stanice v provedení minitower originální systém Win 7 Professional 64bit Intel Core i MB 500GB SATA 7200 HDD, 4GB (2x2GB) DDR X DVD+RW SM SATA Intel HD Graphics Předmět VZ odkazuje na konkrétní typ výrobek jednoho z výrobců Popis obsahuje řadu obchodních názvů a je neúplný klasifikace CPV na Číselník NIPEZ stromová struktura CPV + parametrický popis komodit pravidla pro popis komodity stanovování povinnosti úprava – špatných překladů nelogické struktury CPV duplicita komodit atd. stromová struktura CPV špatné překlady nelogická struktura CPV duplicita komodit atd.

13 Číselník NIPEZ – základní koncepce
Číselník NIPEZ je vytvářen jako soustava několika různých komoditních číselníků Národní oborové číselníky NCS (eOTD) CPV eOTD Otevřený technický slovník postavený na ISO 22745 ISO 8000 a tyto normy definují principy tzv. otevřených technických slovníků, na kterých je založen standardizační a katalogizační systém eOTD. Systém eOTD vytvořila mezinárodní nezisková org. ECCMA jako terminologický slovník, který obsahuje pojmy potřebné k popisu objektů v našem případě komodit v informačních systémech. Číselník NIPEZ je postaven na standardu ISO 8000 a využívá metadata eOTD

14 Ukázka informační podpory
základní informace na informační podpora na ciselnik.nipez.cz

15 Použití Číselníku NIPEZ v praxi
centrální referenční databáze pro standardní popis předmětů VZ, datový slovník vyhovuje ISO 8000 a 22745, jednotná definice předmětů VZ při centralizovaném zadávání v jednotlivých rezortech, napojení číselníku na e-tržiště a NEN, jednotná standardizace předmětů VZ při různých typech nákupů.

16 Správa Číselníku NIPEZ
Vysoká kvalita dat Číselníku NIPEZ je nezbytná: pravidelná aktualizace komodit i sad vlastností (SV), 1 x měsíčně aktualizace přírůstků, 1 x za 3 měsíce – uvolněný celý číselník, export dat komodit pro e-tržiště (kumulativně, přírůstkově), bude zajištěn přístup k obsahu pro širokou veřejnost a pro registrované uživatele i stahování dat, změny v číselníku podléhají schvalovacímu procesu, podpora zadavatelů a dodavatelů – Helpdesk s registrací a schvalováním požadavků. Definice předmětu na e-tržištích…textový popis, dle CPV výčet parametrů z číselníku NIPEZ, + možnost dodání svých parametrů

17 Přístup k Číselníku NIPEZ
základní informace na informační podpora na ciselnik.nipez.cz kontakt na podporu z MMR ČR: Mgr. Martin Grill,

18 Ministerstvo pro místní rozvoj
Portál o veřejných zakázkách a koncesích Informační systém o veřejných zakázkách Věstník veřejných zakázek

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google