Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace výpočetní techniky Mgr. Milan Randák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace výpočetní techniky Mgr. Milan Randák"— Transkript prezentace:

1 Aplikace výpočetní techniky Mgr. Milan Randák
Manažerská grafika 02 Aplikace výpočetní techniky Mgr. Milan Randák

2 Grafika Základní rozdělení: Vektorová grafika
Bitmapová (rastrová) grafika

3 Vektorová grafika Vektorová grafika označuje způsob ukládání obrazových informací v počítači. V případě vektorové grafiky je obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

4 Vektorová grafika – výhody
Vektorová grafika má proti rastrové grafice některé výhody: je možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně

5 Vektorová grafika – výhody
výsledná velikost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky Vektorová grafika se používá zejména pro počítačovu sazbu, tvorbu ilustrací, diagramů a počítačových animací. Pro práci s vektorovu grafikou se používají zvláštní vektorové editory (např. Adobe Illustrator, Corel Draw, Zoner Callisto)

6 Bitmapová (rastrová) grafika
V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určenu svou přesnou polohu a barvu.

7 Bitmapová (rastrová) grafika
Tento způsob popisu obrázků používá např. televize nebo digitální fotoaparát. Kvalitu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka. Rozmístění a počet barevných bodů obvykle odpovídají zařízení, na kterém se obrázek zobrazuje (monitor, papír). Pokud se obrázek zobrazuje na monitoru, stačí rozlišení 72 DPI, pro tisk na tiskárně 300 DPI.

8 Bitmapová grafika – nevýhody
Nevýhody bitmapové grafiky: velké velikosti souborů (při velkém rozlišení a barevné hloubce může velikost obrázku dosáhnout několika megabytů – to neplatí při užití komprimovaných formátů) změna velikosti (zvětšování obrázku) vede ke zhoršení obrazové kvality obrázku tzn. zvětšování obrázku je možné jen v omezené míře, neboť při větším zvětšení je na výsledném obrázku patrný rastr zmenšením obrázku se „část pixelů zapomene“

9 Pixel Pixel je nejmenší jednotka digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící bod na monitoru, resp. jeden bod obrázku zadaný svou barvou.

10 Pixel Body na obrazovce tvoří čtvercovou síť a každý pixel je možné jednoznačně identifikovat podle jeho souřadnic. Velikost pixelu záleží na typu monitoru. U obvyklých analogových typů lze velikost pixelu měnit změnou rozlišení. LCD obrazovky naproti tomu mají počet fyzických pixelů (tzv. nativní rozlišení) zpravidla pevně vázaný na používané rozlišení (např. 1024×768) a zobrazování jiného rozlišení u takového monitoru vede k určité deformaci obrazu

11 Některé grafické formáty
Formáty rozlišujeme jako nekomprimované a komprimované, komprimované pak na formáty s bezeztrátovou či ztrátovou kompresí. BMP GIF JPG PNG PCX TIFF

12 BMP BMP je grafický formát používaný pro rastrovou grafiku.
Obrázky BMP jsou ukládány po jednotlivých pixelech. Obrázky mohou obsahovat různé množství barev podle toho, jaká je barevná hloubka obrázku: 2 (1 bit), 16 (4 bity), 256 (8 bitů), 65 536 (16 bitů), nebo 16,7 miliónu (24 bitů). Osmibitové obrázky mohou místo barev používat šedou škálu.

13 BMP Soubory ve formátu BMP většinou nepoužívají žádnou kompresi. Z tohoto důvodu jsou obvykle BMP soubory mnohem větší než obrázky stejného rozměru, které kompresi používají. Obrázek o rozměrech 800×600 potřebuje téměř 1,4 megabytu. Formát BMP je proto zcela nevhodný pro použití na Internetu. Výhodou tohoto formátu je jeho extrémní jednoduchost a dobrá dokumentovanost. Dokáže jej snadno číst i zapisovat drtivá většina grafických editorů. V praxi se pro ukládání obrázků vyžadujících zachování všech informací používají spíše novější formáty PNG, GIF nebo také TIFF.

14 GIF GIF (Graphics Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku. GIF používá bezeztrátovou kompresi, na rozdíl například od formátu JPEG, který používá ztrátovou kompresi. GIF je tedy vhodný pro uložení tzv. perokresby (nápisy, plánky, loga). GIF umožňuje také jednoduché animace.

15 GIF GIF má jedno velké omezení — maximální počet současně použitých barev je 256. Formát GIF se stejně jako formáty PNG a JPEG používá pro WWW grafiku na Internetu.

16 JPG, JPEG JPEG je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázku ve fotorealistické kvalitě.

17 JPG, JPEG Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe JPEG/JFIF je nejčastější formát používaný pro přenášení a ukládání fotografií na www. Není však vhodný pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikonky, protože kompresní metoda JPEG vytváří v takovém obrazu viditelné a rušivé artefakty.

18 PNG PNG (Portable Network Graphics) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF. PNG nabízí podporu 24 bitové barevné hloubky, nemá tedy jako GIF omezení na maximální počet 256 barev současně.

19 PNG Nevýhodou PNG (proti GIF) je praktická nedostupnost jednoduché animace. PNG se stejně jako formáty GIF a JPEG používá na Internetu.

20 TIFF TIFF (Tag Image File Format) je jeden z souborových formátů pro ukládání rastrové grafiky. Formát TIFF tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. TIFF je složitější formát oproti jiným formátům pro ukládání rastrové grafiky.

21 Informace o obrázku (detailní)
Fotografie pořízené digitálním fotoaparátem mají přiřazené informace, tzv. EXIF

22 Nastavení data podle EXIF
Fotografie, které jsou stažené z fotoaparátu, mají většinou nastavené datum vytvoření ze dne, kdy byly do počítače staženy, ne kdy byly pořízeny. Pro zálohování a řazení obrázků je vhodnější datum pořízení.

23 Rozlišení obrázku Z kolika bodů se bude skládat obrázek velký 5 x 2,5 cm při rozlišení 250 DPI? Převedeme si jeho velikost na palce (pro jednoduchost 1 palec = 2,5 cm), tj. obrázek je velký 2 x 1 palec. 250 DPI znamená 250 bodů na palec, tedy obrázek obsahuje 2x250 x 1x250 bodů = bodů.

24 Velikost souboru Kolik bajtů v paměti počítače by zabral výše uvedený malý (5x2,5 cm) obrázek č.1? Samozřejmě tu bude záviset na hloubce barev. Např. při výše uvedeném rozlišení 250 DPI a hloubce barev 256 odstínů šedi barev to bude bodů x 1B/bod = B.

25 Velikost souborů Velikost souboru s obrázkem určíme takto:
Převedeme si rozměry na palce: 5 cm jsou asi 2 palce, 2,5 cm =1 Určíme počet bodů obrázku: 2 palce x 250 bodů na palec = bodů, 1 x 250 = 250 bodů. Obrázek tedy bude mít 500 x 250 bodů. Celkem bodů. Z hloubky barev odvodíme počet bajtů na jeden bod. 256 odstínů šedi spotřebuje 1 B/bod. Známe počet bodů obrázku a víme kolik bajtů spotřebuje jeden bod, stačí tyto údaje vynásobit a víme, kolik zabere soubor s obrázkem v paměti.

26 Velikost souborů s obrázky při určitém rozlišení
Obrázek při rozlišení 25 DPI zabere v paměti počítače 1,25 KB, při rozlišení 100 DPI 20 KB, při rozlišení 250 DPI 125 KB a při DPI 2000 KB. Z těchto čísel a z ukázkových obrázků odvodíme tento závěr:

27 Velikost souborů s obrázky při určitém rozlišení
Používáme takové rozlišení, jaké je potřebné. Malé rozlišení způsobí, že obrázek bude zrnitý, rozmazaný, zbytečně velké rozlišení (liší se obrázky v 250 DPI a 1000 DPI?) způsobuje, že soubor s obrázkem bude zabírat příliš mnoho místa v paměti počítače a práce s ním bude zbytečně pomalá.

28 Zobrazení obrázku Potřebné hodnoty rozlišení a hloubka barev pro jednotlivá zařízení: Monitor počítače: 75 až 120 DPI, 16,7 mil. barev Barevná inkoustová tiskárna: s udávaným rozlišením 600 x 600 DPI. Stačí 200 DPI, 16,7 mil. barev. Většinou vyhoví i 150 DPI – je třeba vyzkoušet na konkrétním tisku. Černobílá laserová tiskárna: s udávaným rozlišením 600 x 600 DPI. Stačí 200 DPI (150 DPI), 256 odstínů šedi. Profesionální tisk – ve velkém nákladu. Tiskařské firmy tisknou na tzv. ofsetových strojích. Potřebné rozlišení obrázků závisí na konkrétním případu, většinou se pohybuje kolem 350 DPI, samozřejmě při 16,7 mil. barev.

29 Vizualizace dat Matematická nebo fyzikální nebo jiná data či informace, která jsou převedena do grafického zobrazení nejčastějšími druhy vizualizace dat graf diagram mapa grafický symbol trojrozměrný objekt

30 Zdroje dat Předlohou můžou být většinou je nutné předlohy upravit
naskenovaná data z odborné literatury internet data z vlastní tvorby snímek z digitálního fotoaparátu většinou je nutné předlohy upravit

31 Proč se data vizualizují
Vizualizace je mnohem názornější a lépe pochopitelná

32 Zobrazení dat Tabulkou Grafem Diagramem, myšlenkovou mapou
Grafickým symbolem

33 Graf Vzájemná souvislost mezi dvěma či více proměnnými
Souvislosti mezi objekty, návaznosti, toky Názorné zobrazení Jednoduchá zpracovatelnost na počítači

34 Základní druhy grafů Sloupcový Výsečový XY graf Burzovní

35 Myšlenkové mapy graficky uspořádaný text doplněný obrázky s vyznačením souvislostí.

36 Myšlenkové mapy Tradiční postup tvorby mapy, který je však třeba pozměnit, aby nejlépe vyhovaval induviduálním záměrům. Začněte ve středu papíru hlavním námětem. Využijte obrázků, symbolů, kódů. Vyberte hlavní témata a zdůrazněte pomocí velkých a malých písmen. Využijte barev. Vytvořte si svůj osobní styl tvorby myšlenkových map.

37 Diagram strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech.

38 Možné principy diagramů
Množinový diagram diagramy znázorňující prostorové uspořádání nelineární písma diagramy odrážející jiné aspekty struktury nebo společných vlastností

39 Grafické symboly Snaží se pomocí symbolu vyjadřovat zadané informace
Základní požadavky Sdílnost Čitelnost Směrová univerzálnost

40 Další druhy Komiks Emotikon Logo


Stáhnout ppt "Aplikace výpočetní techniky Mgr. Milan Randák"

Podobné prezentace


Reklamy Google