Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Volný pohyb zboží – praktické poznatky s aplikací nař í zen í o vzájemném uznávání Informační místo ProCoP Ministerstvo průmyslu a obchodu 17.03.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Volný pohyb zboží – praktické poznatky s aplikací nař í zen í o vzájemném uznávání Informační místo ProCoP Ministerstvo průmyslu a obchodu 17.03.2010."— Transkript prezentace:

1 1 Volný pohyb zboží – praktické poznatky s aplikací nař í zen í o vzájemném uznávání Informační místo ProCoP Ministerstvo průmyslu a obchodu 17.03.2010

2 2 Neharmonizovaná sféra  Zásada vzájemného uznávání • Čl. 34 (28) Smlouvy o EU • Judikatura Soudního dvora EU Výrobky vyrobené nebo uvedené na trh jednoho členského státu v souladu s jeho právními předpisy mají přístup na trh jiného státu. K omezení může dojít pouze na základě stanovených důvodů – důvod veřejného zájmu, přiměřenost, stanoveného cíle nelze dosáhnout jinak apod.

3 3 Problémy při aplikaci zásady vzájemného uznávání  Orgány členských států vyžadují splnění požadavků národních předpisů, např. provedení dalších zkoušek, předložení dokumentů aj.  Opatření je nepřiměřené  Rozhodnutí příslušných úřadů není odůvodněno  Podnikatel má omezené možnosti jak se bránit

4 4 Nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání  Přednost před vnitrostátní právní úpravou  Stanoví procesní postupy, které je nutno při aplikaci zásady vzájemného uznávání dodržet  Účinné od 13. května 2009

5 5 Působnost Nařízení  Vztahuje se na rozhodnutí příslušného orgánu, které na základě technického pravidla - zakazuje uvést výrobek na trh - nařizuje změnu či dodatečné zkoušky výrobku - nařizuje stažení výrobku z trhu

6 6 Technické pravidlo Čl. 2 odst. 2 Nařízení  Jakékoli ustanovení předpisu čl. státu - které není předmětem harmonizace - a zakazuje uvést výrobek na trh či musí být při uvádění dodrženo, a stanoví - požadované vlastnosti (úroveň jakosti, bezpečnost, rozměry, zkoušení, balení etc.) - jiný požadavek (podmínky použití, recyklace aj.) pokud by mohl mít významný vliv na uvedení na trh

7 7 Přínosy Nařízení  Nařízení stanoví jasná pravidla jak musí správní úřad členského státu postupovat v případě, že se rozhodne omezit volný pohyb určitého výrobku na svém území  Důkazní břemeno je na straně úřadu  Posílení práv podnikatelů  Ukládá zřídit kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)

8 8 Procesní postup při přijímání rozhodnutí I.  Písemné oznámení příslušnému podnikatelskému subjektu, že hodlá přijmout rozhodnutí dle čl. 2 Nařízení (tedy ještě před přijetím samotného rozhodnutí)  Zamýšlené rozhodnutí musí být podpořeno vědeckými či technickými argumenty pro použití některého z důvodů uvedených v čl. 34 a 36 SEU (veřejná bezpečnost, ochrana života a zdraví, aj.)  V oznámení musí být upřesněno technické pravidlo, na jehož základě je rozhodnutí přijímáno  Příslušný úřad si může vyžádat informace o výrobku (jeho vlastnosti, snadno dostupné informace)

9 9 Procesní postup při přijímání rozhodnutí II.  Podnikateli je poskytnuto alespoň 20 pracovních dnů k uplatnění připomínek  Rozhodnutí musí být řádně odůvodněno + zohlednění podnikatelových připomínek  Rozhodnutí se zároveň oznamuje i Evropské komisi

10 10 ProCoP = Informační místo pro podnikatele  Zřízeno Nařízením 764/2008  Každý stát má své kontaktní místo (ČR – na Ministerstvu průmyslu a obchodu)  Informační povinnost vůči podnikatelům, úřadům, Evropské komisi  Podnikatelé zde zjistí požadavky na výrobky

11 11 Jaké informace ProCoP poskytuje?  Národní technická pravidla pro určitý druh výrobku  Požadavek na předchozí schválení, registraci  Pravidla volného pohybu zboží na vnitřním trhu EU  Zásada vzájemného uznávání (Nařízení 764/2008)  Kontakty na příslušné orgány  Opravné prostředky proti rozhodnutím orgán

12 12 Jakým způsobem ProCoP poskytuje informace?  Kontakt (email, fax, dopis, telefon)  Široká síť kontaktních osob - zástupců správních úřadů (Usnesení vlády č. 597 ze dne 4.5. 2009)  Spolupráce se zahraničními informačními místy (Product Contact Point)  Výhody - neformálnost - rychlost (do 15 pracovních dnů) - bezplatnost

13 13 Dotazy na ProCoP  Nejvíce na požadavky českých právních předpisů (české i zahraniční firmy)  Velká rozmanitost, dotazy z různých oblastí * Často stavební, strojírenské, potravinářské výrobky, léčiva, kosmetické přípravky a hnojiva  Od zřízení zodpovězeno cca 100 dotazů – vzrůstající tendence (únor 2010 - 18 dotazů)

14 14 Příklady dotazů na ProCoP  Požadavky na kotle (dokumenty)  Rozdílný právní režim výrobků ze zemí mimo EU  Přezkušování stavebních výrobků  Předchozí schválení při distribuci hnojiv  Údaje na balení u doplňků stravy (registrace)  Požadavky na kosmetické výrobky (zhodnocení bezpečnosti, nahlášení povinných údajů)

15 15 ProCoP - kontakty  Informační místo ProCoP: email: procop@mpo.cz,procop@mpo.cz telefon: 224 853 088 web : www.mpo.cz/procop  Seznam informačních míst v Evropě: http://www.mpo.cz/dokument66084.html

16 16 Spolupráce ProCoP & SOLVIT  Odbor vnitřního trhu a služeb EU na MPO  Při zjišťování požadavků na výrobky se může ukázat, že jednání úřadu bylo v rozporu s evropským právem – okamžitě můžeme začít situaci řešit v rámci neformálního systému řešení sporů – SOLVIT

17 17 SOLVIT  Systém pro řešení problémů na vnitřním trhu EU  Při porušení evropského práva úřadem členského státu – nikoli mezi soukromými osobami  Výhody - neformálnost - rychlost (do 10 týdnů) - bezplatnost - vysoká úspěšnost (78%, v ČR 90%)  SOLVIT centrum v ČR – na Ministerstvu průmyslu a obchodu

18 18 SOLVIT CZ - kontakty  E-mail: solvit@mpo.czsolvit@mpo.cz  Telefon: 224 221 701  Web: www.mpo.cz/solvitwww.mpo.cz/solvit

19 19 Děkuji Vám za pozornost JUDr. Tomáš Stehlík LL.M. Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor vnitřního trhu a služeb EU stehlik@mpo.cz Tel: 224 853 088


Stáhnout ppt "1 Volný pohyb zboží – praktické poznatky s aplikací nař í zen í o vzájemném uznávání Informační místo ProCoP Ministerstvo průmyslu a obchodu 17.03.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google