Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deformace a pnutí po svařování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deformace a pnutí po svařování"— Transkript prezentace:

1 Deformace a pnutí po svařování
Musíme si uvědomit, že deformační síla po svařování je na úrovni meze kluzu (Re) svařovaného materiálu. TIG MIG TIG Tavidlo-121 MIG

2 Volná deformace jednostranně upnuté tyče
Číselné hodnoty zkrácení tyče 1m dlouhé, po ohřátí na 300°C a následném ochlazení na 20°C : Vložená tepelná energie Šedá litina ,5mm Ocel ,9mm Měď ,2mm Hliník ,7mm L původní délka tyče před prodloužením L1 – prodloužení tyče v přímé závislosti na vneseném teple a druhu materiálu L L1 Tepelná roztaživost je jedna ze základních fyzikálních vlastností materiálu.Projevuje se změnou objemu závisle na teplotě. Ohřevem se rozměry tělesa zvětšují,při ochlazování se opět zmenšují.Tyto změny mohou probíhat pouze tehdy,nebrání-li tělesu žádné překážky. Volná deformace jednostranně upnuté tyče Prodloužení a zkracování je přímoúměrné teplotě.Po ochlazení na teplotu výchozí zůstává délka tyče stejná a v tyči nevzniká deformace.

3 Deformace omezeného prodloužení tyče:
L- délka tyče před ohřevem L1- předpokládané prodloužení tyče po ohřevu L0- délka tyče po vychladnutí L L1 L0 Vložená tepelná energie Při ohřevu vzniká v tyči napětí,které je přímoúměrné neuskutečněnému prodloužení.Po ochlazení této tyče na výchozí teplotu se tyč zkrátí o hodnotu plastické deformace,která vznikla v tyči při nejvyšší teplotě.

4 Nejčastějším jevem je však pevné upnutí obou konců tyče,bránicí nejen prodloužení ohřevem, ale též zkrácení při chladnutí. Při ohřevu této tyče dochází k pěchování materiálu,kterému brání pevné opěry v prodloužení,při ochlazování dochází ke zúžení tyče oproti původnímu stavu. Deformace tyče upnuté oboustranně: Houževnatý materiál a následná deformace po ochlazení tyče: ohřev pěchování pěchování projmutí destrukce Nedostatečně houževnatý materiál:

5 Při svařování dochází též k velkému ohřevu svařovaného materiálu a tudíž zde proběhne,jak prodloužení tak smrštění materiálu vlivem různých teplot. Při zhotovení návaru na plochém materiálu působí smrštění ve 3 směrech a je příčinou deformací základního materiálu. Deformace návarové vrstvy svaru: TOO Směr návaru Deformační síly Navaříme-li stejnou návarovou housenku na materiál o velké tloušťce stěny,neprojeví se smrštění chladnoucího kovu zřetelnou deformací desky. Síly,které tuto deformaci chtěly způsobit,nejsou však odstraněny,ale zůstávají pro nás ukryty v podobě vnitřního pnutí.Pokud kov návaru nedosahuje dostatečné houževnatosti,přeroste vnitřní pnutí hranice meze kluzu a meze pevnosti a projeví se trhlinami v návaru.Z toho vyplývá,že při svařování rozlišujeme dva jevy,deformaci a vnitřní pnutí.

6 Druhy deformací: Deformace způsobuje rozměrové a tvarové změny svařovaných výrobků a jejich odstraňování bývá velmi náročné a nákladné. Vlivy ovlivňující velikosti deformací: a) zdroj tepelné energie b) čas tepelného ovlivnění materiálu c) druh svarového spoje d) počet svarových vrstev e) postup svařování f) rychlost svařování g) členitost svařence Druhy deformací po svařování: a)podélná- je zkrácení v podélné ose svaru b)příčná- je zkrácení v příčné ose svaru c)úhlová je smrštění jednostranných svarů

7 Svarový spoj typ FW Svarový spoj typ BW Podélná deformace Příčná
Deformace úhlová Svarový spoj typ FW Úhlová deformace

8 Výpočet předehnutí tupých svarů C = ------------------
U vícevrstvých svarů dochází k většímu vnášení tepla do základního materiálu a na základě toho dochází k větší deformaci,popřípadě k většímu vnitřnímu pnutí. Toto pnutí lze snížit tepelným zpracováním svaru a jeho okolí – žíháním na snížení pnutí. Výpočet předehnutí tupých svarů b Kde: a . b C = 30 . t c a t a - výška svaru b - šířka svaru c - velikost předehnutí t - tloušťka plechu Výpočet předehnutí koutových svarů a c a . b C = k . t t b a - odvěsna koutového svaru b - šířka pásnice t - tloušťka plechu k - konstanta t – 6mm – 110 t mm t - 10mm t - 20mm

9 Vliv vícevrstvých svarů na úhlovou deformaci.
Svar jednovrstvý 1 Svar dvouvrstvý 2 Svar třívrstvý 3 Svar čtyřvrstvý 4

10 a) b) c) d) Postupy svařování ke snížení deformací.
Velmi účinným opatřením,kterým se dosahuje zmenšení deformací svařenců při ručním svařování,je vhodný pracovní postup. Svar zhotovený v jednom směru od počátku ke konci svarku vyvolává velké deformace a je proto málo vhodný pro ruční způsob svařování. Nahromaděné pnutí v okrajové části spoje vede ke vzniku trhlin v začátcích svarů. Přenesením začátku svaru do větší vzdálenosti od okraje se toto nebezpečí změní. a) 1 Svařování v jednom směru s posunutím začátku svaru: b) 2 1 Posunutí začátku svaru,svařování obousměrné: c) 1 4 2 5 3 Svařování jednosměrné rozdělení svaru na úseky: d) 1 2 3 4 5 Svařování vratným krokem s rozdělením svaru na úseky:

11 e) f) 1 4 2 5 3 3 5 1 4 2 Snížení pnutí tepelným zpracováním:
Svařování vratným krokem s úseky vystřídanými: f) 3 5 1 4 2 Svařování střídavým vratným krokem v obou směrech: Snížení pnutí tepelným zpracováním: Tuhé upnutí dílců svarku – je možné zabránit deformaci vznikající při ohřevu a chladnutí smrštěním. Nastává však velké vnitřní pnutí v tepelně ovlivněných pásmech. Toto lze následně snížit tepelným zpracováním „žíháním na snížení pnutí“. Rovněž předehřátí svarku vede ke snížení pnutí. Cr Vady


Stáhnout ppt "Deformace a pnutí po svařování"

Podobné prezentace


Reklamy Google