Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická tržiště veřejné správy dle Usnesení Vlády ČR 343/2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická tržiště veřejné správy dle Usnesení Vlády ČR 343/2010"— Transkript prezentace:

1 Elektronická tržiště veřejné správy dle Usnesení Vlády ČR 343/2010
Mgr. Lukáš Papula Konference „e-government 20:10“, Mikulov,

2 Co je e-tržiště Elektronické tržiště je:
elektronický nástroj ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; webová aplikace pro elektronické zadávání veřejných zakázek; plně elektronický systém, na němž jsou úkony zadávacího řízení prováděny elektronicky (ve většině případů nahrazuje dosavadní listinný způsob zadávání VZ); určeno pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovaných komodit v určených zadávacích řízeních dle Pravidel.

3 Co je e-tržiště Elektronická tržiště:
nejsou určena pro komplexní veřejné zakázky, stavební práce, nejsou vhodná pro centralizované nákupy. Tyto služby bude poskytovat Národní elektronický nástroj (NEN).

4 Co je e-tržiště E-tržiště jsou jedním ze základních modulů soustavy NIPEZ, jejímž cílem je: dosáhnout úspory z cen nakupovaných komodit a snížit transakční náklady zjednodušení a zrychlení procesu zadávání (zvýšení efektivity práce) soulad s platnou legislativou eliminace procesních chyb zprůhlednění zadávání veřejných zakázek zvýšení konkurenčního prostředí mezi dodavateli za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám

5 Legislativní rámec e-tržišť
Právní předpisy: zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách; vyhláška č. 9/2011 Sb. (elektronické nástroje a úkony, certifikace EN); vyhláška č. 133/2012 Sb. (uveřejňování a profil zadavatele). Další dokumenty: UV č. 343/2010 (Pravidla, Strategie používání e-tržišť); UV č. 451/2011 (Seznamu komodit, Provozní řád); UV č. 222/2012 (novela ZVZ, zrušení UV 683/2002).

6 Předchozí e-tržiště Do byla provozována e-tržiště dle UV č. 683/2002: e-tržiště „prostředek k nákupu ICT správci položek státního rozpočtu; označováno také jako GEM - Government electronic Marketplace; zprostředkovávaly poptávky na ICT v rozmezí 5 tis. – 2 mil (VZMR); použití bylo povinné pro všechny správce kapitol státního rozpočtu. V roce 2002 bylo vybráno 7 provozovatelů e-tržišť do provozovali e-tržiště 2 provozovatelé: AllyGeM a B2B Centrum.

7 Obchodní model

8 Vymezení e-tržišť E-tržiště jsou obsahově vymezena:
okruhem provozovatelů, okruhem zadavatelů, komoditní povinností, konkrétními druhy zadávacích řízení, závaznými pravidly pro fungování e-tržišť.

9 Kdo e-tržiště provozuje?
Externí komerční provozovatelé koncesionáři na základě koncesní smlouvy uzavřené s MMR na dobu pěti let. Resortní e-tržiště provozována na základě udělené výjimky schválené vládou ČR; budou si je moci zřídit jednotlivé resorty, nebudou-li chtít využívat e-tržiště uvedené v předchozím bodě.

10 Kdo e-tržiště provozuje?
Česká pošta Český trh Vortal Sdružení eTenders- Tendermarket Syntaxit - Gemin v sekci El. tržiště veřejné správy

11

12 Vymezení e-tržišť E-tržiště jsou obsahově vymezena:
okruhem provozovatelů, okruhem zadavatelů, komoditní povinností, konkrétními druhy zadávacích řízení, závaznými pravidly pro fungování e-tržišť.

13 Okruh zadavatelů s povinností
Ústřední orgány státní správy (ÚOSS) povinni zadávat 100% finančního objemu vynakládaného ze strany ÚOSS na vyjmenované komodity, jejichž zadávání bude přes e-tržiště povinné. Podřízené organizace ÚOSS veřejní zadavatelé dle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ, tedy ČR a státní příspěvkové organizace v rozsahu 50 % finančního objemu vynakládaného podřízenými organizacemi ÚOSS.

14 Vymezení e-tržišť E-tržiště jsou obsahově vymezena:
okruhem provozovatelů, okruhem zadavatelů, komoditní povinností, konkrétními druhy zadávacích řízení, závaznými pravidly pro fungování e-tržišť.

15 Povinné komodity Seznam komodit, které musí být nakupovány prostřednictvím e-tržiště, je uveden v Příloze č. 1 UV č. 451/2011.

16 Vymezení e-tržišť E-tržiště jsou obsahově vymezena:
okruhem provozovatelů, okruhem zadavatelů, komoditní povinností, konkrétními druhy zadávacích řízení, závaznými pravidly pro fungování e-tržišť.

17 Zadávací řízení realizovaná na e-tržišti
Veřejné zakázky malého rozsahu Podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle § 92 odst. 3 (Minitendry) Zadavatelé nejsou povinni používat pro zadávání veřejných zakázek e-tržiště, pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne částku ,- Kč bez DPH.

18 VZMR Otevřená výzva // eA Zadání VZMR formou e-aukce Minitendr // eA Uzavřená výzva // eA Přímé zadání Podlimit ZPŘ // eA Minitendr // eA (i nadlimitní) Přímé zadání *// eA – Možnost hodnocení formou e-aukce

19 Vymezení e-tržišť E-tržiště jsou obsahově vymezena:
okruhem provozovatelů, okruhem zadavatelů, komoditní povinností, konkrétními druhy zadávacích řízení, závaznými pravidly pro fungování e-tržišť.

20 Dokumenty Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu
Technická specifikace Pravidla pro užívání e-tržiště Vzorový provozní řád e-tržiště Koncesní smlouva s provozovateli e-tržišť Seznam komodit Metodický pokyn výběru provozovatele E-tržiště zadavatelem

21 E-tržiště Pro jaká řízení? Co nakupovat?
VZMR POVINNOST používat e-tržiště ÚOSS a jejich podřízené organizace „seznam komodit pro e-tržiště“ UV č. 451/2011 Ostatní komodity Dobrovolně ZPŘ MINITENDRY DOPORUČENO kraje, obce …atd. Pro jaká řízení? Co nakupovat? Kdo má povinnost e-tržiště používat?

22 Služby e-tržiště Základní služby:
operace, které umožňují uživateli realizovat veškeré potřebné kroky a úkony v zadávacích řízeních, čerpání základních služeb hradí za zadavatele i dodavatele provozovatelům MMR ČR od minimální hodnoty Kč. Aditivní služby: operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a účelné zadávání veřejných zakázek, jsou koncesní smlouvou definovány jako doplňková služba pro uživatele, dobrovolné čerpání, čerpání aditivních služeb hradí každý uživatel provozovateli sám, dle ceníku provozovatele.

23 Služby e-tržiště Zadavatelé mohou využívat služeb jednoho nebo více provozovatelů zároveň. Využívání základních služeb e-tržiště: zadavatel nemusí vybírat provozovatele e-tržiště v zadávacím řízení ani jiné soutěži; v daném e-tržišti je zadavatel registrován pouze jednou (stejné IČ), dle vlastní struktury zadavatelských úseků; každý zadavatelský útvar může užívat odlišné e-tržiště.

24 Služby e-tržiště Pokud se však zadavatel rozhodne využívat některé z aditivních služeb e-tržišť, jejichž užívání bude zpoplatněno, je nutné stanovit předpokládanou hodnotu nákupu těchto služeb a dle této hodnoty vypsat/nevypsat veřejnou zakázku. Stanovení předpokládané hodnoty aditivních služeb: dle výše celkového peněžitého závazku za dobu účinnosti smlouvy na dobu určitou nebo předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou.

25 Příklady Nákup tiskárny - 2 000,- Kč Nákup PC – 45 000,- Kč
,- Nákup tiskárny ,- Kč Nákup PC – ,- Kč Nákup čistících prostředků – ,- Kč Zajištění propagační akce (RS s 1) ,- Kč Nákup kancelářských potřeb – ,- Kč Nákup nábytku – ,- Kč ZPŘ ,- ,- VZMR ,- 50 000,- 5 000,-

26 Možnosti školení - e-learning, prezenční kurzy Školení provozovatelem – 1x za 6 měsíců (4h, 50 účastníků) Aditivní služby – školení (dle ceníku v provozním řádu)

27 Užitečné odkazy Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz
Portál o veřejných zakázkách a koncesích: Informační systém o veřejných zakázkách: Informace o vzdělávání v rámci e-tržišť: Číselník NIPEZ: ciselnik.nipez.cz Kontakt: Mgr. Lukáš Papula


Stáhnout ppt "Elektronická tržiště veřejné správy dle Usnesení Vlády ČR 343/2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google