Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913"— Transkript prezentace:

1 ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913

2 ZŠ Tyršova, Tyršova 913, Frenštát p. R.
Před 107 lety Dnes

3 Račte vstoupit Třídy na 1. stupni

4 Račte vstoupit Učebna přírodopisu Učebna 2. stupně Počítačová učebna
Multimediální učebna

5 Račte vstoupit Školní družina

6 Račte vstoupit Školní knihovna Tělocvična Učebna cizích jazyků
při Dni otevřených dveří

7 Ve školním roce 2012/2013 Školu navštěvuje 689 žáků
Ve škole pracuje 42 pedagogů včetně školní psycholožky a asistenta pedagoga

8 Naše stránky: www.zstyrfren.cz

9 Prevence rodina škola média vrstevníci další vlivy
média vrstevníci další vlivy

10 Primární prevence agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus
se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizikového chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus záškoláctví závislostní chování, užívání návykových látek rizikové sporty, rizikové chování v dopravě poruchy příjmu potravy negativní působení sekt sexuální rizikové chování (MD MŠMT k primární prevenci č. j.21291/ )

11 Nespecifická primární prevence
Veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času.(MD MŠMT k primární prevenci č. j.21291/ )

12 Co ve škole po škole? Biochemický Dovedné ruce Divadelní Estetický
Ve školním roce 2012/2013 bude pracovat 16 kroužků. Biochemický Dovedné ruce Divadelní Estetický Chemický

13 Co ve škole po škole? 6. Pohybové hry 1. r. 7. Pohybové hry 3. r. 8. Sálová kopaná 9. Lyžařský klub 10. Pěvecký sbor 11. Zábavná matematika

14 Co ve škole po škole? 12. Řečová výchova 13. Volejbal-přípravka
14. Výtvarný kroužek I 15. Výtvarný kroužek II 16. Zdravotní Tv

15 Co ve škole po škole? Klub nadaných dětí
Klub založen 2010 ve spolupráci s Mensou ČR Péče o nadané žáky

16 Autorský časopis žáků ZŠ Druhé patro
Vychází každý měsíc již 10 let V roce 2012 získal certifikát Kvalitní školní časopis

17 Autorský časopis žáků ZŠ Druhé patro
V roce 2012 získal druhé místo mezi časopisy v Moravskoslezském kraji a zvláštní cenu za časopis do kapsy.

18 Nocování redaktorů Druhého patra

19 Divadelní kroužek

20 Mikulášské nocování ve ŠD

21 Rozvíjení čtenářské gramotnosti
Noc s Andersenem Zapojení do projektu MŠMT „Už vím proč aneb Chci být chytrý jako encyklopedie“ Pasování prvňáčků na čtenáře

22 Péče o životní prostředí
Sbíráme: starý papír plastové vršky elektrospotřebiče baterie pomerančovou kůru

23 Certifikát Ekologická škola 2008
Škola získala Certifikát Ekologická škola 2008 Certifikát k Environmentálnímu vyučování za rok 2011

24 Sběr starého papíru ve školním roce 2011/2012
jsme nasbírali kg papíru jsme obsadili 1. místo mezi 81 školami z našeho kraje v soutěži Zelený strom získané peníze slouží na vybavení školy, podporu studia žákyně Rosaline v rámci adopce na dálku a podpoře záchranné stanice pro zvířata v Bartošovicích

25 Akce pro rodiče Ples školy Den otevřených dveří Školní akademie
Karneval na ledě Přednáška o školní zralosti v MŠ Šikovný předškoláček Přednáška pro vycházející žáky a jejich rodiče (úřad práce, burza středních škol) Sběrová akce Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku Frenštátský zpěváček

26 Šikovný předškoláček Kurz pro předškoláky a jejich rodiče pro zvládání prvních kroků ve škole.

27 Rozloučení s deváťáky

28 Specifická primární prevence
jsou aktivity a programy, které jsou zaměřené specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování. (MD MŠMT k primární prevenci č. j / )

29 Školské poradenské pracoviště
tvoří: Metodik protidrogové prevence Školní psycholog Výchovný poradce Žáci i rodiče se mohou obrátit na tyto odborníky: přes schránku důvěry telefonicky v době konzultačních hodin em

30 V oblasti primární prevence jsme v předchozích
letech spolupracovali s organizacemi: Renarkon, o.p.s., Ostrava Centrum nové naděje, o.s., Frýdek-Místek CVČ Astra, Frenštát p. R. Občanské sdružení AVE, Petrovice u Karviné

31 Adaptační dny pro žáky 6. ročníku s CVČ Astra
Školní rok 2010/2011

32 Projekt „Rosteme spolu“
Projekt organizován občanským sdružením AVE Petrovice u Karviné Dvouletá spolupráce Práce s žáky i pedagogy Zapojily se třídy 4.A a 6.B Pedagogové absolvovali školení: Komunikace, Kyberšikana, Agrese

33 Projekt „Rosteme spolu“
Obě třídy absolvovaly 5 vstupů (2 hod.) a adaptační pobyt (3 dny).

34 EU peníze školám V rámci tohoto projektu proběhly adaptační aktivity pro žáky osmi tříd z I. i II. stupně v rozsahu 8 hodin.

35 EU peníze školám I ve školním roce 2012/2013 proběhnou adaptační aktivity pro utváření pozitivních vztahů pro dalších osm tříd z I. i II. stupně.

36 Specifická primární prevence reagující na individuální situaci ve třídě
Každý měsíc probíhají na I. stupni třídnické chvilky, na II. stupni třídnické hodiny. Při výskytu SPJ spolupracuje třídní učitel s metodikem prevence, výchovným poradcem a školním psychologem. Pokud je potřeba spolupracujeme s neziskovými organizacemi. Individuální práce s žáky a rodiči. Písemná dohoda mezi zákon. zástupcem žáka a školou při každém jednání.


Stáhnout ppt "ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913"

Podobné prezentace


Reklamy Google