Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energie pro vodu nejenom v domácnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energie pro vodu nejenom v domácnosti"— Transkript prezentace:

1 Energie pro vodu nejenom v domácnosti

2 Čistota vody Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě. Skutečně chemicky čistou vodu H2O lze připravit pouze laboratorně. Čistotu vody je nutno posuzovat individuálně v závislosti na tom, k jakému účelu je voda využívána. Například pitná voda je díky svému obsahu minerálních látek vhodná pro pití, ale již se nehodí pro ředění analytických vzorků nebo chlazení pájecích pecí - v prvním případě může ovlivňovat výsledek analýzy.

3 Čerpání vody Výrobky KSB pro čerpání vody se používají po celém světě. Čerpadla, armatury a systémy KSB pomáhají odvodňovat např. oblasti ohrožené vysokou vodou a zajišťují potřebný tlak pro překonávání značných výškových rozdílů.

4 Úprava vody Kvalita vody v jednotlivých domácnostech je dána především používaným zdrojem vody. Pokud je domácnost zásobována veřejným vodovodem, je kvalita vody zajišťována provozovatelem vodovodu, upravovanými parametry pak bývají nejčastěji obsah chlóru (chuťové vlastnosti pitné vody z rozvodu jsou negativně ovlivněny obsahem chlóru, který je však v rozvodu vody nezbytný).

5 Změkčení vody Změkčování znamená odstraňování tvrdosti vody, která je zapříčiněná ionty vápníku a hořčíku rozpuštěnými ve vodě. Z těchto solí se vytváří vodní kámen (uhličitan vápenatý), snižující až několikanásobně energetickou účinnost zařízení používajících tvrdou vodu.

6 Vodní hospodářství Vodní hospodářství obecně zajišťuje dodávky pitné vody (vodní zdroj, vodárna, vodojem, vodovod, vodovodní přípojka) pro domácnosti i průmysl a nakládá s odpadními vodami. Provádí odběr, transport ( kanalizace) a čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod. Předchází znečištění vody.

7 Znečištění vody Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě. 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí. Ve 20. století zmizelo 50 % světových mokřadů. 3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), 90% z nich jsou děti do pěti let. O to nepříjemnější je skutečnost, že se zásoby sladké vody na Zemi snižují.

8 Státy s nejmenšími zásoby obnovitelné sladké vody

9 Tvrdost vody Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

10 Voda v přírodě Voda je základem veškerého života na Zemi.
Věda zabývající se vodními zásobami Země se nazývá hydrologie. Zkoumá mimo jiné oběh vody ve vodním cyklu, rozšíření vody a její využití člověkem. Voda se vyskytuje v přírodě ve všech skupenstvích: plynném - vzdušná vlhkost, pára, mlha kapalném - voda pozemní a podzemní pevném - ledová a sněhová pokrývka

11 Konec prezentace Děkujeme za pozornost David Šlapák – 12 let
Ivana Kubíková – 12 let Marta Kubíková – 12 let Třída 6. B ZŠ a MŠ Tasovice Jihomoravský kraj Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Energie pro vodu nejenom v domácnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google