Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie Prostějov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie Prostějov"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie Prostějov
Prezentace školy

2 Údaje o škole název: Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
sídlo: Palackého 18, Prostějov zřizovatel: Olomoucký kraj obor vzdělání: M/02, Obchodní akademie stupeň vzdělání: střední čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou WWW stránky:

3 Náplň a zaměření studia
všeobecně vzdělávací předměty cizí jazyky odborné předměty praktická příprava Od 1. září 2009 je výuka realizována podle školního vzdělávacího programu. Rozsah a obsah výuky a kompetence absolventů přitom byly přizpůsobeny požadavkům budoucích zaměstnavatelů a vysokých škol. Současně byly zohledněny požadavky připravované „státní“ maturity.

4 Změny v nabídce studijního programu pro školní rok 2013/14
Na základě požadavků z praxe, společenské poptávky a zájmů žáků se naše škola rozhodla od školního roku 2013/14 rozšířit nabídku vzdělávání. Studijní obor M/02 Obchodní akademie bude nabízet čtyři různé specializace: Cestovní ruch Logistika Finanční poradenství Účetnictví a daně

5 Cestovní ruch Profilujícími předměty jsou: Ekonomika cestovního ruchu
Zeměpis cestovního ruchu Služby v cestovním ruchu Dějiny kultury Zeměpis v cizím jazyce Právo

6 Logistika Profilujícími předměty jsou: Dopravní zeměpis Logistika
Doprava a přeprava Zbožíznalství Zeměpis v cizím jazyce Právo

7 Finanční poradenství Profilujícími předměty jsou: Hospodářský zeměpis
Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční produkty Psychologie a komunikace Právo

8 Účetnictví a daně Profilujícími předměty jsou: Daně Základy podnikání
Aplikované účetnictví Účetnictví

9 Přijímací řízení Ve školním roce 2013/2014 budou otevřeny dvě třídy po 32 žácích
Kritéria přijímacího řízení: Výsledky z písemné zkoušky učiva ZŠ (10 otázek – 5 z českého jazyka a 5 z matematiky), studijní výsledky ze základní školy ( 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku ) nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia, účast a umístění do 3. místa ve školních, regionálních a celostátních soutěžích: olympiáda v českém jazyce matematická olympiáda, konverzační soutěže v cizích jazycích, doložené kopiemi diplomů. V celkovém hodnocení budou mít výsledky písemné zkoušky váhu 10%, studijní výsledky ze ZŠ a výsledky v soutěžích váhu 90%.

10 Všeobecně vzdělávací předměty
český jazyk a literatura, občanská nauka, základy společenských věd, dějepis, základy přírodních věd, anglický jazyk, německý jazyk, odborná komunikace v cizím jazyce matematika, matematická cvičení tělesná výchova

11 Odborné předměty ekonomika a ekonomie ekonomika cestovního ruchu
doprava a logistika účetnictví, daně,právo informační technologie, písemná a elektronická komunikace hospodářský zeměpis

12 Praktická příprava praxe – pro žáky 2. a 3. ročníku v délce 2 týdny ve firmách v Prostějově a okolí

13 Maturita žáci nastupující do 1. ročníku v roce 2013 se zúčastní v plném rozsahu nové podoby maturitní zkoušky stanovené školským zákonem. maturitní zkouška bude mít dvě části: Společná část („státní maturita“) bude stejná pro všechny střední školy v České republice a bude probíhat ve všech středních školách stejně, žáci si mohou volit stupeň obtížnosti zkoušky, Profilová část bude na každé škole rozdílná podle jejího zaměření.

14 Písemná odborná maturitní zkouška (praktická maturita)
z účetnictví z daní z obchodní korespondence, včetně cizojazyčné části Obsahem je řešení příkladů z praxe s využitím výpočetní techniky.

15 Ústní maturitní zkouška
z českého jazyka a literatury z cizího jazyka z odborných předmětů: ekonomika (včetně učiva předmětů ekonomie a právo) účetnictví (včetně učiva předmětu daně)

16 Společná část maturitní zkoušky
test a písemná práce z českého jazyka a literatury test a písemná práce z cizího jazyka test z volitelného předmětu (matematika nebo občanský a společenskovědní základ)

17 Výsledky státní maturitní zkoušky 2012
žáci Obchodní akademie Prostějov absolvovali státní maturitní zkoušku se 100 % úspěšností

18 Technické zabezpečení výuky
vybavení čtyř učeben výpočetní technikou připojení učeben na internet program ZAV pro výuku psaní na počítači v praxi nejpoužívanější programy (WIN XP,MS Office, Open Office, programy pro vedení účetnictví,…) tři učebny pro výuku cizích jazyků

19 Uplatnění absolventů Škola připravuje absolventy pro praxi. Většina absolventů se přihlašuje ke studiu na vysoké školy a vyšší odborné školy. Velký zájem je o školy s ekonomickým zaměřením, jako např. VŠE Praha, VŠB Ostrava, Slezská univerzita Opava, fakulta ekonomicko-správní Brno, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně atd. Někteří naši absolventi také studují jazyky na Filozofické fakultě v Olomouci, Brně a Ostravě.

20 Mimovýuková činnost žáků Žáci sami organizují akce jako „mikulášská besídka“ nebo „poslední zvonění. Ve čtvrtém ročníku připravují ples Obchodní akademie.

21 Vstupní kurz pro první ročníky Při zahájení studia je pro vzájemné poznání se spolužáky organizován vstupní kurz

22 - ve 2. ročníku se jezdí na vodácký kurz
- sjíždí se řeka Vltava a proplouvá se krásnými městy, např. Českým Krumlovem

23 - v 1. ročníku se pořádá lyžařský kurz
- pod vedením kvalifikovaných instruktorů probíhá výuka sjezdového lyžování a snowboardingu

24 Výlet do Anglie Obchodní akademie Prostějov pořádá poznávací zájezd do Anglie pro své žáky.

25 Soutěže žáků Nejlepší žáci reprezentují školu v soutěžích s ostatními školami podobného typu

26 Vánoční turnaj ve volejbale

27 Počítačové učebny

28 Budova Obchodní akademie Prostějov

29 Obchodní akademie Prostějov
PROCHÁZKA ŠKOLOU

30 Obchodní akademie se v Prostějově nachází na ulici Palackého č. 18

31 Historie školy

32 Prostějovská obchodní akademie byla založena v roce 1894
Prostějovská obchodní akademie byla založena v roce Je první školou svého druhu na Moravě a třetí na území našeho státu. V budově školy bylo vyučování zahájeno počátkem školního roku 1897/98

33 První z nich konstatuje:
Vznik školy a postavení její budovy připomínají žákům a návštěvníkům vstupujícím do budovy dvě pamětní desky ve vstupní chodbě. První z nich konstatuje: „Budova tato byla postavena za starosty města pana KARLA VOJÁČKA a dne 15. září 1897 účelu svému odevzdána.“

34 Druhá promlouvá těmito slovy:
„Kdo vcházíš věz, že roku 1894/95 zřízena byla tato MĚSTSKÁ VYŠŠÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, aby vzděláním odborným vzpružen i povznesen byl stav obchodní ku blahobytu vlastnímu a spolu ku zmohutnění celého českého národa.“

35 Zlatý Merkur Putovní cena Zlatý Merkur za nejlepší prospěch, byla zřízena v roce 1947 na podnět pana Otto Peřiny.

36 Současnost školy

37 Obchodní akademie Prostějov je příspěvková organizace
Obchodní akademie Prostějov je příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru M/02 Obchodní akademie. Ve škole studuje 240 žáků v 8 třídách denního studia. Studium je bezplatné s výjimkou nákupu učebnic a učebních pomůcek.

38 Při vzdělávání škola klade důraz na cizí jazyky (žáci povinně navštěvují jazyk anglický a německý), informační a komunikační technologie. Klíčovými předměty odborné složky vzdělávání jsou: ekonomika, účetnictví, daně, písemná a elektronická komunikace, právo, statistika a prakticky zaměřený integrovaný ekonomický předmět. Většina absolventů školy se hlásí ke studiu na vysokých školách převážně ekonomického zaměření.

39 VSTUPTE PROSÍM…

40 Vestibul školy

41 Přízemí ředitelna sekretariát a hospodářské oddělení šatny
kabinety (TEV, ČJ a odborné předměty) knihovna školník občerstvovací automaty

42 Sekretariát školy a hospodářské oddělení

43 Knihovna a kabinet ČJ

44 ŠATNA

45 Na každém patře jsou koše na tříděný odpad

46 Schodiště do 1. patra s pamětní deskou

47 čtyři počítačové učebny kabinet výchovné poradkyně sborovna
1. patro čtyři počítačové učebny kabinet výchovné poradkyně sborovna

48 Informační nástěnka pro žáky

49 Sborovna

50 Nová počítačová učebna pro výuku integrovaného ekonomického předmětu

51 Nová počítačová učebna pro výuku písemné a elektronické komunikace

52 Počítačová učebna pro výuku informačních technologií

53 Učebna výpočetní techniky č. 8

54 2. patro pět odborných učeben vybavených PC, dataprojektorem a aktivní tabulí kabinet odborných předmětů

55 Odborné učebny

56 Odborná učebna s interaktivní tabulí

57 Odborná učebna

58 Okrasné okno v mezipatře „ČAS JEST KAPITÁL“

59 Okrasné okno v mezipatře „PRÁCE JEHO ÚROK“

60 dvě jazykové učebny tři odborné učebny kabinet cizích jazyků
3. patro dvě jazykové učebny tři odborné učebny kabinet cizích jazyků

61 Učebna německého jazyka

62 Učebna anglického jazyka

63 hřiště školní dvůr tělocvična
Okolí školy hřiště školní dvůr tělocvična

64 Školní hřiště s umělým povrchem

65 Prostor pro kola žáků i učitelů

66 Tělocvična škola využívá prostějovskou sokolovnu

67 Na shledanou …


Stáhnout ppt "Obchodní akademie Prostějov"

Podobné prezentace


Reklamy Google