Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura
Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/ČJ06, , Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového materiálu: Vyjmenovaná slova po v Autor: Mgr. Hana Beranová Předmět: Český jazyk Třída: III Tematický okruh: Vyjmenovaná slova Téma: Vyjmenovaná slova po v Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad a procvičení, upozornění na neobvyklá slova, nacházení příbuzných slov,pravopisná cvičení Použité zdroje: Polanská, Jiřina: Vyjmenovaná slova, vydáno 2001, nakladatelství učebnic Fortuna

2 Vyjmenovaná slova po V Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-

3 Zjisti, které vyjmenované slovo chybí a napiš ho
Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, výheň, slova s předponou vy-, vý- Vy, vysoký, výt, výskat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý- Vy, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý- Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-

4 Dej pozor na rozdíly v psaní těchto slov
výt (pes vyje) vít (vít věneček) výr (pták) vír (krouživý pohyb vzduchu nebo vody) výskat (křičet) vískat (probírat se ve vlasech) výška (je to vysoké) vížka (věžička)

5 Které vyjmenované slovo tu objevíš?
výt vysoký vydra žvýkat

6 výheň výr vyžle výskat

7 Doplň y, ý, i, í V_borný prospěch, v_set ve v_šce, v_dět televizní v_sílání, zav_skl radostí, v_tr rozv_řil prach, v_ máte v_diny, hnízdo v_ra, psi v_li, vyšplhal v_soko, v_střihovat v_robky z nov_n, v_jet si na v_let, v_tamíny v ovoci, v_sící obraz, nikoho neobv_ňuj, v_tám vás, uv_tý věneček, neobv_klé zv_ky, v_v_nuté svaly, nev_domý člověk, je to nezv_k, v_padá nádherně, nev_v_šujte se.

8 Správné řešení Výborný prospěch, viset ve výšce, vidět televizní vysílání, zavýskl radostí, vítr rozvířil prach, vy máte vidiny, hnízdo výra, psi vyli, vyšplhal vysoko, vystřihovat výrobky z novin, vyjet si na výlet, vitamíny v ovoci, visící obraz, nikoho neobviňuj, vítám vás, uvitý věneček, neobvyklé zvyky, vyvinuté svaly, nevidomý člověk, je to nezvyk, vypadá nádherně, nevyvyšujte se.

9 Připrav si kartičky i, y nev-mlouvej se, sv-slý směr, vzdušný v-r, v-ška hory, zdv-hám ruku y i i y i

10 zav-sknutí, nezáv-díme, v-tězný hráč, vzdušný v-r y i i i

11 hubené v-žle, V-tek, v-dle, přežv-kuje,
v-nález písma y i i y y

12 prav-dla pravopisu, horská v-ska, v-kolejil, v-čerpaný závodník, nesv-ť i i y y i

13 žhavá v-heň, v-skočil do v-šky, v-svědčení, v-dlička y y y y i

14 v- to nev-te, nav-ják, v-sel na stěně,
uvázaný v-r y i i i y

15 http://www. google. cz/search


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura"

Podobné prezentace


Reklamy Google