Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístupový bod: Zasedacka_108

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístupový bod: Zasedacka_108"— Transkript prezentace:

1

2 Přístupový bod: Zasedacka_108
Heslo: wifi.msp

3 Lidskoprávní aspekty řízení ve věcech dětí mladších 15 let II
Maroš Matiaško Liga lidských práv

4 Struktura Procesní práva dětí v judikatuře Nejvyššího soudu USA
Úmluva OSN o právech dítěte Budoucí vývoj v ČR

5 Procesní práva dětí v judikatuře Nejvyššího soudu USA
Paradigmatický střed: sociální v. justiční model In re Gault 387 U.S. 1 (1967) In re Winship, 397 U.S. 358 (1970) Breed v Jones, 421 U.S. 519 (1975) Sociálny model: Zaměřuje se spíše na pachatele, dítě, než na jeho čin a spíše na jeho blaho, než na potrestání a jeho odpovědnost. Charakteristická je neformálnost, neúčast dítěte na řízení (pro jeho blaho) a neurčitost při ukládání sankcí a diskrece. Kritika: Neformální řízení porušovala princip presumpce neviny a práva dítěte na obhajobu. Velký rozdíl mezi rétorikou sociálního modelu a realitou, jak systém fungoval (podobné jako u nás) In re Gault 387 U.S. 1 (1967) - Najvyšší súd USA v tomto prelomovom rozhodnutí priznal deťom, ktoré v konaní pred súdmi mládeže čelia možnosti pozbavenia osobnej slobody, obdobné práva, ako majú dospelí páchatelia. Konkrétne právo na právne zastúpenie, na informácie o obvinení, právo vypočúvať svedkov a právo nevypovedať. Tento precedens zásadne narušil filozofiu sociálneho modelu, ktorý bol v USA v tej dobe dominantný, pretože kritika sa dotkla jeho základného východiska, totižto, že deti nie sú rovnocenné s dospelými páchateľmi, a to ako z hľadiska práv a ich uplatnení, tak z hľadiska viny. In re Winship, 397 U.S. 358 (1970) - Najvyšší súd konštatoval, že okolnosti protiprávneho činu musia dokázané bez akýchkoľvek pochybností (beyond reasonable doubt), nepostačí prevaha dôkazov (preponderance of evidence), menej náročný štandard využívaný v civilných veciach. Podľa Najvyššieho súdu USA civilná nálepka a prípadne aj dobré zámery, nemôžu nahradiť potrebu záruk spravodlivého trestného procesu pred súdmi pre mládež. Breed v Jones, 421 U.S. 519 (1975) – opätovné potvrdenie zásady spravodlivého procesu a procesných práv detí. Zásada ne bis in idem a jej aplikácia.

6 Úmluva OSN o právech dítěte
Zákaz diskriminace (čl. 2 odst. 1) - všechny děti by měly mít srovnatelnou ochranu zvlášť pozor na rozdíly, které jsou důsledkem nekonzistentní politiky Výbor OSN pro práva dítěte vyzval ČR (2011), aby: „provedla legislativní úpravy nezbytné pro zajištění toho, aby děti do 15 let měly minimálně stejnou úroveň právních záruk, jež jsou spojeny se standardním trestním řízením“ Nejvyšší standard ochrany práv dětí (dítě je podle čl. 1 každý, kdo je mladší 18 let) Všeobecné vyjádření Výboru OSN pro práva dítěte č. 10 a č. 12, Concluding observation on the Czech Republic, 2011 Zákaz diskriminace: všechny děti by měly mít srovnatelnou ochranu (GC no. 10, odst. 6) Děti mladší patnácti let by měly mít stejná procesní práva jako mají mladistvý Důvod nutné obhajoby

7 Úmluva OSN o právech dítěte
Nejlepší zájem dítěte (čl. 3) restorativní justice a rehabilitace oddělený komplexní systém soudnictví ve věcech mládeže Právo na život a vývoj (čl. 6) Zbavení osobní svobody jako nástroj poslední možnosti a pouze na co nejkratší dobu Právo být slyšen (čl. 12) - umožnit skutečnou účast na řízení Best interest: - Restorativní principy: - nejenom na papíře, ale i v praxi - zajištění účasti poškozeného - zajištění účasti PMS (předsoudní i soudní fáze) - možnost ukončit řízení v předsoudním stádiu možnost využít restorativní nástroje v soudním stádiu Propojit se systémem péče podle ZoSPOD, NOZ, jeden systém péče o ohrožené děti vybudovaný na principech CRC Právo na život a vývoj - Nesmí docházet k využívání § 76a osr k obcházení zákona - Propojit instituty ústavní a ochranné výchovy, zvážit speciální pěstounskou péči pro delikventní děti místo OV Právo být slyšen: Výslech dítěte – nejasná právní úprava, OSPOD je nefunkční Nahlížení do spisu, Doručení rozhodnutí o odložení věci -

8 Budoucí vývoj v ČR Transformace péče o ohrožené děti Cíl transformace
Systémový aspekt problémů Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit do roku 2018 funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Byl přijat Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí, který stanovuje úkoly pro období let 2012 – 2015 Cílem Vytvoření a přijetí komplexní právní úpravy MPSV Zpracování nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a novelizací souvisejících právních předpisů (změnový zákon) 12/2014 Problémy, které jsme pojmenovali jsou problémy systémové, ale mají širší souvislosti. V současné době vedle sebe stojí dva systémy (ZoSPOD, ZoR a ZSM) Lze řešit: novelizace ZSM v oblasti procesních práv dětí mladších patnácti let (minimalistické řešení, systémové problémy můžou zůstat) novelizace ZSM a souvisejících předpisů ZoSPOD, zákon o výkonu US a V, případně NOZ – bude brát na zřetel ZSM Vytvoření jednotné legislativy (zákon o ohrožených dětech)

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přístupový bod: Zasedacka_108"

Podobné prezentace


Reklamy Google