Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR"— Transkript prezentace:

1 15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR 27.7.1990
Národní síť VTP v ČR 15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR

2 Inovace – INOVAČNÍ PROCES
výzkum (idea) vývoj (různé stupně vývoje) výroba a užití (finalizace procesu završená prodejem) INOVACE je tedy více než pouhá idea. Je to implementace která uvádí prvotní nápad (ideu) do života. Nezaměňujme ji ani s kreativitou (ta je dovedností) ani s ideou. Ty samostatně nedokáží rozvinout tvůrčí myšlenky k naplnění inovace.

3 Inovační INFRASTRUKTURA
Inovační proces vyžaduje pro svůj životní cyklus kapitálovou podporu vhodné prostředí, které umožňuje ověření a realizaci inovačních záměrů. Výzkum – vývoj - výroba a užití, nejsou izolovanými procesy. Mají: vazby na vnější okolí průniky mezi sebou samými. Zde jsou zdroje možných, a v průběhu inovačního procesu reálných problémů. Jejich nakupením vzniká vážné riziko krachu projektu. INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA dynamické prostředí, sloužící k systémovému ošetření inovačního procesu (taktéž dynamického).

4 Vědeckotechnické parky
Jsou jedním z významných subjektů, poskytujících tuto systémovou podporu. Jsou zaměřeny na: rozvoj inovačního podnikání transfer technologií podporu malých a středních firem inovačního charakteru. Název vědeckotechnický park (VTP) je používán od založení Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR ) a zahrnuje, v podmínkách ČR, tři hlavní druhy VTP: - vědecký park - technologický park (centrum) - podnikatelské a inovační centrum. VTP je tedy subjekt orientovaný do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání. Základními funkcemi VTP jsou funkce inkubační a inovační.

5 Systém inovačního podnikání v ČR
Je základem inovační infrastruktury ČR Tvoří jej čtyři základní skupiny partnerů: Hlavní partneři Vybrané ústřední orgány státní správy Sdružení dle zákona 83/90 Sb. a další partneři – členové AIP ČR Podnikatelské subjekty

6 Společnost vědeckotechnických parků ČR
Z minulosti žít nelze, ale na dobrých základech, v minulosti položených, stavět lze. definice VTP - založení SVTP ČR regionální setkávání a semináře pořádané SVTP ČR - založení prvních VTP - dohoda s VTO (Rakousko) tištěný katalog VTP ČSFR dle stavu k - rok projektů VTP, Využití VTP při uskutečňování strukturálních změn - návrh projektu PARK založení AIP ČR , SVTP ČR byla zakládajícím členem - příprava akreditace VTP SVTP ČR

7 Akreditace VTP SVTP ČR Vývoj počtu připravovaných a provozovaných VTP byl od roku 1990 značně dynamický. Ne každý z nich plnil stanovená kritéria. Proto od akredituje SVTP ČR jednotlivé VTP: sleduje plnění hlavních funkcí (inovační, inkubační) sleduje příčiny případného neplnění hlavních funkcí zaměřuje se na odstranění těchto příčin.

8 Akreditace VTP SVTP ČR pokračování
Podmínky akreditace VTP SVTP ČR: Základní podmínky akreditace: - vyřešení otázky majitel – zakladatel – provozovatel funkční inkubátor malých a středních inovačních firem kvalitní technické a poradenské služby VTP je aktivní součástí inovační infrastruktury v regionu Další podmínky akreditace: Transfer technologií v daném VTP Výchova k inovačnímu podnikání VTP je členem SVTP ČR

9 Společnost vědeckotechnických parků ČR
etapa akreditace dle stavu k - 1. katalog VTP SVTP ČR dle stavu k zahájení projektu Národní síť VTP ČR - 2. etapa akreditace dle stavu k - členství v IASP etapa akreditace dle stavu k - 2. tištěný katalog VTP SVTP ČR dle stavu k etapa akreditace dle stavu k - elektronický katalog VTP SVTP ČR , v rámci domovské stránky

10 Národní síť VTP v ČR Cílem snahy SVTP ČR bylo hledat funkční způsob, jak přispívat k vytváření inovační infrastruktury ČR i regionů a jak do tohoto procesu aktivně začlenit sebe, VTP ČR a jejich inovační firmy. Byla definována množina funkcí, reprezentující toto aktivní začlenění. Základní funkce NS VTP ČR: - být součástí inovační infrastruktury ČR - zkvalitnění inkubační a inovační funkce jednotlivých VTP technologický marketing transfer technologií výchova k inovačnímu podnikání spolupráce se zahraničními sítěmi (multilaterární, bilaterární) Kritéria pro vstup VTP do Národní sítě VTP v ČR: Akreditovaný VTP Člen SVTP ČR

11 Elektronický katalog VTP SVTP ČR
Budování NS VTP v ČR ale především shromažďování, aktualizace a distribuce dat o VTP a o jejich inovačních firmách v rámci této sítě, nás vedla k vytvoření elektronického katalogu VTP SVTP ČR. Co tento katalog umožňuje? Především je interaktivní s možnostmi: Zakládat záznamy o VTP a jeho inovačních firmách Udržovat tyto záznamy v aktuálním stavu, kdykoliv Vyhledávat v něm informace na základě zadaných kriterií a jejich kombinací (geografických i podle oborových nebo odvětvových) Má nadřazeno regionální členění Je jedním ze zdrojů dat pro Technologický profil ČR

12 Jak se měnily počty VTP v ČR v průběhu let

13 VTP v regionech – regionální sekce SVTP ČR
Systém inovačního podnikání v regionech musí být odvozen z obecných zákonitostí fungování Systému inovačního podnikání v ČR. Proto SVTP ČR ustavila v roce 2001 své regionální sekce Za každou z nich zodpovídá jeden člen výboru SVTP ČR struktura sekcí kopíruje regionální uspořádání ČR Sekce koordinují spolupráci VTP v daném regionu aktivně se podílejí na iniciování a tvorbě RIS Jejich partnery jsou regionální subjekty: - regionální samosprávy - Hospodářské komory - Regionální rozvojové agentury - Vysoké školy, apod.

14 VTP v regionech – regionální sekce SVTP ČR, pokračování
Přínosy spolupráce pro region: Do budování inovační infrastruktury regionu vkládají VTP své know-how podpořené prací v NS VTP ČR. Též je nepopiratelný přínos v praktickém zaměření VTP – mají za sebou projekty, jejich realizace, včetně jejich administrace. Přínosy spolupráce pro VTP: V rámci této platformy mohou VTP předkládat vlastní projekty (např. pro OPPP) a požádat o kofinancování z prostředků regionu To jim umožní dosáhnout na celkově vyšší dotaci ze strukturálních fondů EU Region finančně podporuje především ty projekty, které zapadají do celkové inovační strategie regionu - v rámci platformy lze prosadit.

15 Národní síť VTP ČR Současnost 2005:
8. etapa akreditace VTP ČR dle stavu k Podpora VTP v OPPP – program Prosperita Práce regionálních sekcí SVTP ČR na přípravě a realizaci RIS Jak dál : Podpora VTP v rámci strukturálních fondů EU (nové plánovací období) Práce na přípravě a realizaci komunikačních prostředků uvnitř i vně NS - spolupráce s CESNET 2 na vysokorychlostním propojení VTP - získání podpory orgánů státní správy pro jeho realizaci - sdílení výkonných distribuovaných výpočetních kapacit, databází, videokonference, apod.

16 Národní síť VTP ČR - závěr
Děkuji Vám za pozornost. Jaroslav Lakomý


Stáhnout ppt "15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google