Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vektorová grafika Říjen 2007 Ing. J. Šanovec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vektorová grafika Říjen 2007 Ing. J. Šanovec."— Transkript prezentace:

1 Vektorová grafika Říjen Ing. J. Šanovec

2 Vektorová grafika neskládá obrázek z množiny bodů, ale z jednotlivých objektů; obrázek zde je složen z vektorů a křivek; křivky spojují tzv. kotevní body; objekty mohou mít barevnou výplň formou jednolité plochy nebo barevného přechodu (gradientu).

3 Bézierovy křivky 1 Základem vektorové grafiky je matematika.
V sedmdesátých letech francouzský matematik a konstruktér Pierr Béziere vyvinul matematickou metodu, jíž byl schopen popsat libovolný úsek křivky pouze za pomoci čtyř bodů.

4 Bézierovy křivky 2 Stačí tak znát dva krajní (tzv. kotevní) body, které definují danou úsečku; a dva (tzv. kontrolní) body určující vlastní tvar křivky. Spojnice mezi kontrolním a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce.

5 Bézierovy křivky 3 Tímto způsobem lze popsat i tu nejsložitější křivku jakou jsme schopni nakreslit. Křivka může být otevřená nebo uzavřená, s výplní či bez výplně.

6 Výhody vektorové grafiky
Hlavní výhodou je možnost v podstatě libovolného zvětšování již vytvořeného obrázku bez sebemenší ztráty kvality. Důležitá je i možnost neustále pracovat odděleně s jednotlivými objekty obrázku. Lze tedy při jakémkoli zvětšení upravovat tvar i barevnost dílčích objektů.

7 Použití Vektorová grafika je vhodná pro tvorbu log, diagramů, sazbu, animace a jednoduché ilustrace. Editory na tvorbu vektorové grafiky: Draw z OO, Adobe Illustrator, Corel DRAW, Macromedia Freehand. animace pomocí vektorové grafiky v prostředí Macromedia Flash™ CADy.

8 Základní objekty obdélník, elipsa, čára, text, 3D objekty.

9 Výběr více objektů Pro výběr více objektů:
požadované objekty orámujeme nástrojem Výběr, držíte klávesu Shift a postupně na ně klepneme.

10 Změny objektů Změna velikosti objektu:
objekt označíte výběrovým nástrojem a za úchopové body ho zvětšíte nebo zmenšíte. Rotace a zkosení objektů: na již označený objekt znovu klepnete myší. Objeví se okolo něho šipky, za které můžete objekt otočit nebo zkosit. Otáčíte za šipky v rozích, zkosíte za šipky na bocích. Objekty je možné duplikovat: tato volba je většinou v nabídce Úpravy. Označený objekt smažete klávesou Delete.

11 Obrys Vzhled objektů určují dvě zásadní vlastnosti: obrys objektu a jeho výplň. Tak můžete dosáhnout téměř libovolného vzhledu každého objektu. U obrysu se nastavuje barva, šířka a druh čáry, u neuzavřených tvarů i zakončení ­ (šipky pod.).

12 Výplň U výplně se určuje, zda vůbec bude mít objekt výplň, pak samozřejmě barva výplně, dále různé přechody, vzorky, šrafování, textury (vzory). Výplní objektu může být i rastrový obrázek načtený z disku.

13 Řazení objektů Když začneme umisťovat objekty přes sebe, řešíme uspořádání: Který objekt je nahoře a který pod ním? Vybraný objekt můžete zařadit: dozadu, dopředu, pod stanovený objekt nebo nad něj.

14 Seskupení objektů Někdy je potřeba pracovat s několika objekty tak, jako by to byl objekt jeden. V takovém případě jednoduše označíte více objektů najednou . Na panelu nástrojů nebo v nabídce pak vyberete jejich seskupení. Od té chvíle se budou chovat jako jeden objekt. Pokud chcete manipulovat jen s některým objektem ze skupiny, musíte objekty od sebe zase oddělit, zrušit skupinu objektů.

15 Fotografie Ve vektorovém programu je rastr jedním z objektů. Vloží se do vytvářené kresby většinou příkazem Soubor/importovat, případně přetažením z okna složky, ve které se nachází soubor s obrázkem.

16 Kliparty, jejich použití a úpravy
Kliparty jsou vektorové obrázky, které získáte s některými programy nebo jsou také volně dostupné na Internetu. Můžete je vkládat do svých kreseb podobně jako rastrové obrázky. Většinou se vloží jako skupina objektů, kterou můžete zrušit a části klipartu změnit.

17 Text Text ve vektorovém programu se využívá velmi často, protože v rastrovém programu můžete sice vytvořit text s nekonečně mnoha efekty, ale po sloučení vrstev se stane součástí rastru, je proto dále neupravitelný a také s kvalitou jeho tisku mohou nastat potíže.

18 Text (2) Text ve vektorovém programu zůstává dále upravitelným textem i s nejrůznějšími efekty a tvarováním. Vektorový program navíc mívá výrazně více typografických funkcí pro formátování textu. Proto ho použijeme tam, kde potřebujete kombinovat text s grafikou a s rastrovými obrázky. Co jiného jsou vizitky, pozvánky, diplomy, letáky, strany časopisů než kombinace textu, rastrů a grafiky?

19 zDROJE Literatura: Informatika a výpočetní technika
Praktická učebnice 2


Stáhnout ppt "Vektorová grafika Říjen 2007 Ing. J. Šanovec."

Podobné prezentace


Reklamy Google