Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geodézie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geodézie."— Transkript prezentace:

1 Geodézie

2 Co je to geodézie? je to věda, která se zabývá měřením zemského tělesa
geodézií se zabývá geodet = zeměměřič (český název, v dnešní době se používá méně) V dnešní době mají geodeti možnost pracovat s moderními a velmi přesnými přístroji

3 Poznáte geodeta? geodeta nejčastěji potkáte na stavbách, např. budov, dálnic nebo rodinných domků nejlépe ho poznáte podle speciálních přístrojů, které při své práci používá

4 Co používá geodet? Totální stanice
Jeden ze základních přístrojů geodeta Geodet pomocí něj měří vzdálenosti a úhly → tím určuje vzájemnou geometrickou polohu měřených objektů Tyto přístroje dokáží měřit délku do vzdálenosti až 3 km s milimetrovou přesností Přístroj funguje tak, že měří do tzv. odrazného hranolu → tento hranol drží asistent

5 Hranol přidržuje asistent u rohu budovy, která se zaměřuje.
Paprsek (neviditelný) se odrazí od odrazného hranolu zpět do přístroje. Hranol přidržuje asistent u rohu budovy, která se zaměřuje.

6 Nivelační přístroj Používá se pro měření výškových rozdílů
Geodet opět stojí za přístrojem, asistent tentokrát nedrží odrazný hranol, ale nivelační lať Tento přístroj se využívá například při stavbě domu ve svahu, kdy je potřeba postavit vodorovné základy

7 Přijímač GPS Pomocí příjmu signálu z družic určuje souřadnice polohy
měřeného místa Funguje na podobném principu jako GPS navigace v autě nebo v mobilu, je však mnohem přesnější (a také cena těchto přístrojů je mnohem vyšší, pohybuje se od 200 tisíc korun nahoru)

8 Jaké máme druhy map? Katastrální Topografické Obecně zeměpisné
Tématické Fyzicko-geografické Politicko-administrativní

9 Měřítko mapy Měřítko udává poměr mezi délkou na mapě a odpovídající délkou na zemském povrchu Každá mapa má měřítko Pokud je měřítko mapy 1 : 100 000, pak je 1 cm na mapě ve skutečnosti 100 000 cm, to je 1000 m a to je 1 km Měřítko může být zobrazené graficky nebo číselně → Dá se zobrazit Země na mapě aby neměla zkreslení? Nedá, čím větší území znázorňujeme, tím větší vzniká zkreslení. km 1: (1 cm odpovídá 1 km)

10 Mapy velkého měřítka a plány
V zeměpise do měřítka 1: 200 000 V geodézii jen do 1:10 000 Zobrazují tak malou plochu, že se na ni zakřivení zemského povrchu neprojeví. Podávají zmenšený ale téměř nezkreslený obraz Země. Př. Katastrální mapa Mapy středního měřítka V zeměpise od 1: 200 000 do 1: V geodézii od 1: do Zobrazují větší území, na němž se zakřivení zemského povrchu projevuje, ale jenom nepatrně. Př. mapa České republiky Mapy malého měřítka V zeměpise nad 1: V geodézii nad 1: Zobrazují rozsáhlá území, mapy států, světadílů nebo celé Země. Zakřivení zemského povrchu se projevuje výrazně. Proto mají značné zkreslení

11 Obsah mapy Výškopis Popis Polohopis Zobrazení výškové členitosti území
Na mapách se nejčastěji zobrazuje pomocí vrstevnic nebo pomocí barevných odstínů jednotlivých vrstev Vrstevnice jsou spojnice míst se stejnou nadmořskou výškou Zahrnuje informace o území na mapě (např. název města, řeky) Zobrazuje vodorovnou členitost území Polohopis tvoří komunikace, vodní toky, vodní plochy, sídla, lesní plochy, zemědělsky využívané plochy atd.

12 Výškový profil trasy cyklisty
Pohled z boku → čím větší kopec, tím víc vrstevnic cyklista projede Trasa v mapě Pohled zhora na mapu

13 Co dělá geodet? Mezi hlavní úkoly geodeta patří:
Vytyčování hranic pozemků a staveb (vyměření v terénu podle údajů z katastrální mapy) Zaměření a vyhotovení geometrického plánu (podklad s vyměřeným objektem/pozemkem pro katastrální mapu) Vytyčení stavby před realizací (polohopis, výškopis) Umisťování měřičských značek Tvorba podkladů pro katastrální mapy Zaměřování inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plyn aj.) Toto je jen část z pracovní náplně geodeta, ne každý geodet také provádí všechny tyto činnosti, může se zaměřovat jen na některé → Jak to vypadá v praxi?

14 Kde přesně mám postavit plot kolem mého pozemku?
Katastrální mapa Kde přesně mám postavit plot kolem mého pozemku? Geodet podle katastrální mapy pomocí měřících přístrojů přesně vytyčí hranice pozemku v terénu (do rohů pozemku dá např. dřevěné kůly) Majitel pozemku teď ví, kde je jeho pozemek a kde je pozemek souseda

15 Mám plány na dům. Kde ho mám začít stavět?
V situačních plánech domu je zakresleno kde má dům na pozemku přesně stát Aby dělníci mohli vykopat základy je zde opět potřeba geodet, který polohu domu přesně vyměří

16 Dům je postaven. Co dál? Aby mohl být dům zkolaudován, je nutné, aby byl zakreslen do katastrální mapy a zapsán v katastru nemovitostí To je opět úkol pro geodeta, který zaměří skutečnou polohu domu. Zakreslí ji do tzv. geometrického plánu a předá katastrálnímu úřadu, kde budovu vyznačí do katastrální mapy a zapíší do katastru nemovitostí

17 Jak probíhá zaměření budovy?
Dům při pohledu zepředu (z ulice) Jak probíhá zaměření budovy? Dům při pohledu ze zahrady

18 Prázdná parcela v katastrální mapě Dům v ní není zatím zakreslen
Není tedy ani zapsán v katastru nemovitostí)

19 Spojnice zaměřených rohů se zakreslí do katastrální mapy
Zaměření orientace Zaměření souřadnic GPS přijímač Určí souřadnice bodu Stanovisko 2 Spojnice zaměřených rohů se zakreslí do katastrální mapy Totální stanice Zaměří rohy budovy Zaměření rohu budovy Asistent s odrazovým hranolem Zaměření souřadnic Zaměření orientace Stanovisko 1

20 Zdroje:

21 Prezentaci vytvořil Ing. Jiří Slivka, geodet.
Prezentace je určena pro podporu výuky témat z oblasti stavebnictví nebo geodézie a katastru nemovitostí na základních školách. Vytvořeno v rámci projektu „STAGE 14“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.24/ , za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko


Stáhnout ppt "Geodézie."

Podobné prezentace


Reklamy Google