Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation"— Transkript prezentace:

1 MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation
FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation Klára Badraoui Čuprová

2 Popis přístroje Dvourozměrný dozimetrický systém sloužící k zabezpečování jakosti v radioterapii Umožňuje naměření dávkového rozložení a následné porovnání s predikcí z TPS 1527 diodových detektorů uspořádaných do oktagonálního obrazce Vzdálenost detektorů: paralelně s osami x a y: 1 cm Řádkové odsazení: 0.5 cm diagonálně: 7.07mm Aktivní oblast detektorů: 0.8 mm x 0.8 mm

3 Kalibrace matice Při kalibraci matice se měří relativní odlišnosti citlivosti mezi jednotlivými detektory. Tyto diference jsou ukládány jako individuální korekční faktory každého detektoru. Software nás provádí krok za krokem s kalibračními kroky Nejprve je naměřeno pozadí- nabírá se automaticky po dobu 30 vteřin, získáme tak korekci na pozadí pro každý detektor Při kalibraci se matice nastavuje do 5 různých pozic včetně rotace o 90°, doručuje se ozáření 200 MU polem o velikosti 26 cm x 26 cm Po dokončení se nám zobrazí x-ové, y-ové a diagonální profily při aplikaci korekčních faktorů Absolutní dávková kalibrace- získáme jeden kalibrační faktor pro všechny detektory převádějící relativní dávky na absolutní, matici ozáříme 100MU polem 10 cm x 10 cm a pro dané nastavení přiřadíme odezvě známou dávku z předešlého měření ionizační komorou Doporučené roční překalibrování kvůli stárnutí diod vzhledem k ozařování, při ozařování 6MV fotonovým svazkem po ozáření 1000 Gy citlivost diod klesá přibližně o 0.5%

4 Měření Při měření se nastavuje rovina detektorů na lasery, čili SDD=SAD. Detektory jsou 1.2 cm pod povrchem, tento buildup (polykarbonát) odpovídá 2 cm vody Backscatter: 2.75g/cm2 Elektrony 6MeV-25MeV x Fotony Cobalt60-25MV Nesmí se zářit mimo oblast detektorů, mohla by být poškozena elektronika!

5 Možnost kombinace naměřených dat
1. napojení individuálních měření (posuv matice) Využití: složení velkého ozařovacího pole ze subpolí navýšení prostorového rozlišení naměřených rozložení

6 Ukázka složení splitovaných polí
pole 1_0 pole 1_1 Složené pole 1

7 2. sečtení měření (matice ve stejné pozici)
Využití: sčítání jednotlivých polí ozařovacího plánu a porovnání s predikcí z TPS

8

9 Gamma kritérium 1% a 1 mm

10 Analýza - DTA - Gamma analýza
Při porovnání nám software nabízí kam chceme normalizovat - do MAX, CAX nebo do jiného bodu, kde je umístěn detektor- vidíme, kde porovnání vychází nejlépe Velmi užitečný nástroj- calculate shift, software nám oznámí nejvhodnější posun predikovaného dávkového rozložení vůči naměřenému

11 DISTANCE TO AGREEMENT DTA udává jaká je minimální geometrická vzdálenost z bodu v jedné dávkové distribuci do bodu o stejné dávce v druhé dávkové distribuci. Pokud tato vzdálenost není větší než námi definované toleranční kritérium, daný bod analýzu splňuje.

12 Gamma analýza Výhodou je, že zohledňuje jak kritérium dávky tak vzdálenosti Maticí naměřené rozložení - referenční distribuce Dávkové rozložení spočtené TPS - vyhodnocovaná distribuce Pro každý bod referenční dávkové distribuce rr s dávkou Dr(rr) jsou počítány gamma hodnoty pro body ve vyhodnocovací dávkové distribuci re s dávkou De(re) vztahem: Poté se z těchto spočtených gamma hodnot vybere minimální hodnota a ta je gamma indexem v bodě rr. Tímto způsobem se počíná v každém referenčním bodě. kde rr je umístění referenčního bodu, Dr(rr) je dávka v referenčním bodu, dm je kritérium DTA (např. 2 mm), Dm je kritérium dávky (např. 2% dávky v izocentru) Body s gamma indexem >1 jsou nevyhovující

13 Křivka vyjadřující % diferenci mezi naměřenými a predikovanými hodnotami na profilu

14 Průběh gamma hodnot podél profilu

15 Histogramy DTA histogram % difference histogram Gamma histogram

16 Přednosti systému uživatelsky přátelský software rychlé vyhodnocení
možnost kombinace naměřených dat: napojení či sečtení individuálních měření užitečný nástroj calculate shift aktivní oblast detektoru 0.8 mm x 0.8 mm umožňující spolehlivé odezvy i v oblastech s vysokým gradientem

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation"

Podobné prezentace


Reklamy Google