Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cash-Flow-at-Risk a investiční rozhodování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cash-Flow-at-Risk a investiční rozhodování"— Transkript prezentace:

1 Cash-Flow-at-Risk a investiční rozhodování
Jiří Hnilica Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Cash-Flow-at-Risk (CaR)
Metodika CorporateMetrics finanční skupiny RiskMetrics – aplikace metodiky VaR na nefinanční situace ( Absolutní CaR či absolutní EaR (Earnings-at-Risk) představují nejhorší možnou hodnotu kriteriální proměnné na dané pravděpodobnostní hladině α. Jedná o α% kvantil pravděpodobnostního rozdělení. „To calculate an absolute risk measure, we need to calculate the worst case potential value or result for particular confidence level.“(CorporateMetrics)

3 Cash-Flow-at-Risk (CaR)
Relativní CaR či EaR je obdobou svých „absolutních protějšků“ s tím, že se ale vztahují k nějaké předem dané veličině – nejčastěji střední hodnotě nebo rozpočtované hodnotě z finančního plánu firmy. Stanovují, o jakou maximální hodnotu se může skutečný výsledek lišit od vztažné veličiny (střední hodnota, rozpočet) na předem určené pravděpodobnostní hladině. „Relative risk measures quatify, at a specified level of confidence, the maximum potential shortfall of earnings or cash flow relative to a target.“ (CorporateMetrics)

4 Hodnota podniku a CAPM Hodnota podniku odvozena od diskontování budoucích peněžních toků Diskontní sazba určená pomocí modelu CAPM, kde hlavní roli nehraje celkové riziko měřeno směrodatnou odchylkou, ale riziko tržní – měřené koeficientem beta (cca korelace s trhem)

5 Příklad Uvažujme firmu, která má před sebou poměrně rozsáhlý projekt. Nechť CO je CaR firmy bez projektu a nechť CN je CaR projektu. Za předpokladu normálního rozdělení je 5% CaR firmy bez projektu 1,65σ(CO). Číslo 1,65 plyne z vlastností normálního rozdělení. V případě standardizovaného normální rozdělení je toto číslo 5% kvantilem. V případě obecného normální rozdělení je tento kvantil právě 1,65 krát směrodatná odchylka.

6 Příklad - pokračování Riziko podniku s projektem je:
kde σ(CO) reprezentuje směrodatnou odchylku cash flow firmy bez projektu, σ(CN) směrodatnou odchylku cash flow projektu a COV kovarianci mezi cash flow firmy bez projektu a cash flow plynoucím z projektu. Vliv rizika projektu na celkovou rizikovou expozici podniku je dán jak jeho volatilitou (směrodatnou odchylkou), tak jeho kovariancí (resp. korelací) s cash flow firmy.

7 Příklad - pokračování V případě, že nelze stanovit analyticky rozdělení cash-flow podniku, můžeme aplikovat simulace Monte Carlo. Numerický příklad: CO = 1000; σ(CO) = 300 Projekt: investice = 200; FCF na konci období = 300 Diskontní míra pro jednoduchost nulová →CN = 300; σ(CN) = 90

8

9 ρ = 0 ρ = 0,95 ρ = - 0,95

10 Závěr Závislost mezi projekty výrazným způsobem ovlivňuje celkový CaR.
Existují-li náklady spojené s nedostatkem CaR, na který má projekt vliv, je nutné tyto náklady započítat do hodnoty projektu!


Stáhnout ppt "Cash-Flow-at-Risk a investiční rozhodování"

Podobné prezentace


Reklamy Google