Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se buduje klastr. Obsah prezentace 1. Jak se buduje klastr 2. Příprava žádosti o dotaci 3. Finanční fungování klastru 4. Společné projekty klastru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se buduje klastr. Obsah prezentace 1. Jak se buduje klastr 2. Příprava žádosti o dotaci 3. Finanční fungování klastru 4. Společné projekty klastru."— Transkript prezentace:

1 Jak se buduje klastr

2 Obsah prezentace 1. Jak se buduje klastr 2. Příprava žádosti o dotaci 3. Finanční fungování klastru 4. Společné projekty klastru 5. Rozpočet klastru

3 Jak se buduje klastr: Proč zakládat klastr? Co to přinese firmám, které se chtějí stát členy klastru? Kdo je tou „hybnou silou“ založení klastru? Existuje dost partnerů se společnými zájmy? Je nějaký partner dominantní? Nebude si klást podmínky? Máte na založení klastru dost času? Splníte kritéria dotačního programu? Příklady, že to funguje, v České republice jsou!

4 Jak se buduje klastr: Klastry pomáhá budovat „neutrální“ facilitátor. Facilitátor je osoba, která má znalosti o teorii klastrů, je metodikem, zdrojem informací pro členy klastru či potenciální členy klastru. Pracuje na vzniku klastrové iniciativy, pro potenciální členy klastru organizuje společná setkání. Definuje potenciální vazby mezi firmami a společné vize rozvoje firem spolu s akčními plány. Postupně předává iniciativu zástupcům firem a ustupuje do pozadí a hlavní roli přebírá manažer klastru. Je to časově a finančně náročné?

5 Jak se buduje klastr: -- první vize potenciálního klastru -- oslovování potenciálních členů -- společná setkání potenciálních členů a biraterální schůzky -- konkretizace přínosů klastru (motivace členů klastru), definice společných projektů a finančních toků -- založení klastru (výběr vhodné právní formy) -- příprava žádosti o dotaci -- personální zajištění klastru -- start činnosti Proces vzniku se nesmí uspěchat ani zbytečně prodlužovat.

6 Jak se buduje klastr: Typické problémy při zakládání klastrů: -- nepochopení konceptu klastrů -- pasivita firem („uvidíme, co z toho bude“, „něco vymyslete, já se pak přidám“) -- zaměření pouze na dotaci (jak „z toho“ získat co nejvíce) -- dlouhá reakční doba ze strany některých firem -- obava z poskytování informací -- postupný odpad firem -- problém s cash-flow pro předfinancování projektů – dotace se vyplácí zpětně

7 Jak se buduje klastr: Co se osvědčilo: -- konkrétní projekty („nízko visící ovoce“ – stránky, inzerát, logo apod.) -- osobní pohovory spíše, než skupinové workshopy, oslovovat firmy jednotlivě -- nejen co klastr přinese firmám, ale co firmy přinesou klastru -- nepřesvědčovat firmy o vstupu -- zainteresovat firmy na jednotlivých projektech (pracovní týmy) -- pojmout klastr jako prestižní záležitost -- facilitátor si musí najít spolupracovníka z oboru (experta) a hned od začátku zdůraznit svou roli – kde začíná, kde končí -- nezaměřovat se pouze na získání dotace!!

8 Příprava žádosti o dotaci: Specifikace 1. výzvy programu Spolupráce – Klastry z OPPI -- až 60 % dotace z uznatelných nákladů (56 % v regionu Jihozápad) -- dotace 3 – 80 mil. Kč -- minimálně 15 nezávislých členů, min. 60 % malé a střední firmy -- pouze pro firmy z České republiky -- maximální doba realizace jsou 3 roky -- udržitelnost projektu další 3 roky -- nutnost splnit závazné ukazatele -- klastr je chápán jako výdělečný subjekt... 2. výzva může mít jiné parametry

9 Příprava žádosti o dotaci: 2 milníky: -- registrační žádost (existuje žadatel, známe maximální výši rozpočtu, máme hrubě nedefinované projekty, členové odevzdali dotazníky a finanční výkazy) -- plná žádost (hotová studie proveditelnosti)

10 Příprava žádosti o dotaci: -- členové vyplní dotazníky s údaji o firmě -- členové pošlou finanční výkazy za poslední 2 uzavřená účetní období -- vyjasnění mechanismu fungování klastru – rozpočet klastru -- nadefinování jednotlivých společných projektů klastru s přesným rozpočtem -- podání registrační žádost -- příprava studie proveditelnosti -- podání plné žádosti

11 Financování klastru: 2 typy projektů: -- projekty pro všechny členy (obecná propagace a reklama, provoz klastrové kanceláře, která poskytuje služby členům klastru a vede společné projekty -- projekty, na kterých participuje vždy několik členů klastru

12 VŠ, V+V III I II III I II I III koneční výrobci dodavatelé konečných výrobců Projekt II Projekt I II I Co všechno pro Vás můžu udělat? KLASTR Výrobc e I VŠ, V+V

13 Financování klastru: -- rozpočet klastrové kanceláře (mzda manažera klastru, provozní náklady, obecné služby pro členy klastru) Financování: roční vklad ve stejné výši všech členů klastru -- rozpočet společných projektů, které se netýkají všech členů (náklady na projektový management společného projektu, náklady společného projektu – nákupy strojů a zařízení, marketingová kampaň apod.) Financování: profinancování společného projektu pouze participujícími členy Otázka: jak hradit související projektové náklady? Ideálně procentem z ceny společného projektu.

14 Financování klastru: Společné projekty – úhrada projektových nákladů a) členové společného projektu nepřispívají na režie klastru b) členové společného projektu přispívají na režie klastru % z ceny projektu c) členové společného projektu přispívají na režie klastru paušálně Před začátkem realizace projektů doporučuji, aby byly sepsány smlouvy o realizace a financování společných projektů.

15 Společné projekty klastru: -- musí být přesně specifikovány ve studii proveditelnosti na celé období projektu a nepůjde je měnit -- musí být v souladu s programem Spolupráce - Klastry -- společný projekt musí realizovat minimálně 3 členové klastru a výsledky musí mít pozitivní dopad na všechny členy klastru -- pořizované zařízení (hmotný a nehmotný majetek) je majetkem klastru, ne firem -- zařízení nakoupené klastrem a využívané členy klastru mimo „společný projekt“ musí být klastrem pronajímáno za komerčních podmínek

16 Rozpočet klastru: -- jaký bude roční příspěvek? -- co vše budete chtít, aby Vám klastrová kancelář zajišťovala za služby? -- jaké budou společné projekty a jak budete financovat náklady spojené s jejich realizací?

17 Shrnutí -- pokud existuje opravdový zájem firem na konkrétní spolupráci, vyplatí se investovat čas a peníze na přípravu klastru -- vždy musí existovat iniciátor, s přípravou by měl pomáhat zkušený facilitátor -- klíčovým momentem je definice dostatečného počtu společných projektů s přímými přínosy pro většinu členů klastru -- pokud dobře definujete společné projekty a vyjasníte si financování, není problém získat dotaci a následně projekty realizovat -- hodně zdaru 

18 Kontakt: Ing. Jiří Herinek ředitel VTP UP Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc tel: 585 631 400, 724 315 041 e-mail: jiri.herinek@vtpup.cz


Stáhnout ppt "Jak se buduje klastr. Obsah prezentace 1. Jak se buduje klastr 2. Příprava žádosti o dotaci 3. Finanční fungování klastru 4. Společné projekty klastru."

Podobné prezentace


Reklamy Google