Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statutární město Brno Městská policie Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statutární město Brno Městská policie Brno"— Transkript prezentace:

1 Statutární město Brno Městská policie Brno
Kamerový systém městské policie Brno

2 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Určení kamerového systému Jedním z účinných způsobů prevence kriminality již v minulosti byla, je a nadále i bude, dohlížecí činnost policie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, a to jak Policie České republiky, tak i obecních či městských policií. V současné době je zejména v městských aglomeracích, které se rozrostly do značných plošných rozměrů s vysokou koncentrací obyvatel, velmi obtížné dohlížecí činnost v dostatečném rozsahu zajistit již zmíněným klasickým způsobem. Právě proto jsou projektovány a v řadě měst a obcí již realizovány městské kamerové dohlížecí systémy (dále jen „kamerové systémy“) jako technické prostředky, sloužící policii k dohledu nad bezpečností a dodržováním veřejného pořádku v rizikových lokalitách města.

3 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Zákonná norma Dle § 24b Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů: (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. (2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit. S účinností od je obecní policie (městská policie) zákonem výslovně oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu a to buď prostřednictvím zařízení ad hoc nebo za pomoci stálých automatických technických systémů, kterými jsou právě shora uvedené kamerové systémy.

4 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Přínos kamerového sytému Kamerový systém umožňuje městské policii včas a mnohdy i s předstihem reagovat na změnu bezpečnostní situace ve sledované lokalitě, na narušení veřejného pořádku či na aktuální dopravní situaci. Kamerové systémy je nutno, podle účelu svého použití, považovat v prvé řadě za prostředek prevence drobné kriminality a správních deliktů proti veřejnému pořádku a majetku a dále za prostředek odhalování trestných činů a správních deliktů.

5 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Kamery výše uvedených systémů jsou osazovány na místech veřejnosti přístupných, zejména pak takových, kde dochází k nejhustšímu pohybu občanů, na místech se zvýšenou koncentrací kulturních, společenských, sportovních či jiných objektů, a zejména na místech, na kterých dochází ve zvýšené míře k páchání trestné či přestupkové činnosti, stejně jako na frekventovaných dopravních uzlech či v tunelech, kde hrozí vysoké riziko narušení plynulosti silniční dopravy či dopravních nehod.

6 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Nasazení kamerových systémů ve výše uvedených lokalitách pak přináší celou řadu pozitivních efektů, z nichž lze mezi nejvýznamnějšími vyjmenovat zejména: kamerové systémy mají při viditelném umístění výrazný psychologický efekt (kamery působí stimulačně na chování osob), umožňují neprodlenou reakci policie na narušení bezpečnosti a veřejného pořádku, ve sledované lokalitě, umožňují koordinaci zasahujících složek ve sledovaných lokalitách například v rámci Integrovaného záchranného systému, umožňují dokumentaci situace, a to jak dokumentaci závadového jednání, tak i zákroku hlídky, šetří síly a prostředky policie zejména při pochůzkových hlídkách, které je pak možno využít pro plnění úkolů v jiných lokalitách, napomáhají k vytvoření pocitu bezpečí občanů, napomáhají ke zvýšení bezpečnosti majetku,

7 LOKALITY SLEDOVANÉ KAMEROVÝM SYTÉMEM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Denisovy sady od ulice Bašty po lokalitu Studánka, včetně Biskupských zahrad Šilingrovo náměstí Zelný trh Malinovského náměstí Podchod pod Hlavním nádražím ČD Přístupová komunikace k OD Tesco vč. Lávky u OD Ul. Husitská – Palackého Okolí objektu Semilaso (Královo Pole) ul. Oblá – Nový Lískovec Horova - Žabovřesky

8 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Perspektivy rozvoje kamerového systému V současné době je předmětný kamerový systém dále rozvíjen a v budoucnosti je rovněž předpokládán jeho další rozvoj, a to jak ve spolupráci s orgány místní samosprávy, tak i orgány státní správy. Směr dalšího rozvoje kamerového systému Městské policie Brno bude z místního hlediska záviset především na celkové bezpečnostní situaci v jednotlivých městských částech a v konkrétních lokalitách těchto městských částí s ohledem na druh řešených problémů Z hlediska technického lze předpokládat postupné nasazování moderních digitálních technologií, umožňujících značnou míru automatizace dohlížecí činnosti a automatické reakce systému na nežádoucí protiprávní jednání osob či narušení bezpečnosti a plynulosti dopravy apod.


Stáhnout ppt "Statutární město Brno Městská policie Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google