Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovo života Slovo života Leden 2012 Leden 2012 Každoročně se od 18. do 25. ledna slaví v mnoha částech světa Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovo života Slovo života Leden 2012 Leden 2012 Každoročně se od 18. do 25. ledna slaví v mnoha částech světa Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož."— Transkript prezentace:

1

2 Slovo života Slovo života Leden 2012 Leden 2012

3 Každoročně se od 18. do 25. ledna slaví v mnoha částech světa Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož úmysl si jinde připomínají o Letnicích. Téma tohoto týdne, zvolené pro rok 2012, vychází z listu sv. apoštola Pavla Korinťanům: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista.“ (srov. 1 Kor 15,51-58) Slovo života, vybrané pro tento měsíc, je komentářem Chiary Lubichové k 1. verši 3. kapitoly z listu Kolosanům. Svým obsahem je tématu Týdne modliteb za jednotu křesťanů velmi blízký.

4 „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“ (Kol 3,1)

5 Tato slova, jimiž se sv. Pavel obrací na křesťanské společenství v Kolosách, nám říkají, že existuje svět, ve kterém vládne pravá láska, plné společenství, spravedlnost, pokoj, svatost, radost. Je to svět, kam se už nemůže dostat hřích a nic poskvrněného, svět, kde je Otcova vůle dokonale naplněna.

6 Je to Ježíšův svět a Ježíš nám ho dokořán otevřel svým zmrtvýchvstáním, poté co prošel těžkou zkouškou utrpení.

7 „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“

8 Sv. Pavel říká, že do tohoto Kristova světa nejsme jen povoláni, ale že už do něj patříme.

9 Víra nám říká, že skrze křest jsme včleněni v Krista, a proto se podílíme na jeho životě, darech, dědictví, na jeho vítězství nad hříchem a silami zla, neboť jsme byli spolu s ním vzkříšeni.

10 Ale na rozdíl od svatých duší, které už dosáhly cíle, naše příslušnost k tomuto Kristovu světu není ještě úplná a zřejmá. Především však není neporušitelná a definitivní.

11 Pokud jsme na této zemi, jsme vystaveni tisícerým nebezpečím, překážkám a pokušením, kvůli kterým můžeme kolísat nebo které nás mohou na cestě brzdit či dokonce zavést na scestí.

12 „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“

13 Apoštolovu výzvu, „usilujte o to, co pochází shůry“,

14 máme chápat tak, abychom usilovali, i když dosud fyzicky zůstáváme ve světě, duchovně svět opustit. Abychom zanechali zvyklostí a žádostivostí světa a za každé situace se nechali vést Ježíšovým smýšlením.

15 „To, co pochází shůry“, znamená jiný zákon, zákon nebeského království, který Ježíš přinesl na zem a chce, abychom ho už teď plnili.

16 „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“

17 Jak tedy žít toto Slovo života?

18 Vybízí nás, abychom se nespokojovali s životem v průměrnosti, s životem plným polovičatostí a kompromisů, ale abychom jej s pomocí Boží milosti utvářeli ve shodě s Kristovým zákonem.

19 Povzbuzuje nás, abychom žili podle hodnot, které Ježíš přinesl na zem, a s nasazením o nich svědčili ve svém prostředí. Patří mezi ně duch svornosti a pokoje, služby bratřím, pochopení a odpuštění, čestnosti, spravedlnosti, poctivosti v naší práci, věrnosti, mravní čistoty, úcty k životu atd.

20 Jak vidíme, program je to rozsáhlý jako život sám. Ale abychom nezůstali vězet v neurčitosti, uskutečňujme v tomto měsíci Ježíšův zákon, který je vlastně souhrnem všech ostatních: vidět v každém bratru Krista a ochotně mu sloužit.

21 Není to snad to, na co budeme dotázáni na konci našeho života?

22 “Parola di Vita”, Vita”, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari. Testo di: Chiara Lubich, scritta nel giugno 1988 Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Questo commento alla Parola di Vita è tradotto in 96 lingue e idiomi, e raggiunge vari milioni di persone in tutto il mondo tramite stampa, radio, TV e via internet. Per informazioni www.focolare.org Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org (da dove si può scaricare) „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“ (Kol 3,1)


Stáhnout ppt "Slovo života Slovo života Leden 2012 Leden 2012 Každoročně se od 18. do 25. ledna slaví v mnoha částech světa Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož."

Podobné prezentace


Reklamy Google