Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy pro podporu managementu 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy pro podporu managementu 2"— Transkript prezentace:

1 Systémy pro podporu managementu 2
Reengineering a podpora firemního rozhodování Systémy pro podporu managementu 2

2 Obsah BPR jako pojem Východiska PBR Rizika Rengineering procesů
BPR a DSS

3 BPR jako pojem Zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukce (redesign) podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti. (90. léta 20. století) Duplicitní nebo neefektivní činnosti Zbytečná složitost Nekonzistence

4 Východiska BPR Integrace IS/IT do podnikového řízení
Rozšíření okruhu bezprostředních uživatelů IT Větší rozsah, komplexnost a složitost IS Změna charakteru podnikového řízení tradiční hierarchické řídící struktury jsou nahrazovány procesním řízením Organizační struktury se zplošťují Jsou jednoznačně vymezeny odpovědnosti za realizaci procesů, bez předávání odpovědnosti Změna řídících činností – z regulace a kontroly na osobní vedení a povzbuzování podřízených, využívání týmové práce Schopnost pružněji reagovat na změny prostředí

5 Progresivní SW produkty
ERP (Enterprise Resource Planning) Umožňují řídit základní zdroje organizace Integrují hlavní a podpůrné procesy a vyžadují jejich racionální uspořádání Umožňují rozšiřovat procesy tak, aby zahrnovaly vazby a spolupráci organizace s jejím podstatným okolím Jsou založeny na principu zpětné vazby – poskytují průběžně informace o zákaznících, dodavatelích, konkurenci, obchodních partnerech v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců Vytvářejí a poskytují informace potřebné pro řízení v reálném čase – Just in Time (JIT)

6 Role ICT Dostupnost dat – sdílené databáze
Dostupnost znalostí – expertní systémy Telekomunikační sítě, podporující centralizovaná i decentralizovaná řešení Podpora rozhodování (DSS systémy) Nezávislost na fyzickém místě – bezdrátová komunikace a přenosné počítače Multimediální prezentace Automatizovaná identifikace a sledování zboží Výkonná výpočetní technika

7 Implementace SW produktů
Přizpůsobení parametrů potřebám jednotlivých uživatelů (strategie organizace) Pořízení IS/ICT formou outsourcingu (aktuální potřeby uživatelů) – cloud computing Reengineering podnikových procesů Systematická analýza a návrh procesů na přeprojektování Možný přístup - PQM (Process Quality Management) Total Quality Management (TQM)

8 Změny pravidel, vyvolané použitím nových informačních technologií 1
Staré pravidlo: Informace mohou být přítomny v jednu dobu jen na jednom místě. Zlomová technologie: Sdílené databáze. Nové pravidlo: Informace mohou být přítomné všude, kde jsou potřebné. Staré pravidlo: Jen experti mohou zvládnout komplexní práci. Zlomová technologie: Expertní systémy. Nové pravidlo: Univerzalista může vykonávat práci experta. Staré pravidlo: Podniky se musí rozhodnout mezi centralizací a decentralizací. Zlomová technologie: Telekomunikační sítě. Nové pravidlo: Podniky mohou souběžně sklízet výhody centralizace a decentralizace. Staré pravidlo: Manažeři rozhodují o všem. Zlomová technologie: Softwarové nástroje na podporu rozhodování, databázový přístup. Nové pravidlo: Rozhodování je součástí každé pracovní funkce.

9 Změny pravidel, vyvolané použitím nových informačních technologií 2
Staré pravidlo: Provozní personál potřebuje pracoviště, kde může přijímat, ukládat, uchovávat a předávat informace. Zlomová technologie: Bezdrátový přenos dat, přenosné počítače. Nové pravidlo: Provozní personál může předávat a přejímat informace, ať je kdekoliv. Staré pravidlo: Nejlepší kontakt s potenciálním zákazníkem je osobní kontakt. Zlomová technologie: Interaktivní videotisk. Nové pravidlo: Nejlepší kontakt s potenciálním zákazníkem je efektivní kontakt. Staré pravidlo:Musíte přijít na to, kde jsou věci uloženy. Zlomová technologie: Technologie automatické identifikace a automatického vyhledávání. Nové pravidlo: Věci vám řeknou, kde jsou, Staré pravidlo: Plány se revidují periodicky. Zlomová technologie: Vysoce výkonná výpočetní technika. Nové pravidlo: Plány se revidují průběžně.

10 Rizika Záměna prostředků za cíl Záměna podstaty za formu
Prvořadé a druhořadé Snaha setrvat na nesprávném stanovisku

11 Reengineering procesů
Stanovení cílů reengineeringu Analýza stávajícího stavu procesu Navržení cílové podoby procesu Vytvoření plánu implementace změn Implementace změn

12 Stanovení cílů reengineeringu
Zlepšení efektivity procesu musí řešit reálnou potřebu Příklady cílů: Snížení průběžné doby trvání procesu na X dnů Snížení nákladů na proces na X Kč Snížení chybovosti v rámci procesu na X% Zvýšení míry automatizace činností na X%

13 Analýza stávajícího stavu procesu
Určit místa v procesu, která je nutno změnit pro splnění cílů optimalizace Používá se procesní model, který obsahuje vazby na další procesy Do analýzy je nutné zapojit procesní tým i zákazníky procesu

14 Navržení cílové podoby procesu
Návrh zahrnuje nejenom nové uspořádání činností, ale také organizační a prostorové zajištění, podporu IT technologiemi Do návrhu je nutné zapojit zákazníky procesu a specialisty, kteří posoudí proveditelnost změn

15 Vytvoření plánu implementace změn
Vychází z popisu stávajícího a cílového stavu Musí postihnout všechny důsledky změn procesu – zajištění nové ICT podpory, aktualizace interní dokumentace, organizační změny, …

16 Implementace změn Vlastní provedení změn, které vedou k dosažení cílového stavu procesu, včetně implementace nové ICT podpory Po provedení změn je nutné provést vyhodnocení efektivity změněného procesu, úspěšnost reengineeringu a nastavit nové cíle pro proces

17 BPR metodika Comsoft Doplnit!

18 BPR a BRE BRE (Business REengineering)

19 BPR a DSS Alan R. Dennis, Traci A. Carte, Gigi G. Kelly: Breaking the rules: success and failure in groupware-supported business process reengineering. Decision Support Systems 36 (2003) 31– 47

20 Tři charakteristiky klasického BPR:
Cílem jsou velké, radikální změny, ne postupná, nepatrná vylepšení z toho plyne přístup charakterizovaný jako „čistá tabule“ – stávající procesy jsou ignorovány BPR projekt je řízen „shora“, malým týmem manažerů Vysoké riziko x vysoká očekávání (70% projektů nebylo úspěšných – zaměřením na analýzu stávajících procesů, opomenutím důležitých faktorů při implementaci, nezapojením nižších úrovní managementu podniku, …) Praktické zkušenosti ale tak jednoznačné nejsou…

21 Skupinová podpora BPR Tři komponenty GDSS:
Speciální (elektronická zasedací) místnost Software pro podporu anonymní komunikace a rozhodování Řídící pracovník Tyto komponenty mají významný vliv na tři hlavní příčiny selhání BPR: Zkrácení času potřebného pro analytickou fázi Zvýšení kvantity a kvality generovaných nápadů Zapojení širších skupin (manažeři na nižších úrovních řízení)

22 Příklady úspěšných BPR
US Army Vytvoření sady standardních technologií pro všechna vojenská zařízení (univerzálnost, flexibilita) 6 let od záměru po implementaci, 250 mil USD Síť stravovacích zařízení Několik klasických BPR projektů, bez větších úspěchů Vyzkoušena skupinová podpora BPR Trvání 18 měsíců, necelých 100 tis USD

23 A příklady neúspěšných BPR
Spojenecká armáda Organizační struktura velení pozemních sil 12 měsíců, 100 tis USD, předčasně ukončen IT společnost Zlepšení kvality účetního procesu 5 měsíců, 40 tis USD, předčasně ukončen

24 Charakteristiky jednotlivých příkladů

25 Porovnání příkladů vzhledem k výsledku


Stáhnout ppt "Systémy pro podporu managementu 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google