Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lesní kapitál aneb Pojďme se na les podívat očima jednoduchého ekonomického slovníku Mgr. Filip Lysák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lesní kapitál aneb Pojďme se na les podívat očima jednoduchého ekonomického slovníku Mgr. Filip Lysák."— Transkript prezentace:

1 Lesní kapitál aneb Pojďme se na les podívat očima jednoduchého ekonomického slovníku
Mgr. Filip Lysák

2 Kapitál = prostředky, jež nespotřebováváme, ale užíváme jich k vytváření zisku (Zdroj: Wikipedia).
Pokud tyto prostředky hromadíme? X Pokud tyto prostředky spotřebováváme?

3 Co je kapitálem v lesích?
Půda Voda (vodní režim) Vitalita lesa Moudrost hospodáře

4 Půda základní výrobní prostředek.
až 10 tisíc let vývoje – obohacování a vznik úrodných půd. v ČR zranitelné půdy – snadno podléhají degradaci. nevhodné hospodaření (a kyselé deště). úbytek bazických iontů, trvalého humusu, …pokles aktivity půdní fauny. nevratné změny!

5

6

7 Půda se odevzdává lesu a les půdě…
Zdroj: Chris Maser - Přeměněný les

8 Voda základní limitující faktor života (potažmo produkce).
dobře vážit zisky a ztráty plynoucí z lokálních zásahů do vodního režimu. rozkolísání klimatu, prohloubení extrémů počasí, …postupná aridizace krajiny.

9

10

11

12 Vitální les samovolná obnova (přirozené zmlazení, regenerace po katastrofických událostech, regenerace půdních vlastností), obsahuje informaci o adaptaci a je schopný přizpůsobení (genetické a ekosystémové vlastnosti), optimálně využívá podmínek stanoviště (spíše obohacuje stanoviště, než že by ho vyčerpával). Porušení vitality pod kritickou mez má za následek oslabení nebo kolaps těchto funkcí.

13

14

15

16

17

18 Moudrý hospodář nemrhá svěřeným kapitálem.
chrání, opatruje a rozmnožuje kapitál pro příští pokolení. Les je velmi komplexní systém a jeho cykly přesahují naše životy. Nezbývá než nahlížet na něj s pokorou. Ani v čase moderní vědy nejsme schopni dostatečně popsat a ocenit provázanost dějů a reakcí. Zjednodušené závěry vytržené z velmi komplexního kontextu vedou k fatálním omylům. „Pro příští pokolení chci zachovat a rozmnožit přirozenou půdní úrodnost, bohatství vod a les v jeho plné síle.“

19 Příroda pracuje pro nás
Veškerý popsaný kapitál jsme dostali zadarmo k užívání. Kapitál vytváří příroda a je jen na naší vůli, nakolik jej respektujeme a využijeme ve svůj prospěch. Spravujeme jej opravdu dobře? – A jak to poznáme? Kde leží mez udržitelnosti využívání?

20

21 Kde leží mez udržitelnosti hospodaření?
Zdroj: Chris Maser - Přeměněný les

22 Indikátory Pokud chci znát důsledky svého počínání, musím mít zpětnou vazbu – stanovit a dlouhodobě sledovat vhodné indikátory. Indikátory mi napoví kde jsem a kam směřuji. Vysokou indikační hodnotu má např. sledování půdních vlastností. Fyzikální a chemické parametry vůbec se snadno měří a nabízejí exaktní data. Nejsou ale odpovědí na všechno. Navíc nemáme zachycenu dostatečně dlouhou časovou řadu. Daleko komplexnější indikační obraz dává biodiverzita, je prý ale problém ji exaktně „číst“. Vždy je tu riziko (nesprávné, nedostatečné) interpretace; málokdo to opravdu umí (vysoké nároky na znalosti i zkušenosti; omezení paradigmaty).

23

24

25

26

27

28 Potřeba srovnávacích bodů
Pokud budu mít v krajině jeden typ kulturního lesa, těžko bez srovnání zjistím, kam tento les směřuje… …Za normální pak můžu považovat i velmi nenormální a patologické stavy nebo situace. Už Prof. Zlatník a spol. věděli o potřebě referenčních bodů. Měly jimi být lesy ponechané přirozenému vývoji nebo i lesy formované odlišnými hospodářskými postupy.

29

30 Investice = část důchodu (pravidelného příjmu), která je vložena do kapitálu (Zdroj: Wikipedie)
Nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní v budoucnu větší výrobu. Investice vedou ke kumulaci kapitálu. Jak můžeme investovat v lese? – Jen tak, že podpoříme růst lesního kapitálu. Jde o investice do půdy, vodního režimu, vitality a moudrosti správců.

31 Jak na investice? Investice v lese nejsou finanční povahy. Využít a podpořit přirozené procesy, které les umí. Přesun pozornosti z krátkodobého zisku na dlouhodobé užitky. Podpora a posílení kontinuálních přirozených procesů. Konkrétně jde třeba o ponechání části dřevní hmoty k zetlení, ponechání semenných stromů. Pokud jsme něco opravdu hodně pokazili, nezbývá, než to napravit: revitalizace vodního režimu, návrat listnáčů výsadbou, obnova tradičních forem využívání, přechod na nepasečné formy hospodaření.

32

33

34

35 Zisk = kladný výsledek hospodaření; rozdíl mezi náklady a výnosy (Zdroj: Wikipedie)
Část zisku může být použita k navýšení základního kapitálu. Zisku může být ale dosahováno i v případě snižování kapitálu (např. rozprodejem, za cenu neinvestování do údržby). Náš zjednodušený náhled, ignorace pravidel a „neinvestování do údržby“ jsou zásadní problémy, které ohrožují budoucí zisky.

36 Výnos tvoří nejen dřevo
Dřevo je hlavním produktem a tvoří většinu hmatatelného zisku. Nelze zapomínat na těžko zhodnotitelné výnosy jako je příspěvek ke zlepšení klimatu (eliminace povodní i zničujícího sucha), biodiverzita (lov, sběr plodů, farmaka), rekreace… Těžko uchopitelných výnosů je velmi mnoho, jen je zatím neumíme náležitě ocenit, takže neumíme kvantifikovat případný zisk.

37

38 Náklady Náklady vynaložené na dosažení zisku jsou v lese velmi různé.
Jde o to, nakolik umíme a chceme spolupracovat. V systémech hospodaření respektujících přirozený lesní kapitál jsou náklady mizivé – odpadají práce spojené s obnovou a pěstováním, resp. všechny zásahy se soustředí na sklizeň. Zároveň i výnos a nakonec i zisk je menší – z dlouhodobého hlediska ovšem udržitelný.

39

40 Dluh Pokud se dostaneme pod mez udržitelnosti, spotřebováváme kapitálové prostředky. Systém pak žije z podstaty až do vyčerpání kapitálu. Vzniká tu dluh vůči příštím generacím. Stavíme příští generace do situace, kdy budou hospodařit s velmi omezenými prostředky a nebudou si moci vybrat.

41

42

43

44

45

46

47

48 Udržitelný zisk lze očekávat jen při stálém investování…
Zdroj: Chris Maser - Přeměněný les

49 Jak „lesní kapitál“ využít v ekologické výchově
Les můžeme představit jako rodinný podnik zděděný po předcích, který máme (dobře) spravovat a předat dětem. Kterak vtáhnout děti do děje a probudit zájem?

50 Mgr. Filip Lysák filip.lysak@chaloupky.cz www.csopknezice.cz
Děkuji za pozornost! Mgr. Filip Lysák


Stáhnout ppt "Lesní kapitál aneb Pojďme se na les podívat očima jednoduchého ekonomického slovníku Mgr. Filip Lysák."

Podobné prezentace


Reklamy Google