Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODVOD S CISTERNOU = LIKVIDACE JEDNOTKY KOPYTOVSKÝCH HASIČŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODVOD S CISTERNOU = LIKVIDACE JEDNOTKY KOPYTOVSKÝCH HASIČŮ"— Transkript prezentace:

1 PODVOD S CISTERNOU = LIKVIDACE JEDNOTKY KOPYTOVSKÝCH HASIČŮ

2 DNE PROBĚHLO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BOHUMÍN, KDE SE PROJEDNÁVAL NÁVRH NÁKUPU CISTERNY PRO KOPYTOVSKÉ HASIČE. STAROSTA MĚSTA PŘEDKLÁDÁ ZASTUPITELŮM ZA BOUŘLIVÉHO JEDNÁNÍ KE SCHVÁLENÍ 3 NÁVRHY: NEKOUPIT CISTERNU KOUPIT REPASOVANOU CISTERNU IHNED ODLOŽIT NÁKUP CISTERNY A VYUŽIT DOTACI Z MŽP A KOUPIT CISTERNU Z DOTACE NA KROPÍCÍ VOZY

3 DNE ZASTUPITELSTVO MĚSTA BOHUMÍN SCHVÁLILO NÁVRH - NÁKUP CISTERNY KOPYTOVSKÝM HASIČŮM Z DOTACE MŽP

4

5 DNE NA PORADĚ VELITELŮ BYLO STAROSTOU MĚSTA NÁHLE NAVRŽENO KOUPIT KOPYTOVSKÝM HASIČŮM NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL - NEBO ŽÁDNE VOZIDLO.

6 KOPYTOVŠTÍ HASIČI SE POČÁTKEM PROSINCE 2011 MĚLI SEJÍT OSOBNĚ SE STAROSTOU MĚSTA.SCHŮZE BYLA V DEN JEDNÁNÍ ZRUŠENA. VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA TEDY PÍSEMNĚ OSLOVUJE STAROSTU MĚSTA, ŽE NABÍDKU NEODMÍTÁ, ALE ŽE JEJ CELÁ JEDNOTKA ŽÁDÁ, ABY SE POČKALO JAK DOPADNE DOTACE Z MŽP (JEDNOTKA NECHCE PROPÁSNOUT ŠANCI ZÍSKAT NOVOU CISTERNU Z DOTACE MŽP)

7 NEDŮVĚRA VE VEDENÍ MĚSTA
NEDŮVĚRA VE VEDENÍ MĚSTA.VEDENÍ MĚSTA NÁHLE ZMĚNÍ JIŽ 3-LETÝ ZÁMĚR ZAKOUPIT KOPYTOVSKÝM HASIČŮM CISTERNU. NA ZÁKLADĚ NEDŮVĚRY MĚSTU SDH OSLOVUJE MŽP S DOTAZEM ZDA-LI MĚSTO PODALO DOTACI A KOMU BUDE Z DOTACE CISTERNA PŘEDÁNÁ DO UŽÍVÁNÍ.

8 POPŘENÍ BUDOUCÍHO UŽIVATELE CISTERNY V ŽÁDOSTI ZE STRANY MŽP+MĚU

9

10 SDH KOPYTOV OSLOVUJE PÍSEMNĚ DNE 16. 02
SDH KOPYTOV OSLOVUJE PÍSEMNĚ DNE DLE ZÁKONA 106/1999 MŽP O KOPII ŽÁDOSTI O DOTACI NA CISTERNU (KROPÍCÍ VŮZ)

11 DNE 07.03.2011 POSLALO MŽP ODPOVĚD

12

13

14

15 NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDI Z MŽP BYL POTVRZEN PODVOD ZE STRANY MĚSTA BOHUMÍN, POD ŽÁDOSTÍ JE PODEPSÁN Ing.Lumír Macura, zpracoval Václav Ferfecki

16 DNE BYL STAROSTOU MĚSTA BOHUMÍN ODVOLÁN VELITEL JEDNOTKY (DŮVODY ODVOLÁNÍ-PŘED LÉTY JSTE USILOVAL O ZAŘAZENÍ JEDNOTKY DO KAT. JPO III, NEUSTÁLE USILUJETE O OPRAVU STŘECHY NA HZ VČETNĚ PŘÍSTAVBY (ZÁZEMÍ HASIČŮ PŘI POVODNI - KDE JE CELÁ SPODNÍ ČÁST HZ POD VODOU) - ZVEŘEJNĚNÍ ZÁKAZU MÍSTOSTAROSTY V KARVINSKÉM DENÍKU. MÍSTOSTAROSTA MĚSTA ZAUJATĚ PROTI JEDNOTCE VYTVÁŘEL ZÁKAZY. (ZÁKAZ INSTALACE ALARMU, KTERÝ SI JEDNOTKA KOUPILA KDYŽ HZ BYLA OPAKOVANĚ VYKRADENA , A ŠKODA SDH SE VYŠPLHLA NA NĚKOLIK DESÍTEK TISÍC, ZÁKAZ PARKOVÁNÍ DOPRAVNÍHO VOZIDLA SDH V BUDOVĚ HZ)

17 DNE PROBĚHLO ZASTUPITELSTVO MĚSTA BOHUMÍN, KDE STAROSTA MĚSTA OSOČIL RnDr. MARTU BOCZKOVOU A VELITELE JSDH KOPYTOV FRANTIŠKA MLYNKECE ŽE ZA ZÁDY MĚSTA OSLOVILI MŽP VE VĚCI DOTAZU O DOTACI Z MŽP. A ZDŮRAZNIL, ŽE NEMÁ DŮVĚRU V TĚCHTO DVOU VÝŠE JMENOVANÝCH. NA DOTAZ ZASTUPITELE Mgr. MARYŠKY JAKÝ JE DŮVOD ODVOLÁNÍ VELITELE JEDNOTKY SDH KOPYTOV, STAROSTA MĚSTA SDĚLIL, ŽE TO NEBUDE NA ZASTUPITELSTVU SDĚLOVAT. DÁLE ZMÍNIL, ŽE NEMÁ DOPOSUD NÁVRH NOVÉHO VELITELE, A ŽE ZVAŽUJE ZRUŠIT VÝJEZDOVOU JEDNOTKU. STAROSTA UVÁDÍ, ŽE MÁ PÍSEMNÉ SCHVÁLENÍ ZRUŠIT JEDNOTKU ZE STRANY HZS MSK.

18 Videa ze zastupitelstva Města Bohumín zde:

19 Video ze zastupitelstva Města Bohumín zde:

20 DNE 28. 02. 2012 BYL Ing. LUMÍREM MACUROU SVOLÁN TÝM KROPÍCÍCH VOZŮ
DNE BYL Ing. LUMÍREM MACUROU SVOLÁN TÝM KROPÍCÍCH VOZŮ. PŘI ZAHÁJENÍ SCHŮZE MÍSTOSTAROSTA Ing. LUMÍR MACURA PODOTKL, ŽE CHCE CELÝ TÝM UVĚDOMIT, ŽE V ŽÁDOSTI, KTEROU MĚSTO PODALO NA MŽP NEBYLO SPECIFIKOVÁNO KOMU BUDE CISTERNA PŘEDÁNÁ DO UŽÍVÁNÍ

21 DNE BYLA OSH KARVINÁ SVOLÁNA SCHŮZE ZÁSTUPCŮ SH ČMS, HZS A MĚSTA BOHUMÍN. NA TUTO SCHŮZI VEDENÍ MĚSTA NEDORAZILO A NEBYLO SCHOPNÉ ANI OMLUVIT SVOU NEÚČAST. SDH I JSDH KOPYTOV NA TÉTO SCHŮZI ZÁSTUPCŮM SDĚLILO, ŽE STOJÍ ZA SVÝM VELITELEM. ČLENY JSDH I SDH BYLO NA SCHŮZI SDĚLENO, ŽE VŮČI JSDH JE JIŽ DELŠÍ DOBU ZE STRANY MĚSTA BOHUMÍN STUPNUJÍCÍ SE ZAUJATÝ PŘÍSTUP - ZEJMÉNA ZÁKAZY MÍSTOSTAROSTY. SDH I JSDH SE NA TOMTO JEDNÁNÍ DOHODLO, ŽE V RÁMCI UROVNÁNÍ VZTAHU MEZI MĚSTEM A JSDH NAVRHUJE STAROSTOVI NOVÉHO VELITELE. JE TŘEBA ZMÍNIT, ŽE VÝROKY Ing. PAVLA HAASE SMĚŘOVALY K OBHAJOBĚ MĚSTA. ROVNĚŽ VELITEL STANICE HZS BOHUMÍN Ing. PŘEMYSL ŠVAJDA KŘIVĚ OBVINIL JEDNOTKU, ŽE JEJ OBCHÁZÍ, A ŽE SE JEDNOTKA OBRÁCÍ PŘÍMO NA KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ. NA TOTO KŘIVÉ OBVINĚNÍ, KTERÝM DNE STAROSTA MĚSTA OSOČIL VELITELE JEDNOTKY, BYLO FRANTIŠKEM MLYNKECEM SDĚLENO, ŽE SE ŘÍDIL POKYNEM Ing. PAVLA HAASE ZE DNE TENTO POKYN DOSTAL KAŽDÝ VELITEL JEDNOTKY V CELÉM OKRESE KARVINÁ (V PŘÍPADĚ PROBLÉMU S VÝJEZDEM SE OBRÁCEJTE NA Ing. RADIMA KUCHAŘE A POŠLETE KOPII PAVLU HAASOVI). V LISTOPADU 2011 V KOPYTOVĚ HOŘELO A MÍSTNÍ KOPYTOVSKÁ JEDNOTKA NEBYLA POVOLÁNA (NA MÍSTO UDÁLOSTI DORAZILI OKOLNÍ JEDNOTKY) SE VELITEL JEDNOTKY F. MLYNKEC ŘÍDIL DLE POKYNU Ing. PAVLA HAASE.

22 BYLO PODÁNO PRO MĚSTSKOU ČÁST ŠUNYCHL.
DNE STAROSTA MĚSTA SVOLAL JSDH KOPYTOV NA RADNICI, KDE CELÉ JEDNOTCE SDĚLIL NÁVRH NA ZRUŠENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY V KOPYTOVĚ. NA TÉTO SCHŮZI BYLO JEDNOTKOU ŘEČENO, ŽE NÁVRH ZRUŠIT JEDNOTKU NENÍ ADEKVÁTNÍ VŮČI JEDNOTCE ZA TISÍCE ODPRACOVANÝCH HODIN NA BUDOVĚ HZ, A 15-TI LETÉ ZÁSLUŽNÉ AKTIVNÍ ČINNOSTI JSDH. DÁLE BYL MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA Ing. MACUROU POPŘEN PODVOD S CISTERNOU. JEHO VÝROK ZNĚL: BYLO PODÁNO PRO MĚSTSKOU ČÁST ŠUNYCHL. ZE STRANY JSDH KOPYTOV MU BYLO SDĚLENO, ŽE CELÁ JEDNOTKA VÍ O PODVODU, A ŽE LŽE. POTÉ MÍSTOSTAROSTA SDĚLIL, ŽE BRATŘI MLYNKECOVÉ JSOU DIKTÁTOŘI A KRMÍ NESMYSLY CELÝ KOPYTOV A CELOU JEDNOTKU. NÁSLEDNĚ VŠICHNI ČLENOVÉ JEDNOTKY MĚSTU SDĚLILI, ŽE JSOU DOSPĚLI A ŽE NIKDO S NIMI NEMANIPULUJE. CELÁ JEDNOTKA SI STOJÍ ZA NÁZOREM - ZAUJATÉHO PŘÍSTUPU MĚSTA VŮČI JEDNOTCE. MÍSTOSTAROSTA MACURA JEDNOTCE SDĚLIL, ŽE SI VÁŽI JEJÍ DLOUHOLETÉ PRÁCE. VELITEL JEDNOTKY FRANTIŠEK MLYNKEC ODVĚTIL PANU MÍSTOSTAROSTOVI: KDYBY JSTE SI VÁŽIL PRÁCE KOPYTOVSKÝCH HASIČŮ, TAK DNES NESEDÍME NA TOMTO JEDNÁNÍ, KDE STOJÍME PŘED NÁVRHEM NA ZRUŠENÍ JEDNOTKY. PAN STAROSTA OPĚT OSOČIL F. MLYNKECE, ŽE OBCHÁZÍ VŠECHNY A OBRÁCÍ SE NA ŘEDITELSTVÍ HZS MSK. F. MLYNKECEM BYLO SDĚLENO, ŽE SE ŘÍDIL JEN POKYNEM Ing. PAVLA HAASE, ŽE MÁ OPĚT ZKRESLENÉ A NEPRAVDIVÉ INFORMACE.

23 DNE 23.04.2012 BYL ZASTUPITELSTVEM MĚSTA BOHUMÍN SCHVÁLEN NÁVRH ZRUŠENÍ JEDNOTKY
SDH BOHUMÍN - KOPYTOV.

24 KOPYTOVŠTÍ HASIČI BYLI ZRUŠENI NA ZÁKLADĚ ODHALENÍ PODVODU S NÁKUPEM CISTERNY Z ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ZRUŠENÍ JEDNOTKY SDH KOPYTOV BYLO DLOUHOLETÝM ZÁMĚREM MÍSTOSTAROSTY Ing. MACURY, O TOM SVĚDČÍ JEHO ZAUJATÉ ZÁKAZY).


Stáhnout ppt "PODVOD S CISTERNOU = LIKVIDACE JEDNOTKY KOPYTOVSKÝCH HASIČŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google