Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení výtahu po AS-i sběrnici

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení výtahu po AS-i sběrnici"— Transkript prezentace:

1 Řízení výtahu po AS-i sběrnici
Katedra elektrotechniky a automatizace Řízení výtahu po AS-i sběrnici Projekt je zaměřen na ukázku modelu řízení několikapodlažního výtahu v laboratoři Robotů a_manipulátorů Katedry elektrotechniky a_automatizace. Ukázka spočívá v prezentaci moderního pojetí řízení v automatizovaném systému. Systém je postaven na průmyslové komunikační sběrnici AS-i a je řízen PLC systémem od firmy IFM. Úvod Rychlý rozvoj průmyslové automatizace s sebou nese potřebu zavádět do výuky moderní prostředky řízení a seznámit tak studenty s_postupy řešení možných úkolů automatizace. PLC a vizualizace procesu je naprogramována v nástroji CoDeSys, který v_standardu IEC shrnuje všechny potřebné nástroje pro programování. Rozbor situace Systém výtahu se skládá z řídicí části, která slouží i_jako ovládací pult vnitřní části kabiny, z výtahové čtyř podlažní šachty s kabinou. Výtahová šachta je vybavena potřebnými snímači pro určení polohy kabiny, signalizaci otevřených dveří a přítomnosti nákladu v kabině. Většina polohových snímačů je magnetických, pro zjištění otevřených dveří a signalizaci průchodu dveřmi jsou použity optické závory. Pro zjištění polohy kabiny je dále použit inkrementální snímač otáček. Funkce bezpečnosti - pro uvolnění napájení na pohon výtahu jsou využity senzory na průchod dveřmi, magnetické senzory detekující zavřené šachetní dveře na každém z pater, které se nedají uzamknout (nemají zámek) a funkční tlačítko z_vizualizace. Řešení řízení pohonu - pohon je řízen za pomocí řídícího modulu AC2260, pozice pater jsou definovány na základě hodnoty z enkodéru za pomocí SW k jednotce AC2260. Volby pater jsou následně vyvolávány za pomocí BIN vstupů. Jednotka AC2260 potřebuje pro správné odměření pater a fungování nastavit referenci. Reference se nastavuje po každém zapnutí sestavy tzn. po přivedení el. proudu na jednotku AC2260. Referenční bod se nachází v suterénu. Najetí je automatické po stisknutí blikajícího tl. STOP Jednotka AC2260 dává za pomocí BIN výstupů signál o platné referenci a dosažené pozici patra. Pokud zastavím pohyb porušením bezpečnosti, tak se nedá přivolat výtah z patra (mimo kabinu) odkud vyjel, než se zastavil. Ovládání a přivolání výtahu - Ovládání z výtahu je řešeno v samostatném prog. bloku kabina_ovl. Jeho podmínkou je zatížená kabina a zavřené dveře kabiny. Šachetní ovládání výtahu (přivolávání) je řešeno v bloku přivoláváni, kde se řeší zavolání výtahu na základě směru jízdy (při použití tzv. sběru). Sběr je řešen také v bloku přivoláváni. Pokud je kabina zatížena a jede ve stejném směru, jako byl zvolen směr na šachetním ovládání a_projíždí patrem kde bylo stisknuto přivolání, tak se zaktivuje funkce sběru a kabina se zastaví pro nabrání cestujícího, který výtah přivolal. Po nastoupení do kabiny je potřeba znovu zvolit patro, kam má kabina jet. Vizualizace - Vizualizace se skládá ze sedmi panelů. Jde o uvítací obrazovku a tři další panely ve dvou rozlišeních. Jsou to: kabina, patra, strojovna Rozlišení v panelech se dá přepínat za průběhu programu. Panel patra je vytvořen pouze pro sledování pohybu výtahu. Panel bezpečnost je vytvořen pro sledování stavu bezp. prvků na výtahu. Panel strojovna je pak následně vytvořen pro sledování, ale i ovládání celého výtahu. Ve všech obrazovkách je možnost zastavit pohon ručně (jen pro znázornění) Závěr Poděkování patří firmě IFM electronic, s.r.o. za věnování systému výtahu řízeného po AS-i sběrnici, zvláštní poděkování patří Zdeňku Haladovi za oživení a vytvoření HMI systému. Telefon: web: © KEA, TF, CZU v Praze 2012


Stáhnout ppt "Řízení výtahu po AS-i sběrnici"

Podobné prezentace


Reklamy Google