Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLUŽBY PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ KLASTRŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLUŽBY PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ KLASTRŮ"— Transkript prezentace:

1 SLUŽBY PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ KLASTRŮ
ClusterForum pro inovace Petra Klůnová, Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank Praha,

2 OBSAH Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank
Dotační rozvojové financování Úvěrový proces Nabídka služeb UCB

3 UniCredit Bank Czech Republic – základní údaje

4 UniCredit Bank a ECC v ČR

5 Země kde skupina operuje skrz lokální banky ve kterých má významný kapitálový podíl
Země kde skupina operuje skrz vlastní pobočky, rep. kanceláře, bankovní dceřiné společnosti či investiční centra (Pioneer) Země kde skupina má zřízena Evropská kompetenční centra Představení těch, kdo k nim mluví

6 Strategie firemního bankovnictví UniCredit Bank
Kvalita služeb – individuální řešení pro firmy i segmenty: Největší společnosti s obratem přes 2 miliardy CZK Velké společnosti s obratem 150 milionů až 2 miliardy CZK Malé a střední společnosti (SME) s obratem do 150 milionů CZK Flexibilita a inovace: Profinancování velkých transakcí, ale zároveň dostatečná flexibilita potřebná pro malé a střední podniky Sofistikovaná finanční řešení nejen v pražské centrále, ale i prostřednictvím zkušených regionálních poradců a úvěrových specialistů Regionální specialisté zajistí díky svým kompetencím rychlé rozhodnutí o poskytnutí úvěru a pro malé a střední firmy je navíc připraven speciální úvěrový proces Významná pozice ve firemním bankovnictví: 13 % tržního podílu ve firemních úvěrech, 21 % tržního podílu ve firemních úvěrech v cizí měně Banka č.1 v ČR pro mezinárodní společnosti, banka č.1 ve financování komerčních nemovitostí Vedoucí pozice u projektového a strukturovaného financování

7 Banka a dotační rozvojové financování
Proč se banky zabývají dotačním financováním? Dotační peníze tvoří součást prostředí, ve kterém se klienti pohybují Banka zná klienty, jejich záměry a má s nimi navázány dlouhodobé vztahy Pokud nedostane prostředky klient, dostane je konkurence Ke kompletnímu finančnímu servisu náleží dotační poradenství Financování dotačních projektů Dotace nepostačuje jako zdroj pro financování projektu Žadatel se musí podílet vlastními zdroji a zajistit financování před inkasováním dotace (Předfinancování / spolufinancování investic) Prokázání finančních kapacit pro realizaci projektu: výpis z účtu žadatele o dotaci nebo partnera projektu úvěrový příslib (závazný / nezávazný) úvěrová smlouva (účelová / bezúčelová / …) UniCredit Bank vyplácí prostředky fondů EU a státního rozpočtu Proč se vůbec dotacemi zaobírají banky? Základní propojení – základní činností bank je financování

8 Financování rozvojových dotačních projektů
závazný příslib financování – banka posuzuje rizika úplně stejně jako u samotného financování Provedení dotačního auditu ze strany banky Nastrukturování financování dle skutečných podmínek schválené dotace překlenutí časového nesouladu mezi realizací a obdržením dotace (předfinancování: krátkodobé/střednědobé financování) financování záměrů (spolufinancování: dlouhodobé financování) vyplacení po ukončení projektu/etapy Hned v začátku si rozmyslete časový plán = KDY, CO budete od banky potřebovat (indikativní nabídka, závazná nabídka, úvěrový příslib, smlouva, …)

9 Možnosti financování I
Předfinancování překlenutí období od zahájení realizace projektu po obdržení prostředků z dotace krátkodobé / střednědobé úvěr splacen z prostředků dotace = banka nefinancuje podíl vlastních zdrojů klienta v projektu banka nefinancuje DPH banka přistupuje k rizikům stejně jako u klasického financování Rizika platební – pokryto příslibem dotace performační = jestli klient splní podmínky dotace banka zkoumá bonitu klienta i kvalitu projektu příslib dotace není zajištění úvěru zdroje splácení – primární = dotace

10 Možnosti financování II
Spolufinancování projektu střednědobé / dlouhodobé platí předešlé podmínky vzhledem k časovému faktoru přísnější posuzování zdrojem splácení nejsou dotace –> podrobněji se posuzuje projekt -> primární zdroj splátek = cash flow firmy vždy požadavek na podíl vlastních zdrojů klienta ! Budu potřebovat, aby banka „jen“ předfinancovala dotační část investice, nebo potřebuji její podíl na financování celého projektu?

11 Podklady potřebné pro vyhodnocení záměru
Projektový záměr (v různých fázích: myšlenka / fiše / komplet) Účetní výkazy Výpis z OR Popis vztahů a vazeb (vlastnic./ekonom. vztahy, struktura majetku atp.) Finanční plán (zohlednění dopadů projektu na hospodaření) Požadavky na cizí zdroje (účel, částka, splatnost a její forma atp.) Nechceme nic navíc, než klient musí mít zpracované pro dotační projekt Bankovní poradce / analytik může poskytnout cenné připomínky, upozornit na rizika projektu…

12 Schéma úvěrového procesu
Předkonzultace

13 Zpracování úvěrového případu
Popis projektu, struktury financování, informace o společnosti Hodnocení finančního zdraví Analýza trhu, pozice, konkurenceschopnost, vývoj Management, účetnictví, vybavení atp. Hodnocení firemní skupiny CO je pro banky důležité? Co zejména může ohrozit ochotu banky financovat? CO z toho lze řídit… Můžeme to nějak konkrétněji vztáhnout na zdravotnictví? Na základě těchto dokumentů a informací banka vyhodnotí můj záměr

14 Předpoklady úspěšnosti
Rozhodující je smysluplnost a rentabilita záměru a bonita klienta poraďte se o investici, hledejte oponenta, kritický pohled Buďte realisté: záměry je možné přizpůsobovat, ale ne přebudovávat Zajistěte včas prostředky na spolufinancování a předfinancování projektu Komunikujte s finanční institucí již v počátečních fázích plánování a přípravy projektu Hlídejte si Vaši bonitu. Bonitu nezkoumá pouze banka, ale také poskytovatel dotace aktivně ovlivňujte vlastní ratingové hodnocení Obecně platí, že přislíbená dotace/podpora neslouží k zajištění úvěru Schválení dotace není konec, ale začátek spolupráce Pravidlo 2+1: kde bylo použito, tam se 100% vyplatilo Co má klient chtít od (dobré) banky v dotační oblasti?

15 Předfinancování projektu – kontokorent
SME kontokorent Krátkodobé úvěry, splatnost max. 1 rok Krátkodobé bankovní záruky, treasury obchody, akreditivy atd. Příjemci úvěru – firemní klienti, tj. právnické osoby s celkovým ročním obratem CZK 30 – 250 milionů Maximální výše rámce Celkový rating Zajištění Maximální výše úvěrového rámce Omezení poskytované výše 1+ až 4- Avalovaná bianco-směnka a/nebo další zajištění CZK 10% ročního účetního obratu Jiné zajištění nebo bez zajištění CZK 5% ročního účetního obratu 5 + až 6 CZK 6- až 10 Neposkytuje se

16 Co nabízí UCB klastrům? informační podpora
informování o zaměření dotačních titulů a dalších forem veřejného financování dotační audit odborná pomoc při vyhledávání dotací a podpor pro investiční záměry klientů konzultace v oblasti tvorby projektů jak vytvořit projekt? co všechno tvorba obnáší? plánování finančních toků a zajištění zdrojů financování předfinancování, spolufinancování; nastrukturování dle podmínek schválené dotace konzultace v oblasti řízení a monitoringu projektů obdržením dotace/příspěvku vše nekončí, ale teprve začíná Co má klient chtít od (dobré) banky v dotační oblasti? zpracování projektových žádostí ve spolupráci se smluvními partnery banky ověřená spolupráce na desítkách projektů klientů finální výplata prostředků strukturálních fondů na účet žadatele od vyplácíme prostředky strukturálních fondů kontakt a mezinárodní spolupráce se sítí ECC ve skupině výměna know-how a zkušeností Kontaktujte finanční instituci ještě před zahájením příprav

17 Dotační příležitosti – nejvýznamnější programy
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Operační program Podnikání a inovace Technologie pro výzkum a vývoj, inovační projekty Zavádění ICT v malých a středních podnicích Investice do nemovitostí Marketing na zahraničních trzích Školící střediska Úspory energie a obnovitelné zdroje Podpora klastrů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělávání zaměstnanců Rovné příležitosti aj. NÁRODNÍ PROGRAMY Investiční pobídky Podpora investic ve formě slevy na dani Aktuální novelizace zákona Program TIP Podpora projektů výzkumu a vývoje Resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu OSTATNÍ EVROPSKÉ PROGRAMY 7. Rámcový program Podpora aktivit v oblasti VaV, inovací a technologického rozvoje na úrovni EU

18 Kontakty Petra Klůnová Evropské kompetenční centrum
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Naměstí Republiky 3a Praha 1


Stáhnout ppt "SLUŽBY PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ KLASTRŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google