Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace poskytovatelů zdravotní péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace poskytovatelů zdravotní péče"— Transkript prezentace:

1 Komunikace poskytovatelů zdravotní péče
Komunikace příjemců zdravotní péče Milan Cabrnoch Pavel Hronek Tomáš Mládek

2 IZIP zdravotní knížka pacienta na Internetu
Milan Cabrnoch Pavel Hronek Miroslav Ouzký Tomáš Mládek

3 Nelze oddělit poskytovatele a příjemce
neexistují data, která zná ošetřující lékař a neměl by je znát jeho pacient neexistují data, která zná pacient a neměl by je znát jeho ošetřující lékař porucha komunikace vede ke ztrátě kvality spotřeby a poskytování péče utajování informací vede ke ztrátě důvěry méně informací znamená nižší kvalitu zdravotní péče a to nechce nikdo

4 Regionální charakter nemá ani péče, ani komunikace
regionalizace zdravotnictví byla a je chybným politickým rozhodnutím, kterému se nepodřídí ani pacienti, ani lékaři, ani informatici namísto regionálního omezování se zdravotnictví globalizuje

5 Regiony ve zdravotnictví
regiony (kraje) jsou pouze dočasnými majiteli několika málo zdravotnických zařízení a úřady pověřenými přeneseným výkonem státní správy regiony nemají žádnou odpovědnost za zdravotní péči směrem k občanům, tuto odpovědnost nese stát krajská koncepce zdravotní péče je nebezpečný nesmysl!

6 Co je cílem? Cílem všeho snažení ve zdravotnictví je dostupná a kvalitní zdravotní péče.

7 Kvalitu zdravotní péče ovlivňuje rozhodování
rozhodování pacienta rozhodování lékaře není jen kvalita poskytování, ale i kvalita spotřeby

8 Kvalitu rozhodování ovlivňují dostupné informace
znalosti - informace bez vztahu k pacientovi data - informace vztažené k pacientovi informace relevantní zpracovatelné

9 Data musí být dostupná v okamžiku rozhodování
Při poskytování zdravotní péče vzniká velké množství dat získaných s vynaložením značných nákladů: materiální personální rizika pacienta čas - vždy místo - tam, kde se rozhoduje obvykle tam, kde je pacient

10 Kdo rozhoduje? pacient lékař zda bude spotřebovávat péči
kde bude spotřebovávat péči jakou péči bude spotřebovávat lékař diagnóza terapie

11 Společné rozhodování Pacient i lékař rozhodují společně.
a) lékař rozhoduje a pacient rozhodnutí přijímá b) lékař doporučuje a pacient rozhoduje Vzhledem k tomu, že se oba podílí na rozhodování, mají mít oba přístup k datům.

12 Zacházení s daty komu data patří kdo má právo s daty nakládat
pacientovi tomu, kdo je získal tomu, kdo je interpretoval kdo má právo s daty nakládat souhlas pacienta

13 Organizace péče a komunikace
Komunikace mezi zdravotnickými zařízeními závisí na organizaci poskytování zdravotní péče. Klíčovou roli při organizaci péče a tedy i při komunikaci hraje pacient a jeho praktický lékař.

14 Péči organizuje pacient (model „chaos“)
pacient sám vyhledává jednotlivé lékaře bez další vazby mezi nimi navzájem lékaři nemohou komunikovat mezi sebou, protože o sobě nevědí funguje pouze komunikace prostřednictvím pacienta

15

16 Model „řetěz“ pacient vyhledá jednoho lékaře a ten jej posílá k dalším lékařům odesílající lékař může zaslat data tam, kam odesílá pacienta, ale jen ta, která má k disposici v okamžiku odesílání řetěz funguje dokud se nepřetrhne

17

18 Model „síť“ pacient vyhledá lékaře, který jej posílá dalším lékařům, kteří si pacienta navzájem posílají „sem a tam“ lékaři mohou pacienta vybavovat daty, která mají k disposici koordinovat výměnu dat je velmi obtížné, péče se multiplikuje a data se ztrácí

19

20 Model „hvězda“ pacient vyhledá lékaře (praktika), který koordinuje další péči koordinující lékař shromažďuje data a zasílá je tam, kam odesílá pacienta pokud je koordinující lékař kvalitní, výměna dat je kvalitní, brání se multiplikaci péče a zkvalitňuje a zrychluje se rozhodování

21

22 Konsilium koordinující lékař požádá jiného lékaře o konsilium
konsiliář neindukuje žádnou další péči a vrací pacienta koordinujícímu lékaři s doporučením dalšího postupu

23 Předání do péče dočasné nebo trvalé
lékař převezme pacienta do péče pro určitý problém, indukuje další péči, koordinujícímu lékaři zasílá zprávy v případě více než jednoho současného předání je problém s koordinací

24 Povinnosti lékařů (§21 z 48/1997 Sb.)
vybavit pacienta předávaného jinému lékaři informacemi potřebnými pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče zaslat zprávu o poskytnuté péči lékaři, který pacienta „poslal“, obvykle registrujícímu praktickému lékaři

25 Realita lékař často neví, komu pacienta předává, kde pacient bude pokračovat v péči lékaři často zprávy nezasílají, i když vědí, komu by je zasílat měli v zákonu není sankce

26 Kdo doplácí na chyby při předávní dat?
pojišťovna hradí zbytečně poskytnutou péči lékař poskytuje zbytečnou péči indukuje zbytečnou péči pacient nese rizika spojená se získáváním již získaných dat dostává péči nižší kvality a později

27 Závěry dostupnost dat je významným kriteriem kvality zdravotní péče
dostatečné výměně dat mezi lékaři brání nekoordinované poskytování péče a důvěrný charakter dat zásadní zájem na fungující výměně dat a na jejich dostupnosti při rozhodování má pacient

28 Řešení systémová změna zrušit svobodnou volbu lékaře
zavést koordinované poskytování zdravotní péče péče jen na základě doporučení sankce na lékaře, kteří nepředali data zrušit ochranu osobních dat v rámci resortu

29 Řešení To nikdo nechce! systémová změna zrušit svobodnou volbu lékaře
zavést koordinované poskytování zdravotní péče péče jen na základě doporučení sankce na lékaře, kteří nepředali data zrušit ochranu osobních dat v rámci resortu To nikdo nechce!

30 Správné řešení dát informace pacientovi!
pacient má největší zájem na jejich dostupnosti, protože má největší zájem na kvalitě zdravotní péče pacient je vždy tam, kde se poskytuje zdravotní péče pacient nemá problém s ochranou osobních údajů a jejich poskytováním, protože jsou jeho

31 Řešením je zdravotní knížka pacienta
není řešením ideálním ale je řešením pro dnešní den vypořádá se s ochranou osobních dat vypořádá se s „chaosem“ ve spotřebě i při poskytování péče je aplikovatelná v dnešní úrovni technologickém prostředí náklady jsou přijatelné a jsou zlomkem úspor

32 Zdravotní knížka není sen, ale běžná praxe
zdravotní knížka je výhradním vlastnictvím pacienta objem a kvalitu informací ve zdravotní knížce ovlivňuje pacient a jeho ošetřující lékaři zdravotní knížka je kompatibilní se všemi způsoby práce se zdravotními daty současný stav projektu IZIP


Stáhnout ppt "Komunikace poskytovatelů zdravotní péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google