Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní užívání energie v průmyslu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní užívání energie v průmyslu"— Transkript prezentace:

1 Efektivní užívání energie v průmyslu
Petr Sopoliga, Vlasta Švejnohová, Lucie Kochová ENVIROS, s.r.o. Listopad 2009 Za obsah této prezentace odpovídají pouze její autoři. Prezentace nepředkládá názor Evropské Unie. Evropská Unie není zodpovědná za využití uváděných informací.

2 Úvod Proč průmysl? Průmysl je jedním z hlavních spotřebitelů energie

3 Cíl učebnice Seznámení s:
Jak se energie používá ve výrobních procesech? Jaké jsou problémy se spotřebou energie v tak velkém měřítku? Kde můžeme omezit ztráty, plýtvání? Jak udělat výrobní procesy energeticky efektivnější?

4 Zaměření Zaměření na efektivní užívání energie v průmyslu a inženýrství Učebnice obsahuje užitečné informace hlavně pro studenty zaměřené na Ekonomiku a Inženýrství

5 Obsah Úvod do tématiky - Energie Zdroje energie
Přeměna energie a její užití v průmyslu Přeměna energie (Energonositelé) Užití v průmyslu Energetický Management Případová studie: Efektivní užití energie v Papírenském průmyslu

6 Orientace v učebnici Definice: označuje výraz a vysvětluje jeho význam
Pamatuj: označuje něco důležitého, podnět nebo zásadní informaci. Na tyto piktogramy dávejte pozor! Učební látka: Tento piktogram je na začátku každé kapitoly a uvádí, co bude v dané kapitole předmětem výuky Pokus, cvičení nebo činnost: Tento piktogram označuje něco, co máte udělat na základě prostudované látky Webový odkaz: Ukazuje internetovou adresu, kde můžete získat více informací

7 Orientace v učebnici Odkaz: Označuje, odkud informace pochází
Případová studie: Zde uvádíme skutečný příklad z průmyslového odvětví nebo podniku Klíčové body: toto je souhrn (obvykle v řádcích označených puntíkem jako odrážkou) toho, co jste již obsáhli, obvykle se nacházejí na konci kapitoly Otázka: označuje náš dotaz, vyžadující vaši odpověď, nachází se zejména na konci kapitoly

8 Kapitola 1 – Úvod do tématiky týkající se energie
Co je energie a jaký má význam? Environmentální problémy spojené s výrobou energie ve velkém měřítku. Jak závisíme na energii? Spotřeba energie. Jaké používáme jednotky energie a výkonu?

9 Kapitola 1 – Cíle Studenti by měli:
Získat povědomí o „Energii“, co to je a jak jsme na ni závislí Získat zkušenosti v odhadu množství energie, které je potřebné pro různé věci v každodenním životě Porozumět údajům o energetické spotřebě různých spotřebitelů

10 Kapitola 1 – Tipy pro výuku
Nechat studenty, aby zjistili, kde sami užívají a závisí na energii – skupinová práce Zjistit kolik energie je spotřebováno různým vybavením či činností v každodenním životě studentů

11 Kapitola 2 – Zdroje energie
Jaké jsou dnes využívané hlavní zdroje energie? Kolik z nich tvoří obnovitelné zdroje? Problémy spojené s neobnovitelnými zdroji energie (fosilní zdroje a jaderná energie)

12 Kapitola 2 - Cíle Studenti by se měli naučit:
Jaká je struktura využití primárních zdrojů energie Jaké je nynější a možné budoucí využití obnovitelných zdrojů v zemích EU O problémech spalování fosilních a jaderných paliv (vrchol ropné produkce, znečištění, atd.)

13 Kapitola 2 – Tipy pro výuku
Zkuste určit jasný rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie - diskusí o problémech s fosilními palivy (práce ve skupině, klady versus zápory) Dejte studentům zjistit, kde a jestli naleznou využití obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí Určit problémy emisí skleníkových plynů pomocí zpráv (možná místní), médií nebo internetu

14 Kapitola 3: Přeměna energie a její využití v průmyslu
Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol: 3.1 Přeměna energie (Energonositelé) 3.2 Využití v průmyslu (Úroveň II)

15 3.1 - Přeměna energie (Energonositelé)
Jací jsou nejběžnější energonositele? Jak jsou vyráběna paliva a elektřina? Jak je energie přeměňována? Jak vypadají energetické toky pro celou zemi a jak velké je množství energie potřebné pro průmysl? (->Úroveň II) Co je národní energetická bilance(-> Úroveň II)

16 Kapitola 3.1 - Cíle Studenti by se měli dovědět:
Informace o hlavních nositelích energie používaných v dnešní době - vysvětlení výroby paliva a elektrické energie

17 Kapitola Cíle O možnosti větší účinnosti výroby elektřiny - vysvětleno na příkladu elektráren s kombinovaným cyklem a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny O různých způsobech spotřeby energie celého státu - na příkladu Národní energetické bilance v Irsku

18 Kapitola 3.1 – Tipy pro výuku
Nechte studenty zjistit, jaké jsou hlavní zdroje výroby elektrické energie v naší zemi Pokuste se se studenty určit všechny obnovitelné zdroje energie, které se u nás používají pro výrobu elektřiny

19 Kapitola 3.2 - Konečné použití energie v průmyslu
Kde jsou značné ztráty energie v různých typech průmyslových zařízení (kotle, ventilátory, stlačený vzduch, atd.)? Jak lze omezit energetické ztráty? Jaké kapaliny používáme pro chlazení a vytápění?

20 Kapitola Cíle Kapitola 3.2 obsahuje převážně informace na úrovni II, tj. převážně pro studenty zaměřené na inženýrství

21 Kapitola 3.2 - Cíle Studenti by měli získat informace:
O hlavních spotřebitelích energie v průmyslových závodech – na příkladech O potenciál dosažení vyšší účinnosti - je probírán na různých průmyslových zařízeních (kotle, elektromotory, atd.)

22 Kapitola 3.2 – Tipy pro výuku
Pročtěte důkladně se studenty všechny části továrny v Příručce (kotle, ventilátory, apod.), a zaměřte se zejména na potenciál jejich optimalizace Popřemýšlejte o exkurzi do průmyslového závodu a pokuste se najít možné úspory energie v různých výrobních procesech

23 Kapitola 4: Energetický Management
Co je to Energetický Management? Jaké jsou klíčové části Energetického Managementu? Jaké jsou cíle systému hospodaření s energií? Jak zavést takový systém doma/do školy/do výroby?

24 Kapitola 4 - Cíle Seznámit studenty s přínosy EM pro společnost - značené různými příklady Diskusí o energetické politice, by studenti měli pochopit, že opatření v oblasti energetické účinnosti mají vliv na celou společnost Studenti by se měli dozvědět, že systematický přístup je nejlepší způsob, jak zvýšit energetickou účinnost

25 Kapitola 4 – Tipy pro výuku
Pokuste se vypracovat energetickou politiku pro vaší školu Implementujte jednotlivé kroky EM na příkladu své vlastní školy Pokuste se na vaší škole zřídit EM navržený studenty (s vaší pomocí)

26 Kapitola 5: Efektivní využití energie v papírenském průmyslu
Informace na Úrovni II o praktickém uplatňování opatření na úsporu energie Případová studie pro efektivní využívání energie v papírenském průmyslu Všeobecné informace o procesu výroby papíru Různé možnosti úspor energie v papírenském průmyslu Experimentální příručku "Jak vytvořit svůj vlastní papír"

27 Kapitola 5 – Tipy pro výuku
Zejména pro studenty zaměřené na inženýrství Pokuste se najít všechny energetické toky ve velkých průmyslových procesech Studenti by se měli naučit, jak jsou prováděna opatření na zvýšení energetické účinnosti v průmyslovém procesu Na experimentu "Udělej si svůj vlastní papír" ukažte studentům, kde je ve velkém průmyslovém procesu energie zapotřebí (sušení, topení atd.)

28 Otázky? Rádi zodpovíme vaše dotazy…


Stáhnout ppt "Efektivní užívání energie v průmyslu"

Podobné prezentace


Reklamy Google