Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká krajina aneb Kde domov můj?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká krajina aneb Kde domov můj?."— Transkript prezentace:

1 Česká krajina aneb Kde domov můj?

2

3 Česká krajina – Kde domov můj?
Harmonická krajina je tvořena ve středním klimatickém pásmu nejen v České republice, ale i v sousedních zemích Střední Evropy mozaikou lesů, luk a pastvin, polí, je prostupná sítí citlivě vedených cest pro pěší a cyklisty – zde na příkladu krajinné partie mezi Horními Štěpanicemi a Beneckem v Krkonoších

4 Česká krajina – Kde domov můj?
Takto harmonicky však nevypadá zdaleka celé státní území. Česká krajina je v různé míře osídlená, od soliterů hradů a zámků, klášterů či poutních kostelů v krajině, malých vesnic přes městečka a města až po velké mnohasettisícové až milionovou metropoli hlavního města Prahy, s různou mírou citu zapojení do okolní krajiny.

5 Česká krajina – Kde domov můj?

6 Česká krajina – Kde domov můj?

7 Česká krajina – Kde domov můj?

8 Česká krajina – Kde domov můj?
Ne jen lidské osídlení však ovlivňuje krajinu a její ráz od zcela či málo pozměněného přírodního charakteru až po krajinu silně urbanizovanou. Jsou to i další lidské aktivity, někde kultivující, jinde krajinu devastující, jako jsou dopravní a technická infrastruktura, charakter hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, vodní hospodářství, těžba surovin, rekreace…

9 Česká krajina – Kde domov můj?

10 Česká krajina – Kde domov můj?

11 Česká krajina – Kde domov můj?

12 Česká krajina – Kde domov můj?

13 Česká krajina – Kde domov můj?

14 Česká krajina – Kde domov můj?
Považuji za tragedii, když významný krajinný prvek, chráněný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – vzrostlý les, který je navíc podmínkou a předpokladem plnění dalších mimoprodukčních funkcí - klimatické, vodoakumulační, půdoochrané, rekreační a dalších, ničí vadným managementem sám orgán ochrany přírody a krajiny – MŽP a Správa NP a CHKO, jako tomu bylo v minulých letech na Šumavě. Následující obrázky Ing. Jana Lišky z VÚ LHM Jíloviště – Strnady jsou ze září 2011 a názorně ukazují důsledky: Vážně si někdo myslí, že v tomto stavu bude les tyto společensky důležité mimoprodukční funkce i pro území mimo NP plnit?

15

16

17

18

19

20 Česká krajina – Kde domov můj?
Lidská činnost má krajinu kultivovat, nikoliv ničit. Kultivovat znamená využívat jen přiměřeně její prostor a přírodní zdroje, zachovávat a rozhojňovat v krajině i osídlení jejich diverzitu, ekologickou stabilitu a krásu, bohatost vjemů, dostatek prostoru a vhodných podmínek i pro ostatní živé organismy. Cesta k tomu vede

21 Česká krajina – Kde domov můj?
přes uvědomělou, osvícenou a předvídavou lidskou činnost, schopnou předjímat budoucí důsledky našich dnešních rozhodnutí a vykonávanou pod odborným i veřejným dohledem. Takovou činností je, nebo by mělo být, komplementárně se doplňující územní a krajinné plánování,

22 Česká krajina – Kde domov můj
které dokáže do svého instrumentáře zahrnout i ekonomické a sociální aspekty vývoje, ne jen formální hodnocení vlivů na životní prostředí a v něm i na přírodu a krajinu a které bude mít ve společnosti dostatečný respekt, protože nebude vývoj v území pasivně dohánět desítkami zvenčí vynucených změn, ale bude jej předjímat. Takové bohužel zatím nemáme.

23 Česká krajina – Kde domov můj?
Nemáme je proto, že jsme dopustili rozdělení kompetencí, regulujících funkční využití a prostorové uspořádání krajiny, mezi mnoho úřadů, které se namísto účinné spolupráce vymezují navzájem konkurenčně a bojují o kompetence a prestiž, o prosazení skupinových namísto veřejných a dlouhodobých zájmů. A my voliči to politikům a úředníkům tolerujeme. To je třeba změnit.

24 Česká krajina – Kde domov můj?

25 Česká krajina – Kde domov můj?

26 Česká krajina – Kde domov můj?
Děkuji Vám za pozornost. Ing. arch. Martin Říha


Stáhnout ppt "Česká krajina aneb Kde domov můj?."

Podobné prezentace


Reklamy Google