Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senzací gastrozážitku, kde si kvazicelebrity čvachtaly na megabrownies, bylo přiznání čokolatiéra, že je pršutarián aneb Kde se berou nová slova, jak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senzací gastrozážitku, kde si kvazicelebrity čvachtaly na megabrownies, bylo přiznání čokolatiéra, že je pršutarián aneb Kde se berou nová slova, jak."— Transkript prezentace:

1 Senzací gastrozážitku, kde si kvazicelebrity čvachtaly na megabrownies, bylo přiznání čokolatiéra, že je pršutarián aneb Kde se berou nová slova, jak s nimi zacházíme a jakou mají životnost Jednota tlumočníků a překladatelů Jarní víkend s JTP aneb tlumočníci a překladatelé, jak na to? PhDr. Zdeňka Tichá ÚJČ AV ČR, v. v. i. Tel.:

2 Úvod nová slova – neologizmy; termín neologizmus sám o sobě „budí hrůzu“  nářky nad „úpadkem jazyka“ – zejména ve vrstvě lexikální, tj. slovní zásoby (nejviditelnější) – zároveň odpověď na otázku, jaké jsou nejčastější problémy spojené s užíváním neologizmů  v každé době se říká, že jazyk neustále upadá, že je horší František Ryšánek: čeština mohla být jazyk úplně dokonalý, kdyby byli Čechové někdy v 15. století vymřeli;  jazyk proměnlivý, vyvíjí se;  rozlišení stav jazyka x způsob užívání – nezobecňovat;

3 Úvod  mínění, že co je nové, je špatné; nejvíce odsuzována slova cizího původu; vyspělý jazyk přejímá jen to, co potřebuje slovo vafle – zpočátku odmítáno žemle – z německého Semmel (italského simila) veka – z německého Weck dalamánek – z francouzského pain d´Allemand, tj. německý chléb  „čistota jazyka“– otázka, co to vlastně je a jak se pozná  jazyk lze soudit podle osobního jazykového citu – u každého velmi odlišný (přechýlené názvy – rekordmanka, barmanka; evergreen Česko)

4 Úvod  V. Mathesius: „Můžeš-li něco říci dvěma způsoby, je jeden z nich špatný.“ varianty – slohová, významová diferenciace (pondělí, úterý – pondělek, úterek; duben, květen – apríl, máj; ismus/izmus; – správné x nesprávné: v různých stylech různé – účelnost;  personifikace jazyka: jazyk něco nesnáší, nechce / chce: např. „nesnáší složeniny“ – dnes jiná situace, složeniny v jazyce přibývají  jazyk lze měnit, v jazyce lze něco nařídit, i / zejména prostřednictvím ÚJČ (příklad z minulosti – názvy měsíců z latinských názvů – január, február…)

5 Dělení slovní zásoby  dělení slovní zásoby podle časových příznaků  slova zastaralá  archaizmy – vytlačovány z užívání; příznakové synonymum k neutrálnímu slovu Podle jazykové struktury: lexikální: bradýř – holič, šlojíř – závoj, dospělec, ctitelkyně; silozpyt – fyzika, libomudrctví – filozofie; anžto, anobrž; hláskové: mučedlník, šenkéř; slovotvorné: kabátec, sýrec; přátelstvo, hrdinstvo; sémantické: hotovost – vojsko = jednotka konající pohotovostní službu), branný = hlídač v bráně;  historizmy – označují věci, jevy zaniklé (věcné okruhy); řemdih = dřevěný obušek s palicí pobitou kovem (palcát, kyj), halapartna = kopí k bodání (sudlice), palaš = těžký jezdecký meč s ostřím na jedné straně; kaprál = desátník, lajtnant = poručík, práče = bojovník vrhající kameny z praku; práčě); mečíř (mečieř), platnéř = výrobce brnění; brnieř, klasný / poklasný = dohlížející při žních aj.; vuml, kádrovák)

6 Neologizmy Neologizmy jsou lexikální prostředky, které se charakterizují jako nové. Z diachronního hlediska – jednotky, které nejsou ve slovní zásobě minulé. Ze synchronního hlediska – nové jednotky, které mají šanci stát se jednotkou „langue“, tj. systému (x parole = mluva). V lexikologii – strukturní neologizmy, ne kontextové užití či záměrné deformace slov ap. (hamburger x „televizní hamburger“) Programovou náplní většiny nově vznikajících televizních kanálů nejsou přitom americké thrillery... Specializují se buď podle žánru..., nebo podle místa... Vůči všudypřítomným americkým „televizním hamburgerům“ představují pro diváka jakousi doplňkovou stravu. (LN ) citátové výrazy, např. zerou diet (= hladovka), life-guard (= plavčík) Hladovka - tzv. zerou diet - je pro domácí aplikaci nevhodná. Lze ji použít pouze po dobu hospitalizace, kdy je pacient pod lékařským dohledem. (Blesk magazín 45/1997) Vše se odehrává za nenuceného dohledu pozorných life-guardů, takže těm sportovněji založeným může chybět k úplné spokojenosti snad jen klasický bazén...(Sauna revue, 37/1997) Deformace slov – dětská slova (rodinná mluva)

7 Okazionalizmy – příležitostné výrazy
 okazionalizmy: příležitostně utvořená pojmenování vymezení – široké: všechna slova tvořená příležitostně v proudu řeči; – nejsou specifická pouze pro umělecký styl, vyskytují se ve všech komunikačních sférách; – využití širokého repertoáru slovotvorných způsobů a postupů. Nová slova v češtině Slovník neologizmů 1 (1998; SN1) – 159 výrazů, např.: antimanažer, autovzdělanec (= samouk), betonofil, časenka, kulateum, lunchovat, myšoman, ničič (= ničitel), odřevit (kancelář), okufrovaný, ospoilerovaný, otaškovaný, pmeumatikóza, pornolog, poslužbí, postplyšový, protinožní, sektobijec, sexpertka, sledovačka, stara, svalovkyně, svaložena, ureformovat, utransformovat, vackiáda, videogangster, vyignorovat se, vyimitovat, výročista, zauzlenec, zezbytečnit, zlatoslavičí, zmateriálnění, znovutatínkovství, zviditelňovadlo, životněprostřeďářský (ministr) Nová slova v češtině Slovník neologizmů 2 (2004; SN2) – 169 výrazů, např.: arcičajovník, automilec, bezpříběhovost, blbonáladový, děkujemák, doplomatština, filmovník, havlokracie, heteroláska, jánapřítelizmus, koňakovat, myšnout, otomizmus, technoodrhovačka, ultrakonzumní, veletunel, whiskomil, zatloukologie, zdvořilovština, zevling, ženskoženský

8 Příčiny a podmínky vzniku neologizmů
Příčiny vzniku neologizmů nové společenské vyjadřovací (pojmenovací) potřeby podmínky komunikace obecně, složení aktivních uživatelů jazyka; současnost – zvýšený (převažující) podíl mluvených projevů Podmínky vzniku neologizmů Vnější podmínky vzniku neologizmů potřeba pojmenovat nově se objevující věci, jevy; pojmenovat již existující věc, jev novým způsobem

9 Vnitřní podmínky vzniku neologizmů
stylistické básnické neologizmy – národní obrození: dol, kyn, bájný, ledný; ale také oslavenec, prázdnota, výšina; Halas: cucalka, lízalka, obžurka, nocula, pekelcování, rozmilovanost (Já se tam vrátím); současnost (1996) výbor s názvem Morgenstern v Čechách; obsahuje 21 lyrických grotesek německého básníka Ch. Morgensterna ve 179 překladech 36 autorů; báseň Das Hemmed: úvodní věta – Kennst du das einsame Hemmed? překlady: Znáš sirou košileli? (J. Hiršal) Znáš opuštěný košilej? (F. Vašek) Znáš ten chladný rozkošiled? (R. Dolejš) Opustlý košiláš to něco říká ti? (P. Komers) Znáš opuštěný košiloň? (M. Ryšavý)

10 Vnitřní podmínky vzniku neologizmů
 strukturní staré pojmenování nevyhovuje svou formou paroloď – parník; aeroplán – letadlo; rádio – rozhlas; televize, televizor – vypsána dokonce soutěž, návrhy např.: rozvid, přezřetna, obrazan, jevizor, světdoma, vidímvás; železná dráha – železnice, závodník ve sjezdu – sjezdař; boulař

11 Neologizmus neologizmus – vzhledem k době vzniku, k určité časové epoše 14. století J. Klaret: čtena 15. století: J. Hus: chvalník, obžerník, křivověrec J. A. Komenský: kolotání, školdozorce V. J. Rosa: přednosta, měšťanosta, časoslovo Národní obrození Mnoho novotvarů: vzduch, tklivý, půvab, okres, podnět, mrož, žralok; v odborném vyjadřování: rostlina, savec, čtverec, trojúhelník Přejímky: z polštiny: bedla, modřín, čolek, podmět; z ruštiny: pestík, krysa, treska, tuleň; ze srbochorvátštiny a slovinštiny: chaluha, chobotnice, lastura 50./60. léta 20. století: pětiletka, kolchoz, kombajnér, chozrasčot, nástěnka, znárodnit; mládežník, svazák, odborář, výsadkář; vrtulník, chladnička, mixér, panelárna, obrazovka; sputnik, lunochod

12 Neologizmus čtena f. písmeno, litera
chvalník, -a, masc., chvalitel, Lobredner. — Tento znamená svatý chvalníky (tak v rkp.) a ne následovníky, to jest ty, jenž svaté chválé a nenásledují HusPost. 152a. obžerník, -a m.; k obžerný, oběžrati sě expr. žráč, žrout, břichopas: řka [sv. Pavel], že jich bóh břicho jest, tověz obżernikow HusPostH 35a (srov. Ph 3,19); ti, jichž těla nad duší panují, jako jsú obżernici, smilníci HusPostH 161a (~B, ~D). – Srov. obžércě Další doklady po r. 1500 křivověřec, -řcě, křivověrec, -rcě m. kdo je jiné, nepravé viry (pohan, bludař, kacíř); křivopřísežník Vokabulář webový [on-line]. Verze [citováno ze dne ]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <

13 Pohyb ve slovní zásobě Ve slovní zásobě neustálý pohyb: na jedné straně se některá slova přestávají užívat, na straně druhé se objevují slova nová. Oba procesy odrážejí změny pojmenovávacích potřeb, a to jak jedince, tak i společnosti. – rozšíření novotvarů – určující potřeby společnosti; jevy dotýkající se života celé společnosti, např. bankomaty, platební karty, teleshopping, second-handy, mobilní telefony; nověji facebook, blog, baby-friendly, euroformulář, fair trade, food bloger/-ka, kyberstalking / stalking, atd. Vývoj slovní zásoby od 90. let 20. století: – společenské, politické a ekonomické změny; rozšíření nových oborů a profesních sfér (elektronické technologie, burzovní obchodování aj.); – zintezivnění mezinárodních kontaktů (příhraniční oblasti, zóny volného obchodu); Evropská unie; – změny v oblasti mediální komunikace (nové – komerční – televizní stanice, radiostanice, tisk) a přístupnější komunikační kanály (internet, počítačové sítě, sociální sítě).

14 Změny v hodnotících postojích
Změny v hodnotících postojích jedince i společnosti – odraz ve slovní zásobě – slova dříve neutrální jsou dnes spojena s negativními asociacemi (soudruh, brigáda socialistické práce, normalizace, agitovat; ale třeba i schůze); – vznikají pojmenování hodnotící a citově příznaková pro označení jevů spjatých s obdobím před rokem 1989 (totáč ‘období totalitního komunistického režimu’, stará struktura ‘kdo zastával významnou funkci před rokem 1989 a setrval v ní’); pro věci a jevy spjaté s obdobím vývoje společnosti v 90. letech 20. století, např. pravdoláskař, následně též pravdoláskovec, pravdoláskovník, pravdaláskista, pravdolaskavec. ; dále pak pravdoláskařský, pravdoláskovní, pravdoláskovník, i antipravdoláskařský (rétorika) a nakonec i klausoláskař. – vytváření citově příznakových pojmenování pro nové jevy (sametovka ‘sametová revoluce’, myšoman ‘kdo rád pracuje u počítače s myší’, překabátovat se ‘změnit politické přesvědčení, stranickou příslušnost’).

15 Vznik nových pojmenování
Vznik nových pojmenování v různých komunikačních situacích – věcná pojmenovávací potřeba: laptop = přenosný počítač ve tvaru kufříku, jogurtovač, počítačové pirátství; nověji hypotékář (Letos může změnit hypoteční banku zhruba padesát tisíc lidí a s tím, jak se loni převody hypotékářů ve velkém rozjely, začaly banky sčítat ztráty z "nedoběhnutých" obchodů.).; zumba, alpining = chůze na strojích v rytmu hudby, babybox, bageterie, blob, eurodiplomacie, dodanit, dovyprodukovat, vy/googlovat…); – snaha o ozvláštnění projevu, o vyjádření hodnotícího postoje nebo citového zaujetí: zimmerfreizmus, starosoudruh; později julínkovné – též cikrtovné, cikrtné, hegerovné; sobotkovec (i další pojmenování příslušníků stran, hnutí, jisté skupiny osob, např. haškovec, hušákovec, johnovec, tluchořovec); z doby poměrně nedávné (od roku 2010) veverky; b/Bártostrana, b/Bártagate, b/Bártapo, bártovec; deabelizace (politiky), deABLizovat; bátoriáda (L. Bátora); – některá slova jsou vázána na vznikovou situaci, na konkrétní příležitost, a proto se takovým slovům říká příležitostná (okazionální), např. panelákovizmus ve významu ‘pěstování panelové výstavby (za minulého režimu)’, žralokárium ‘zařízení pro chov žraloků’; julínkovatět („Pro mě je šokující, že doposud uvážlivý ministr Heger nám nějak julínkovatí,“ řekl stínový ministr zdravotnictví David Rath v narážce na exministra Julínka, který poplatky zavedl. (Metro ))

16 Autorská slova – výjimečně znám autor nového slova – autorská slova robot – J. Čapek know-howista ve významu ‘kdo zná na všechno řešení’ poprvé použil v tisku L. Vaculík; něcizmus je připisován T. Halíkovi; zvonofobie nalezneme v knize K. Kyncla; slovem půlkacíř sám sebe označil K. Kryl (následně se výraz ujal v literární kritice pro charakteristiku i jiných autorů). Z novější doby: kulich ve významu prominentní pacient (použil ředitel nemocnice v Motole M. Ludvík).

17 Šíření nových slov v úzu
Jistá část nově vzniklých jednotek se rychle rozšíří do běžného veřejného užívání, do běžného úzu; – zpravidla platí, že čím je jev běžnější a čím více se dotýká běžného života lidí, tím vyšší je pravděpodobnost, že se nový výraz rozšíří do běžného užití; – všeobecně známé výrazy jako např. platební karta, živnost; z novějších např. babybox; – výrazy vázané na profesní / zájmovou komunikaci jako např. býčí trh, joint venture; z novějších emo / emo styl (zkratka výrazu emoce, podle anglického emotions; označuje subkulturu, pro niž je typická punkově orientovaná móda a svébytný hudební styl; příslušníci (především teenageři) se projevují přecitlivěle, libují si v ponuré romantice, melancholii, kladou důraz na vlastní prožitky, někteří jsou fascinováni vším, co souvisí se smrtí, a mohou mít i sklony k sebepoškozování). Hlavní úlohu při šíření a ustalování nových pojmenování hraje dnes mediální sféra, která je v současnosti nejdůležitějším informačním kanálem.

18 Způsoby tvoření nových slov
 odvozování jména osob: daňař, džípař, batůžkář, ibiškář, krosař, lajnař (in-line brusle); akupunkturista, alternatista, bazarista, bestsellerista, drogista (drogy), fórista, inlajnista, jehovista, jetřebista, lobbista, scifista; pécéčkář, applista; baječ; bavič + přechýl. bavička, hrozič; ilegálník i ilegál + legál; obluzovač, povolovač, schvalovač, zakazovač; kamionér, parodizér, saunér (saunař), tatér; antikáceč, antivalentýnista, arciterorista; biketrialista; marmeládovač (Děti odrostly, štafetu hlavního rodinného marmeládovače převzal děda. /Doma Dnes 21/2011/); porcovač medvěda; předepisovač (acylpyrinů) místo: jamkoviště; banánárna, biopekárna, houbárna, jitrničkárna, uzenárna; hranolkárna, nudlárna, pralinkárna; přístroj, prostředek: jogurtovač, lokýnkovač, palačinkovač, sendvičovač, toastovač, vaflovač/vafláč, zastřihávač; kapkovač (u závlahy); mulčovač; samozavlažovač; sodovkovač; kompostér / rychlokompostér; vermikompostér (žížaly), paralyzér; dorozumívátko, fitko, pípátko (pager), udělátko; běhátko, bělítko; voňátko (vůně do myčky apod.); kompostovník, minutovník; rehkovník (budka pro rehka); šperkovník. (Pozn.: šlehačka – v podstatě špatně utvořeno, pojmenování zakončená na -ačka jsou názvy prostředků (vrtačka, kvedlačka ap.); možné šlehaná (sekaná) či šlehanka (strouhanka); prof. Trávníček: „je chybné, ale vžilo se“.)

19 Způsoby tvoření nových slov
slovesa – předponové tvoření – snaha o vyjádření jednorázovosti, omezeného trvání činnosti do-: dodefinovat, dofinancovat, doprivatizovat, dotextovat, dovyrobit, dovyučit se, dozařídit, dozeptat se; dodanit, dofinišovat; vy-: vyargumentovat, vydefinovat, vydiskutovat, vydokladovat, vydraftovat, vyeliminovat, vykádrovat, vyseparovat, vyspecifikovat, vysponzorování, vytunelovat; vyrešeršovat, vykomunikovat; za-: zadokumentovat, zafaxovat, zaheslovat, zakrytovat, zalobbovat, zalogovat se, zaočkovat, zasíťovat, zasurfovat si, zatejpovat, zavirovat, zazálohovat, zazipovat; zafinancovat + zadotovat, zainvestovat; zastropovat (poplatky), zasabotovat; zaprezidentovat si; pro-: problikat/problikávat (někoho; při jízdě automobilem) Vůz z levého pruhu se zařadil za mě a problikal mě. (MFD ); Zároveň však připustil, že před nehodou občas několik aut před sebou problikával a že měl konflikt s jiným řidičem - vyměňovali si prý jen neslušné posunky a křičeli na sebe. (MFD ); proskákat se (do sněmovny) Největší objev loňských voleb Jan Florián, který se do sněmovny proskákal postupem o rekordních 28 míst na pražské kandidátce ODS, se třeba do diskuse na plénu nezapojil ani jednou. (Týden 22/2011)

20 Způsoby tvoření nových slov
 skládání produktivní komponenty, první části i koncové části, např.: anti-: antidrogový, antiperspirační, antialergický, antiatomový; antievropan + -ský, -ství, antiglobalista + -izace, -izační, -izant, -átor, -izmus, -ní; antifotbal, antihokej; antimanažer, antibavič, antifanoušek; – částečná korespondence s komponentem proti- bio-: biobrambory, biohovězí, biomaso, bioprasátko, bioprase, biovepř, biovepřový; biofarma, biofarmář, biomarket, biopotravina, bioprodejna; bioarcheologie, biobanán (biocibule, biocitron…), biobenzín, biobranže, biocigareta, biodotace, biofarmář, biogel (medicína – popáleniny; biotiskárna); biojehněčí, biokráva, (hrušková) bioláda, biologo, bioluxus; eko-: ekoautobus, ekodoba, ekofond, ekohotel, ekohrdina, ekoinovace, ekolampa; euro-: eurooptimista x euroskeptik; euroambice, eurobanka, euročinitel, eurodaň, eurodiplomacie, euroekonomika, eurofond, euroformulář, eurohranol, eurohujerství, eurokocovina (volby ve Finsku), eurokrize, eurokejval, eurolídr, euromechanismus, euromiliarda, euroodmítač, europanel, europanika, europivo, europředsednictví, europůjčka; euroval (peníze), eurovíkend

21 Způsoby tvoření nových slov
mikro-: mikroauto, mikrobloggování, mikroekologie (bakterie v lidském těle), mikrojehlička, mikrofraktura, (politická) mikrostrana, mikrovláknová (textilie); mini-: minibanán (i další, např. minikiwi), minibankrot, minidezert, minidiskuze, miniflakon, miniholičství, minikostým, miniložnička, minimiss, minipoplatek, minipes/minipsík; pidi-: pidibyt, pididomeček, pidišpunt (= malé dítě); maxi-: maxišálek, maxitrampolína; mega-: megabrownies, megacelebrita, megadůležitý, megahala, megahitovka, megahrdinský, megainvestice, megajachta, megakokot, mehakorupční, megalednička, megamanažer, megaobchoďák, megavedro; hyper-: hyperkonzumní, hypernákladný; super-: supermystyfikace, supernemocnice, superodpad (TV soutěže), superpat, superpohodlný, superproblém, superpředražený, supersnadný, superstrategie, superšetrný, superškrabka; supermegahyperkorektní (politik)

22 Způsoby tvoření nových slov
video-: videokuchařka, videomapping/videomaping (nová animační technologie promítaná na fasády domů nebo objektů), videoposelství, videoprohlídka, videorecept; -fil: eurofil, kinofil; paroubkofil; romofil; -mil: zvířatomil, zvířatomilka, hollywoodomilka; balkonomil; -milec: vínamilec, vodomilec, křeslomilec; cikánomilec; -manie: agentomanie, beatlemanie, dinosauromanie, gorbymanie, grafittimanie, hamburgermanie, ikonomanie (poč.), klimatizomanie, nedvědomanie, šelmomanie, telemanie, ufomanie, videomanie, walkmanomanie, želvomanie; leomanie, lunetikomanie, viagromanie, vitaminomanie; blogomanie; -gate: ropagate, Wallisgate; monicagate, sexygate, judrgate, zálivgate.

23 Způsoby tvoření nových slov
 zkracování – zkratková slova Dik / DIK dosťák (D.O.S.T. - Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice; občanské sdružení) eldéenka (LND – léčebna dlouhodobě nemocných) háemko (HM – obchodní řetězec) larp / LARP (Live Action Role Playing (Game); hry založené na hraní rolí), následně larpový, larpista ledka (LED – light emitting diode ) noska – nová obřadní síň píár (PR), následně píárista, píárka, píárový…  univerbizace absťák (abstinenční syndrom ); absolvenťák (absolventský film), ionťák/jonťák (iontový nápoj) dálkoplavec (dálkový plavec) inkoustovka (inkoustová tiskárna; podobně lejzrovka); bezzrcadlovka (bezzrcadlový fotoaparát); bobovka (bobová dráha); kohoutkovka (kohoutková voda); příspěvkovka (příspěvková organizace)

24 Způsoby tvoření nových slov
 přejímání produktivní, zejména z angličtiny airbag, aquacentrum, au-pair (au-pairka); baby-sitter; billboard + billboardík, billboardizace, billboardový croissant, tiramisu; dealer; + odvozeniny; chat + odvozeniny; přejaté pojmenování se přizpůsobuje se češtině (skloňování, časování, výslovnost) – vznikají odvozeniny, např. bike, biker, biking + bikerka, bikerský, bikovat, bikově, bikový dealer + dealersky, dealerský, dealerství, dealerka, dealovat Internet + internaut, internetonaut, interneťák, internetění, internetí, internetista, internetér, internetovat, internetově, internetovsky, internetovský, internetový, intenetsky, internetský

25 Způsoby tvoření nových slov
– podoby původní, zcela nepočeštěné (bungee jumping, squash) oproti podobám zcela počeštěným (mítink, trénink); – jednotlivé případy se od sebe liší a někdy se užívají obě podoby paralelně, např. briefing – brífink, scanner – skener.  kalkování myš; býčí trh (bullmarket) / medvědí trh (bear market); uživatelsky přátelský (user-friendly + přívětivý, přítulný); informační dálnice (information highway); být in (to be in), být můj (tvůj...) šálek čaje (one's cup of tea 'něčí oblíbená věc

26 Způsoby tvoření nových slov
 sémantické tvoření – neosémantizmy administrativa = nejvyšší výkonná moc státu (pův. v USA) barbie = mladá atraktivní žena bodystyling – SN1 přejímka(péče o celkový vzhled osoby), SN2 nový význam (cvičení k formování těla) instantní viditelný/neviditelný zeštíhlet, zhubnout; Nověji: dcera dceřiný podnik, dceřiná (akciová) společnost; dceřinka: ústecká Spolchemie prodala už pět dcer; dcera americké pojišťovnické skupiny; hodnota banky včetně dcer i dcerka špek slang. dávka marihuany ve formě cigarety (joint): ubalit špeka; zapálit si špek; kuřáci špeků

27 Způsoby tvoření nových slov
tygr SN1: kdo se dravým ekonomickým rozvojem prosazuje mezi těmi, kteří zaujímají v oboru již významné postavení: být podnikatelským tygrem SN2: stát, podnik, firma ap. prosazující se rychlým, dravým ekonomickým vývojem mezi přední průmyslové země, mezi přední (světové) podniky, firmy: z kdysi chudého Irska je dnes „keltský tygr“; ekonomický tygr východní Evropy; abecedně první mezi korejskými automobilovými tygry – Daewoo – vsadilo tentokrát na svůj nejmenší model záplata počítačový program opravující chybu nebo nedostatek jiného počítačového programu žehlička zařízení k mechanickému snímání identifikačních údajů z platební karty; imprinter žehlička na vlasy opus.nazev=Kniha pro správné holky,opus.autor=Foster, Juliana,opus.rokvyd=2007Jestli například plánuješ party spojenou se zkrášlovací kúrou , mohou tvoje kamarádky donést < žehličku> na vlasy a malovátka . opus.nazev=Právo, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=2004Používání < žehličky> na vlasy vyžaduje na začátku trochu trpělivosti , než žena vše zvládne

28 Způsoby tvoření nových slov
odklonit Bývalá manželka exministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka (ODS) Olga se po několikadenní odmlce přece jen odhodlala bojovat o část z šestnácti miliónů korun, které před ní v roce 2008 její tehdejší muž „odklonil“ na účet své matky. (Právo ) Tajemné miliony stály Kocourka nejen ministerské křeslo, ale i dobrou pověst. „Peníze jsem odklonil od rodinných problémů v roce 2008,“ vysvětloval exministr nedávno na tiskové konferenci. (Blesk ) Často se přitom jedná o početnější sourozenecké skupiny. Všechny finanční prostředky odklonil na motivaci nových pěstounů, především pak těch na přechodnou dobu. A ani ty nevaroval před všemi nástrahami této činnosti nedostatečným financováním počínaje a nulovou právní ochranou konče. (Prachatický deník )  „revitalizovaná“ slova guvernér, hasič, hejtman; rover (= starší příslušník skautu), viceprezident, viceguvernér, veřejnoprávní

29 Způsoby tvoření nových slov
 tvoření sousloví akrobatické lyžování – akrobatický lyžař bílá technika + hnědá technika, černá technika civilní služba – civilka investigativní žurnalistika – investigativní žurnalista mikrovlnná trouba – mikrovlnka přátelé starých pořádků stará struktura veřejná soutěž – tendr vlajková loď – vlajkový; zelený: zelená hranice, zelená strana, zelený terorizmus + terorista, zelená vdova, zelená známka + zelená linka, zelená střecha, zelená zóna, zelené (telefonní) číslo, zelený fašista, zelený fašizmus, zelený fond, zelený haléř, zelený most, zelený pohřeb, zelená revoluce, zelený telefon, zelená turistika, zelená únava

30 Způsoby tvoření nových slov
 frazeologizmy bílý kůň, bílé maso být mimo mísu, být (můj, tvůj...) šálek čaje, být v hledáčku někoho/něčeho, být za vodou prát špinavé peníze/vyprat vstoupit (někam) hlavním vchodem vrcholek ledovce/špička ledovce únik mozků třešinka na dortu/třešnička, třešeň – aktualizace: rozinka, šlehačka (SN1 = to nejlepší; následně kontexty „to nejhorší, např. privatizace byl jeden velký podvod, firma X. je jen třešničkou na dortě) rodinné stříbro (= majetek významný z hlediska státu) rodinné zlato (= národní kulturní památky) převléknout dres, kabát na zelené louce / zelená louka + hnědé pole (výrobní prostory určené pro prodej a následnou rekonstrukci)

31 gastrozážitek – kvazicelebrita – čvachtat si
Když minu regály s jáhlami a pohankou, o jejichž existenci vím, ale které pro konzumaci nevyhledávám, a biokosmetiku (včetně vložek a tamponů), kterou zkoušet nehodlám, otevírá se přede mnou malé království slibující přehršel gastrozážitků. (Magazín Víkend ) „Půjde o první přehlídku uzenářských výrobků a jejich výrobců na celém Slovácku. Veřejné ochutnávce špeku a podobných výrobků bude předcházet neveřejné, anonymní hodnocení odborné komise z řad uzenářských odborníků, hobby výrobců i kulinářských ochutnávačů z oboru,“ přiblížil chystaný gastrozážitek za pořadatelský spolek Gurmánů Vít Pavka. (MFD ; NEWTON 40 výskytů) kvazicelebrita Český bulvár se politikou zabývá jen zřídka. Obálky těchto listů zdobí až na vzácné výjimky především tuzemské celebrity a kvazicelebrity typu nejrůznějších modelek, moderátorek a „společnic“, často notorických účastnic kdejakých večírků. (Týden 29/2011) Ludvík odmítl potvrdit pseudocelebritu, která se za Havlem dobývala. Dotyčná osoba prý pronikla až za infekční filtr, ale do Havlova pokoje se kvůli ochrance nedostala. Ludvík dotyčného nepodezírá „ze špatného úmyslu, spíš z nedostatku odpovědnosti“. (Euro ; NEWTON 1 výskyt) čvachtat si (na něčem) (NEWTON 1197 záznamů – významy!)

32 megabrownies – čokolatiér – pršutarián
Megabrownies (opět kalorická bomba) chutná božsky. (Apetit 6/2011) čokolatiér Také čokolatiér Daniel Syrový tvrdí, že lidé mají více než dříve zájem především o kvalitní čokoládu. (Praha HN ; NEWTON 5 záznamů) Karlovarská Becherovka připravila pro milovníky Becherovky novinku. Pro nápoj, který si už přes 200 let zakládá na své tajné receptuře, vytvořil chocolatier Daniel Syrový dva druhy čokolády pod názvem XOCO /B/. (Regal ; NEWTON 40 výskytů – i názvy výroben) Prostě pro každého něco,“ říká čokolatiérka Klára Doubková z Choco Loco (Praha HN, ; NEWTON 1 výskyt) Chocolatierka Lucie Glaister rozjela výrobu čokoládových lanýžů a bude je od pondělí prezentovat v InterContinentalu (MFD ; NEWTON 3 výskyty) pršutarián Rozhodla jsem se dožít jako guru pršutariánů. Podstatou této školy bude, že během dne musíte sníst alespoň 100 gramů sušené šunky, vitaminy vynahradí olivy a sušená rajčata. (Ona Dnes 5/2011)

33 kvazi- Český národní korpus (ČNK) http://ucnk.ff.cuni.cz/
Akademický slovník cizích slov: kvazi- v slož. první část s význ. jakoby, asi, přibližně n. jen zdánlivě (takový) ČNK 1163 výskytů opus.nazev=Smrt v převleku,opus.autor=Grahamová, Caroline,opus.rokvyd=2002Guy stále nemohl uvěřit tomu , že by Sylvie brala zcela vážně všechno tohle < kvazináboženské> blábolení . opus.nazev=Mirákl,opus.autor=Škvorecký, Josef,opus.rokvyd=1991Je to , přesně řečeno , < kvaziracionální> úvaha , založená na polopravdách , řekl Bárta . opus.nazev=Paradýzo,opus.autor=Popel, Richard,opus.rokvyd=2000" kontrola psychického materiálu a orientace v realitě je rozhodně naší prioritou , ale na druhé straně imaginace manipulující s řečenou realitou má samovolné tendence produkovat < kvaziautonomní> světy s jejich vlastní logikou a dynamikou ovšem pokud se na kontrole podílí nedoléčené vědomí může vytěsňovat některé elementy , jež je však imperativní uvést na scénu , neboť jejich inscenace a integrace konce konců cílem našeho podniku opus.nazev=Plechový bubínek,opus.autor=Grass, Günter,opus.rokvyd=2001 Doktor Michoň , který neměl valné víry v Janova zranění , nicméně netrval bezpodmínečně na Janovi jakožto udatném obránci pošty , přikázal svému poštovnímu tajemníkovi , aby jako < kvazisaniťák> dával pozor na raněné a rovněž na mne - přičemž mě letmo , a jak se mi zdálo , zoufale pohladil - měl pečlivě dohlédnout , aby se to dítě nepřipletlo do bojových akcí . opus.nazev=Se srpem v zádech,opus.autor=Pilous, Jiří,opus.rokvyd=2004 Rozdal nám časopis , kde se psalo půl stránky o swingu a sedmdesát pět stran o konceptuálně-minivirtuálně-bodyart-čtvrttónovejch < kvaziperformancích> . opus.nazev=Bláznova čítanka - fejetony,opus.autor=Trefulka, Jan,opus.rokvyd=1998A to i tenkrát , když dáme za pravdu Milanu Kunderovi a všechny ty prdele , hovna a bordely , které létají v povětří , budeme považovat jenom za mimoděčnou obranu proti kýčovitému obrazu světa , který vnucují svým odporným , nečistým , rádobylidovým a < kvaziodbornickým> jazykem zbyrokratizovaní novináři a oficiální autoři v tiskovinách všeho druhu a sdělovacích prostředcích . opus.nazev=Chvály,opus.autor=Putna, Martin C.,opus.rokvyd=2001 V jejím < kvazimateřském> objetí ( ve filmu je symbolizuje nesení babky na zádech ) se Ivan smiřuje se svým údělem . opus.nazev=Únos Mildred Hawkinsové,opus.autor=Kostiha, Vladimír,opus.rokvyd=2006Ale můj < kvazimozek> mě zadržel . opus.nazev=Směšné lásky,opus.autor=Kundera, Milan,opus.rokvyd=1991vidina pleše se mu zato přepodstatnila do < kvazifilozofických> sentencí o tom , že čas běží rychleji , než člověk stačí žít , že život je hrůzný , neb je v něm všechno poznamenáno nutným zánikem , a do podobných sentencí , na něž čekal od návštěvnice účastnou odezvu ; opus.nazev=Lovci a sběrači,opus.autor=Hvorecký, Michal,opus.rokvyd=2003Měly by se dostavit < kvaziepileptické> záchvaty opus.nazev=Hold Katalánsku a Ohlédnutí za Španělskou válkou,opus.autor=Orwell, George,opus.rokvyd=1991Podobně prohlásil Irujo , že policie se stala " < kvazinezávislá> " a ve skutečnosti se dostala pod kontrolu zahraničních komunistických elementů . opus.nazev=Dialogy,opus.autor=Hvížďala, Karel,opus.rokvyd=1997Naopak každé klišé , každá < kvaziinformace> proklouzne jako po másle .

34 kvazi- opus.nazev=O tvář zítřka,opus.autor=Klaus, Václav,opus.rokvyd=1991Myslím , že je iluze žít a rozhodovat pod nestrukturovanými < kvazikoalicemi> , jakou dosud OF bylo . opus.nazev=Japonsko,opus.autor=Flanderka, P. - Kopečná, R. - Kraemerová, A.,opus.rokvyd=2000Celá prefektura leží na poloostrově Boso , je to oblíbené výletní místo s mnoha příjemnými plážemi ( např. Kudžúkuri-hama ) a dvěma < kvazipřírodními> rezervacemi ( Suigó Cukuba a Minami Bósó ) . opus.nazev=Lidé a země, č. 3/2003,opus.autor=Y,opus.rokvyd=2003Svěžím závanem čerstvého vzduchu je po < kvazikosmopolitní> atmosféře Tbilisi jistě návštěva zlaté číše Gruzie , Kachetie . opus.nazev=Beton, č. z šesti knih ( o dotvarovaní betonu , stabilitě konstrukcí , chování betonu při vysokých teplotách , < kvazikřehké> mechanice lomu , nepružných konstrukcích , a vlivu velikosti na pevnost konstrukcí ) . opus.nazev=Měření, řízení a regulace pomocí PC,opus.autor=Kainka, Burkhard,opus.rokvyd=2003Poskytuje < kvaziobousměrný> 8bitový rozšiřující port ( expandér ) . opus.nazev=Politická ekonomie, č. 5/1999,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1999Jsou - li pak společnosti rozsáhlé , rozhodnutí < kvazistátních> institucí se stává klíčovým , neboť společnost nemůže provést ani nejjednodušší transakci bez souhlasu vlády . opus.nazev=Úvahy o české ekonomické transformaci,opus.autor=Mlčoch, Lubomír,opus.rokvyd=2000Stabilita institucionálního rámce " reálného socialismu " byla projevem rezistence soukromého mocenského zájmu těch sociálních vrstev , které se podílely na výkonu < kvazivlastnických> práv v daném uspořádání . opus.nazev=Úvahy o české ekonomické transformaci,opus.autor=Mlčoch, Lubomír,opus.rokvyd=2000Skupina < kvazisoukromých> bank převzala i řadu funkcí starého systému , zejména funkci přerozdělovací a záchovnou . opus.nazev=Úvahy o české ekonomické transformaci,opus.autor=Mlčoch, Lubomír,opus.rokvyd=2000Sebezáchovná funkce znamená , že významná část české ekonomiky , vlastněná < kvaziprivátními> bankami a jejich investičními fondy , nezná prakticky pojem bankrotu . opus.nazev=Nepredikativnost,opus.autor=Vondráček, Miloslav,opus.rokvyd=2003v těchto časových pásmech vytváří navíc kvazistruktury relativních časů - prožívá ve vzpomínce minulost , jako by to byla přítomnost , tedy < kvazipřítomnost> . opus.nazev=Kapitoly k historii, sociologii a psychologii správy,opus.autor=Vláčil, Jan,opus.rokvyd=1999Masová komunikace nekontrolovatelná moc výlučného přístupu k médiím , dezinformace , informační imperialismus dysfunkční narkotizace ( Lazarsfeld , Merton 1949 ) zaměňující informovanost s rozhodováním a aktivitou , popř. participací , symbolická < kvazirealita> pozorovatele , nikoli účastníka dění , tyranie většiny…

35 kvazi- opus.nazev=Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie,opus.autor=Opavský, Jaroslav,opus.rokvyd=2002Proto je třeba zaměřovat se nikoli na hodnocení < kvaziklidového> stavu , nýbrž na posuzování reaktivity ve vhodně zvolených funkčních zkouškách , kde jsou odpovědi fyziologicky reflexně determinovány . opus.nazev=Sémantické gesto,opus.autor=Doubravová, Jarmila,opus.rokvyd=2001 Nápadný je protiklad pevné koncepce celku a < kvazikolážovité> roztříštěnosti struktury , jakož i ironicko - nostalgického ladění a důsledné skeptičnosti : pochybuji , tedy jsem . opus.nazev=Propsy, 1. část ročníku 1996,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1996Existuje množství brakové literatury , která je ve své podstatě < kvazipsychologická> . opus.nazev=Architekt, č. 19/1998,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1998V kulturně-politických partiích své < kvazimonografie> jako by autor opisoval z učebnic , jejichž myšlenková primitivita nás uváděla v úžas už od raných žákovských a studentských let . opus.nazev=Artoday: současné světové umění,opus.autor=Lucie-Smith, Edward,opus.rokvyd=1996Novozélandští umělci maorijského původu použili maorijské symboly také v < kvaziabstraktní> tvorbě . opus.nazev=Ekonom, č. 27/2007,opus.autor=Y,opus.rokvyd=2007Většina jde díky < kvazistátním> penězům do malých expandujících firem . opus.nazev=Omyly v dějinách země,opus.autor=Zillmer, Hans-Joachim,opus.rokvyd=2003Časová souvislost s potopou by byla zcela očividná a < kvazivědecky> dokázaná . opus.nazev=Popírání holocaustu,opus.autor=Lipstadová, Deborah E.,opus.rokvyd=2001Místo otevřeného popírání budou hlásat < kvazihistorické> názory , které nebudou zdaleka tak průhledné , takže nic netušící lidé nezběhlí v historii nebudou mít jasno v jejich motivech . opus.nazev=Válka v evropské historii,opus.autor=Howard, Michael,opus.rokvyd=1997Pozdější < kvazinomádské> a válečnické společnosti střídaly jedna druhou , bojovaly spolu a přelévaly se mezi sebou navzájem jako vlny na rozbouřeném moři . opus.nazev=Nová náboženská hnutí,opus.autor=Lužný, Dušan,opus.rokvyd=1997Naproti tomu u < kvazináboženství> je rozdělení světa na sakrální a profánní obsaženo , avšak často ne zcela jednoznačně . opus.nazev=Antény - encyklopedická příručka,opus.autor=Procházka, Miroslav,opus.rokvyd=2005anténa rozmítaná mechanicky , nejjednoduššího typu sestává z ( < kvazioptického> ) objektivu soustřeďujícího elmag . energii do jednoho bodu ( ohniska ) a bodového - ozařovače .

36 kvazi- opus.nazev=Lidové noviny - informatika, č. 93/1998,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1998Veřejnoprávní rozhlas ORF si přesto jakýsi < kvazimonopol> udrží - stále totiž vysílá jako jediná celoplošná stanice . opus.nazev=Hospodářské noviny - kariéra, ročník 1996,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1996Jde však o to , aby toto vzdělávání nebylo znehodnoceno řadou < kvazivzdělávacích> programů a kursů , které mnohdy samy nechápou podstatu managementu . opus.nazev=Lidové noviny, č. 202/1993,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1993Moravské < kvazireferendum> bude stát podle Kryčera milión korun opus.nazev=Mladá fronta DNES, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1993Havel totiž již podruhé za dobu svého působení na českém prezidentském stolci hovořil se zdejšími občany o aktuální otázce postavení Moravy a Slezska s citem , který je protikladem k bojové rétorice < kvazizastánců> práv těchto historických území . opus.nazev=Hospodářské noviny, ročník 1995,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1995Banky , které od začátku letošního roku nabízejí zvýhodněné úvěry na nemovitosti , tzv. < kvazihypotéky> , stanovily úrok na úrovni kolem deseti procent . opus.nazev=Mladá fronta DNES, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1995" Věřím , že ve vládě jsou odpovědní lidé ze čtyř koaličních stran , kteří posoudili , zda na aférce nebo < kvaziaférce> týkající se BIS je něco oprávněného , nebo není , " řekl Klaus v pondělí v noci po svém příletu ze Švýcarska . opus.nazev=Mladá fronta DNES, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1996Především však vláda nese vinu za < kvazipojišťovací> systém , který na straně výdajů nemá hranic . opus.nazev=Hospodářské noviny, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1997Aktuální podnět BCPP navrhující zrušit v dohledné době kódy indikace trhu 6 a 7 ( totální převis nabídky a poptávky ) < kvazispekulace> o něco prodraží , ale neodstraní . opus.nazev=Mladá fronta DNES, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1998Zatím jsou Zemanovi ministři pro své < kvazikoaliční> partnery příjemnou zábavou . opus.nazev=Mladá fronta DNES, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=1999snímek nabízí množství živých dialogů i " < kvazithrillerový> " závěr . opus.nazev=Hospodářské noviny, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=2001Jestli tohle tvrdí některá z < kvazivelkých> hvězd , tak kecá . opus.nazev=Lidové noviny, ,opus.autor=Y,opus.rokvyd=2003Jeden z < kvazireklamních> textů informuje o Klubu klidných psáčů fy Helmer und Erben

37 čvachtat si Slovník spisovné češtiny:
čvachtat ned. 1. (o něčem kašovitém) vydávat pleskavý zvuk: bláto čvachtalo pod nohama; voda mu čvachtá v botách; 2. působit, že něco vydává pleskavý zvuk: čvachtat nohama; čvachtat se ned. expr. 1. brouzdat se: čvachtat se v blátě; 2. máchat se: čvachtat se ve vodě ČNK 289 výskytů opus.nazev=Smileyho lidé,opus.autor=Le Carré, John,opus.rokvyd=1994Pár odvážných dětí se < čvachtalo> ve vodě . opus.nazev=Bílá ruka a poklad hradu Handštejna,opus.autor=Kárník, Zdeněk,opus.rokvyd=2004Vetřelec sice byl ještě notný kus za ním , měl však před sebou dlouhou rovnou chodbu , ve které Vašek < čvachtal> vodou . opus.nazev=Král, dáma, kluk,opus.autor=Nabokov, Vladimír Vladimirovič,opus.rokvyd=1997Budeme se < čvachtat> a brodit . opus.nazev=Proč bychom se nepotili,opus.autor=Šmíd, Zdeněk,opus.rokvyd=1984 <Čvachtali> krajinou a v plné polní pročesávali lesy . opus.nazev=Hrozny hněvu,opus.autor=Steinbeck, John,opus.rokvyd=1987Táta se < čvachtal> blátem k potoku . opus.nazev=To by se zvěrolékaři stát nemělo,opus.autor=Herriot, James,opus.rokvyd=1993Vystoupil jsem z auta a < čvachtal> tmou ke dveřím domu . opus.nazev=Pěna dní,opus.autor=Vian, Boris,opus.rokvyd=1994Parkety jí pod nohama < čvachtaly> . opus.nazev=Rozlet císařské orlice,opus.autor=Svobodová, Jana,opus.rokvyd=1999Prší a pod nohama < čvachtá> bláto , vítr je studený a ostrý , brzy se stmívá , nepochybně tu zůstaneme do jara . Čvachtáme si. Hlavně že je toho hodně ( MP3 - Madagaskar - Tak si nechte čvachtat.mp3 mp3 (

38 Otázky a odpovědi + odkazy
Kde se berou nová slova, jak s nimi zacházíme a jakou mají životnost - webový portál oddělení současné lexikologie a lexikografie; po registraci přístup k většímu množství informací včetně databáze heslářů - elektronická podoba Příručního slovníku jazyka českého ( ) a lístkového archivu - elektronická podoba Slovníku spisovného jazyka českého - lexikální materiál excerpční databáze nových slov, který byl (částečně) vytěžen pro slovníky neologizmů

39 Děkuji Vám za pozornost.
Konec Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Senzací gastrozážitku, kde si kvazicelebrity čvachtaly na megabrownies, bylo přiznání čokolatiéra, že je pršutarián aneb Kde se berou nová slova, jak."

Podobné prezentace


Reklamy Google