Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Bc. Lucie Čechová, ZŠ Lingua Universal

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Bc. Lucie Čechová, ZŠ Lingua Universal"— Transkript prezentace:

1 Jak používat slovník aneb „nemusíš všechno vědět, ale musíš vědět, kde to najdeš.“
Autor: Bc. Lucie Čechová, ZŠ Lingua Universal Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2

2 Typ slovníku nejprve se musíš rozhodnout, jaký typ slovníku zvolíš (v této prezentaci jsem zvolila slovník od FINu, protože je ve školách stále ještě hojně zastoupený) ne každý slovník ti odpoví na tvé otázky vždy dbej na to, aby měl slovník pravidla nového pravopisu (vydání po roce 2004) Příklady slovníků: Německo-český + Česko-německý slovník, KPS Fragment, 2 svazky Ilustrovaný studijní slovník německo-český/česko- německý, Fraus, Obsahuje i CD-ROM, 1 svazek Velký slovník německo-český/česko-německý, Lingea, 1 svazek Německo-český/česko-německý slovník, FIN, 1 svazek

3 tajemství slovníku - přední část
při otevření tvrdé vazby je návod „Jak používat slovník“ v přední části se nachází seznam zkratek použitých ve slovníku (např. adj – adjektivum - přídavné jméno) seznam značek použitých ve slovníku (např. ~ nahrazuje celé základní heslo) seznam značek pro přepis německé výslovnosti (např. ŋ zvuk, který se vyslovuje v českém slově u slov banka, Hanka)

4 tajemství slovníku – prostřední část
často uprostřed slovníku – odděluje od sebe česko-německou a německo-českou část najdeme zde ve stručnosti vysvětlenou německou gramatiku tzn. typy skloňování podstatných jmen typy skloňování přídavných jmen druhy zájmen číslovky a jejich skloňování přehled silných sloves (stupnici – často zde i tvar rozkazu a konjunktivu) geografické údaje o zemích a mnohé a mnohé další

5 tajemství slovníku - zadní část
úplně v zadní části se nachází abecední seznam německých zkratek např. a.a.C. (a.a.Chr.) anno anta Christum (lat. im Jahre vor Christus) Vždy musíme mít na paměti, že každý slovník je jiný a jednotlivé části mohou být různě obměněny a nacházet se v různých částech slovníku

6 Překladová část – podstatná jména I.
r Fleck ((e)s, e) 1 místo; nicht vom ~ kommen nehnout se z místa 2 skvrna 3 záplata; blaue ~e modřiny koncovka 2.pádu tvar množného čísla významy tohoto slova (kvůli výslovnosti můžeme (tzn. die Flecke) v různých kontextech vložit –e; značí nám, že se jedná o silné skloňování*) člen podst.jména jedná se o frazeologická spojení značí opakování nicht vom Fleck kommen slova blaue Flecke * pokud by byla koncovka –en, jedná se o slabé skloňování

7 Překladová část – podstatná jména II.
e Frau (~, en) žena, paní; die alte ~ stařena; ~ Doktor (paní doktorka) člen podst.jména podstatné jméno je ve 2.p tvar množného čísla stejné jako v 1.p. (tzn. die Frauen) překlad slova jedná se o spojení značí opakování die alte Frau, Frau Doktor slova

8 Překladová část – podstatná jména III.
s Chlor (s, 0) ; [klo:] chem. chlór člen podst.jména podstatné jméno ve 2.pádě výslovnost slova překlad slova značí silné skloňování tvar množného čísla (toto podstatné jméno nemá množné číslo)

9 Překladová část – přídavná jména
grob 1 drsný, hrubý; eine ~ Hand hrubá ruka 2 řídký; ein ~es Sieb řídké síto 3 těžký; ~e Arbeit těžká práce 4 velký ein ~er Irrtum velký omyl 5 nezdvořilý, hrubý význam slova slovní spojení opakování slova

10 Překladová část – SLOVESA i.
schaden (h.) škodit, ubližovat; das schadet nichts to neškodí; was schadet es? Co na tom? pomocné sloveso haben význam slovesa ve slovním spojení v perfektu

11 Překladová část – SLOVESA II.
bleiben* (ie, b.ie) 1 zůstat, zůstávat; 2 zbýt, zbývat pozn. na straně 104 silné sloveso tvar kmene v préteritu tvar kmene a pomocné (najdeme ho v přehledu sloveso v perfektu sloves) odkaz, kde najdeme například různé vazby sloves, synonyma, atd.

12 Překladová část – SLOVESA III.
ḁufdecken (h.) 1 prostřít; 2 odkrýt památník i povahu; die Karten ~ odkrýt, vyložit karty ANT abdecken, zudecken tečka pod písmenem značí pomocné sloveso v perfektu slovní spojení přízvuk* antonymum – opak slova * přízvuk na první slabice u sloves značí slovesa s odlučitelnou předponou přízvuk na druhé slabice u sloves značí slovesa s neodlučitelnou předponou

13 Překladová část – SLOVESA IV.
befestigen (h.) 1 upevnit, připevnit; 2 opevnit město 3 přenes. utvrdit (j-n in etw. dat koho v čem) tečka pod písmenem značí pomocné sloveso v perfektu pád – j-n (tzn. přízvuk* jemanden utvrdit koho co) předložka, která se pojí se slovesem tzn. utvrdit koho co v čem dat = dativ – 3.pád tzn. po předložce bude následovat 3.pád * přízvuk na první slabice u sloves značí slovesa s odlučitelnou předponou přízvuk na druhé slabice u sloves značí slovesa s neodlučitelnou předponou

14 a na závěr – každá rada drahá
nezapomeň, že pokud hledáš český ekvivalent k německému slovu, musíš mít otevřenou část německou  a naopak v německé abecedě neexistuje CH, musíš hledat nejprve C a pak dojít k H nepřekládej slova podle prvního významu, vždy ber ohled na kontext nezapomeň, že v běžné konverzaci nebudeš mít slovní s sebou   Viel Spaß


Stáhnout ppt "Autor: Bc. Lucie Čechová, ZŠ Lingua Universal"

Podobné prezentace


Reklamy Google