Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBALIZACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBALIZACE."— Transkript prezentace:

1 GLOBALIZACE

2

3 Co to je globalizace? proces, při kterém dochází ke zrychlování pohybu lidí, zboží, služeb, kapitálu i informací přes hranice států a kontinentů, proces stále intenzivnějšího propojování všech částí světa ve všech oblastech života (v hospodářství, v kultuře, politice, v oblasti životního prostředí…), proces při kterém se prohlubuje vzájemná závislost jednotlivých států světa, každá země je závislá na ostatních, proces, při kterém událost v jedné části světa ovlivňuje i regiony mnohdy velmi vzdálené. v angličtině slovo „global“ znamená celosvětový

4 Velmi zjednodušeně lze říci, že globalizace je, když český občan v italském obleku se svou slovenskou manželkou a irským setrem vyrazí autem německé výroby do čínské restaurace na skotskou whisky a francouzské víno. A samozřejmě platí americkými dolary. Bývalý předseda české vlády a prezident ČR pan Václav Klaus na globalizaci oceňuje, že můžete mít prakticky vše a všude na světě, aniž byste museli měnit svůj životní styl.

5 Odkdy globalizace probíhá?
První vlna  období šíření velkých světových náboženství (a tedy i jazyků a kultury obecně). Druhá vlna námořní objevné plavby a koloniální expanze Evropanů od 16. století. Třetí vlna  zdokonalování a zrychlování dopravy od konce 19. století . Druhá světová válka byla začátkem čtvrté vlny globalizace, kdy v důsledku situace po rozsáhlém konfliktu vznikla potřeba nových nadnárodních přístupů k řešení problémů (pomoc USA evropským válkou zničených zemí prostřednictvím Marshallova plánu). V páté, soudobé vlně globalizace, vznikly nové jevy, jako například rostoucí migrace a pohyblivost osob, kapitálu, služeb, zejména informací, rostoucí prostorová rozptýlenost výroby a spotřeby. Základním impulsem pro zahájení globalizace byla revoluce v dopravě, která proběhla v polovině 20. století. Díky rychlejší silniční, letecké, železniční i lodní dopravě bylo možné pro firmy uzavírat smlouvy nejen s těmi lokálními, ale i s těmi, kteří by byli jinak moc daleko – třeba i přes polovinu planety.

6 Průkopník globalizace? … USA
Po druhé světové válce některé americké firmy (např. Ford, General Motors nebo Exxon) přesouvaly část svých výrobních kapacit do západoevropských států v rámci programu na obnovu poválečné Evropy. Marshallův plán – plán poválečné hospodářské obnovy pro všechny evropské země, které o to budou stát. George C. Marshall – ministr zahraničí USA a držitel Nobelovy ceny míru (1953)

7 Jaké jsou příčiny globalizace?
Intenzívní rozvoj a zrychlování dopravy, rozvoj a zdokonalování komunikační techniky, rozvoj obchodu, konkurenční boj.

8 Podívejte se na následující obrázky.

9

10

11

12

13

14 Jaké jsou důsledky globalizace?
Šíření kulturních jevů, kulturní výměna, vznik univerzálního mezinárodního životního stylu, zánik tradičních hodnot, mnohojazyčnost, vytvoření jednotného světového trhu, rostoucí vzájemná závislost států, vzrůstající vliv nadnárodních společností. růst nerovnosti mezi bohatými a chudými,

15 Nerovnoměrnost v možnostech využívání globálního informačního systému (internetu…)vyplývá z rozdílů mezi bohatými a chudými zeměmi, městy a venkovem, starší a mladou generací nebo majetnými a chudými,a vede k prohlubování sociálních nerovností.

16

17

18

19

20 KONZUMERISMUS

21

22 Jaké má globalizace klady?
Obohacení života o prvky z jiných kultur, rozvoj technologií, které „odstraňují“ prostor a čas,

23 Jaké má globalizace zápory?
Ztráta národní identity, stírání kulturních rozdílů, podpora konzumního způsobu života, poškozování životního prostředí, nárůst rozdílů mezi bohatými a chudými, zvyšování produkce odpadů, rozvoj nadnárodních společností a zánik drobného podnikání,

24 Vyjádři svůj názor na to, zda globalizace
lidi spojuje nebo odděluje.

25 Připrav si jeden konkrétní příklad globalizace současného světa a přibliž ho svým spolužákům.

26

27 Řečeno slovy Járy Cimrmana: „S globalizací můžeme nesouhlasit, můžeme proti ní protestovat, ale to je asi tak všechno, co můžeme dělat“.


Stáhnout ppt "GLOBALIZACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google