Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence návykových nemocí u žáků. Co říká výzkum?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence návykových nemocí u žáků. Co říká výzkum?"— Transkript prezentace:

1 Prevence návykových nemocí u žáků. Co říká výzkum?

2 www.drnespor.eu Střízlivá pohoda 
* Materiály k prevenci v rodině i ve škole * Svépomocné příručky ke stažení * Relaxační nahrávky v mp3 * Odborné práce * Zajímavosti a mnoho dalšího Střízlivá pohoda

3 Mikropřestávky Dlouhé sezení zatěžuje páteř a blokuje krevní oběh, a vyčerpává. Proto je rozumné se po minutách zdvihnout, přejít kancelář, udělat si čaj nebo trochu cvičit. Stačí minuta nebo dvě. Tisíce let naši předkové fyzicky pracovali a to i prominenti. Karel IV. jezdil z Prahy do Francie na koni. 10 tisíc kroků a čínský ministr. Sestry USA.

4

5 Metaanalýza N. C. Tobler *)
120 školních programů pro žáky 5. až 12. tříd. Superiorita interaktivních programů u všech návykových látek. U kvalitních studií ještě výraznější. Úspěšné programy zahrnovaly dovednosti odmítání, aktivní účast a interakci mezi vrstevníky. Velké programy (např. pro celý ročník) nebyly tak úspěšné, jako menší (např. pro jednu třídu). I zde byla superiorita interaktivních programu vyšší. *) School of Social Welfare University at Albany State University of New York

6 Prevence problémů působených alkoholem (řazeno přibližně dle účinnosti)
Vyšší zdanění a tedy i vyšší cena. Věková omezení pro kupování alkoholu. Zákazy týkající se alkoholu v rizikových situacích (řízení, některá pracovní prostředí, sportovní zápasy apod.). Prevence v rodině. Omezení počtu prodejních míst. Krátká intervence u škodlivého užívání. Komplexní léčby u rozvinuté závislosti. Zákaz reklamy alkoholu. Prevence v médiích provázaná s dalšími postupy. Interaktivní a soustavné programy ve školním prostředí.

7 Efektivní prevence Program odpovídá věku.
Zahrnuje nácvik sociálních a jiných dovedností. Je malý a interaktivní. Bere v úvahu místní specifika. Využívá pozitivní vrstevnické modely. Zahrnuje legální i nelegální návykové látky. Zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik. Je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně. Je komplexní, užívá více strategií, spolupracuje rodiči. Počítá s  komplikacemi, nabízí možnosti, jak je zvládat Dětem se zvýšeným rizikem se poskytuje pomoc cíleně. Zahrnuje i relaxační techniky a zvládání stresu. Zahrnuje i pomoc pro problémy s návykovými látkami. Pokračuje dlouhodobě.

8 Life Skills Training Program
(7 ročník: 15 hodin, 8.: 10, 9.: 8, celkem 33 hodin) 7. r.: Vnímání sebe sama a sebezdokonalování. Rozhodování. Tabák - mýty a realita. Relaxace, biofeedback. Alkohol - mýty a realita. Marihuana - mýty realita. Reklama. Zvládání úzkosti. Komunikace. Sociální dovednosti. Asertivita (zdravé sebeprosazení). 8. r.: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky. Rozhodování. Vliv médii. Zvládání úzkosti. Komunikace. Sociální dovednosti. Asertivita. Tlak ze vrstevníků. 9. r.: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky. Rozhodování. Vliv médii. Zvládání úzkosti. Sociální dovednosti. Asertivita. Tlak vrstevníků.

9 Life Skills Training Program II
Po 3 letech o 44 % méně uživatelů ilegálních látek, dále o 66% méně těch, kdo užívali více návykových látek. Dospívající, kteří prošli programem také méně často kouřili tabák a docházelo u nich méně často k pravidelnému, těžkému nebo problémovému pití alkoholu. Program realizovali učitelé, kteří dostali příslušné materiály a prošli jednodenním seminářem. Pozitivní efekt i tehdy, když učitelé měli jen psaný materiál a videozáznam.

10 Dovednosti pro život (tj. „Life Skills“)
Sebeovlivnění: Motivovat ke zdravému způsobu i v jiných oblastech, umět oddálit potěšení, chránit své sebevědomí, plánovat čas, vést vyvážený životní styl, zvládání duševních stavů , uvolnit se a používat relaxační techniku, pečovat o zdraví. Sociální dovednosti: čelit sociálnímu tlaku, zdravé sebeprosazení, empatie a porozumění životním situacím, komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisu , rozhodování , předvídat následky , vytvářet vztahy, mediální gramotnost, umět čelit reklamě, hospodařit s penězi, zvládnutí přechodu do nového prostředí, rodičovské dovednosti

11 Způsoby odmítání Vyhnutím se. Rychlé: ignorovat, gestem, jasné ne.
Zdvořilé: s vysvětlením, nabídnutí lepší možnosti převedení řeči jinam Důrazné: porouchaná deska, protiútokem. Jednou pro vždy (spolužáci, sousedé atd.). Odmítnutí jako pomoc.

12 Jsou dovednosti pro život užitečné i pro učitele?

13 Sebeuvědomění Mindfulness Based Stress Reduction Formát 8 týdnů, 2 hod. seminář 1x týdně, 1 celodenní seminář, 6x týdně, domácí praktikování denně nejméně 45´. Techniky Body scan, jóga, meditace vhledu. Principy Nesoudit, nesnažit se, přijímat, nechat být, mysl začátečníka, trpělivost, důvěra, volně plynoucí pozornost. Jon Kabat-Zinn (* 1944) Emeritní profesor na Univerzitě v Massachusetts.

14 Uvolněte se! Jde to způsoby, které jsou vrozené!
Smích. Klidné dýchání. Spánek. Dobré vztahy. Pozitivní emoce. Klidné prostředí. Relaxace po tělesné aktivitě.

15 Úsměv těší, hřeje duši!

16 Cvičení vnitřního ticha

17 Kdy se nejčastěji smějeme?
Robert R. Provine Professor of Psychology University of Maryland

18 K čemu máte brzlík? Můžete z něj mít zapínač smíchu!

19 Proč je tolik způsobů odmítání?
Vyhnutím se. Rychlé. Zdvořilé. Ne tak zdvořilé Jednou provždy Jako pomoc

20 Semafor  Červená: Stop, zastavit, uvažovat. Žlutá: Jaké jsou možnosti? Jaké jsou jejich následky? Co je nejvýhodnější? Zelená: Vybranou možnost uskutečnit a vyhodnotit výsledek. 1. možnost   2. možnost  3. možnost  Vybraná možnost 4. možnost

21 Přiměřený pohyb a zdravé tělo
* Odbourávají se látky uvolněné ve stresu. * Je to skvělá prevence i součást léčení mnoha onemocnění (srdeční nemoci, nádory, obezita atd.) * Posiluje imunitu. * Posiluje svaly a prospívá i kostem a kloubům. * Kompenzuje nedostatek pohybu nebo jednostrannou zátěž.

22 Přiměřený pohyb a zdravá psychika
* Mírní úzkosti, deprese i další silné emoce. Je třeba být opatrný, silné emoce oslabují soustředění. * Po skončení cvičení nastává relaxace. * Zlepšuje se paměť a duševní výkonnost. * Lze tak překonat bažení (craving). * Zvyšuje odolnost mozku proti stárnutí. * Podporuje dobré držení těla a posiluje zdravé sebevědomí. * Některá cvičení (jóga, čchi-kung) zlepšují vnímání sebe sama a učí uvolnění za pohybu.

23 Mikro přestávky: Proč Dlouhé sezení není zdravé, zatěžuje páteř a blokuje krevní oběh. To neprospívá ani psychice a výkonnosti. Proto je rozumné se po minutách zdvihnout, přejít kancelář, udělat si čaj nebo trochu cvičit. Stačí minuta nebo dvě. Tisíce let naši předkové fyzicky pracovali a to i prominenti. Karel IV. jezdil z Prahy do Francie na koni. Problém i při psychoterapii. Syndrom turistické třídy. 10 tisíc kroků a čínský ministra. Sestry USA.

24 Barbara Fredrickson: Rozšířit a stavět

25 Zdravé emoce a výuka Úzkost a deprese zhoršují schopnost učení, zdravé emoce a klid tuto schopnost zlepšují (tj. pocit štěstí není důsledkem úspěchu, ale předchozímu mu). Emoční nákaza se více přenáší vertikálně, tj. z učitele na žáka, než naopak. Emoční stav žáků ovšem ovlivňují i jiné činitele, jako např. spánek, hydratace, jestli snídali a jejich domácí prostředí.

26 Učitel a zdravé emoce Učitel pěstuje sebeuvědomování. Rizikové emoce si uvědomuje a zvládá, zdravé kultivuje. Umí se dobře se naladit či to předstírat: úsměv, tón hlasu atd. Konstruktivní postoj: Chci váš prospěch. Pochválit, oslovit, dávat přiměřené úkoly. Nesrovnávat žáka s ostatními, vidět individuální pokroky. Projevit respekt. I v nesprávné odpovědi lze najít něco užitečného a chránit sebevědomí žáka (2+2=5 a zlomky). Z naší praxe: „Nevím.“ Skvělá otázka... Učitel rozpoznává dobré možnosti žáků. Umí udržet pozornost projasnit náladu (mikro přestávka, humor, protažení atd.).

27 Usmíření

28 Může být láska realistická? Ano, může!
Meditace střízlivé lásky Stejně se mám rád (ráda). Stejně vás mám rád (ráda).

29 Úsměv těší, hřeje duši!

30 Změny při stresu a relaxaci
Relaxace Svalové napětí, prokrvení svalů Tepová frekvence a krevní tlak Dechová frekvence Látková výměna Hormony nadledvin a štítné žlázy Kožní galvanická vodivost Frekvence vln na EEG Hojení, imunita, spánek, trávení

31 Jezevčice v akci

32 Dýchat klidně a zhluboka do dolních žeber a břicha

33 Stres a dýchání Stres Rychlé, povrchní dýchání

34 Relaxace a dýchání Uvolnění Klidné, brániční dýchání

35 Velké kulové pravdy a otázky
Kdo má kouli, ten se má! Někdo má problémy. Já ne, já mám kouli!  Koule umí!  S koulí je legrace! Koule je nejlepší přítel. Otázky Kde mám kouli? Jakou mám kouli

36 Odpočinek Při čem se se nabíjíte?

37 Přiměřený spánek zvyšuje inteligenci: fialová a růžová hodina

38 Smích a zdraví Mírní bolest. Posiluje imunitu.
Muže to být i dosti vydatné cvičení. Povzbuzuje dýchání a krevní oběh. Navozuje uvolnění svalů. Zvyšuje slinění, což prospívá zubům. Má příznivé kosmetické účinky. Mírní negativní emoce a stres. Podněcuje tvořivost. Usnadňuje vztahy a týmovou práci. Hodí se u dětí, dospělých i u starých lidí.

39 Změny při stresu a relaxaci
Relaxace Veselost Svalové napětí Tepová frekvence a TK Dechová frekvence Látková výměna Nadledviny Kožní galvanická vodivost Frekvence vln na EEG Hojení, imunita, spánek, trávení, sex

40 První pomoc, když si nevíme rady: hloupý úsměv

41 Svěřit se někomu, kdo pochopí
Kolegyně. Profesionální terapeut. Dobří přátelé. Rodina. Linka telefonické pomoci. Specializované kurzy a semináře

42 Jóga * Použitelná i pro lidi se zdravotním omezením.
* Spojuje výhody relaxace a tělesného cvičení. * Použitelná i pro lidi se zdravotním omezením. * Nenáročná na vybavení. * Je nesoupeřivá, což snižuje riziko úrazů. * Zlepšuje sebeuvědomění. * Dá se kombinovat s dalšími postupy.

43 Kombinujte!

44 Příklad kombinace: hloupý úsměv, a 3x břišní dech.

45 Kdy prožíváte pozitivní emoce vy?

46 Kdo by to do nich řekl? Eva Urbanová se nedostala na konzervatoř pro „příliš silný hlas“. Einsteina přijali vysokou školu až na druhý pokus, Patron kněží sv. Jan Maria Vianney nezvládal studium a vysvěcen byl až po intervenci biskupa. O Beethovenovi prohlásil vídeňský učitel hudby: „Ten se nikdy nic nenaučí a nic pořádného neudělá.“ „Jste stupidní klacek, ze kterého jakživo nic nebude...“ Tímhle potěšil gymnasijní učitel H. Ch. Andersena.

47 Čím se zapsal Josef Spitz do dějin?

48 ☺ Co z tohoto semináře použijete pro sebe a co pro druhé?

49 Kdo bude rozvíjet své sociální dovednosti. Kdo se bude více usmívat
Kdo bude rozvíjet své sociální dovednosti? Kdo se bude více usmívat? Kdo vyřeší svůj návykový problém (např. kouření)? Kdo bude více pěstovat zdravé emoce? Kdo bude používat relaxační techniky? Kdo bude dbát na dostatek pohybu? Koho zaujala fialová a růžová hodina?

50 www.drnespor.eu Střízlivá pohoda 
* Materiály k prevenci v rodině i ve škole * Svépomocné příručky ke stažení * Relaxační nahrávky v mp3 * Odborné práce * Zajímavosti a mnoho dalšího Střízlivá pohoda

51 www.drnespor.eu Střízlivá pohoda 
* Materiály k prevenci v rodině i ve škole * Svépomocné příručky ke stažení * Relaxační nahrávky v mp3 * Odborné práce * Zajímavosti a mnoho dalšího Střízlivá pohoda


Stáhnout ppt "Prevence návykových nemocí u žáků. Co říká výzkum?"

Podobné prezentace


Reklamy Google