Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověk - první orientální státy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověk - první orientální státy"— Transkript prezentace:

1 Starověk - první orientální státy
Bc. Petr Stieranka VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Starověk - první orientální státy

2 Část I. - První orientální státy (Mezopotámie)
Počátky starověku Bc. Petr Stieranka, VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Část I. - První orientální státy (Mezopotámie)

3 Starověk Počátek starověku = vznik prvních států a prvního písma
Vyspělá kultura = rozvinuté zemědělství – více potravy = více lidí Nadvýroba umožňuje směnu = rozvoj obchodu, řemesla, zemědělství – dochází k dělbě práce Vznikají nové společenské vrstvy (panovníci, vojáci, kněží, úředníci, otroci…) – konec rodového uspořádání Vznik písma = sepsány první zákoníky

4 Stát a jeho atributy Pevně vnitřně organizované společenství lidí s jasně definovaným(i): Politickým systémem Hospodářským systémem Vojenským systémem Náboženstvím Kulturou Hranicemi Zákony První státy vznikají v místech, kde jsou příznivé podmínky pro zemědělství a vyspělá kultura (Blízký východ, Čína) První státy většinou městského typu Vyznačená oblast úrodného půlměsíce

5 Pohled na úrodné oblasti povodí Nilu – jasně patrná hranice úrodných záplavových oblastí a pouště

6 Písmo – počátek dějin (cca 4000 let BC)
Původně jednoduché piktogramy sloužící k vedení záznamů o zásobách a stavech skladů S růstem počtu obyvatel vzniká potřeba široce srozumitelné písemné komunikace Lze se dorozumět na dálku, informace nezávislá na poslovi a na paměti, poznatky pro další generace – počátek dějin První písmo = klínové písmo - Sumerové koncem 4. tisíciletí BC (následováno hieroglify v Egyptě) Před objevením písma – piktogramy (obrázkové písmo), uzlíkové záznamy (jihoameričtí indiáni

7

8 Mezopotámie Oblast mezi řekami Eufratem a Tigrisem
Řeky zdrojem ryb a + dopravní kanály pro chybějící suroviny (kámen, dřevo, kovy) První obyvatelé = Sumerové – cca 4000 BC vznikají městské státy (Ur, Uruk. Kiš…)

9 Městský stát Chrámové hospodářství (theokracie) Palácové hospodářství
Centrum politického, náboženského a hospodářského života = chrám Na vrcholu mocenské hierarchie stál kněz (správce chrámu + všechna půda + kdo kde bude pracovat a co vyrábet) V okolí chrámu skladiště – úroda přerozdělována obyvatelstvu podle potřeby Palácové hospodářství Časté války = růst vlivu a moci vojevůdců – stávají se panovníky, později králi s dědičnými tituly Panovník rozhoduje a zajišťuje úrodu (plánováním), vnitřní klid a dobývání nových území Centrem státu je palác s panovníkem a jeho úředníky

10 Knossos - palác minojské kultury na ostrově Kréta (příklad palácového hospodářství

11 Městský stát - Mari

12 Sumer – první obyvatelé Mezopotámie (cca 4000 BC)
Několik desítek relativně malých, navzájem nezávislých městských států Města mívala uprostřed zástavby posvátný okrsek s mnohavrstevným chrámem - později zikkurat Propracovaný systém zavlažování – kanály, průtoky, rezervoáry Z obrázkového písma vyvinuli klínopis. Vynalezli kalendář o 12 měsících, šedesátkovou a desítkovou soustavu, vůz s koly, hrnčířský kruh, v architektuře obloukové klenutí. Vývoj sumerských piktogramů v klínové písmo

13 Socha zobrazující Gilgameše držícího lva
Jedenáctá deska Eposu o Gilgamešovi

14 Zrekonstruovaný zikkurat města Ur

15 Akkadská říše – první rozsáhlý stát (cca 2334 – 2154 BC)
Zahrnoval prakticky celou Mezopotámii (dnes Irák) a část Sýrie 2330 BC – Sargon vytvořil první rozsáhlý centralizovaný stát (hl. m. Akkad) Sargon vybojoval nadvládu nad Sumerem - Akkaďané (semité) asimilují se Sumeřany (nesemity) Akkadská vítězná stéla

16 Babylonie – první psaný zákoník
Spolu s Asýrií nejmocnějším státem Mezopotámie – hl. město Babylon 18. st. BC – nejvýznamnějším panovníkem Chammurapi – Babylon centrem obchodu, řemesel a vzdělanosti 1595 Babylonie dobyta Chetity V 7. st. BC nový vzestup – Nabukadmezar II. (dobyta Palestina, Jeruzalém, stavba Babylonské věže) Poté úpadek a nadvláda Persie (Irán) Ištařina babylonská brána

17 Rekonstrukce hlavní cesty k Ištařině bráně

18 Chammurapiho zákoník Cca z roku 1686 BC- patří mezi nejstarší dochované zákoníky Vytesán do stély z monolitu z černého kamene (v horní části Chammurapi) Soudy se nemohly rozhodovat podle své vlastní vůle a musely se řídit kodifikovaným právem. Právní otázky: rodiny, majetku, obchodu, cen a mezd, půjček a jejich splácení, násilných zločinů Obyvatelstvo rozděleno na tři vrstvy (otroci, privilegovaní, neprivilegovaní – rozdílné tresty)

19 Ukázka z Chammurapiho zákoníku
Spravedlivé zákony, které Chammurapi, král mocný, pevně stanovil a zemi opatřil řádný mrav a dobré vedení (…), aby spravedlnosti dal vzejít na zemi, aby vyhubil bezbožníky zlosyny, aby silný nekřivdil slabému (…) Tedy: 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. 109. Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena. 195. Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. 196. Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. 197. Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. 198. Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra. 205. Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho. 233. Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

20 Rekonstruované hradby Babylonu

21 Brueghelova představa stavby Babylonské věže z roku 1563

22 Rekonstrukce Babylonu a zikkuratu v jeho centru – babylonské věže

23 Socha uctívače

24 Kresby z různých období
Představy nedochovaných Visutých zahrad Semiramidiných – jednoho ze 7 starých divů světa Kresby z různých období

25 Pohled na místo, kde pravděpodobně stály visuté zahrady

26 Asýrie – první knihovna
2500 BC - severní Mezopotámii ovládli panovníci z města Ašuru Vrchol v období Novoasyrské říše (8.-7. století BC) Vybudována rozsáhlá knihovna ve městě Ninive - považována za první systematicky vytvořenou knihovnu Městská brána v Ninive

27 Oblečení / móda

28 Pokrývka hlavy a korálové náhrdelníky

29 Jeden z bývalých paláců Saddama Husseina na řece Efraut

30 Asyrský oštěpař Asyrská obléhací věž

31 Nástěnný reliéf - asyrský jezdecký lučištník

32 Delegace Asyřanů do Persepole s berany jako dary

33 Chetité – první železo Vznik cca 1800 BC
Zdatní válečníci (obávané válečné vozy) – v historii mnoho střetů a válek s Egyptem Závislí na zemědělství Jediný orientální národ, jehož státní zřízení nebylo absolutistickou monarchií (král omezován radou) Říše zničena 713 BC pod náporem mořských národů Žlstá soška chhetitské bohyně Slunce

34 Keramický model tehdejšího domu

35 Ramses III. bojující s mořskými národy
Mořské národy Národy neznámého původu - v průběhu 2. tis. BC útočily na bohaté starověké civilizace na březích Středozemního moře (civ.: egyptská, mykénská, chetitská…) Etruskové (Itálie), Lýkové, Dórové, Frýgové a pozdější obyvatelé Sardinie a Sicílie. Jedním z kmenů Pelištejci (Filištíni) – název země Palestina Ramses III. bojující s mořskými národy

36

37 Persie 550 BC - národ Peršanů vedený Kýrem Velikým sjednocuje rozsáhlé území - završen vývoj politické organizace na Předním východě. Velmoc na území: části Balkánu a Střední Asie, celé Malé Asie, Sýrie, Palestiny, Egypta a Mezopotámie a íránského kraje (Dareios I.) Různá etnika a tradice Ruiny hl. města Persie - Persepolis

38


Stáhnout ppt "Starověk - první orientální státy"

Podobné prezentace


Reklamy Google