Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soustava žláz s vnitřní sekrecí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soustava žláz s vnitřní sekrecí"— Transkript prezentace:

1 Soustava žláz s vnitřní sekrecí
Všechny organismy potřebují stále reagovat na měnící se podmínky okolního prostředí. Uplatňují se při tom dva základní, vzájemně propojené a na sobě závislé regulační mechanismy: Regulace látková - humorální Je fylogeneticky nejstarší, uskutečňuje se hormony produkovanými endokrinními žlázami. Ve srovnání s nervovou regulací je pomalejší. Text: Reprodukce nálevníků

2 Endokrinní sekrece

3 Soustava žláz s vnitřní sekrecí
Všechny organismy potřebují stále reagovat na měnící se podmínky okolního prostředí. Uplatňují se při tom dva základní, vzájemně propojené a na sobě závislé regulační mechanismy: Regulace látková - humorální Je fylogeneticky nejstarší, uskutečňuje se hormony produkovanými endokrinními žlázami. Ve srovnání s nervovou regulací je pomalejší. Regulace nervová Je rychlejší a je uskutečňována speciálně diferencovanými buňkami – neurony sdruženými do nervové soustavy. Text: Reprodukce nálevníků

4 Obecné zásady řízení a regulací
Nezbytnou podmínkou každého řízení a regulace je přenos a zpracování informací. Touto problematikou se zabývá kybernetika. Pojmem informace se obvykle rozumí zpráva. Informace jsou přenášeny signály. Signály jsou přijímány speciálními přijímači – receptory. Informace mohou být ukládány do paměti. Řízení a regulace v lidském organismu jsou nutné pro udržení homeostázy. Základním mechanismem každého řízení je princip negativní nebo pozitivní zpětné vazby. Negativní zpětná vazba udržuje rovnovážný stav, pozitivní zpětná vazba posiluje odchylky od rovnovážného stavu. Biologické regulace jsou vícestupňové, mají síťový charakter a hierarchické uspořádání. Text: Reprodukce nálevníků

5 Regulace zpětnou vazbou

6

7 Látkové řízení lidského organismu
Látkové (humorální, chemické) řízení je zabezpečováno specializovaným typem žláz s vnitřní sekrecí. Tyto žlázy vylučují své sekrety (hormony, působky, inkrety) do krevního oběhu či tkáňového moku. Hormony jsou z chemického hlediska velmi různorodé látky. Jsou vysoce specifické a účinné. Jejich účinky jsou celkové, ovlivňují činnost několika orgánů. Text: Reprodukce nálevníků

8 Mechanismy účinku hormonů
Účinky hormonů se mohou uskutečňovat různými způsoby: Změnou prostupnosti buněčné membrány. Reguluje se např. transport cukrů, vody nebo iontů do buňky. Aktivací enzymů. Aktivovaný enzym spouští další kaskádu biochemických procesů. Zasahují přímo v buněčném jádře nebo jiných organelách. Zde mohou ovlivňovat např. tvorbu enzymů nebo bílkovin s regulační funkcí. Samostatným typem jsou tkáňové hormony Jsou tvořeny buňkami rozptýlenými ve stěnách některých orgánů, jsou přenášeny krví nebo tkáňovým mokem i na vzdálené orgány. Vznikají ve stěně trávící trubice, v ledvinách, v centrálním nervovém systému. Text: Reprodukce nálevníků

9 Přehled žláz s vnitřní sekrecí
V lidském těle jsou tyto žlázy s vnitřní sekrecí: Text: Reprodukce nálevníků

10 Přehled endokriních žláz

11 Přehled žláz s vnitřní sekrecí
V lidském těle jsou tyto žlázy s vnitřní sekrecí: Podvěsek mozkový (hypofýza) Šišinka (epifýza) Text: Reprodukce nálevníků

12 Mezimozek a epifýza

13 Epifýza a hypofýza

14 Přehled žláz s vnitřní sekrecí
V lidském těle jsou tyto žlázy s vnitřní sekrecí: Podvěsek mozkový (hypofýza) Šišinka (epifýza) Štítná žláza (glandula thyreoidea) Brzlík (thymus) Text: Reprodukce nálevníků

15 Brzlík

16 Přehled žláz s vnitřní sekrecí
V lidském těle jsou tyto žlázy s vnitřní sekrecí: Podvěsek mozkový (hypofýza) Šišinka (epifýza) Štítná žláza (glandula thyreoidea) Brzlík (thymus) Langerhansovy ostrůvky (v pankreatu) Nadledviny (glandulae suprarenales) Vaječníky (ovaria), varlata (testes) Plodový koláč (placenta) Text: Reprodukce nálevníků

17 Podvěsek mozkový – hypofysis cerebri
Hypofýza je asi 1 cm velká kulovitá žláza zavěšená na tenké stopce z mezimozku a umístěná v tureckém sedle kosti klínové. Má 3 části – přední, střední a zadní lalok. Text: Reprodukce nálevníků

18 Skladba hypofýzy

19 Podvěsek mozkový – hypofysis cerebri
Hypofýza je asi 1 cm velká kulovitá žláza zavěšená na tenké stopce z mezimozku a umístěná v tureckém sedle kosti klínové. Má 3 části – přední, střední a zadní lalok. Přední lalok – adenohypofýza, produkuje hormony: somatotropin (STH, růstový hormon) prolaktin (PRL, luteomamotropní hormon, LHT) kortikotropin (adrenokortikotropní hormon, ACTH) tyrotropin (tyreotropní hormon, TTH) folitropin (folikulostimulační hormon, FSH) lutropin (luteinizační hormon, LH) Text: Reprodukce nálevníků

20 Sekreční aktivita adenohypofýzy

21 Podvěsek mozkový – hypofysis cerebri
Hypofýza je asi 1 cm velká kulovitá žláza zavěšená na tenké stopce z mezimozku a umístěná v tureckém sedle kosti klínové. Má 3 části – přední, střední a zadní lalok. Přední lalok – adenohypofýza, produkuje hormony: somatotropin (STH, růstový hormon) prolaktin (PRL, luteomamotropní hormon, LHT) kortikotropin (adrenokortikotropní hormon, ACTH) tyrotropin (tyreotropní hormon, TTH) folitropin (folikulostimulační hormon, FSH) lutropin (luteinizační hormon, LH) Střední lalok Sekreční význam této části pro člověka je sporný, snad melanotropin. Zadní lalok – neurohypofýza adiuretin (antidiuretický hormon, ADH) oxytocin Text: Reprodukce nálevníků

22 Neurohypofýza

23 Neurohypofýza

24 Sekrece oxytocinu

25 Text: Reprodukce nálevníků Hormony hypofýzy
Hypofýza má v systému žláz s vnitřní sekrecí určité nadřazené postavení vyplývající z jejího propojení s centrálním nervstvem. Text: Reprodukce nálevníků

26 Regulační postavení hypofýzy

27 Text: Reprodukce nálevníků Hormony hypofýzy
Hypofýza má v systému žláz s vnitřní sekrecí určité nadřazené postavení vyplývající z jejího propojení s centrálním nervstvem. Vztah endokrinního a nervového systému je oboustranný a oba systémy se navzájem ovlivňují. Text: Reprodukce nálevníků

28

29 Text: Reprodukce nálevníků Hormony hypofýzy
Hypofýza má v systému žláz s vnitřní sekrecí určité nadřazené postavení vyplývající z jejího propojení s centrálním nervstvem. Vztah endokrinního a nervového systému je oboustranný a oba systémy se navzájem ovlivňují. Některé nervové buňky mají schopnost neurokrinie, tj. tvořit a do krve uvolňovat hormony. Text: Reprodukce nálevníků

30 Neurokrinie

31 Text: Reprodukce nálevníků Hormony hypofýzy
Hypofýza má v systému žláz s vnitřní sekrecí určité nadřazené postavení vyplývající z jejího propojení s centrálním nervstvem. Vztah endokrinního a nervového systému je oboustranný a oba systémy se navzájem ovlivňují. Některé nervové buňky mají schopnost neurokrinie, tj. tvořit a do krve uvolňovat hormony. Tuto funkci má neurohypofýza (zadní lalok) produkující adiuretin a oxytocin. Přední lalok (adenohypofýza) produkuje růstový hormon somatotropin. Jeho nedostatek v útlém věku působí nanismus (trpasličí vzrůst), nadprodukce gigantismus (obří vzrůst), nadprodukce v dospělosti je příčinou akromegalie. Text: Reprodukce nálevníků

32 Nanismus

33 Akromegalie

34 Text: Reprodukce nálevníků Hormony hypofýzy
Hypofýza má v systému žláz s vnitřní sekrecí určité nadřazené postavení vyplývající z jejího propojení s centrálním nervstvem. Vztah endokrinního a nervového systému je oboustranný a oba systémy se navzájem ovlivňují. Některé nervové buňky mají schopnost neurokrinie, tj. tvořit a do krve uvolňovat hormony. Tuto funkci má neurohypofýza (zadní lalok) produkující adiuretin a oxytocin. Přední lalok (adenohypofýza) produkuje růstový hormon somatotropin. Jeho nedostatek v útlém věku působí nanismus (trpasličí vzrůst), nadprodukce gigantismus (obří vzrůst), nadprodukce v dospělosti je příčinou akromegalie. Glandotropní hormony předního laloku ovlivňují jiné žlázy (nadledviny, štítnou nebo mléčnou žlázu. Gonadotropní hormony ovlivňují rozvoj a činnost pohlavních žláz (folitropin a lutropin). Text: Reprodukce nálevníků

35 Nadledviny – glandulae suprarenales
Jsou párové žlázy uložené na horním pólu ledvin. Text: Reprodukce nálevníků

36 Nadledviny

37 Nadledviny – glandulae suprarenales
Jsou párové žlázy uložené na horním pólu ledvin. Mají dvě rozdílné tkáně: Korová vrstva Glukokortikoidy – kortizol, má protizánětlivé a protialergické účinky, potlačuje imunitní reakci. Text: Reprodukce nálevníků

38 Regulační funkce glukokortikoidů

39 Nadledviny – glandulae suprarenales
Jsou párové žlázy uložené na horním pólu ledvin. Mají dvě rozdílné tkáně: Korová vrstva Glukokortikoidy – kortizol, má protizánětlivé a protialergické účinky, potlačuje imunitní reakci. Mineralokortikoidy – aldosteron, zadržuje v organismu vodu a sodík, podporuje vylučování draslíku ledvinami, udržuje stálou hladinu tkáňových tekutin. Text: Reprodukce nálevníků

40 Mineralokortiokoidy

41 Nadledviny – glandulae suprarenales
Jsou párové žlázy uložené na horním pólu ledvin. Mají dvě rozdílné tkáně: Korová vrstva Glukokortikoidy – kortizol, má protizánětlivé a protialergické účinky, potlačuje imunitní reakci. Mineralokortikoidy – aldosteron, zadržuje v organismu vodu a sodík, podporuje vylučování draslíku ledvinami, udržuje stálou hladinu tkáňových tekutin. Androgeny – ovlivňují rozvoj druhotných pohlavních znaků, nadprodukce působí virilizaci u žen nebo feminizaci u mužů. Text: Reprodukce nálevníků

42 Virilismus

43 Nadledviny – glandulae suprarenales
Jsou párové žlázy uložené na horním pólu ledvin. Mají dvě rozdílné tkáně: Korová vrstva Glukokortikoidy – kortizol, má protizánětlivé a protialergické účinky, potlačuje imunitní reakci. Mineralokortikoidy – aldosteron, zadržuje v organismu vodu a sodík, podporuje vylučování draslíku ledvinami, udržuje stálou hladinu tkáňových tekutin. Androgeny – ovlivňují rozvoj druhotných pohlavních znaků, nadprodukce působí virilizaci u žen nebo feminizaci u mužů. Dřeň nadledvin Adrenalin – rozšiřuje svalové cévy, podporuje srdeční činnost, zvyšuje sílu srdečního svalu, rozšiřuje bronchy, zvyšuje odbourávání tuku a glykogenu. Noradrenalin – vyvolává celkovou kontrakci cév, zvyšuje krevní tlak. Dřeňové hormony se podílejí na poplachových reakcích při stresových situacích. Text: Reprodukce nálevníků

44 Štítná žláza – glandula thyreoidea
Je párová žláza spojená úzkým můstkem uložená na ventrální straně hrtanu. Text: Reprodukce nálevníků

45 Štítná žláza

46 Štítná žláza – glandula thyreoidea
Je párová žláza spojená úzkým můstkem uložená na ventrální straně hrtanu. Žlázová tkáň je uspořádána do uzavřených folikulů vyplněných bílkovinným obsahem – koloidem. Koloid obsahuje dva hormony: Tyroxin Trijodtyronin Oba hormony obsahují ve své molekule jód a mají účinky metabolické, termoregulační, růstové a vývojové. Nedostatek nebo nadprodukce vedou k patologickým změnám v termoregulaci, regulaci růstu, dozrávání tkáně centrálního nervstva. Nedostatek hormonů od narození vede ke kretenismu. Text: Reprodukce nálevníků

47 Kretenismus

48 Štítná žláza – glandula thyreoidea
Je párová žláza spojená úzkým můstkem uložená na ventrální straně hrtanu. Žlázová tkáň je uspořádána do uzavřených folikulů vyplněných bílkovinným obsahem – koloidem. Koloid obsahuje dva hormony: Tyroxin Trijodtyronin Oba hormony obsahují ve své molekule jód a mají účinky metabolické, termoregulační, růstové a vývojové. Nedostatek nebo nadprodukce vedou k patologickým změnám v termoregulaci, regulaci růstu, dozrávání tkáně centrálního nervstva. Nedostatek hormonů od narození vede ke kretenismu. Nedostatek hormonů v pozdějším věku způsobuje myxoedem. Nadprodukce hormonů působí Basedowovu chorobu. Text: Reprodukce nálevníků

49 Basedowova choroba exoftalmus

50 Štítná žláza – glandula thyreoidea
Je párová žláza spojená úzkým můstkem uložená na ventrální straně hrtanu. Žlázová tkáň je uspořádána do uzavřených folikulů vyplněných bílkovinným obsahem – koloidem. Koloid obsahuje dva hormony: Tyroxin Trijodtyronin Oba hormony obsahují ve své molekule jód a mají účinky metabolické, termoregulační, růstové a vývojové. Nedostatek nebo nadprodukce vedou k patologickým změnám v termoregulaci, regulaci růstu, dozrávání tkáně centrálního nervstva. Nedostatek hormonů od narození vede ke kretenismu. Nedostatek hormonů v pozdějším věku způsobuje myxoedem. Nadprodukce hormonů působí Basedowovu chorobu. Nedostatek jodu v potravě působí nadměrnou tvorbu koloidu a zvětšení celé žlázy – struma (vole). Text: Reprodukce nálevníků

51 Struma

52 Štítná žláza – glandula thyreoidea
Je párová žláza spojená úzkým můstkem uložená na ventrální straně hrtanu. Žlázová tkáň je uspořádána do uzavřených folikulů vyplněných bílkovinným obsahem – koloidem. Koloid obsahuje dva hormony: Tyroxin Trijodtyronin Oba hormony obsahují ve své molekule jód a mají účinky metabolické, termoregulační, růstové a vývojové. Nedostatek nebo nadprodukce vedou k patologickým změnám v termoregulaci, regulaci růstu, dozrávání tkáně centrálního nervstva. Nedostatek hormonů od narození vede ke kretenismu. Nedostatek hormonů v pozdějším věku způsobuje myxoedem. Nadprodukce hormonů působí Basedowovu chorobu. Nedostatek jodu v potravě působí nadměrnou tvorbu koloidu a zvětšení celé žlázy – struma (vole). Endemická struma se vyskytuje v oblastech s nedostatkem jodu v pitné vodě. Text: Reprodukce nálevníků

53 Regulace produkce tyroxinu

54 Příštítné žlázy – glandulae parathyreoideae
Jsou 4 malé čočkovité útvary na horních a dolních pólech štítné žlázy. Text: Reprodukce nálevníků

55 Příštítná tělíska

56 Příštítné žlázy – glandulae parathyreoideae
Jsou 4 malé čočkovité útvary na horních a dolních pólech štítné žlázy. Produkují parathormon (PTH) účinkující na ledviny, kosti, střevo a oční čočku. Text: Reprodukce nálevníků

57 Parathormon

58 Účinky tyroxinu

59 Příštítné žlázy – glandulae parathyreoideae
Jsou 4 malé čočkovité útvary na horních a dolních pólech štítné žlázy. Produkují parathormon (PTH) účinkující na ledviny, kosti, střevo a oční čočku. V ledvinách ovlivňuje prostupnost ledvinových kanálků pro vápník a fosfáty, zvyšuje vylučování fosfátů a zadržování vápníku. V kostní tkáni aktivuje „bourací buňky“, které rozrušují kostní hmotu a uvolňují z ní vápník a fosfor – demineralizace, kosti snadno lámou. V krvi při nedostatku parathormonu nastává pokles vápníku a dochází ke zvýšení nervosvalové dráždivosti a svalovým křečím – tetanie. Ve střevní stěně parathormon zvyšuje využití vápníku z potravy. V oční čočce parathormon zabraňuje ukládání vápníku a jeho nedostatek vede k zákalu čočky – katarakta. Text: Reprodukce nálevníků

60 Účinky parathormonu

61 Účinky parathormonu

62 Langerhansovy ostrůvky
Jsou shluky buněk (0,3 mm v průměru a v celkovém počtu kolem milionu) ve slinivce břišní. Text: Reprodukce nálevníků

63 Langerhansovy ostrůvky

64 Langerhansovy ostrůvky
Jsou shluky buněk (0,3 mm v průměru a v celkovém počtu kolem milionu) ve slinivce břišní. Obsahují dva typy buněk produkující dva rozdílné hormony insulin a glukagon. Insulin reguluje hladinu krevního cukru zvyšováním propustnosti tkáňových buněk pro glukózu a aminokyseliny. Při snížené hladině insulinu je metabolismus cukrů snížený a dochází k těžkému postižení tkání. Hladina krevního cukru u zdravého člověka kolísá mezi 4,5-6,6 mol/litr. Zvýšená hladina – hyperglykemie je příznakem diabetes mellitus. Snížená hladina – hypoglykemie. Text: Reprodukce nálevníků

65 Gykemie

66 Glykemie

67 Langerhansovy ostrůvky
Jsou shluky buněk (0,3 mm v průměru a v celkovém počtu kolem milionu) ve slinivce břišní. Obsahují dva typy buněk produkující dva rozdílné hormony insulin a glukagon. Insulin reguluje hladinu krevního cukru zvyšováním propustnosti tkáňových buněk pro glukózu a aminokyseliny. Při snížené hladině insulinu je metabolismus cukrů snížený a dochází k těžkému postižení tkání. Hladina krevního cukru u zdravého člověka kolísá mezi 4,5-6,6 mol/litr. Zvýšená hladina – hyperglykemie je příznakem diabetes mellitus. Snížená hladina – hypoglykemie. Glukagon má účinky opačné, hladinu krevního cukru zvyšuje. Text: Reprodukce nálevníků


Stáhnout ppt "Soustava žláz s vnitřní sekrecí"

Podobné prezentace


Reklamy Google