Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Egypt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Egypt."— Transkript prezentace:

1 Starověký Egypt

2 Geografie Egypta VYHLEDEJ NA MAPĚ: řeka - Nil
území - Horní Egypt, Dolní Egypt, Núbie, Sinaj pouště – Libyjská, Arabská města – Véset (Théby), Mennofer (Memfis), Achetaton (el-Amarna) naleziště - Gíza, Údolí králů

3 Geografie Egypta

4 Řeka Nil (Hymnus na řeku Nil) Buď pozdraven, ó Nile,
jenž prýštíš ze země a plyneš, abys živil Egypt! Ty, kterého Slunce stvořilo, aby všechen brav mohl žít, ty, jenž napájíš i vzdálenou poušť svou rosou, z nebes padající, příteli matky Země, jenž dozíráš na obilí, a působíš, že dílna Stvořitele vzkvétá… Ty když nedáš dostatečnou záplavu, nosu se nedostává dechu života, a každý je chuďasem; tu i bohům ubývá obětí a lidstvo – hyne! (Hymnus na řeku Nil)

5 Přírodní podmínky Egypt – dlouhý a úzký pruh země v povodí Nilu, obklopený pouštěmi, izolace od jiných zemí Nil – každoroční záplavy od července do října přinesly úrodné bahno – zasely se plodiny a další jaro se sklízely; řeka uctívána jako božská Nil též dopravní tepnou – čluny z fíkovníku Dostatek hlíny, rákosu, kovů a kamene- rozvoj řemesel; nutný dovoz dřeva (odkud?) Obchod – po řece nebo na oslu, zprvu neznali vozy a kolo; nerazili mince – jen směnný obchod Co Egypťané pěstovali, chovali a lovili?

6 Zemědělství CO PĚSTOVALI? Obilí, luštěniny, zelenina Len
Šáchor (viz obrázek) Ovoce – fíky, datle, víno… CO CHOVALI? Ovce, kozy, prasata, hovězí dobytek CO LOVILI? Ryby a divoké ptáky u Nilu CO JEDLI? – viz výše

7 Společnost 1) král 2) kněží, úředníci a vojevůdci 3) písaři
4) řemeslníci, obchodníci a zemědělci 5) otroci + postavení žen? Správa – rozdělení na 42 okresů (tzv. nómy) – spravovali nómarchové (výběr daní) Žádný psaný zákoník – důraz na spravedlnost (maat)

8 Společnost - král „faraon“ – ze spojení „per-aa“ (velký dům)
Syn boha Rea, vtělení Hora Prostředník mezi bohy a lidmi, hlavní kněz a vojevůdce, vlastník půdy Mnoho manželek – hlavní byla „Velká královská choť“ 3-5 jmen – psána do kartuše Symboly – supice (Horní Egypt) a kobra (Dolní Egypt) Koruna, kobří čelenka, falešná brada, hůl, důtky

9 Koruna Horní a Dolní země Kartuše se jménem krále
Společnost - král Koruna Horní a Dolní země Kartuše se jménem krále

10 Počátky Egypta 5000 př. Kr. – počátky zemědělství v Egyptě
3100 př. Kr. sjednocení Horního a Dolního Egypta: hornoegyptský vládce Narmer (Meni) dobyl a připojil Dolní Egypt (viz Narmerova paleta) založení hlavního města Mennofer (Memfis) vytvoření první jednotné říše v dějinách (rozdíl oproti Mezopotámii)

11 Periodizace dějin Egypta
Členění podle dynastií – celkem 31 (resp. 33) Členění podle období (mezi nimi přechodná období): 1) archaické období př. Kr. 2) Stará říše př. Kr. 3) Střední říše př. Kr. 4) Nová říše př. Kr. 5) pozdní Egypt 7. stol. – 30 př. Kr.

12 Stará říše – pohřbívání
Mastaba – pohled zvenčí Mastaba - průřez

13 Džoserova pyramida v Sakkáře
DŽOSER (cca 2700 př. Kr.) Zakladatel Staré říše Úspěšná tažení do Núbie a na Sinaj První pyramida (řecky pyramis = jehlan) – celkem dochováno cca 70 Tvar – schody na nebesa stavěl lékař Imhotep (první architekt známý jménem) Největší dosavadní stavba na světě 6 stupňů, výška 60 metrů

14 Pyramidy v Gíze

15

16 Pyramidy v Gíze Cheopsova (Chufevova) pyramida zv. Velká
Rachefova (Chefrénova) pyramida Menkaureova pyramida Velká sfinga Menší pyramidy královen a uředníků Zádušní chrámy Chodby k údolním chrámům u Nilu

17 Velká pyramida Výška 146 metrů Základ 230 x 230 metrů
2,3 milionu kvádrů Kvádry váží 2,5 tuny Orientace na 4 strany Stavba trvala 20 let Uvnitř 3 komory, labyrint chodeb, větrací šachty (únik duše?) Vykradena již v období Staré říše

18 Velká pyramida - stavba

19 Velká pyramida - stavba
Výběr místa – kněží, astronomové Lámání kamene – 1500 dělníků pracovalo s měděnými dláty, písaři značkovali kameny Doprava kamene – po Nilu, na dřevěných saních Stavba – ruční posouvání kamenů po rampách z hlíny a štěrku (zpevněných maltou), žádná kola či kladky, skvělá organizace práce Obložení stavby vápencem, odstranění ramp Dělníci – svobodní lidé, 9 dní práce a 1 den volno

20 Velká sfinga Největší a nejstarší kamenná socha na světě
60 m dlouhá, 20 m vysoká Lví tělo a hlava krále Rachefa – hlídá svou vlastní pyramidu V Egyptě sfingy chápány v mužském rodě Poškození sfingy – Napoleon?

21 Dějiny Egypta UČEBNICE, S. 53-57:
Co způsobilo krizi a zánik Staré říše? Proč byla zavedena instituce spoluvladaře a jaké měla výhody? Proč byl Egypt dobyt kmenem Hyksósů? Srovnejte na mapách územní rozsah Egypta v období jeho počátků a v době Nové říše. Jakou náboženskou reformu provedl Amenhotep IV. a proč? Jak Egypťané na tuto reformu reagovali? S kým a proč uzavřel Ramesse II. první mírovou smlouvu? Která tři hlavní ujednání obsahovala? Pod nadvládu kterých národů se dostal Egypt v pozdním období?

22 Kultura Egypta VIZ REFERÁTY Bohové a náboženství
Posmrtný život a mumifikace Písmo, písaři a výroba papyru Chrámy (Karnak, Luxor, Abú Simbel)

23 Egyptská věda Znalosti matematiky a geometrie – viz stavby
Znalosti lidské anatomie – viz mumifikace Specializace lékařských oborů – chirurgie, oční lékařství, porodnictví Rozdělení roku na 365 dní (12 měsíců po 30 dnech a 5 posvátných dnů) – základ juliánského kalendáře První rozdělení dne na 24 hodin Vyspělá literatura – Knihy mrtvých, Texty pyramid, mravní naučení, hymny na bohy, první autobiografie (Vlastní životopis Sinuhetův)

24 Výtvarné umění Umělecký kánon Pravidla pro zachycení lidských postav?
Přesné zobrazení Žádná perspektiva Čisté barvy Černé obrysy Velikost odpovídá významu osoby Strnulost, žádný pohyb

25 Výtvarné umění Busta Nefertiti Sedící písař

26 Egyptologie Věda studující dějiny a kulturu starého Egypta
Počátky – Napoleonova výprava r a rozluštění hieroglyfů (Jean-Francois Champollion 1822) Mezník – 1922 objev Tutanchamonovy hrobky ČR – Český egyptologický ústav – expedice v Abúsíru Představitelé - Miroslav Verner, Miroslav Bárta

27 Doporučené zdroje V. Zamarovský, Bohové a králové starého Egypta
V. Zamarovský, Jejich Veličenstva pyramidy V. Zamarovský, Za sedmi divy světa J. Baines - J. Málek, Svět starého Egypta Dokument BBC – Pyramidy web - starovekyegypt.net


Stáhnout ppt "Starověký Egypt."

Podobné prezentace


Reklamy Google