Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římské císařství - dominát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římské císařství - dominát"— Transkript prezentace:

1 Římské císařství - dominát

2 Římská říše v 3. století

3 Dioklecián (vláda 284-305) Začínal jako řadový voják
Snaha vyřešit krizi Říma – vláda pevné ruky Nová forma vlády – dominát – císař (dominus) má absolutní moc, je uctíván jako bůh Nový systém – tetrarchie – spoluvláda 2 císařů a jejich 2 mladších nástupců, každý sídlí v jiné části říše (výhody?)

4 Diokleciánova vláda Správní reforma – efektivnější členění říše
Hospodářská reforma – zdanění všech obyvatel, ražba nových mincí Reforma armády – rozdělení (stálé pohraniční vojsko a mobilní záložní vojsko), barbarizace armády Největší vlna pronásledování křesťanů (proč?) R. 305 Dioklecián odstoupil a dožil v paláci ve Splitu

5 Diokleciánův palác

6 Konstantin I. Veliký (vládl 306-337)
Syn jednoho z tetrarchů, narodil se v Británii Matka – křesťanka svatá Helena – přivezla do Říma relikvii Sv. Kříže r. 312 porazil u Milvijského mostu soupeře Maxentia - otevření cesty do Říma Legenda – znamení kříže na nebi a proroctví křesťanů („V tomto znamení zvítězíš!“) – dal namalovat kříž na štíty svých vojáků

7 Konstantin a křesťanství
Navázal na Diokleciánovy reformy, ale lišil se od něj vztahem ke křesťanství – rozhodl se jej využít jako pojítko říše R. 313 vydal edikt milánský – zrovnoprávnil křesťanství s jinými náboženstvími Podpora církve – založení baziliky sv. Petra ve Vatikánu a sv. Jana v Lateránu, zakládání stovek biskupství Problém – nejednotnost křesťanů – r. 325 svolal první koncil do Nikaie – sepsáno tzv. nicejské vyznání víry (credo) – dodnes závazné Koncil zavrhl tzv. ariánství – popíralo božství Ježíše Krista a odmítalo jej stavět na roveň s Bohem Otcem Sám Konstantin přijal křest až na smrtelné posteli

8 Nicejské vyznání Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího Otce, Stvořitele všeho viditelného i neviditelného. A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, zrozeného z Otce, to jest z podstaty Otce, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož vše vzniklo - to, co je na nebi, i to, co je na zemi - který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil a vtělil se, stal se člověkem, trpěl a třetího dne vstal (z mrtvých), vystoupil na nebesa a přijde soudit živé i mrtvé. A v Ducha svatého.

9 Konstantinopol R. 330 nové hlavní město římské říše
Dříve řecká kolonie Byzantion Důvody výběru místa? Budována jako křesťanské město a „Nový Řím“ Vznikl zde největší palác své doby (35 hektarů) Později hlavní město Byzantské i Osmanské říše – Cařihrad / Istanbul

10 Konstantinopol

11 Příčiny rozpadu římské říše
1) VNITŘNÍ PŘÍČINY Slabá císařská moc Krize kolonátu a zemědělské produkce Nárůst sociálních propastí, zánik střední vrstvy Náboženské rozpory (křesťané, pohané, židé…) Neschopnost postavit vlastní vojsko a nutnost přijímat barbary / Římané jimi pohrdali a nedokázali je integrovat (např. zákaz sňatků) 2) VNĚJŠÍ PŘÍČINY Nájezdy barbarských kmenů v rámci stěhování národů

12 Doporučené zdroje V. Zamarovský, Dějiny psané Římem, Praha 1969
Toulky minulostí světa, díl III Dokument Řím – vzestup a pád impéria, 10. díl - Konstantin


Stáhnout ppt "Římské císařství - dominát"

Podobné prezentace


Reklamy Google