Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Les je svet tajomstiev a plný povier.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Les je svet tajomstiev a plný povier."— Transkript prezentace:

1 Les je svet tajomstiev a plný povier.
Poskytuje na odhalenie a spoznávanie úchvatný život v jeho rozmanitých podobách. Les Život v lesnom spoločenstve Mgr. Jana Dudejová ZŠ Veľké Revištia 24

2 O B S A H Čo je les Význam lesa Zloženie lesa Viete, že ...
Druhy lesov Rastlinstvo a huby lesa Lesné živočíchy Význam lesa Viete, že ... Poznáte ich? Už vieme Použitá literatúra

3 je prírodné spoločenstvo *
LES: je prírodné spoločenstvo * územie s rozlohou najmenej 100 m 2 so stromami vyššími ako 3 m je prirodzený ekosystém prírodnín živej i neživej prírody, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú *Jedno z rôznych druhov prirodzených prírodných spoločenstiev (lúk, polí, rybníkov, morí...)

4 Zloženie lesa lesná pôda, voda, vzduch stromy lesný podrast
Les tvorí: lesná pôda, voda, vzduch stromy lesný podrast lesné živočíchy

5 Druhy lesov Podľa výskytu stromov rozlišujeme lesy:
IHLIČNATÉ (smrekové, borovicové, jedľové, kosodreviny, ...) LISTNATÉ (bukové, dubové, hrabové, ...) ZMIEŠANÉ (bukovo-jedľové smrečiny,...)

6 Rastliny a huby v lese STROMY: tvoria základ lesa LESNÝ PODRAST:
Rastlinstvo a huby v lese možno vyčleniť do podskupín: STROMY: tvoria základ lesa LESNÝ PODRAST: nízke stromy, lesné kry a byliny, trávy, paprade, machy, lišajníky a huby

7 IHLIČNATÉ STROMY listy v tvare ihlíc = IHLIČIE
sú vždyzelené počas celého roka Smrek obyčajný Jedľa biela Borovica lesná listy v tvare ihlíc = IHLIČIE Jednotlivé ihličnaté stromy sa od seba líšia tvarom koruny, koreňa, ihličia, tvarom a farbou kôry či postavením šišiek

8 LISTNATÉ STROMY Dub zimný ich vzhľad sa v priebehu roka mení
i tieto sa od seba líšia tvarom a sfarbením svojich častí tela (listy, koruna, kôra, plody a pod.) Hrab obyčajný Buk lesný v jeseni sa sfarbujú a opadávajú

9 Jelša lepkavá drevo listnatých stromov má rozličnú tvrdosť a kvalitu Javor mliečny Platan javorolistý rastú v nižších nadmorských výškach ako ihličnaté

10 Lesný podrast Čučoriedka obyčajná Papraď samičia Diskovka bublinatá
Ploník obyčajný Rašeliník

11 Huby jedlé a chutné Hríb smrekový Bedľa jedlá Kozák Kuriatko osikový

12 Jedovaté huby Muchotrávka zelená Hríb satan Muchotrávka červená

13 Lesné živočíchy Les je domovom obrovského množstva rôznorodých živočíchov od najmenších druhov hmyzu, mäkkýšov, kôrovcov, plazov, obojživelníkov, vtákov, až po cicavcov - typickú lesnú zver.

14 Lesné cicavce Raticová poľovná zver Daniel škvrnitý Srnec hôrny
Jeleň lesný – laň - jeleň Diviak lesný

15 Kuna skalná Veverica obyčajná Vydra riečna Nočné cicavce Líška obyčajná Jež bledý Vodné cicavce Jazvec lesný Rys ostrovid Vlk dravý Bobor euroázijský

16 Lesné vtáky Ďatle Sovy a iné dravce Výr skalný Dudok chochlatý
Sova lesná Tesár čierny Sýkorka belasá Ďateľ veľký Sovy a iné dravce Sojka škriekavá Orol skalný Tetrov hlucháň

17 Drobné lesné živočíchy – plazy, obojživelníky, mäkkýše, kôrovce a hmyz
Rak riečny Salamandra škvrnitá Roháč obyčajný Vidlochvost feniklový Rosnička zelená Mravec hôrny

18 Význam lesa Dáva Ti kyslík. Je „špongia a filter“, ktorý, zadržiava, reguluje a čistí pre Teba vodu. Zvyšuje vlhkosť vzduchu. Chráni pôdu pred vodnou a vzdušnou eróziou a skvalitňuje ju. Pohlcuje prach, hluk, redukuje rádioaktivitu.

19 Poskytuje Ti ochranu pred páliacim slnkom a ozónovou dierou.
Uvoľňuje príjemnú vôňu a antibakteriálne látky Je príbytkom lesných živočíchov. Poskytuje drevo. Dáva Ti lesné plody. Je zdrojom obnovy Tvojich síl. Je symbolom pokoja, života a nádeje.

20 Poznáte ich ? MLADINA LESNÁ ŠKÔLKA PRALES mladý porast v lese
miesto, kde sa pestujú sadenice lesných drevín les človekom nedotknutý MLADINA LESNÁ ŠKÔLKA PRALES

21 Už vieme ... 1. Ktorým lesným živočíchom patria nasledujúce tiene?
2. Čo tvorí lesný podrast? 3. K listom urči správne názvy stromov:

22 Viete, že ...? 1 hektár lesa v miernom pásme vyprodukuje za rok približne 8 t kyslíka, 3 t lístia, 1 t plodov, 1 t koreňov, 13 t živej hmoty jediný funkčný vodný žľab v Strednej Európe je v Dolnom Harmanci pri Banskej Bystrici 1 buk 25 m vysoký vyprodukuje za 1 hod 1,7 kg kyslíka, čo stačí pre 1 človeka na 3 dni existuje lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline Čierny Balog celkový objem vody zadržiavaný v lesnej pôde Slovenska je približne 4,5 miliardy m 3, čo je 4-krát viac ako vo všetkých nádržiach Slovenska

23 Ďakujem Ti. Za čistotu myšlienok. Za silu. Za múdrosť. Za zdravie. Za krásu. Prídem opäť. Potrebujem Ťa. Potrebujem Ťa, les!

24 Použitá literatúra Slovensko Živá príroda, Jozef Ponec, Knižné centrum, Žilina Nová príručka poľovníka do vrecka, Pavel Hell - Peter Garaj, Príroda Bratislava Mladý pozorovateľ v horách, Christian Weiss, Slovart Bratislava Lesnícky skanzen Vydrovská dolina Čierny Balog, Július Burkovský, Ján Mičovský, Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica Prírodoveda pre 4. roč. ZŠ, kol. autorov, SPN Bratislava Kukátko – Detská encyklopedie, Příroda, Areca multimedia 2003 vysokoškolské poznámky z did. prírodovedy a poľov. kalendáre

25 Ďakujem za pozornosť


Stáhnout ppt "Les je svet tajomstiev a plný povier."

Podobné prezentace


Reklamy Google