Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KVALITATÍVNE PARAMETRE V OBRAZOVEJ DOKUMENTÁCII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KVALITATÍVNE PARAMETRE V OBRAZOVEJ DOKUMENTÁCII"— Transkript prezentace:

1 KVALITATÍVNE PARAMETRE V OBRAZOVEJ DOKUMENTÁCII
STN EN ISO (014201) STN EN ISO 286-2 STN EN ISO 4287 (014450) Tolerancie a lícovanie rozmerov Odchýlky geometrického tvaru Odchýlky geometrickej polohy Drsnosť povrchu Osobitná úprava povrchu

2 LÍCOVANIE menovité rozmery skutočné rozmery diera diera hriadeľ hriadeľ tolerančné pole diery tolerančné pole hriadeľa

3 LÍCOVANIE - TERMINOLÓGIA
ZÁKLADŇA DIERA HRIADEĽ Dmax Dmin J ES EI T horný medzný rozmer diery dolný medzný rozmer diery menovitý rozmer diery horná medzná odchýlka diery dolná medzná odchýlka diery tolerancia diery dmax dmin j es ei t horný medzný rozmer hriadeľa dolný medzný rozmer hriadeľa menovitý rozmer hriadeľa horná medzná odchýlka hriadeľa dolná medzná odchýlka hriadeľa tolerancia hriadeľa

4 DRUHY ULOŽENIA s vôľou s presahom prechodné Vmin = Dmin – dmax
HRIADEĽ DIERA HRIADEĽ DIERA DIERA HRIADEĽ Vmin = Dmin – dmax Vmax = Dmax – dmin Pmin = dmin – Dmax Pmax = dmax – Dmin Vmax = Dmax – dmin Pmax = dmax – Dmin (Vmin = 0) (Pmin = 0)

5 ULOŽENIE S VÔĽOU V uložení s vôľou je vždy skutočný priemer hriadeľa menší (Vmin > 0 mm) alebo rovný (Vmin = 0 mm) skutočnému priemeru diery V grafickom znázornení je tolerančné pole diery nad tolerančným polom hriadeľa (Vmin > 0 m) alebo sa tolerančné pole diery dotýka svojím spodným okrajom horného okraja tolerančného pole hriadeľa (Vmin = 0 m) DIERA HRIADEĽ Vmin = Dmin – dmax Vmax = Dmax – dmin

6 ULOŽENIE S PRESAHOM V uložení s presahom je vždy skutočný priemer hriadeľa väčší (Pmin > 0 mm) alebo rovný (Pmin = 0 mm) skutočný priemer diery V grafickom znázornení je tolerančné pole diery pod tolerančným polom hriadeľa (Pmin > 0 mm) alebo sa tolerančné pole diery dotýka svojím horným okrajom dolného okraja tolerančného poľa hriadeľa (Pmin = 0 mm) HRIADEĽ DIERA Pmin = dmin – Dmax Pmax = dmax – Dmin

7 V grafickom znázornení sa tolerančné polia diery a hriadeľa prekrývajú
PRECHODNÉ ULOŽENIE V prechodnom uložení je alebo skutočný priemer diery väčší alebo rovný skutočnému priemeru hriadeľa (v uložení je vôľa o veľkosti V = 0 až Vmax ) alebo je skutočný priemer diery menší alebo rovný skutočnému priemeru hriadeľa(v uložení je presah o veľkosti P = 0 až Pmax) V grafickom znázornení sa tolerančné polia diery a hriadeľa prekrývajú Vmax = Dmax – dmin Pmax = dmax – Dmin HRIADEĽ DIERA V prechodnom uložení môže nastať prípad, kedy je skutočný priemer diery rovný skutočnému priemeru hriadeľa a v uložení nie je ani vôľa (Vmin = 0) ani presah (Pmin = 0).

8 MEDZINÁRODNÁ SÚSTAVA TOLERANCIÍ A ULOŽENÍ - ISO
Obsahuje súbor systematicky usporiadaných 28 polôh tolerančných polí vzhľadom k základni (menovitému rozmeru) a 20 tolerančných stupňov TOLERANČNÝ STUPEŇ – (číslo) násobok tolerančnej jednotky, určuje výšku tolerančného pole TOLERANČNÁ JEDNOTKA – zahrnuje nepresnosti výroby a merania: TOLERANČNÁ TRIEDA – kombinácia písmena (poloha tolerančného poľa vzhľadom k základni) a čísla (tolerančný stupeň) pridružená k menovitému rozmeru - ∅30 H6, ∅30 f7 i = 0,45 D + 0,001 D [m; mm] 3 vplyv výroby vplyv merania D(mm) = D1D2 … geometrický priemer hraničných hodnôt príslušného rozsahu rozmerov

9 TOLERANČNÉ STUPNE (STUPNE PRESNOSTI)
Čím je tolerančný stupeň nižší, tým sú požiadavky na presnosť výroby prísnejšie (tým je v grafickom znázornení výška tolerančného poľa nižšia) VÝROBA MERACÍCH PRÍSTROJOV A KALIBROV Stupeň presnosti IT01 IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 Tolerancie Definované osobitne pre každý stupeň BEŽNÁ VÝROBA Stupeň presnosti IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 Tolerancie 7 i 10 i 16 i 25 i 40 i 64 i 100 i VÝROBA POLOTOVAROV Stupeň presnosti IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 Tolerancie 160 i 250 i 400 i 640 i 1000 i 1600 i 2500 i

10 POLOHA TOLERANČNÝCH POLÍ DIER A HRIADEĽOV VZHĽADOM K ZÁKLADNI
Y I R H ZÁKLADŇA menovitý rozmer Ľ E E D A D I I E R R H Y

11 SÚSTAVA JEDNOTNEJ DIERY – STN EN ISO 286-2

12 SÚSTAVA JEDNOTNÉHO HRIADEĽA – STN EN ISO 286 (01 4201)

13 PRÍKLADY POUŽITIA NIEKTORÝCH ULOŽENÍ V SÚSTAVE JEDNOTNEJ DIERY
Uloženie Charakteristika Príklad H11 / d11 Uloženie so zaručenou vôľou pre súčasti s veľkými toleranciami Odnímateľné páky, tiahla H7 / f7 Uloženie s menšou vôľou pre súčasti, ktoré je potrebné vyrobiť s väčšou presnosťou Posuvné objímky, ložiská prístrojov, klzné ložiská H7 / g6 Uloženie s malou vôľou pre súčasti vyrobené so značnou presnosťou Hydraulické piesty, vedenia ventilov H7 / js6 Prechodné uloženie s nepatrnou vôľou alebo presahom pre súčasti poistené proti otáčaniu, ktoré sa musia často rozoberať Ručné kolieska, obežné kola čerpadiel H7 / k6 Prechodné uloženie pre súčasti, ktoré sa dajú zložiť alebo rozobrať miernym tlakom Lícované skrutky, krúžky prístrojových ložísk H7 / p6 H7 / r6 Uloženie s presahom – súčasti sa dajú zložiť alebo rozobrať za studena veľkým tlakom alebo za tepla Venčeky ozubených kolies H7 / s6 Uloženie s veľkým presahom – súčasti sa dajú zložiť za studena mocným tlakom alebo za tepla Súčasti vyrábané z niekoľkých častí

14 SPÔSOBY ZAPISOVANIA TOLEROVANÝCH ROZMEROV
tolerančnou triedou tolerančnou triedou a odchýlkami tolerančnou triedou a medznými rozmermi medznými rozmermi

15 TOLEROVANIE ROZMEROV ZDRUŽENÝCH PLÔCH
tolerančnými triedami tolerančnými triedami a odchýlkami

16 ZAPISOVANIE MEDZNÝCH ODCHÝLOK UHLOV
Ak je medzná odchýlka uhlu vyjadrená v minútach, musí byť pred jej hodnotou uvedené 0° (60°10’ ± 0°5’) Ak je medzná odchýlka uhlu vyjadrená v sekundách, musí byť pred jej hodnotou uvedené 0°0’ (60°10’ ± 0°0’20“)

17 ÚSEKY S RÔZNYMI TOLERANCIAMI NA ROVNAKOM MENOVITOM ROZMERE
v pohľade v reze

18 TOLEROVANIE ROZSTUPOV DIER NA ROZSTUPOVEJ PRIAMKE
reťazová kóta od spoločnej základne

19 TOLEROVANIE ROZSTUPOV DIER NA ROZSTUPOVEJ KRUŽNICI
rozstupy pravidelne rozmiestnených opakujúcich sa dier rôzne rozstupy

20 NETOLEROVANÉ ROZMERY – STN ISO 2768 (01 4240)
DĹŽKOVÉ ROZMERY Trieda presnosti Medzné odchýlky pre základný rozsah rozmerov Označenie Názov Cez 0,5 Do 3 6 30 120 400 1000 f Jemná +0,05 +0,1 +0,15 +0,2 +0,3 m Stredná +0,5 +0,8 c Hrubá +1,2 +2 v Veľmi hrubá - +1 +1,5 +2,5 +4 Na výkres sa trieda presnosti uvedie do technických podmienok nad popisové pole, napr.: ISO m

21 NETOLEROVANÉ ROZMERY – STN ISO 2768 (01 4240)
SKOSENIE A ZAOBLENIE HRÁN Trieda presnosti Medzné odchýlky pre základný rozsah rozmerov Označenie Názov Cez 0,5 Do 3 6 - f Jemná +0,2 +0,5 +1 m Stredná c Hrubá +0,4 +2 v Veľmi hrubá Pre menovitý rozmer menší ako 0,5 mm sa medzná odchýlka musí vždy pripojiť za kótu

22 TOLEROVANIE TVARU A POLOHY – UKÁŽKA
ROVINNOSŤ PLOCHY ROZSTUP ROVNOBEŽNOSŤ VALCOVITOSŤ DIER PRE KOLÍKY VALCOVITOSŤ VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ PLOCHY SÚOSOSŤ KRUHOVITOSŤ ODCHYLKA OBECNÉHO TVARU Model špirálového hrdla parnej turbíny

23 TOLEROVANIE TVARU A POLOHY – UKÁŽKA MERACIEHO ZARIADENIA
SÚOSOSŤ MODELU A MERACEJ APARATURY POLOHA OTVORU VZHLEDEM K MĚŘICÍ APARATUŘE VRCHNÍ DÍL MODELU SPODNÍ DÍL MODELU

24 DRSNOSŤ POVRCHU – UKÁŽKA
Model špirálového hrdla parnej turbíny – hrubovanie

25 DRSNOSŤ POVRCHU – UKÁŽKA
Model špirálového hrdla parnej turbíny – obrábanie načisto

26 DRSNOSŤ POVRCHU Ak je drsnosť povrchu celej súčasti rovnaká, uvádza sa len do pravého horného rohu výkresu súčasti Ak obsahuje súčasť plochy s rôznou drsnosťou, uvedie sa do pravého horného rohu výkresu drsnosť prevládajúca a do zátvorky sa uvedie prázdna značka. Plochy s inou drsnosťou ako je prevládajúca sa označia vo výkrese.

27 DRSNOSŤ POVRCHU, ODCHÝLKY GEOMETRICKÉHO TVARU A POLOHY
Ukážka výkresu súčasti

28 OZNAČENIE PLÔCH S OSOBITNOU ÚPRAVOU POVRCHU
Zápis úpravy na odkazovú čiaru vychádzajúcu z upravovanej plochy – označenie len jedinej celé upravovanej plochy

29 OZNAČENIE PLÔCH S OSOBITNOU ÚPRAVOU POVRCHU
Zápis úpravy na odkazovú čiaru vychádzajúcu z hrubej bodkočiarkovanej čiary kreslenej rovnobežné s upravovanými plochami – označenie pri zložitejšom tvare upravovaných plôch


Stáhnout ppt "KVALITATÍVNE PARAMETRE V OBRAZOVEJ DOKUMENTÁCII"

Podobné prezentace


Reklamy Google